av Mette Hanekamhaug | 6. desember, 2010  

Nasjonalt hijabforbud i barneskolen

I dag fremmer jeg et forslag i Stortinget om totalforbud av hijab i barneskolen.

Jeg har full respekt for andre kulturer og religioner. Men barneskolen må være en arena der det kulturelle og religiøse legges igjen hjemme. Når man tvinger barna til å bruke hijab blir de lært opp i et kjønnsapartheid, som forkynner at kvinner er mindreverdige og må dekke seg til for ikke å vekke menns ukontrollerbare seksuelle lyster. Å på denne måten gi kvinner skylden for voldtekt er i seg selv alvorlig. Enda verre er det når denne tankegangen går så vidt som vi i dag ser tendenser til, der små barn blir ikledd hijab for ikke å vekke menns begjær. Denne seksualiseringen av barn mener vi i Fremskrittspartiet ikke hører noensteds hjemme – verken i skolen eller generelt.

De sosialistiske partiene roper som regel høyt når man diskuterer kvinnefrigjøring. Men hvor er disse kvinneforkjemperne i saker som dette? Hvor mye ekstremisme tolererer sosialistene i Norge? De skjuler sin feighet rundt dette temaet ved å lukke øynene, fornekte situasjonen og heller gå med paroler 8.mars som “kvinners rett til å ligge øverst”. Vi i FrP er opptatt av å kjempe for menneskerettigheter og likeverd, og er ikke redd for å tale også disse kvinnenes sak!

Kunnskapsminister Halvorsen har selv uttalt at barnehijab er uønsket i skolen og at det hemmer barns utvikling. Jeg tar det derfor som en selvfølge at SV støtter forslaget – for de kan vel ikke stemme mot et forslag som vil fremme barns utvikling?

Videoklipp: Hijab seksualiserer unge jenter

Forslaget omtalt i media:
Aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3935824.ece
VG: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10012044
Nettavisen: http://www.nettavisen.no/nyheter/article3041504.ece
Dagbladet: http://www.dagbladet.no/2010/12/06/nyheter/frp/innenriks/mette_hanekamhaug/hijab/14591346/
TV2: http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/frp-vil-ha-nasjonalt-hijabforbud-3358742.html

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

La dem holde på.
Kle seg i hijab, burka, niqab osv. osv.

Så kan vi andre lettere se hvem som overhodet ikke er interesserte i å integrere seg.

Kunne denne manglende interessen for å integrere seg kanskje telle med før statsborgerskap deles ut?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“det kulturelle og religiøse legges igjen hjemme”

Dette er GLIMRENDE, Mette, og her har du min 100% støtte!

For du er ei smart jente, og forstår med en gang at skal man stå for det man sier, og være logisk konsekvent – til forskjell fra en opportunistisk rasist som sanker stemmekveg – så betyr dette ut med kors, julehøytider, osv..

Og det er jeg for på det aller, aller sterkeste.

Takk for at du IKKE er en tulling av en opportunistisk rasist som sanker stemmekveg!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Støtter deg 100% i dette forslaget, syns det er en selvfølge at dette bør bli forbudt i barneskolen, at barn ikke allerede i barneskolen skal bli truet til et kvinnesyn som bare hører til i de muslimske landene som ligger 2000 år tilbake i tid når det gjelder den vestlig utviklingen. La alle barn i barneskolen få rett til å integrere seg i det samfunnet de skal leve resten av sitt liv i, og ikke bli holdt tilbake av sine muslimske foreldre som desverre ikke vet bedre. Så Mette. dete er noe de fleste i norge støtter, men som mange ikke tør og stå frem med, stå på, du er en glimrende politiker, og håper og høre mye fra deg på den politiske arena frem til neste stortingsvalg, da kommer de rød/grønne til og lide et stort nederlag. Du er en bedre politiker en en teknisk bokser så jeg på tvn, hehe.. Lykke til med forslaget i dag

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Supert Mette!!

I Tyrkia kjemper de også MOT kjønnsfascismen.
Se denne videoen Mette:
http://www.youtube.com/watch?v=bvDXRwIca-w

I Tyrkia har de allerede hijab-forbud i bibliotek, universitet og andre offentlig bygninger.

Når det kommer forslag om å gjeninnføre kjønnsfascismen blir det OPPRØR i befolkningen. NEI til KJØNNSFASCISME!

Når skal vi i Norge komme etter?

Se videoen!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du blir brukt av (kristen)konservative Hanekamhaug!..

Jeg synes det var så flott at du gikk høyt ut mot mobbing da du kom inn på ´tinget, ett stort problem vi knapt vet begynnelsen på løsningen av enda, men som handler om at vi må legge mest vekt på det alle mennesker har felles, sikkert 95%, og si hurra for de små forskjellene som står igjen.

Men dette lovforslaget er begynnelsen på institusjonalisert mobbing hvor staten er institusjonen, finansiert med skattepenger.

La folk gå med (eller uten! ;-) ) det de vil, nå som det er så kaldt går vi alle med burka uansett..

Mvh.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Forbud mot hijab i barneskolen – ja!! Og samtidig bør vi forby – for alle! – å tildekke ansiktet i det offentlige rom. Burka, finlandshette, niqab – vekk med det. Vi kan, om ønsket, kalle dette terrorbekjempelse; tenk så mye rart man kan gjemme under en burka.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Atle: Takk for støtten i vårt aktive arbeid mot mobbing i skolen :) Problemet er jo at barn i 6-7-8årsalderen nettopp ikke velger selv å gå med dette plagget, men blir påtvunget dette av sine foreldre.

