av Mette Hanekamhaug | 7. februar, 2011  

Honnør til VG!

I tider hvor politikerne snakker svada, hvor regjeringen er handlingslammet og hvor ord synes viktigere enn handling reagerer folket. Regjeringens totale mangel på handlekraft har ført til at VG har startet kampanjen Bry Deg .

Jeg er utrolig glad for at kampanjen er satt i gang og at det manes til kamp mot et av våre største problemer i dag. Ikke bare i skolen, men i samfunnet generelt! Fremskrittspartiet har ført en kamp mot mobbing i flere år, og spesielt de to siste årene har vi forsøkt å presse Regjeringen til handling, men regjeringspolitikernes har arrogant nedsablet samtlige forslag til tiltak.

Jeg synes det er flott når media også er med på å presse Regjeringspartiene, for kanskje vil frykten for negativ omtale føre til at Regjeringen faktisk gjør noe. Jeg håper og tror denne kampanjen bidrar til å presse Regjeringen til å ta til fornuft og stemme for Fremskrittspartiets mange gode tiltak mot mobbing!

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti har flertall på Stortinget og de bør være sitt ansvar bevisst.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Jeg tviler ikke ett sekund på at FrP (som alle andre) er imot mobbing. Sånn i bunn og grunn så er vi jo alle det. Men, med den politikken som FrP driver, men dette siste forslaget om at innvandere skal ha mindre lønn bl.a. det viser jo bare at dere også holder mennesker utenfor, at dere sjikanerer innvandrerne. Men dette er jo ikke noe nytt. dette er jo noe FrP har drever med i en årrekke.
Desverre, så er det slik at de fleste partier må samarbeide med noen andre, og da hender det ofte at man må svelge noen kameler (som det så fint heter), men for øyeblikket så jobber jo FrP helt alene. Da må dere følge opp meningene deres i handling. Det fungerer ikke å si at vi vil ikke holde mennesker utenfor (les.mobbe), bortsett fra innvandrerne.. *rister på hodet*

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For å bruke dine egne ord mot deg selv;
“…politikerne snakker svada…”, så også du i denne saken.

Det er en grense for alt regjeringen skal holdes ansvarlig for. Mobbing er en av tingen regjeringen ikke alene kan holdes ansvarlig for .

Likevel, politiker, kan og bør holdes ansvarlig for å fremstå som negative rollemodeller i denne saken.

Frp-politikere sier de er i mot handling – men i praktisk handling er de blandt de verste mobberne.

BTW Hva bakgrunnen for at en politiker som du, ja, for det er nettop hva du er, mobber andre politikere?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Feilskrift:
Frp-politikere sier de er i mot i ord, men i prkatisk handlig er de blandt de verste mobberne!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hild: Det FrP sa i den saken er at vi ikke kategorisk er avvisende til innfasingslønnen det er snakk om i blant annet Danmark, nettopp for å gjøre terskelen for å ansette innvandrere lavere slik at flere får arbeid.

lillevanilje: Selvfølgelig holder jeg ikke regjeringen ansvarlig for at det finnes mobbing. Jeg holder de ansvarlig for å ikke gjøre noe for å forebygge og redusere den. I hvilken forstand mener du jeg mobber andre politikere?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mobbing har vært tema i minst to tiår. Ikke mye har skjedd. Fokuset har kanskje blitt litt større av og til – men ikke mye har skjedd.

Dersom politikerne mener alvor må det endring til i skolene. Barnevernspedagoger og miljøarbeidere må inn i skolene og ut i gatene blandt ungdommen. Lærerne bør få mindre elever pr. klasse. Dette vet vi som har levd en stund. Lærerne klarer ikke å takle alle utfordringene i en skolehverdag. Mobberne går seirende ut – hver gang.

Utviklingen går helt feil! Kvantitet fremfor kvalitet er greia nå, både hva gjelder skole og barnehager. Sånt blir det mobbing av. Fordi det blir for mange barn og unge, og for lite voksne.

Politikerne må slutte å prate – det må handling til.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

kall meg gjerne pessimist, men eg synest målet om å avskaffa mobbing (med andre ord å innføra komplett aksept av alle) er omtrent like realistisk som å vilja laga ei menneskeleg bru til sola.

om du bryt med norma, anten det gjeld seksuell legning, hudlet, klesstil, kva for mat du et, kva du bruker fritida di på, kva parti du røystar på eller kva for hus du bur i; då får du tyn frå majoriteten. slik fungerer vi, slik har vi alltid fungert og slik vil vi truleg alltid fungera. med mangfald kjem alltid mobbing og sosial uro, er ikkje det til dels årsaka bak framstegspartiet sin innvandringspolitikk? fryktar ikkje frp diskriminering av etnisk norske elevar i skular der ikkje-etnisk norske elevar er i klar majoritet?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

floffeloffe: Ja enig, vi trenger flere voksenpersoner inn i skolen. Sosialarbeidere og pedagoger må ut av kontorene og inn i skolehverdagen og arbeide med barn og ungdom. Helsesøsterordningen må styrkes.

