av Mette Hanekamhaug | 21. november, 2011  

Kontordag

I dag klokken 10:00 hadde vi frist på inn- og utmeldinger + særmerknader til 5.utkastet til budsjett. Det førte til at det var et trøtt tryne med RedBull i hånda og matpakka i sekken som troppet inn på kontoret litt før syv idag for å dobbeltsjekke alt en siste gang. Merkverdig hvordan tall, statistikker og merknader fungerer som en oppkvikker tidlig på morgenen!

Etterpå var det å oppdatere seg på nyhetsbildet gjennom papiraviser, nettaviser, NTB og ANB (avisenes nyhetsbyrå). Sistnevnte hadde en veldig interessant sak i dag på mitt felt. Tok derfor kontakt med ansvarlig journalist, og kommer på med oppfølgingssak i morgen tidlig. Skal linke til denne når den kommer!

Ellers har dagen gått med på å gå gjennom mail, administrere noen reiseregninger (sjekk bildet, den bunken er ikke enreiseregningergang halvparten :| ), skrevet leserinnlegg, ringt inn på sak i bladet “I skolen” (krysser fingrene for oppfølger her angående hospiteringsordning for faglærere), kontaktet lokalavisen om eventuell budsjettsak som skal opp i Stortinget og arbeidet med st.meld 22 Motivasjon – Mestring – Muligheter. Denne saken er nå litt over halvveis i saksarbeidet og nærmer seg siste innspurt. Ser frem til debatten rundt denne meldingen og de politiske tiltakene som blir fremmet i denne sammenheng!

 
Videre kan jeg jo også nevne at jeg arbeider med to ulike representantforslag nå. Vil ikke helt avsløre hva de handler om enda, men gleder meg til å ferdigstille de og fremme de i salen. Dette er gode politiske forslag som jeg vet vil kunne gjøre en stor forskjell for svært mange mennesker i dette landet!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Mette Hanekamhaug | 20. november, 2011  

Møte med BIS

I dag har jeg hatt et spennende og informativt møte med to representanter fra BIS, studentforeningen til BI, nemlig fagansvarlig og studentpolitisk talsmann(kvinne).

Cathrine og Trude fra BIS

BI har et svært godt faglig tilbud over store deler av landet, og er blant få i UH-sektoren som tilbyr utdanninger innen blant annet PR og kommunikasjon, markedsføring, aksjemegler, eiendomsmegler osv. Således er skolen et særdeles godt supplement til de offentlige utdanningsinstitusjonene.

Noe av utfordringen for studentene ved BI er skolepengene. Prisen på de ulike linjene varierer, men felles for alle er at de representerer en vesentlig kostnad for de som velger å ta utdanningen sin her. Jeg er ikke mot at skoler skal få lov til å ta skolepenger, da folk faktisk må få mulighet til å investere i sin egen utdanning og fremtid. Men jeg deler BIS sitt syn på deres følgende viktige kampsaker:
1. Økt studielån, det må bli slutt på at studenter lever under fattigdomsgrensen.
2. Stipendandelen må økes til 50%
3. Skolepengene skal implementeres i studielånet, og således også gis grunnlag til omgjøring til stipend.

Samtidig synes jeg det er viktig å få bukt med fordommene knyttet til BI og deres studenter. Flere er nemlig av den oppfatning av at siden dette er en privat eid skole så er det kun ”de rike” som går der, og at det er studenter med ”pappa betaler”-holdning. Dette er faktisk det motsatte av realiteten. En gjennomgang av demografien til studentmassen viste faktisk at studentene ved Blindern i Oslo kom fra familier med høyere ”sosial status” og med høyere gjennomsnittsinntekt enn de som gikk på BI. Med dette som bakgrunn kan en faktisk dra det motsatt og kanskje trekke slutningen om at de elevene som går på BI er av svakere økonomisk bakgrunn, men med desto større vilje til å satse på og investere i egen utdanning og fremtid.

En annen oppfatning er at studentene på BI er “faglig dårligere” enn de på andre utdanningsinstitusjoner. Dette fordi få av linjene krever et gitt karaktersnitt for å komme inn. Dette mener jeg er feil!  For ja, de aller fleste kommer inn på 1. året. Slik blir de gitt en sjanse til å stå på og vise at de duger. Til gjengjeld er 1.året på BI veldig tøft, det er mange fag en skal sette seg inn i og mestre, strykprosenten er høy og kravene høye for å kunne gå videre. Således må jeg si jeg støtter denne holdningen, der mange får en sjanse, men må jobbe knallhardt for å utnytte seg av denne.