Stian: Ja vi har flere eksempler på enkeltpersoner fra de rødgrønne partiene som har uttalt at de faktisk ser behovet for et slikt forbud, så her håper og forventer jeg at regjeringspartiene støtter vårt forslag!

Leif: Utfordringen her er ikke at enkelte ønsker å vise sin religiøse tilhørighet gjennom kors, kalott, halvmåne eller liknende. Problemet er at det kulturelt betingede hodeplagget symboliserer verdier som ikke er forenelige med de verdier som bør være i skolen eller i samfunnet; nemlig seksualisering av små barn, ansvarliggjøring av kvinner når det kommer til menns seksuelle lyster og at kvinnen er underlagt mannen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] skal legge bort all sin kulturelle og religiøse identitet når de er på skolen. På bloggen sin skriver hun: “Men barneskolen må være en arena der det kulturelle og religiøse legges igjen [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Gratulerer med 2448 medlemmer av Facebook-siden din!

“De sosialistiske partiene roper som regel høyt når man diskuterer kvinnefrigjøring. Men hvor er disse kvinneforkjemperne i saker som dette?”

Godt spørsmål! Får vi noen svar fra SV? Eller skal jeg si SV(ik).

“Hvor mye ekstremisme tolererer sosialistene i Norge?”

De veide respekt for muslimsk ukultur eller respekt for innvandrerkvinner opp mot hverandre. Kvinnen ble veid og funnet for lett. Selv når kvinnen plasseres i burke-fengselet gir de blaffen.

Den dagen jeg ser Mulla Krekar med hijab. Den dagen kan jeg gå med på at det ikke er for å undertrykke kvinner. Menn slipper å dekke seg til. Men de mindreverdige (kvinnene) må kues i det patriarkaske middelaldersamfunnet deres.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Til Mette, når i dag skal det forslaget avgjøres?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Beckmann. Hvis barneskolebarn går med hijab. Får barna det som de vil. Eller får foreldrene det som de vil?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Mette:
Problemet er at det kulturelt betingede halskjedet korset symboliserer verdier som ikke er forenelige med de verdier som bør være i skolen eller i samfunnet; nemlig menneskeofring, tortur, dødsstraff, ansvarliggjøring av menn når det kommer til kvinners seksuelle lyster og at mannen er underlagt gud.

Jeg vet ikke om du får faktaene dine fra en brennende busk Mette, men jeg savner konsekvent tankegang fra slike muslimer som deg.

Det er muslimer som deg, som vil at etniske nordmenn hele tiden skal tilpasse SEG, og hele tiden stiller SÆRKRAV til nordmenn.

Det blir, hum, hva er ordet nå igjen?

Å ja!

RASISME.

Se forøvrig Frankrike, der hadde dem litt mer hjerne enn det du representerer, og la ned forbud mot bruk av kors i samme slengen som hijab.

For der FATTER DEM at skal man ikke være rasist, og behandle en del av befolkningen på en annen måte enn en annen, da MÅ man være logisk konsekvent.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Støtter tankegangen men vi bør vel forby alle former for hodeplagg innendørs i skolestuene, forstår ikke disse ungdommene som sitter med strikkelua langt nedover ørene inne i skoletimene, eller caps’en på snei! la oss ikke forskjellsbehandle motsatt vei nå men heller forby alle hodeplagg innendørs! Ute mener jeg folk må få lov å kle seg som de vil. når det gjelder utfordringen med den stigende innvandring eller fødsler av “muslimer og islamister” så er det bare en ting å gjøre “Snu utviklingen”!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja, FRP vil legge det kulturelle og religiøse igjen hjemme, når barna skal i skolen!
Hvilke konsekvenser vil det få for religionsundervisningen, 17. mai, jul, påske og andre kristne høytider Mette Hanenkam haug?
Skal også undervisningen i både norsk kultur og norsk historie legges på hyllen?
Populismen lenge leve i FRP! (logikken levde ikke lenge i din politiske kariere!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Men barneskolen må være en arena der det kulturelle og religiøse legges igjen hjemme”

Så då går eg ut ifrå at dykk fremmer eit forslag mot skolegudstenester, konfirmasjonsundervisning i skuletida, bibelutdeling, bordbønn og liknande samtidig? I så fall får dykk meir av min stønad og!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For kort tid siden mente FRP noe annet:

“Onsdag fremmet Mazyar Keshvari (Frp) privat forslag om at bystyret skal forby bruk av hijab i osloskolen. På spørsmål fra Nettavisen om forslaget innebærer at barn av kristne foreldre kan smykke seg med kors, mens barn av muslimske foreldre får hijabforbud, svarer han:

- Nei, forbudet skal gjelde alle synlige, religiøse symboler. Alle religioner skal behandles likt. ”

Og:

“Frp sentralt har tatt til orde for et forbud mot hijab i skolen. Forslaget møter motstand hos partiets varaordførere i Drammen, Røyken og Nedre Eiker.

– Å innføre et forbud som gjelder alle for at noen føler seg tvunget til å gå med hijab, strider mot alt jeg står for, sier varaordfører Freddy Hoffmann (Frp) i Drammen.