mikaoJ: Det er viktig å sette seg ambisiøse mål så en har noe å strekke seg etter, og aksept og respekt for andre mennesker bør så absolutt ikke være umulig å få til. Bli kvitt den sterke janteloven i samfunnet vårt, fjern den sosialistiske tankegangen om at alle skal være lik og dyrk individets flotte mangfoldighet gjennom liberalismen – da er du et meget godt stykke på vei :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Helt enig med Hanekamhaug her.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For ikke så alt for lenge siden, ble jeg kritisert for å bruke uttrykk som “være sitt ansvar bevisst”. Det forundrer meg at du velger å bruke samme uttrykk.

Jeg stiller meg også skeptisk til at du legger større forventninger og krav til barn, enn hva du gjør voksne?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei.

Jeg tittet litt rundt i bloggen din. Jeg ser at du, i karft av din stilling antar jeg, mener mye om skole.

Har du vært innom NRKs nettsider i dag? Jeg leste med interesse en artikkel om at lærere føler seg overstyrt av politikere. I artikkelen leser man:

At lærere har lave tanker om sitt eget yrke

At politikerenes innblanding i skolen får skylden
da politikere innehar for lite kunnskap om skolen

At fire av ti lærere sier at de opplever lærerstatusen som synkende

Dersom dette stemmer, noe jeg antar at det gjør ettersom dette kommer fra en undersøkelse gjort av utdanningsdirektoratet, vil jeg påstå at vi er på ville veier. Er dette virkeligheten? Har politikere ødelagt skolen? Har politikere ødelagt lærerenes selvfølelse? Er det virkelig sånn at politikere fjerner og tilfører nye vedtak uten å legge pedagogers faglige kompetanse til grunn?

Jeg har alltid ment at lærere er noen sytekopper med alt for lang ferie og for lite å gjøre. Heldigvis har jeg kommet på bedre tanker. Og dersom dette stemmer, skal jeg aldri snakke nedsettende om dem som underviser Norges fremtid igjen. Snakk om arbeidsforhold!

Hva tenker du?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Skal mobbing aksepteres i det stille under den tro at den aldri kan bekjempes?

Det finnes (for?) mye stille aksept i samfunnet, spesielt når det kommer til mobbing. Barn og ungdommer i skole blir mobbet, og selv om mange selv blant elever selv mener at dette er feil, så blir det ikke brakt frem i dagen. Her spiller mange variabler inn, men jeg har en sterk tro at det er fordi man frykter å bli mobbet selv og vet at det ikke er mange måter å unngå dette på dersom man først havner i “skuddlinjen”.

Problemet med mobbing, spesielt for unge, er at dette ikke stanser ved skoleslutt. Elever i samme aldersgrupper møtes ofte i forskjellige situasjoner utenom skoletider. Eksempelvis fritidsklubber, helgefester eller når man går ut på byen, idrettslag eller andre aktiviteter, Man må være rimelig blåøyd hvis man tror det hele slutter når skoletid er over (eller at det kun gjelder for ungdom på skole i det hele tatt. Nok av eksempler fra arbeidsliv også.)

Hvordan skal man så angripe en mobbesituasjon for å stoppe mobbing?

Første skritt er å få i stand ett apparat som kan hjelpe de som blir mobbet. Videre må det bli mer fokus rundt mobbing slik at man ikke biter det i seg og stille aksepterer det, men at det er enkelt å ta opp en mobbesak uten å selv føle seg “truet”.

Her snakker vi om sosial aksept for å snakke ut om slike saker. Mulig det virker fjollete å si det på den måten, men det er desverre slik, uansett hva de fleste sier for å være politisk korrekte, at mange lar være å ta opp en mobbesak hvis de kjenner, jobber eller studere sammen med de som mobber og blir mobbet. Det er lettere å tie og bare la det gli forbi enn å ta det opp.

At media fokuserer på dette er positivt siden da blir det mer allment akseptert å diskutere mobbing og ta opp slike saker. I tillegg kan det være nok til at enkelte som mobber vil tenke seg litt om og forstå hva de holder på med. Det finnes mange tilfeller der enkelte føler at de blir mobbet og har tunge dager selv om de som mobber anser det som mer erting og spøk. Slike saker er gjerne ikke lett å ta opp for de som blir mobbet, og ikke alltid lett for de som “mobber” å forstå dersom personen ikke gir beskjed.

