av Mette Hanekamhaug | 21. oktober, 2011  

Praktisk kompetanse må verdsettes!

Yrkeskompetansen i befolkningen er avgjørende for et samfunn i fortsatt utvikling. Da er det viktig at statusen til yrkesutdanningen heves.

 Dessverre er det i dag slik at yrkesfaglig kompetanse ofte blir sett på som ”mindre viktig” enn akademisk utdanning. Det blir, etter min mening, helt feil. Vi er avhengige av flere yrkesarbeidere og deres betydning for samfunnsutviklingen må anerkjennes. Det nytter ikke å utdanne 100 byggingeniører dersom vi ikke har kompetente arbeidere til å faktisk utføre byggplanene.

 Rådgivningstjenesten i grunnskolen er mangelfull, og bidrar til å forsterke dette inntrykket. En ser ofte at det går automatikk i å anbefale teoristerke elever å velge studiespesialiserende, mens teorisvake elever blir anbefalt yrkesutdanning. Dette viser at rådgiverne ikke har innsett viktigheten og mulighetene som faktisk finnes innenfor yrkesutdanningene.

 Det er viktig å vise fra offentlig hold at en satser på yrkesutdanningen. Utstyret trenger en betydelig oppgradering, slik at det samsvarer med det som  benyttes i næringslivet i dag. Videre må en sørge for at de elever som begynner på et yrkesfaglig utdanningsløp får muligheten til å fullføre ved å tilrettelegge for flere læreplasser. Lærlingtilskuddet må økes!

Læreren er en av de viktigste faktorene for motivasjon og læring, og det er viktig at yrkesfaglærerne får muligheten til å vedlikeholde og oppdatere kunnskapen på fagfeltet sitt. Det var annerledes å jobbe som tv-repreatør på svart-hvitt kasseTVer for tretti år siden, enn å reparere en 52″ flatscreen LCD-skjerm idag. De må gies muligheten til å hospitere, utplasseres, i arbeidslivet for å følge med i utviklingen slik at læringen i skolen samsvarer med det en møter etter endt skoleløp.

Samtidig er det viktig at næringslivet samarbeider med skolen. De må få større mulighet til å bidra til utformingen av selve yrkesutdanningen slik at elevenes kompetanse innenfor fagfeltet blir både bedre og attraktiv. Det bør også åpnes for at elevene i yrkesfaglig utdanning kan komme ut i praksis allerede fra første år, samtidig som at en praksisretter en større del av fellesfagene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Jeg stiller også en del spørsmålstegn omkring hvordan man måler kompetanse. Er virkelig en nyutdannet IT-ingenør mer kompetent enn en selvlært med 20 års praktisk erfaring?

Har selv drevet med IT i mange former siden jeg var 14. Interessen har vært så sterk at jeg har på egen hånd pløyd gjennom mengder av litteratur, og tilbrakt ekstremt mye tid på å lære/forstå hvordan ting fungerer – og hvorfor. Med andre ord, jeg har studert mye og gjort det helt på egen hånd. Dette har jeg holdt på med i over 20 år nå…

Heldigvis sitter jeg trygt i en offentlig (og meget spennende) stilling, hvor jeg bl.a. har vært med på å sjekke kompetansen til nyutdannede ifm ansettelser. Jeg har drevet opplæring av nyutdannede, regelrett måtte lære de faget. Har veiledet master-studenter med oppgaver om faget.

Men når jeg selv søker andre stillinger, møter jeg som oftest døren nettopp pga at jeg ikke har den formelle utdannelsen. Dette gjelder spesielt innen det offentlige, men ser at også private blir mer skeptisk når de hører at det formelle ikke er på plass. Utrolig utrolig utrolig frustrerende…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det du peker på i siste avsnitt er en stor utfordring for mange. Hvordan skal en måle praktisk og erfaringsbasert kompetanse opp mot dokumentert kunnskap i form av dokumenter og vitnemål?

Til syvende og sist er nok dette opp til arbeidsgiver. Noen velger å verdsette det ene fremfor det andre, og det synes jeg en skal respektere også. Kravet til dokumentasjon er økende, noe som skaper en del utfordringer for mange. Problemet er hvordan en skal få til en fornuftig balanse mellom dette.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00