– Det får være grenser for hva politikere skal bestemme over. Vi kan ikke fortelle folk hvordan de skal kle seg og leve. Jeg blir provosert når politikere blander seg inn i den private sfære på den måten.”

Hva er det som gjør, at du Mette Hanenkamhaug forventer mere lojalitet fra venstresiden enn du får fra dine egne?

Det er med andre ord sterk splittelse i FRP om dette spørsmål!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Forbud blir vanskelig å håndheve? hva om de bare fortsetter? Hvem skal da ha ansvaret for å dra hijaben av? lærerne eller rektor? eller skal de utvises? nei det er bedre å prøve å snu en voksende utfordring som den stigende islamiseringen av Norge ! begynn med å stoppe utbetaling av barnetrygd etter tredje barn så blir det ikke like populært å føde 8 barn! Videre må asyl og flyktninger som kommer til Norge uten identitets papirer snues og sendes tilbake til siste landet de reiste fra, en søknad om opphold i Norge må i første omgang leveres den norske ambasaden i det landet de kom fra eller nærmeste beliggende norske ambasade!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Palle P

I Tyrkia kaller de en spade for en spade. Kjønnsapartheid via hijab – og hijab spesifikt – er FORBUDT.

Når der greier det så fint i Tyrkia, hvorfor skal ikke vi greie det i Norge også?

@Leif. Slutt å skrike om rasisme når det kommer et fornuftig forslag om forbud mot kvinneundertrykkende hijab. I Tyrkia er det spesifikt FORBUD mot hijab på mange læresteder. Er de rasister i Tyrkia??

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg håper du kan være voksen nok til å faktisk ta kontakt heller med muslimer, og lære deg hva Islam står for, og hva Hijab ER, for OSS som faktisk bruker det. Er bare tragisk at du snakker OM oss og ikke med oss, og bare snakker ut fra dine egne fordommer og antagelser.

Ta ikke Walid Al-Qubaisi til din lærer, ta heller oss som faktisk bærer det, gjerne de som er etnisk norske, som bruker hijab av egen fri vilje, fordi Gud har sagt det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Oj, jeg glemte at korset representerer martyrdommen.

Og derav, at kvinner er mindre verd enn menn.

Forøvrig har Mette et snodig syn på menn, hvis hun tror at småjenter går rundt med hijab for at menn ikke skal tenne seksuelt på dem.

Kan en hijab da være løsninger for voldtektsofre og barn som har blitt utsatt for overgrep?

Ja, siden en hijab er alt som skal til, ifølge Mette, for at man skal unngå at pedofile og voldtektsmenn tenner på småjenter osv..

Høres ut som en snooooooodig logikk.

@Mette, kan jeg anbefale innmelding i Kvinnegruppa Ottar?
For de går også rundt og tror at alle menn er overgripere, potensielt pedofile, osv..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@abi:
“and theo-political symbolic garments for both genders in government buildings, schools, and universities.”

Palestina-skjerf, for eksempel.

“In 2008, Turkey’s constitution was amended to ease a strict ban at universities, allowing headscarves that were tied loosely under the chin. Headscarves covering the neck and all-enveloping veils were still banned.”

Jeg vet ikke om Tyrkia eller andre også forbyr korset.

Uansett, er det slik å forstå at du mener norsk lovgivning skal ta lærdom av lovgivningen i land hvor muslimer er i flertall?

Artig tanke.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Leif. Å ha et smykke med kors er ikke forbeholdt kvinner. Jenter og gutter gjør det samme.

Vis meg én gutt med hijab.

Leif. Hijabben er jo nettopp der for at håret ikke skal synes. Det står i koranen at man ikke skal vise håret. Og – ja- det handler om at menn ikke skal tenne seksuelt på de.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Leif. Herregud.

“Uansett, er det slik å forstå at du mener norsk lovgivning skal ta lærdom av lovgivningen i land hvor muslimer er i flertall?” Kan vi ikke ta til oss sunn fornuft hvis et muslimsk land gjør det? Så for å svare på spørsmålet ditt. JA – klart vi kan lage fornuftige lover som også finnes i land. Vurder loven for det den er.

Det er grunn til å understreke. De ALLER FLESTE i Tyrkia er vanlige muslimer, men det er allikevel betydelig andel som er muzlimer.

I Tyrkia vet de hvilke problemer som kommer med islamofascisme, og de jobber knallhardt mot det. I Norge er vi mer eller mindre sedate i kampen mot de totalitære strøminingene som er på vei, med flyttelasset, til radikale/bokstavtro muslimer. Det er faktisk jenter i Norge i dag som kjønnslemlestes.

Kommunaldepartementet fastslår at over 1000 jenter i Norge er i faresonen:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/tidsskrift_nyhetsbrev/2002/nyhetsbrev-om-norsk-flyktning–og-innvan-11.html?id=273916

Det er radikale islamister i Norge, som etter de har fått seg asyl, reiser tilbake til Afrika “for å feriere”, men når de er der så islamiserer de skrittet til døtrene sine. Bemerk. Det står IKKE i koranen at de skal kjønnslemleste ungene sine. Men dette er ikke vanlig islam. Det er izlam.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det skulle stå:

“JA – klart vi kan lage fornuftige lover som også finnes i muslimske land”

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@abi:

Bad du meg om å vise deg EN kvinne med kippa?
For jeg tror ikke kvinner går med kippa, ser du.

Jeg tror kanskje også du får dine fakta fra en brennende busk.