Jeg fikk et svært godt inntrykk av BIS som studentorganisasjon og de representantene de har i sentralstyret. Ser derfor frem til et videre samarbeid med disse, og håper de for fremtiden vil bli flinkere til å lobbe inn mot oss Stortingspolitikere. Det er på tide at også deres stemme blir hørt under høringer rundt budsjett- eller studentpolitiskerelaterte saker i Stortinget.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Mette Hanekamhaug | 19. november, 2011  

Stortinget by night

StortingetFin stemning under Stortingets kveldsmøter :)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Mette Hanekamhaug | 17. november, 2011  

Kveldsmøte, gjestekommentar og innspill til ny blogg!

Når jeg er rundt og reiser får jeg ofte spørsmål hvordan en “vanlig dag” ser ut. Jeg finner det ofte vanskelig å svare på dette, da det er svært få dager som er like, både i struktur, arbeid og saker. Men jeg tenkte å bli litt flinkere til å også blogge om de vanlige dagene, fremfor rent politiske innlegg.

I dag er det en litt lang dag på jobb da det er varslet kveldsmøte. Kveldsmøte vil si at Stortinget settes til vanlig tid klokken 10:00 og holder på til 16:00. Dersom sakens kart ikke er ferdigbehandlet har vi da pause mellom 4-6 og setter da møtet på nytt igjen klokken 18:00. Men vi har jo nok å henge fingrene i så det gjør ingenting!

Noen av de sakene jeg har arbeidet med i dag, budsjettet og stortingsmeldingene 18 og 22På dager som dette, hvor jeg er på kontoret hele dagen, blir det mye skriftlig og administrativt arbeid. Sørger da for å gå gjennom og svarer på titalls mailer og invitasjoner, planlegger nye besøk fremover til ulike skoler/organisasjoner, eventuelt levere inn reiseregninger og papirarbeid. Samtidig oppdaterer jeg fanpage på facebook og twittrer gjennom hele dagen alt ettersom hva som er i mediene, samt svarer på en del telefonhenvendelser som ramler inn. Har også  hatt møte i komiteen idag med både avgivelse av sak og gjennomgang av fremdriftsplaner for de ulike sakene vi har til behandling i komiteen.

 

Litt mer politisk arbeid er jo også blitt gjort, da jeg har skrevet og sendt inn en gjestekommentar til HegnarKvinner hvor jeg har kommentert voldtektsbølgen. Innlegget finner du her. Setter pris på om dere ønsker å klikke inn og lese det, og eventuelt legger igjen en kommentar. Vært spennende å fått til en god og konstruktiv debatt om de tiltakene jeg skisserer i min kommentar!

Ellers har jeg også fått en liten smugtitt på det som skal bli min nye blogg! Denne bloggportalen skal nemlig legges ned og jeg skal flytte bloggen min over til en privat hjemmeside. Her kommer designen til å bli helt annerledes, det blir mer interaktive valg, flere bilder og menyer, videoer og klipp – samt at jeg skal forsøke å skrive flere korte innlegg. Det er jo ikke akkurat en hemmelighet for de som har hørt meg tale eller lest det jeg skriver at jeg har en tendens til å finne det utfordrende å fatte meg i korthet. “Bedre med litt for mye enn litt for lite” er slagordet her i gården. Dessverre er det ikke alle som deler dette synspunktet når det kommer til tekster, særlig siden mine nesten utelukkende baserer seg på rent politiske kommentarer til pågående saker i nyhetsbildet. Så jeg skal, som jeg skisserte innledningsvis, forsøke å komme med hyppigere og kortere oppdateringer i tillegg til de politiske innleggene, og på den måten håpe at flere ønsker å dukke innom og bruke tid på bloggen? :)

 

Vi holder fortsatt på med utformingen av den nye bloggen, så dersom dere har innspill til applikasjoner, funksjoner, menyvalg og liknende, samt kanskje også i forhold til det med flere “denne typen blogginnlegg”, så kom gjerne med de – det setter jeg stor pris på!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Mette Hanekamhaug | 17. november, 2011  

FrPs alternative statsbudsjett for 2012

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Mette Hanekamhaug | 16. november, 2011  

Stopp mobbingen!

De siste to årene har jeg hatt et tett og godt samarbeid med Stopp Mobbingen, en organisasjon som ivaretar ofre for mobbing og deres pårørende. Det er trist å erkjenne at vi har behov for denne bevegelsen.

Mobbing er et stort problem på skolen, og har vært et stadig økende problem de siste 6 årene. Halvorsen erklærte kamp mot mobbing da hun tiltrådte som kunnskapsminister for to år siden. Det må være den mest beskjedne krigen noensinne kjempet.

Opplæringsloven er elevenes arbeidsmiljølov. Den er i sin utforming meget bra, og er ment til å beskytte alle aspekter i elevenes skolehverdag – inkludert et godt miljø uten mobbing. Dessverre hjelper det ikke med gode lover når ingen følger dem.

