av Mette Hanekamhaug | 19. oktober, 2011  

Lav IQ = dårlig lærer?

Den siste uken har det versert en debatt rundt en ny undersøkelse som viste fall i lærernes IQ de siste årene http://www.nettavisen.no/nyheter/article3250146.ece.

 Det kan diskuteres hvordan en best tester intelligens, men IQ er en indikator på et menneskes kognitive kapasitet. Med andre ord: ens evne til å tilegne seg ny kunnskap. En lærer har mange aktører og retningslinjer å forholde seg til; andre lærere, rektorer, ulike politiske styringssignaler, omlegging av læreplaner, faglig og didaktiv utvikling for å nevne noe. Dette fordrer en god evne til erverving og tilpasning til ny kunnskap og nye metoder.

 Slik ser vi at en relativt høy IQ er vesentlig for lærere. Flere har pekt på at årsaken til dette fallet er rekrutteringsgrunnlaget. Lave opptakskrav og lav lønn gjør det utfordrende å rekruttere de ”beste hodene”. Vi vet at læreren er den viktigste faktoren for elevens læring og motivasjon, og derfor er det viktig å sørge for at vi også får de dyktigste inn i yrket!

 Dette må gjøres blant annet ved å øke lærerutdanningen til å være et 5-årig masterprogram. Dette kombinert med høyere inntakskrav vil generere til høyere status og lønn, og slik kunne føre til bedre kvalifiserte søkere. Samtidig må læreren gis større makt og autonomi i og utenfor klasserommet slik at lærerens autoritet gjenreises.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Du fremstiller det som i at det er en mekanikk i at jo lengre og vanskeligere utdannelsen din er; jo høyere lønn og bedre status.
Dette stemmer dessverre ikke. En sykepleier har en like lang utdannelse som en ingeniør, allikevel er lønnsforskjellen enorm, og statusen er betraktelig mye høyere for en ingeniør. En statusheving må absolutt til, men dette må til ved at man satser på lærere; hev lønna til et nivå som tilsvarer tilleggene for ubekvemme arbeidstider (sene nattetimer med prøverettinger og stillesning) og timelønnen tilsvarende liknende yrker.
Gi unge, nyutdannede lærere sikrere og bedre betalte stillinger og sørg for en høyere lærertetthet; slik at lærerne bedre kan følge opp hver enkelt elev og føle de selv mestrer jobben ved at færre elever faller av undervisningen.

Du sier at lærernes IQ er problemet for læreutbyttet idag; mang en forskningsrapport sier at lærertettheten er vel så viktig. Ved å heve utdanningen vil tettheten bli enda lavere, og resultatet vil være at vi står på samme sted; smartere lærere, men færre. Man kan diskutere hva som gir best avkastning, tetthet eller IQ, men uansett er faktum at kombinasjonen vil være det beste, og da må vi først satse på at flere vil ta lærerutdanningen, om ikke vil ikke de med høy IQ søke seg dit i første omgang – fordi de har klart å tilegne seg kunnskapen om at ingeniør er veien å gå om du vil tjene penger.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Mette! Mange gode poenger her!

Jeg vet ikke hvordan disse IQ-testene har blitt gjort, men tradisjonelt er ihvertfall IQ-tester ganske omstridte og jeg tror ikke man bør ta de som en indikator på noe som helst, siden det i utgangspunktet er vanskelig å definere hva intelligens faktisk er.

Etter min mening er den viktigste egenskapen til en lærer det å kunne lære FRA seg kunnskap (pedagogikk)! Minst like viktig er lærerens evne til å skape gode relasjoner til elevene, og å ta hver enkelt elev på alvor som den han/hun er.

Det hjelper ikke med 200 i IQ som lærer hvis du står og mumler og ser ned, ikke evner å forklare emnet på en måte som elevene kan forstå, eller rett og slett ikke er engasjert i det du underviser i.

Jeg tror faktisk disse faktorene er viktigere enn både IQ og lengden på utdannelsen.

Samtidig ser jeg jo at du har et godt poeng i det at lave inntakskrav gjør at mange som ikke burde vært lærere blir det likevel, fordi det er en “enkel utvei”. Og som du sier, erverving av ny kunnskap er veldig viktig for en lærer, men jeg er usikker på om en IQ-test sier noe om hvor god man er til å lære? Lærere skal jo også lære. Men hvem skal lære lærerne? Trenger man ikke lærere lenger når man er ferdig utdannet? Hm, dette ble vel meta-pedagogisk, men poenget er: Læring er så mye mer enn læring. Alt er læring. Pedagogikk er uendelig mye mer komplisert enn “høy IQ = bra lærer = bra elever”.

Hvordan fungerer det egentlig på Stortinget? Hva baserer du meningene dine på? Har dere f.eks. kompetente pedagoger på Stortinget? Eller baseres meningene på forskning? Personlige opplevelser? Partiets agenda? (jeg spør av ren nysgjerrighet, da jeg ikke aner hvordan ting foregår innenfor veggene der….)

Uansett: Den norske skolen kan bli VELDIG mye bedre, og jeg håper du kan bidra til at den blir det! :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

SOm begge her peker på er jeg enig i at rollen som lærer innebærer mye mer enn ren IQ. Sosial intelligens, pedagogisk kompetanse og evne til å kommunisere og nå frem på et personlig nivå til elevene er også svært viktig! Det er derfor jeg heller ikke påstår at lav IQ er det samme som en god lærer. Det jeg sier er at det er bekymringsverdig at den er synkende – nettopp fordi også dette er en vesentlig del i rollen som kunnskapsformidler.

Boye: ja det kunne nok virke som litt mer forenklet enn det intensjonen var. Høyere inntakskrav og lengre utdanning vil med sannsynlighet generere høyere lønn, men det er også andre ting som spiller inn. Nettopp derfor nevner jeg også viktigheten ved å styrke lærerens autoritet og autonomi da dette bidrar til å heve statusen. Videre er vi i FrP positive til resultatbasert lønn slik at gode lærere blir premiert.

Samtidig er det et viktig moment til en bør ha med seg, nemlig lønnsforskjellene i privat og offentlig sektor. Vi i FrP ønsker å finansielt likestille private og offentlige skoler, noe som med sannsynlighet vil kunne føre til fremvekst av flere private og alternative skoler. Slik vil også skolene lønne lærerne bedre i kampen om de beste lærerne :)

Vanligvis er jeg opptatt av å ikke være bombastisk, men akkurat her kan jeg ikke la være. Det du sier i forhold til lærertetthet medfører dessverre ikke riktighet. All forskning på skole og læringsutbytte viser at faktorer som gode lærere, læremidler, ro og orden i klasserommet, tilpasset opplæring, fokus på grunnleggende ferdigheter og tidlig innsats er mye viktigere og avgjørende for elevenes læring. Lærertetthet har svært lite å si på dette.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Rolf K: Jeg har svart på deler av innlegget ditt også over, men ikke det siste spm ditt, nemlig hvor representantene på Stortinget innhenter kunnskap og informasjon.

Fagkomiteene får stadig vekk presentert nye, internasjonale forskningsrapporter innenfor sitt fagfelt. Disse gåes gjennom og en tolker kunnskapen og konklusjonen på hver sin måte. Alle politiske partier har jo tilgang til den samme informasjonen, men har likevel ulik tilnærming til løsning av de forskjellige probleme. Dette tilsier da nødvendigvis at en baserer sine meninger og beslutninger både ut ifra forskning, personlige- og andres erfaringer, og til slutt gjør en avveiing i forhold til eget verdisyn og ideologi :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00