av Mette Hanekamhaug | 1. februar, 2011  

Forlanger handling!

De foreløpige rapportene fra tilsynet med elevenes læringsmiljø landet over viser at kun 1 av 99 skoler ikke har brudd. Hvor mange av de 98 skolene tror du vil oppleve konsekvenser?

Tilsynet har undersøkt om skolene etterlever elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, og regulerer således klasse-/undervisningsrom, skolebygg, sanitære forhold og mobbing. Felt som er svært viktige at ivaretas slik at elevene skal trives og ha et godt læringsmiljø. At kun én skole ikke bryter reglene som skal sørge for at dette er bra for elevene, er bekymringsverdig.

Som jeg har skrevet om i flere tidligere blogginnlegg er mye av utfordringen i dag at det ikke foreligger sanksjoner ved brudd på loven. Dette tilsynet viser det FrP har visst om og tatt til orde for lenge og gjentatte ganger, nemlig at elevenes arbeidsmiljølov ikke respekteres. Flere saker er blitt forsøkt løftet frem av elever og foresatte, og forsøkt prøvd for retten for å kjempe for rettssikkerhet og rettferdighet. Ingen av sakene har ført frem.

Dette tilsynet er det eneste ”tiltaket” Regjeringen har satt i gang iløpet av nesten to år, i arbeidet mot mobbing. Nå forventer vi i alle fall at rapporten tas tak i, avvikene belyses og rettes opp i. Ikke gjennom å bestille en ny utredning, ikke ved å føre tilsyn tre år til – men å sørge for at rettssikkerheten og rettighetene til disse elevene nå styrkes og ivaretas!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

[...] This post was mentioned on Twitter by Lars-Øystein Iversen, Mette Hanekamhaug. Mette Hanekamhaug said: FrP forlanger handling etter at mange avvik fra loven er oppdaget, les blogginnlegg:… http://fb.me/RuOrKmFS [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00