Hver dag begås det tusenvis av grove lovbrudd. Tusenvis av barn blir revet i fillebiter av mobbere uten at det får konsekvenser. Igjen står fortvilte foresatte, mobbere som ikke blir stoppet og elever med mentale arr kanskje for resten av livet.

Vi i Fremskrittspartiet mener det er på høy tid å ta tak i dette! Vi må innføre reelle sanksjonsmuligheter for brudd på opplæringsloven. Lærerne, skoleledelse og skoleeiere er pliktige til å ta tak og bidra til å løse opp i mobbekonflikter. Dette ansvaret må de begynne å ta på alvor, og sentrale myndigheter må sørge for konsekvenser dersom dette ikke tas!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Mette Hanekamhaug | 15. november, 2011  

Nei til statlig bestemt leggetid!

Regjeringen er stadig på jakt etter nye måter å detaljstyre folks hverdag på.

Det er ikke grenser for regjeringens utrolige kreativitet. Ikke når det kommer til å utforme gode, solide løsninger for et effektivt samfunn, men når det kommer til å finne på nye måter å styre folks liv og ”valgmuligheter” på. Det være seg gjennom trille-barnevogn-grupper for menn, tvungen fødselspermisjon, tvungen sidemålsundervisning, og nå – fastsettelse av en statlig leggetid.

Bjarne Håkon Hansen var i sin tid svært positiv til å innskrenke skjenketidene til klokken to, ettersom ”det er jo da de aller fleste normale mennesker er slitne og vil hjem og legge seg uansett”. Han om det.

 Å tvinge samtlige privateide utesteder å stoppe alkoholservering klokken 2 er ikke noe som vil føre til mindre bråk og vold – heller tvert imot! København har ubegrenset skjenketid, men likevel mindre vold, bråk OG overfallsvoldtekter enn Oslo. Hvor er da logikken i at kortere skjenketid vil hjelpe på disse problemene? Dette vitner heller om en ansvarsfraskrivelse. Regjeringen nekter å ta inn over seg at ressurssituasjonen til politiet er for dårlig, og skylder heller på at folk er ute ”for lenge”.

Ved å innskrenke skjenketidene vil flere være ute til ”makstiden” regjeringen setter, og dermed vil flere dra fra utestedene samtidig. Masse mennesker vil strømme ut av utestedene kl to på natta, noe som fører til lengre køer til taxien hjem, trengsel i gatene og enda lengre kebabkø. Dette vil kunne generere mer bråk – ikke mindre!

Samtidig vil en slik innskrenking sannsynligvis øke forekomsten av nachspiel. Vi vet at de aller aller fleste voldtektene i dette landet begås hjemme, mellom bekjente/venner og på nachspiel. Dette vil forverre den allerede ikke helt forsvarlige drikkekulturen her til lands (drikke seg mest mulig dritings på vors slik at en slipper å kjøpe dyr øl ute, for så å fortsette drikkegildet på nach). Tiden tilbrakt på utested med proffe vakter og sosial kontroll blir mindre, og byttes ut med enda mer smuglersprit/hjemmebrent, flere hjemmefester og mindre kontroll.

Det er sikkert med de beste intensjoner regjeringen ønsker statlige leggetider. Men ordtaket ”det er tanken som teller” gjelder ikke bestandig i politikken, og den naive formyndermentaliteten regjeringen gang på gang utviser er dessverre en trussel mot utelivet, en radikal inngripen i eiendomsretten og en trussel mot tryggheten til alle som faktisk synes det er litt ålreit å ta seg en øl etter klokken to lørdagsnatta.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Mette Hanekamhaug | 14. november, 2011  

Unge talenter

Flere ungdommer opplever at de ikke får nok utfordringer i skolehverdagen. De får ikke utviklet sitt fulle potensial. Særlig gjelder dette for arenaer utenfor skolehverdagen, som kunnskap om politikk, samfunn og dannelse.

Da er jeg glad for at vi har et program som Young Ambassadors. Dette er et supplement til den videregående utdanningen, med månedlige seminarer, besøk til viktige bedrifter og organisasjoner, og hver deltaker får sin egen mentor.

Intensjonen bak programmet er å gi engasjerte elever muligheten til å bli bedre. Det bidrar til en tidligere modning og bevisstgjøring både politikk, den generelle samfunnsdebatten og på den kulturelle arena.

Vi i Fremskrittspartiet er opptatt av at alle elever faktisk har muligheten til å utvikle sine ferdigheter, også de faglig sterke! Derfor er vi glade for at slike tilbud finnes, tilbud som drives av lokale og engasjerte ildsjeler, av ungdommer selv og at vi har et næringsliv som støtter dem!

