av Mette Hanekamhaug | 19. januar, 2011  

Opprettelse av et skoleombud

KrF la i dag frem forslag om innføring av mobbeombud i alle landets fylker. Jeg er glad for at KrF også er med i kampen mot mobbing, men jeg skulle ønske vi kunne få til et bredere forslag.

 

Kampen mot mobbing er viktig. Forebygging og bekjempelse av mobbing redder ikke bare mobbeofrene, men kan også få mobberen på rett kjøl, og forebygge en kriminell løpebane for mobberen. Uten mobbing får vi også et bedre læringsmiljø, og vi demmer opp for mobbing og trakassering i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig.

 

Mye av dagens problem er at foreldre som opplever at deres barn blir mobbet synes det er vanskelig å ta tak i situasjonen. Mange vet ikke hvilke rettigheter de har, og vegrer seg for å ta kontakt med skolen på grunn av redsel for sanksjoner og konsekvenser overfor barnet. Derfor trenger vi en offentlig instans, gjerne en ombudsfunksjon, hvor foreldre kan henvende seg og få juridisk bistand i slike saker.

 

Opplæringsloven er elevenes arbeidsmiljølov og mange opplever dessverre stadig store og alvorlige brudd på denne, uten at det får konsekvenser for de som bryter den. FrP ønsker ikke opprette flere offentlige organer og byråkratiske ordninger for ”syns skyld”, men ønsker et ombud med sanksjonsmuligheter som skal sikre ivaretakelse av hele opplæringsloven, da også § 9a – elevenes psykososiale miljø.

 

Vi håper KrF ser nødvendigheten av at et slikt organ må kjempe for ivaretakelse av hele denne viktige loven, og under behandlingen av saken stemmer for FrPs forslag om et skoleombud.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Kristelig Folkeparti har ingen mulighet for å forstå problemet til bunns.
Det er det få andre som har også.
Men KrF har det handikap at innstillingen er at om alle er snill og grei og følger Bibelen og tror på Gud, så vil alt ordne seg.

Men problemet er bare at der finnes en årsak til det i naturen selv. Altså den naturen der ute.
Denne naturen der ute eksisterer ikke for religøse.

Derfor vil de aldri forstå at der er en funksjon i naturen som påvirker både mennesker og dyr til å fungere som de gjør.

Det er greit nok med et skoleombud, men det nytter ikke hvem det er, dersom ikke ombudet selv forstår HVORFOR og hva som er årsaken til problemet.

Det er det samme med en motor. Dersom man ikke finner den grunnleggede feilen, som kan være godt skjult, vil man aldri noen gang få den motoren til å gå tilfedsstillende.

Et menneske som da bare sier at jo, den skurrer, men jeg vil at den skal fungere slik som jeg vil uansett.

Jeg vet hva denne naturfunksjonen består i, men kan bare si, at uansett hva man forsøker, vil naturen slå tilbake gjennom genene som er millioner av år gamle.

Fordi i urtiden hadde denne funksjonen en spesiell hensikt, men ikke nå i et demokratisk samfund.

Jeg skal ikke komme inn på hva dette er, men det nærmeste man kan komme uten å vite hva dette består i, er en spesielt høyt refleksiv person, kanskje en profiler fillosof, tilsvarende psykolog etc.

Men den grunnleggende opprinnelige årsaken, er der gjennom historien ytterst få som har oppdaget.

Likevel, tilnærmelsesvis er noe og alt kan hjelpe litt.
Men en religiøs person kan ALDRI komme i nærheten av naturens funksjoner, for det er nettopp denne de har skjøvet vekk og erstattet med noe annet.

Det var derfor man laget religioner.

Så jeg vil anbefale deg å ta kontakt med Fillosofisk Innstitutt i Bergen, som er bra fremme i forståelse av menneskelige forhold, og er hovedstedet for Witkensteins filosofiske studier.

Der var en, eller er, en som het professor Johannesen som kan være værd å snakke med.

Men problemet har vært diskutert i tusenvis av år, så det er ikke bare å ansette noen.

Fordi det ytterst få i verden som kjenner til denne naturfunksjonen som er årsaken til det hele.

Jeg gjør det, men det hjelper jo lite.
For jeg har ikke tatt på meg vervet som politikker.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er det noe norske elever og foreldre er klar over og får høre endeløst mye om er det de rettighetene de har. Hvor er ombudet som skal hjelpe dem med å forstå hvilke plikter de har?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nils: dessverre er det ikke slik at norske elever og foresatte alltid er klar over de rettigheter en har, spesielt når det kommer til regulering av arbeidsmiljøet. Dette ser vi stadig nye eksempler på, hvor elever opplever mobbing og trakassering enten fra medelever eller lærerne, mens både eleven selv og de foresatte ikke vet hva de skal gjøre, hvordan de skal håndtere situasjonen og blir møtt med total uvilje fra skolen. Da er det viktig med en ombudsfunksjon som skal sørge for ivaretakelse av, informasjon om og bistand i saker vedrørende Opplæringsloven.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00