Du får spørre en muslimsk foreldrefar om det har seg slik at grunnen til at han vil at veslejenta skal gå med hijab, er at han er redd for pedofile.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Leif. En kippa tildekker ikke ansiktet.
En kippa legges oppå hodet, ikke rundt hodet.

Det er litt vanskelig å forklare de som ikke vil forstå, men jeg prøver:

Plagg hvor man blir “høyere” av å gå med de er og har alltid vært statusplagg. Eksempler er: Krone, Flosshatt, Turban.

Plagg hvor du tulles inn er noe annet. Jeg er også motstander av at norske jenter skal måtte gå slik på skolen:
http://adland.tv/n1rv4n4g8/2006/octjpgs/DegreeNun.jpg

Hijab og nonneskjerf er å sammenligne.
Hijab og et smykke blir bare dumt å sammenligne.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vi trenger et spesifikt hijabforbud.
Hvis det gjør at du føler deg bedre Leif kan vi godt slenge på et nonne-skjerf forbud i samme slengen.

Jeg er ENIG i at begge deler bør ut av skolen. Men sistnevnte er ikke et vesentlig problem…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@abi:

Ja, jeg skjønner at den brennende busken forteller deg at det er relevant å blande inn kvinnelig omskjæring i en debatt om hijab i skolen.

Du er nok en nidkjær liten frepper du, som aller, aller helst vil forby muslimer.
I mangel av det, forbyr vi bare alt dem holder på med og så later vi som at det ikke er rasisme.

Men når vi er inne på dette med plager som dekker til da, da er det jo helt greit at standard svømmeklar i barneskolen er badebukse?

For BEGGE kjønn?

Ikke sant da vel, ditt vesle rasistiske geni?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg blir rett og slett glad hver gang jeg ser du er oppe i media for du og dere taler viktige saker som jeg ikke kunne ha vært mer enig i.

Håper dette er noe som slår igjennom, ikke uten grunn at Kristendomsfaget gikk over til å bli noe helt annet i skolen, så hvorfor skal hijab/nikab m.m være greit. Fabelaktiv Mette Hanekamhaug :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Leif. Jeg er ikke kristen.

Omskjæringsinnlegget handlet først om fremst om snillisme (de får asyl fra somalia, men reiser gjerne på ferie til somalia)

Det er snillisme i hijab-saken også.

Vi må ikke vanlige muslimer bukke under for presset fra muzlimer.

“Men når vi er inne på dette med plager som dekker til da, da er det jo helt greit at standard svømmeklar i barneskolen er badebukse?

For BEGGE kjønn?

Ikke sant da vel, ditt vesle rasistiske geni?”

Å sammenligne at vi ikke nakenbader i skolesvømmingen med hijab på skolebenken blir bare dumt.

Den helnorske muslimen Trond Ali Lindstad, som driver http://www.koranen.no har sagt klart og tydelig at islam ikke er forenelig med et demokrati (intervju, klassekampen).

Jeg er like stor motstander av han.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@abi:

Jajaja.

Du ror deg ut på viddene.

* “muZlimer” (antagelig muslimer fra planeten Bizarro?)
* omskjæring som argument for hijabforbud i barneskolen
* “heldekkende” som argument for at dette ikke skal være et forbud SKREDDERSYDD for å ramme muslimer
* “nakenbading” som en påtatt misoppfattelse av at vi i vår vestlige kultur også dekker til småjenter (til og med bikini for babyer!) uten særlig saklig grunn

Men whatever.

Skal vi ha et skikkelig forbud, da er det helt greit for meg.

Men da skal det da piggade også være SKIKKELIG, og ikke bare noe snikrasistisk.

Se til Frankrike i så henseende: Forbud mot religiøse og politiske plagg og symboler i skoleverket og andre steder der dem ikke hører hjemme.
Herunder palestinaskjerf på stortinget, for eksempel.

Vi kan ikke la oss rive så mye med av vår lyst til å lokke på stemmekveget av vi ikke gidder (eller kanskje ikke klarer) å tenke over hva vi sier.

Men dette er jo også typisk for frepperne.
De slenger ut noe halvgjennomtenkt, nettopp for å skape blåst om sitt eget parti.
For dem trives på konflikter, i og med at dem er et hjalla-protestparti uten annen mål og mening enn å sanke stemmer fra misfornøyde og lite gjennomtenkte mennesker.

I så henseende er det rart at dem får så få stemmer som dem får.

Kan det være alle de løse kanonene som senker skuta, gang på gang på gang?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Leif. Jeg ønsker å begrense innvandring fra de muslimske landene. Før du sier at jeg ønsker å begå folkemord i Norge (jeg bare venter på beskyldningen) så tell til ti. Ro deg ned.

De som er størst tilhengere av dagens snillistiske og naive innvandringspolitikk bør kikke til Frankrike.

Se denne 60 minutes-reportasjen Leif.
http://www.cbsnews.com/stories/2004/05/13/60minutes/main617270.shtml

Samira Bellil er oppvokst i hijab-helvetet utenfor Paris. Det er i dag 10% muslimer i Frankrike. Det høres kanskje ikke så mye ut. Men det er nærmere 0% på gamlehjemmene. Og 30% blant den yngre garde. Den vokser for hvert år som går, og om noen få generasjoner har minoriteten blitt majoriteten.