I dag arrangerer de seminar om utdanning og karriereplanlegging, hvor jeg er invitert til å holde foredrag. Her skal jeg snakke om mine valg, både for utdanningen og i mitt arbeidsliv, hvordan veien til min jobb har vært og hvordan jeg eventuelt ser for meg en karriere videre. Dette gleder jeg meg veldig til. Å få snakke om en karriere innenfor politikken er interessant i seg selv, men like nyttig for min del blir det å møte 20 spente, engasjerte og flinke elever på videregående. Dette blir spennende!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Mette Hanekamhaug | 9. november, 2011  

Utveksling for yrkesfag

Næringslivet forteller stadig om viktigheten av og behovet for flere med fagutdanning og praktisk kompetanse. Derfor er det viktig å heve statusen til yrkesfagene.

 Norge er en del av et internasjonalt konkurransesamfunn, og konkurransen blir stadig hardere. Vi er ikke lenger i konkurranse med nabogården om å dyrke den største poteten eller med nabobedriften å produsere flest lyspærer, men i konkurranse om teknologi- og kompetanseutvikling med land som Kina, India, Tyskland og Brasil. For å være med i den stadig økende internasjonale konkurransen, må Norge utvikle posisjonen sin i det internasjonale kunnskapssamfunnet.

 En viktig del av dette er å innhente internasjonal kompetanse og kunnskap gjennom utveksling. Primært er dette noe som gjøres i forbindelse med bachelor- og masterutdanninger, men også flere elever på VG2 studieforberedende velger et år i utlandet.

 Men når norsk  næringsliv er stadig mer eksport- og internasjonalrettet, er det også viktig at fagarbeiderne får mulighet til å erverve seg internasjonal erfaring.

 I dag har vi flere program som gjør det mulig for lærlinger å ta deler av fagbrevet i utlandet, blant annet gjennom EUs program for livslang læring, Leonardo da Vinci . Problemet, som blant annet NHO peker på er at regjeringen i sitt budsjett ikke satser på å la lærlinger delta her, og at kun halvparten av søkerne får muligheten. Noe av målet med dette programmet er jo å gjøre fag- og yrkesopplæringen mer attraktiv og relevant. Sett i lys av dagens frafallsproblematikk, særlig i yrkesopplæringen, burde jo dette være noe en valgte å satse mer på.

 Fremskrittspartiet er opptatt av at elever, både i yrkesopplæringen og i studieforberedende får muligheten til å delta i det internasjonale konkurransesamfunnet og får muligheten til utenlands uveksling for deler av sitt fagbrev og utdanning. Vi må derfor sørge for bedre budsjettrammer slik at flere av søkerne kan delta, samtidig som at rådgiverne rundt om i grunnskolene- og i de videregående skoler må gjøres oppmerksom på denne muligheten, og sørge for å informere elevene bedre om tilbudet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Mette Hanekamhaug | 7. november, 2011  

Skolebesøk

I morgen skal jeg besøke Nordahl Grieg skole i Bergen for å snakke med elevene. Hovedtemaet er spiseforstyrrelser, men for meg handler dette om så mye mer.

 Forebyggende arbeid er på svært mange områder avgjørende for å sikre en god folkehelse, både fysisk og psykisk. Vi i Fremskrittspartiet mener vi må bli flinkere til å tenke forebyggende på både når det kommer til skole, helse, omsorg og rusbehandling. Bedre forebygging vil føre til store samfunnsøkonomiske besparelser, men aller viktigst er det at vi vil forbedre og redde menneskeliv.

 Dette blir mitt første foredrag på en skole etter jeg stod frem om spiseforstyrrelser. Det er med delte følelser jeg tenker på dette. Jeg er veldig spent, spent på reaksjonene som kommer, på spørsmålene som blir stilt. Selv om jeg har fortalt historien min en del ganger allerede, er det fortsatt krevende å fortelle den. Det krever energi og krefter å blottlegge sitt innerste, selv om en har gjort det tidligere.

 Samtidig mener jeg dette er viktig. Det er viktig å forebygge slike problem og det må en gjøre på mange plan. I budsjettet prioriterer vi å satse på blant annet skolehelsetjenesten, den er alt for dårlig i dag. Gjennom å reise rundt på skoler, håper jeg også at jeg kan være med å forebygge. Dersom jeg kan hjelpe et enkelt menneske med min historie kan jeg gjerne fortelle den om og om igjen til jeg blir blå.

 Jeg vil få frem noen av mytene rundt spiseforstyrrelser. At det for mange ikke handler om kropp, men kontroll, et desperat ønske om å føle mestring. Jeg vil forsøke få de med meg på å hive ”janteloven” ut av samfunnet vårt en gang for alle. Vi SKAL tro vi er noe, det må bli slutt på at vi blir opplært til å ikke synes best om oss selv! Tro bra om andre – OG VÅG Å TRO PÅ DEG SELV!

 Skal legge ut noen tanker og refleksjoner rundt foredraget i morgen etter jeg har holdt det. Noen innspill til ting jeg bør ha med?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

« Nyere innleggEldre innlegg »

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00