Desverre så er mobbesituasjoner ikke svart-hvitt, men det finnes mange gråsoner imellom. Baksnakking, utfrysing, overdreven erting og spøk osv er vel så mye med på å få en person til å føle seg mobbet som direkte uthåning ansikt til ansikt.

Å bli kvitt mobbing er som å bygge en bro fra jorden til solen?

Jeg er enig at mobbing vil man aldri bli helt kvitt. Men for å bruke det samme eksempelet som har blitt brukt angående HMS på Ormen Lange.

Arbeid med HMS er som å gå opp en rulletrapp som er på vei ned. Vi må bare gå og gå, ikke nødvendigvis for å komme til topps, men hvis vi stopper så havner vi på bunnen igjen.

Slik er det med mobbing også. Vi må hele tiden motarbeide mobbing, for hvis vi gir opp, så vil det bare bli mer og mer mobbing nok en gang.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Er dette virkeligheten? Har politikere ødelagt skolen? Har politikere ødelagt lærerenes selvfølelse? Er det virkelig sånn at politikere fjerner og tilfører nye vedtak uten å legge pedagogers faglige kompetanse til grunn?”

Ja dette er uten tvil virkeligheten. Som lærer blir du motarbeidet daglig av politikerne. Det er ikke noe som er mer demotiverende enn å først bli motarbeidet på alle kanter når man prøver å gjøre skolen bedre for elevene, for deretter å få all skylden for at det ikke går så bra.

Det er neppe noen bedrifter i Norge som har så mange kontrollordninger og evalueringer for å “sikre kvaliteten” som i skoleverket. Politikerne stoler så lite på lærerne at alt man gjør må dokumenteres skriftlig i et skjemavelde som stjeler all arbeidstiden for en lærer. Jeg har ihvertfall aldri opplevd noe liknende utenfor skoleverket.

De som faktisk vet hva som virker i klasserommet har minimal med innflytelse over hvordan skolen skal styres.

Det er en av grunnene til at jeg sluttet som lærer for å gå over i et annet yrke.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bra intervju hos Gelius frøken Hanekamhaug :-)
Var det du som valgte låtene som ble spilt?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Denne antimobbekampanjen som VG Nett har startet vil før eller senere bli gammelt nytt, og dermed vil nedgangen av mobbing som trenden forårsaket bli “kompensert”. Å starte antimobbe – trender for å bekjempe mobbing på arbeidsplasser og i skoler er fåfengt. En blogger jeg kjenner til har meldt seg på kampanjen – den besto ikke av annet enn en facebook app, en tekstboks som beviser ditt medlemskap i gruppa og en tommel. Lite imponerende og altfor lett å glemme, da nordmenn flest benytter drøssevis av facebookapplikasjoner i ny og ne, på godt og vondt.

Den største tabben lærere gjør i kampen mot mobbing er å behandle det som en konflikt. Mobbing er ikke en konflikt, det er undertrykkelse, og nedverdigelse av enkeltindividet. Man sier at mobbing er en straffbar handling. Tomme trusler er ikke straff.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva med mobbingen som foregår utenom skolen? Hvem tar ansvar for den?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Hva med mobbingen som foregår utenom skolen? Hvem tar ansvar for den?”

mener du at foreldre har et ansvar for å oppdra egne barn?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja, som mamma hører jeg stadig at skolen skal ta ansvar for at barn ikke utsettes for mobbing, men min erfaring er at mobbing ikke kun er skolerelatert. Mobbing foregår også utenom skoletid. Jeg skulle ønske at politikere så viktigheten av å ansvarliggjøre de foresatte også. Jeg mener absolutt det er viktig at barn ansvarliggjøres på skolen, men det er naivt å tro at skolen, alene, skal ta ansvar for all mobbing. Foreldres innvirkning er vel så viktig,mener jeg. Jeg liker å tro at jeg, som mor, også har en positiv innvirkning på mitt barn.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk solgunn. Det er godt å vite at ihvertfall noen foreldre har skjønt det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“I tider hvor politikerne snakker svada”

Ja, for DET GJØR JO IKKE DU.

Politikere er flotte dyr: Hvis dem ikke har noen problemer dem liksom skal elge seg inn på å fremstille seg selv som Den Store Løseren / Frelseren av, ja da LAGER DEM PROBLEMER.

Eller bare later som at det er et problem som krever en løsning et sted.

For alternativet, nei det hadde jo vært at vi fikk litt mer direkte demokrati, og det kan vi jo ikke ha, for da mister disse mislykkede individene makten sin.

Du kjører på videre, Mætte.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

PS! Jeg krever handling! Dette må være KLINKENDE KLAATT!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00