Før du skal bli så moralistisk i forhold til dette, så spør deg to spørsmål Leif:
1) Ønsker du å tilsvarende forhold i Norge? I dag har flesteparten av Osloskolene innvandrerflertall. Fortsetter den snillistiske innvandringspolitikken i noen tiår til gjelder det østlandet, og så senere; landet.

2) Når vi først har denne stort innvandrerbefolkningen. Er det best å la de fritt dyrke en politisert versjon av islam: izlam. Eller er det best å stimulere i størst mulig grad til at landet forblir sekulært.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Leif. Det er ikke å ramme muslimer å forby hijab i skolen. De gjør det i Tyrkia. Ønsker tyrkerne å ramme muslimer?

Det er for å forhindre en politisert versjon av islam. Samt at småjenter skal slippe å bli påtvunget en hijab av foreldrene

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Stian: Forslaget ble fremmet i salen idag. Dermed skal det opp til behandling i komiteen over nyttår og debatten i Stortingssalen vil følge etter dette!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette handler ikke om, som har vært diskutert i kommentarfeltet, om å ramme muslimer. Vi er for full religionsfrihet, og jeg synes det er flott at mennesker ønsker å ytre sine meninger! Vi har jo ikke forslag om å forby religiøse symboler, og enhver står fritt til å for eksempel bære smykker med kors, jødiske eller muslimske symbol. Problemet her er det hijaben faktisk symboliserer, nemlig kvinneundertrykkelse og seksualisering av barn.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Per: angående håndhevelse av forbudet vil jo dette gjelde på lik linje som alle andre reglement en har i skolen i dag.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@abi:
Dokumentaren kan jeg nok se senere ikveld.

Og som jeg forsøker å gjøre klart, jeg etterspør i denne forbindelse en rasjonalitet, en konsekvent, konsistent tankegang rundt et eventuelt forbud.

Nå fortalte jeg deg jo at Tyrkia har løsnet på dette forbudet, og tillater skaut-lignende hijaber.

Og at Frankrike er et mye bedre eksempel.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Mette:

Dette med seksualisering av barn får du ta på din egen kappe, men vil du da også gå inn for å forby bikinier / overdeler for småjenter som er flate som ei fjøl?

Tenke, Mette.

Vi kan ikke bare gå frem som en bulldozer, totalt blottet for kulturelt perspektiv, og slenge ut av oss forslag og ytringer i øst og vest uten å ha tenkt igjennom dem.

Perspektiv, Mette.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vel om man skal være historisk konsekvent her så representerer jo Korset bokstavelig talt at en ung Jødisk mann ble grovt torturert og deretter henrettet bokstavelig talt i rollen som syndebukk.
Korset representerer utryddelsen av Tempelriddere, Inkvisisjonen, Heksebrenninger, undertrykkelse av kvinner i 1950 år gi og ta, undertrykkelse av homofile, indoktrineringen av barn med frykt og trusler om evig tortur, misbruken av barn innad i Kirkene, og mange flere eksempler jeg kan komme med.

Forby alle religiøse symboler, “Religion: Den 11te landeplage”

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Godt å høre

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Formålet med hijab er å dekke til håret for å forhindre seksuell opphisselse. De lærde muslimene strides om det er tradisjon med hijab eller om det er boken som påbyr det.

Jeg anbefaler som sagt 60 mintues på det sterkeste.

Her er noen sitat derfra.

“De styrer [forstedene] som «gjenger», kombinert med patriarkalske tradisjoner fra midtøsten, hvor de kom fra. Det har blitt så ille at flesteparten av de unge kvinnene kun føler seg trygg hvis de er tildekt [les: hijab], ellers forblir de hjemme. Jenter som vil se ut som andre franske jenter blir regnet som provokatører, som ber om trøbbel.”

Den norske pressen, har valgt det snille (og på grenser til misvisende snille) navnet “moralpoliti” for dette i Oslo.

“Samira Bellil [uten hijab] bad ikke bråk, men bråk oppsøkte henne. Hun er barnebarnet av Algeriske innvandrere og har skrevet bok om å overleve helvete i Paris-ghettoen. Jeg ble voldtatt av tre jeg kjenner, og jeg kunne ikke snakke om det, fordi i min kultur er familien din vanæret hvis du mister jomfrudommen din.”

“Kulturkollisjonen truer med å dele Frankrike, mellom de som vil beholde landet sekulært, og de som protesterer mot regjeringens forbud mot hijab i skolene. Det splitter også mange innvandrerfamilier, slik som den til en kvinne vi kan kalle Sonia. Hun ønsker ikke å bli identifisert, fordi hun har brutt all kontakt med familien. Hun ble født i Frankrike, foreldrene er fra Tunisia. Sonias far prøvde å sende henne til Tunisia for et arrangert ekteskap etter han fant ut av sjefen hennes hadde voldtatt henne. I hennes fars øyne hadde hun vanæret hele familien.

Faren min fortalte meg at det var min feil, det som skjedde med meg”.

Uten et forbud, så blir det gjerne [muslimske] kvinners “egen feil” at de blir voldtatt. De dekte jo ikke til seg… (totalt absurd, men akkurat det samme som islamistene på Grønland mener).

“Men ingenting forberedte Frankrike på det som skjede med 17 år gamle muslimjenten Sohane Benziane. Hennes tilfelle vekte landet opp i forhold til det marerittet som holder på å rotfeste seg i disse områdene.

