av Mette Hanekamhaug | 28. november, 2011  

Ta elevene på alvor

Elevmedbestemmelse er viktig. Vi må vise elevene at deres meninger teller. Slik lærer de seg tidlig å ta ansvar!

Vi vet at læreren er den viktigste faktoren for elevenes motivasjon og læring. Da er det viktig at vi har dyktige, engasjerte lærere som faktisk stimulerer elevene til dette. Og da finner jeg det naturlig at elevenes oppfatning om læreren og undervisningen skal telle med i vurderingen.

Dette er jo mye av grunnen til at vi i FrP mener det må være lærer- og undervisningsevaluering på samtlige ungdoms- og videregående skoler. Elevene må vises tillit til at de faktisk er i stand til å vurdere egen læringssituasjon- og utbytte.

På Gjemnes har de, som eneste i landet, tatt med elevene på råd når nye lærere skal ansettes. De har selvfølgelig ikke vetorett og ansettelsesansvar, men får være med på prosessen ved intervjuer og gi sine meninger til skoleledelsen. Når skolen har fått til en sånn løsning så har jeg tillit til at de også faktisk lytter til elevenes innspill. Gjemnes er et prakteksempel på elevmedvirkning!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

I denne nye utdanningstidsalderen velger (i stor grad individuelt) elevene lærer (som kan være lokal eller være basert andre steder) pr. fag – det er elevenes etterspørsel som bestemmer hvem som får undervise i hva.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00