Sohane ble brent levende i kjelleren i en boligblokk av en gjengleder som sa at hun ikke var ønsket på sitt territorium.

Og hvis det skulle være noe tvil om hvor lojaliteten er i disse områdene; når mannen som var siktet for å ha drept Sohane kom tilbake til åstedet for å vise politiet hvordan han hadde dynket henne med bensin, brøt det ut stemmer for støtte [støtte for ham].”

Vi er ikke der enda. Men vi beveger oss i feil retning. Groruddalen er større enn Stavanger. Snart er det muslimsk flertall der. Men vi har enda et godt stykke å gå før det blir like stor konsentrasjon som i områdene rundt Paris.

Hijab er et sentralt virkemiddel i dominansen over kvinner.

De som er motstandere blir truet til taushet.

På kvinnedagen i fjor gjorde Sara Azmeh Rasmussen (fra Damaskus) en viktig markering mot alt hva hijaben representerer.

http://www.youtube.com/watch?v=WXwrsrGUbW8

I etterkant haglet det inn drapstrusler. De muslimene som ønsker å “påby” hijab i Groruddalen blir rost opp i skyene. Og media tar på de med silkehansker.

Ett viktig skritt er å sende et klart og tydelig signal om det her i landet godtar vi ikke kvinneundertrykkelse og patriarkalsk dominans av svake grupper.

Så på skolen. Der skal du slippe å måtte gå med hijaben.

Signaleffekten er stor. Jentene slipper å føle noe skam over å ikke dekke seg til.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Øh, javel?

Men dette er jo bare mer fokus på hetsing, eller alt-som-er-galt-med-muslimer?

Det er jo en separat sak, er det ikke?

I forbindelse med at vi vurderer en nøktern, og konsekvent, lovgivning?

Nå må du se litt bort ifra den brennende busken din som forer deg med hat.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er ikke kristen Leif. 100% hedning.

Det blir regnet som en a priori sannhet at ingen livssyn kan være totalitære. Det mener jeg ern en feil. Noen livssyn er faktisk totalitære. Den versjonen av islam vi finner i deler av midtøsten og afrika er totalitær. Det er ikke for ingenting at Al-Kubaisi lagde filmen om det muslimske brorskapet. Han får drapstrusler som følge av det.

Vi holde alle muligheter åpne når det gjelder forskjellige religiøse/ideologiske strømninger (og grupperinger innad i de). En nøktern granskning før vi konkluderer med at “ingen livssyn er totalitære”. For noen er faktisk det. Det finnes muslimer fra mange land i Norge, noen er mer selulære (e.g. de fra Tyrkia) andre igjen er mer bokstavtro/radikale.

10,3% av muslimske førstegenerasjonsinnvandrere i Danmark ønsker sharia i Danmark.

11,9% av andregenerasjon ønsker sharia i Danmark.

Jeg understreker igjen. De ALLER FLESTE muslimer er ikke muzlimer. Men noen er det.

http://img839.imageshack.us/img839/8617/gallupfrihedsrettighete.jpg

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@abi:

Jadda, det er helt greit at du ikke er kristen, men du skiller ikke skjegget fra snotten.

Du kan utmerket godt trekke frem en hel del negativt om muslimer (eller muskosuroeuhoeu som du ønsker å kalle dem, på gøy), og jeg kan trekke frem en hel del negativt om kristne.

Men dette er SIDESPOR i denne sammenhengen.

FATTAR DU?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kjempeinnsats på dagsnytt atten i dag! Veldig imponert! Du er et godt forbilde:)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er du som snakker om det “brennende busken” (som om jeg er kristen), og gjentar det selv om jeg sier at jeg ikke er kristen.

Det negative er om islam. Å være muslim er et valg. Men dessverre er det vanskelig å velge å være ikke-muslim. Personer som bryter ut av islam risikerer represalier som er helt hinsides. Prøv å bryte ut av islam når hijabben går rundt og signaliserer at du er med. Det har skjedd flere æresdrap i Europa som følge av jenter som bryter med islam.

Å sammenligne kristendom med islam er som å sammenligne arbeiderpartiet med marxisme. Den ene boka er så mye mer ekstrem enn den andre.

Churchill kalte førerens bok, Min Kamp, den nye Koranen (for å advare oss mot innholdet i Min Kamp). Heldigvis tar de ALLER fleste muslimer avstand fra versene om “jihad igjennom sverdet”.

Det står også mye rart i gammeltestamentet. Men bokstavtro kristne er noe ganske annet enn bokstavtro muslimer.

Nøkkelord for Min Kamp sitt budskap er:
Jødedrap, Det Tredje riket (verdensdominans), og å slå hardt ned på all dissens.
Nøkkelord for bokstavtro (bemerk, de ALLER fleste muslimer er IKKE det) islam er:
Jødedrap, verdensomspennende kalifat, og å slå hardt ned på all dissens.

Her står det litt mer om islamofascisme:
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamofascism

Det er IKKE et sidespor når noen prøver å spre om seg med en politisert versjon av islam. Hijab er et virkemiddel i den kampen. Hvis mørkekreftene i islam (muzlimene) vinner over de vanlige muslimene er vi ille ute. Å bære hijab betyr på ingen måte at man er muzlim. Men noen er det. Ønsker man sharia i Norge så er det så grusomme holdninger at vi ikke bør godta det. Vi kan ikke tolerere intoleranse i liberalismens navn.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du skriver at barneskolen må være en arena der det religiøse og kulturelle legges igjen hjemme. Det er et totalt meningsløst utsagn. Det som har med kultur og religion å gjøre er en del av barnas identitet og kan ikke bare legges igjen hjemme.

Jeg er også bekyret for seksualiseringen av barndommen, men da er det et mye større problem at kleskjedene selger klær som fokuserer på seksualitet og ikke lar barn være barn.

Religionsfriheten må innebære at også barn får bære religiøse symbol samme hvor uenige vi er i hva som ligger i disse symbolene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@abi:

Ok, du liker å hate muslimer.

Melding mottat.

Hva sier du da om kristne i det amerikanske militæret, som inngraverer bibelvers på våpnene sine, og kjører igjennom bygater hvor dem utbasunerer over høytalerne “jesus dreper muhammed”?

…ikke at det har NOE med det vi snakker om.

Ei heller har en million døde i Irak noe med det vi snakker om.

PS! Du er fucka i hue og jeg gidder ikke debattere med deg lenger.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg hater ikke muslimer. Jeg liker ikke islam (ja, du har rett i det). Jeg hater izlam.

Å være muslim er et valg. Og vi bør stimulere til at det forblir et valg, og ikke en tvang (hijabdebatten handler mye om dette!). Jeg kjenner flere muslimer som har brutt med islam (ikke personlig, men igjennom nettet), men det er ikke lett å gå ut. Spesielt ikke hvis du bor i Oslogryta. Forholdene er ikke franske der enda, men fortsetter vi med samme innvandringskurs så kan de fort bli det.

Hva jeg sier om kristne i det amerikanske militæret? Jeg er mot ekstremisme. Punktum. Også ytterliggående kristne i det amerikanske militære. På beltene under krigen stod det “Gott mit uns” (”Gud med oss”). Det var heller ikke bra.

Så du 60 minutes-reportasjen?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Just saying you live in the neighborhood is enough to get your job application thrown in the garbage. And the unemployment amongst young people is four times the national average.

Er dette et sosialt problem grunnet rasisme, eller er det et religiøst problem?

Det kan godt være begge deler.

En av årsakene kan man arbeide med, for å få en løsning for den andre delen.

Det hadde vært synd om vi her i Norge, skulle bidratt til å skape ghettoer, ved at vi nektet å ansette muslimer osv..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvis det var vanlig at norske jenter ble tvunget, *kremt*, jeg mener “går frivillig inn i” denne:

http://adland.tv/n1rv4n4g8/2006/octjpgs/DegreeNun.jpg

Hadde du da vært like stor tilhenger av “valgfrihet”?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

ABI

Kan du gi en kort forklaring på hva du mener Tyrkia har med norsk politikk og norsk kultur å gjøre?
Er det flere kulturforbud og religionsforbud du ønsker å importere fra Tyrkia?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette forslaget støtter jeg 100%.
Jeg kunne tenke meg et forbud mot både hijab, niqad og burka for alle voksne og barn her i Norge.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Leif: Jeg ser at du flere ganger mener det er jeg som skaper seksualiseringen av barn. Det mener jeg selvfølgelig er helt feil konklusjon og vil derfor understreke: Mye av argumentasjonen flere i muslimske miljøer bruker nettopp for bruk av hijab er at kvinner har et ansvar for å dekke seg til slik at de ikke skal vekke seksuell tenning hos mannen. Ifølge flere muslimske nettsider er dette hovedbegrunnelsen, og det argumenteres også på flere av disse sidene at hijaben må brukes fra og med jenten er kjønnsmoden fordi hun da er seksuelt “attraktiv”. Dette er noe av begrunnelsen for at vi i FrP mener barnehijab er helt feil – nettopp fordi det bidrar til en seksualisering av små barn!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Palle: Det er flere land enn Tyrkia som har liknende forbud som det vi i FrP ønsker. Blant annet har også Tunsia, Egypt, Frankrike og en delstad i Belgia liknende forbud!

Arne: Vi er ikke i mot religiøse symbol i den forstand. Dersom noen ønsker gå med religiøse symboler, som for eksempel smykker med kors, den muslimske halvmånen eller liknende ønsker vi ikke forby dette! Problemet er ikke hijaben som et religiøst symbol – problemet er de verdier dette plagget symboliserer. I følge flere sosialantropologer ble ikke hijaben tatt i bruk som symbol flere steder i islam før de fundamentalistiske bevegelsene dukket opp under den Iranske revolusjonen i 79, og er av flere sett på mer som et politisk symbol fremfor et av religiøs opprinnelse.

Vilde: tusen takk for positiv tilbakemelding =)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Palle P. Les innleggene ovenfor.
Beskyldninger kommer om at Hijabforbud er rasisme (indirekte eller direkte). I Tyrkia som er et temmelig homogent land med 95% muslimer, så forbyr de hijab på visse læresteder. De ønsker ikke en politisert islam. Og de ønsker å befolde landet sekulært.

Da faller rasismeargumentet på sin egen urimelighet…
Uansett: Tråden har blitt lang, vil du følge med på debatten, så les de igjennom før du spørl

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Har ikke lest gjennom tråden og har heller ikke satt meg grundig inn i for og mot argumenter, men jeg er ganske sikker på at jeg er enig med hanekamhaug og FrP i denne saken. Et forbud er lurt både med tanke på en vellykket integrering av oppvoksende innvandrere og med tanke på at dette er et kvinnefientlig plagg. Så vidt jeg har skjønt så er dette ikke et religiøst plagg, men derimot et kulturelt plagg basert på en kvinnenedtrykkende kultur – skolen bør ikke være en plass hvor kvinner blir undertrykt og et forbud er derfor på sin plass. Kudos til deg hanekamhaug for at du har fått saken til vurdering i Stortinget.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Den historiske bakgrunnen for hijab-bruk er ikke så viktig i denne sammenhengen. Men hvis dere skal være konsekvente, må dere vel forby andre typer påkledning som er mye mer fremtredende når det fjelder seksualisering av barndommen? Je

Jeg liker ikke at små barn går med hijab, men dere overdriver dette problemet Det er i stor grad et Oslo-fenomen. Å legge ned forbud er et svært sterkt virkemiddel og vil være i strid med menneskerettighetene der religionsfrihet står sentralt.

Dere sprer dere også islamfrykt ved måten dere tar opp spørsmål om islam på. Meningsmålinger viser nå at islamisering er det nordmenn frykter mest, mens klimaendringene skaper mindre frykt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Forbud er en negativ ting og fører bare til flere restriksjoner! problemet er vel at vi importerer radikale som driter i norske lover og driver med undertrykking av mennesker i vårt land! Gjør heller noe med roten til problemet og fjern de som driver med undertrykking og stopp importen av disse! ABI!, en debatt med Leif vil ikke føre til at han blir overbevist om det du “dokumenterer” fordi det viktigste for han er å rakke ned på FRP og kristne! men det hjelper kansje andre å forstå litt mer, Leif! Nei jeg går ikke inn i debatt med deg! Det vil ikke føre noe sted! ABI! God innsats!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tipser forøvrig om god artikkel:
http://radioh.no/les.aspx?artikkel=69777

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hey,

Jeg hadde noen innlegg om forskjellige typer snillisme. Fint om de også kan slippe igjennom (lurer på om det er et slags spamfilter som holder de tilbake – det står i hvertfall “awaiting…”).

De er relevant på den måten at det er akkurat samme snillisme vi ser i hijabsaken (fra AP) som vi ser hos UDI (fra APs-retningslinjer). Leif bør kunne gi sitt svar på hva man mener når han tydeligvis (blindt) støtter AP-snillismen.

Prisverdig innsats Mette! Folket står bak deg!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Helt enig i at målet må være at de ikke blir påtvunget hijab. Eller bruker det i det hele tatt Men som sann. Er liberalist må du også se at forbud nesten alltid virker mot sin hensikt. Er det regler vil mange personer vise sin avsky mot disse ved å gjøre det motsatte. Det gjelder også muslimer som føler seg tvangs sekularisert i dagens sosialist samfunn og vil derfor gjøre alt de kan for å vise at de ikke støtter dette. Det er bra men da er det viktig at liberalistene forteller at du skal få din frihet, og at du selfølgelig ikke skal tvinge noe på dine barn. Se til UsA uten nesten regler og regler der går intregreringen mye bedre enn i Norge. Derfor er det viktig at man holder fast i liberalismen i alle saker. Selv om det av og til kan ende med at folk misbruker friheten. Da må politiet slå knall hardt ned på det istedenfor at man kommer med enda fler lover.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Mette:
“Jeg ser at du flere ganger mener det er jeg som skaper seksualiseringen av barn.”

Ja, eller ha.

Du kommer ikke utenom at vi i vår vestlige kultur, er mye bedre på å seksualisere barn, enn muslimer er.

Og jeg mener at ditt resonnement, med at hijab liksom skal være for at menn ikke skal tenne på kvinner, og at du da trekker det dithen at hijab på småjenter er seksualisering, er absurd.

Det faller faktisk på sin egen urimelighet.

Jeg råder deg til heller å snakke litt med muslimer, og få et bedre inntrykk av hva dem mener hijab representerer, og hvorfor dem vil at små jenter skal ha hijab.

Utover det, så støtter jeg essensen i forslaget ditt 100%, jeg bare synes at vi i tillegg kan gjøre dette litt generelt, slik at det ikke bare blir muslimer som rammes.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Skal ikke begi meg inn på hijabdebatten jeg men føler egentlig for å poengtere mitt syn på saken og det gjør jeg på ditt forum Mette!
Enhver tildekning av det mest identitetsgivende hvilket er en persons hode, i hverdagen, er det mest krenkende jeg kan forestille meg dersom det er gjort i den hensikt å unngå at en kvinne skal vekke en annen manns fristelse.
Dersom en religion, organisert, fremmer en slik TOTAL mangel på kvinners egen dømmekraft vil jeg, underskolert som jeg er, gå så langt som å direkte dømme dette som en kriminell handling begått mot menneskeheten.
I Norge er vi så heldige at enhver kan, når som helst, komme til det standpunkt at en har stiftet kompaniskap med feil person, ja, til og med utroskap er unnlatt fra lovregulering.
For de av oss som er skjenket et lykkelig ekteskap er dette uten betydning men for enkelte av oss som er isolert i et hodeplagg og samtidig fastlåst i et forhold, kan dette raskt utvikle seg til et helvete, spesiellt dersom vi blir isolert under en presenning bare fordi vi ble skjenket det kvinnelige kjønn spesifikt fra begynnelsen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00