av Mette Hanekamhaug | 1. desember, 2010  

IKT-verktøy

Jeg er opptatt av å heve kvaliteten og resultatene i norsk skole. De tiltakene som skal gjennomføres for å gjøre dette må være forskningsbasert. Skolen skal ikke være en arena for å prøve ut nye, gøyale ting.

 

I dagens utgave av Aftenposten kunne en lese om ”Fremtidens klasserom” hvor elevene lå henslengt på sofaer under timene og gjorde alt på data. Dette mener jeg er feil. Bruk av IKT-verktøy gjør det lettere å tilpasse undervisningen, opprette flere og større læringsnettverk og gir kompetanse i IKT samtidig som en arbeider med andre fag. Men IKT i skolen skal etter min mening være et verktøy for å oppnå best mulig læring, ikke noe mål i seg selv.  Forskning viser nemlig at det er tavleundervisning og en lærerstyrt undervisning som gir best læring(følg siste link til aktuell rapport).

 

Ja – det er mer populært å snakke om å bruke mer pc, la elevene jobbe mer i grupper, sitte på sofaen og løse matteoppgaver via internett. Men jeg er opptatt av hva som faktisk gir en god skole og best mulige faglige resultater. Jeg er positiv til skolesektorens åpenhet når det kommer til å ønske å implementere nye læringsmetoder, man må ikke glemme det faktiske målet – nemlig best mulig læring for elevene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Her er vi helt på linje.. tror det brukes alt for mye tid på å leke i dagens skole. Vi er jo et land av alt for forstålesesfulle voksne som for all del ikke må sette krav til våre håpefulle. Kanskje de blir lei seg?..Det er nok på tide å vokne opp!! Vi har ikke olje for all fremtid og det er nødvendig å høyne kunnskapen blandt de som skal ta over å styre skuta etter oss. Vi har økonomi og muligheter i masse vis, men slutt å leke.. gjør en ordentlig jobb! stå på Mette!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mette, hva med å spørre en elev eller hundre om hva de faktisk tenker om dette? Du stiller ingen spørsmål, men kommer med påstander. Jeg er en 16 år gammel elev, som bruker pc på skolen nesten hver dag. Vi har diskusjoner i klasserommet daglig. Vi har musikk i gangene. Vi har mange sitteplasser, og åpne arealer vi kan bruke i timene. Enkelt og greit, vi har det slik du tydeligvis frykter for. Dessuten har vi et av de høyeste karaktersnittene på studiespesialisering i Norge. På den gamle skolen min hadde vi mye strengere læremåter, mye tavle og skriving. Lavere interesse og høyere fravær. Karakterene lå under nivået som det er på min høyst kreative skole. Skal Norge få engasjerte ungdommer til framtida må vi benytte oss av framtidas virkemidler, ikke fortidens. Venstresida (særlig SV) er etter min menig bedre egnet for elever, de viser intereresse etter å møte oss på halvveien. For det er tross alt mange tusen indivder dette dreier seg om.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Trond: Ja det er en misforstått “snillisme” det å være redd for å stille krav. Alle trenger å bli stilt krav til for å ha noe å strekke seg etter. Og som du påpeker – behovet for å styrke kompetansen i dagens kunnskapsdrevne økonomi er avgjørende for å sikre fremtidig velferd og vekst her i landet. Da må vi heve kvaliteten i skolen!

Agnete: Jeg er så heldig at jeg får tilbakemeldinger og innspill fra elever over hele landet nesten hver eneste dag :) Samtidig prioriterer jeg å reise mye rundt på ungdoms- og videregående skoler nettopp for å snakke med hvordan elevene opplever skolehverdagen. Er alltid glad for innspill fra dere :)

Jeg tror det er svært mange metoder og fremgangsmåter som er bra og riktig i skolen. Det som fungerer bra på en skole fungerer kanskje mindre bra på en annen. Derfor er det viktig at de lokale skoleeierne, skoleledelsen og lærerne har stor frihet til lokale variasjoner og tilpasninger alt ettersom hva de finner formålstjenelig for sin elevmasse. Å tilpasse undervisningen og systemet på skolen etter de elevene som går der er avgjørende :)

Og i skolen må en ha to tanker samtidig; hvordan stimulere både til engasjement og best mulig læring for elevene? Vi vet at i feks matte er det mengdetrening som fungerer best, mens dette igjen er noe elevene ofte sier de synes er “kjedelig”. Hvordan mener du da en skal legge opp undervisningen?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er dessverre ingen hemmelighet at det er snillismen som herjer i den norske skolen. Det er viktigere at barn trives, enn at de skal lære noe. Det verste er at de som sliter litt og er svake på skolen, skal bli forstått og nærmest litt sykeliggjort – i stedet for å bli hjulpet på plass og stilt krav til.

Det er ingen tvil om at IKT er et svært viktig verktøy. I 2006 ble det også en av de grunnleggende ferdighetene gjennom kunnskapsløftet – og dermed likestilt med både skriving og regning. Allikevel føler jeg ofte at pc til elever ofte er mer mas enn det er lærerikt, da tenker jeg spesielt på grunnskolen. På barneskolen bruker elevene ofte lang tid til å logge seg på pcer, finne igjen dokumenter de har arbeidet med tidligere, printe ut på riktig printer – og mye verdifull tid forsvinner.

Jeg tror det er viktig å satse på elektroniske tavler. De kan virkelig være med på å engasjere elever og er et mye større blikkfang enn den tradisjonelle tavlen. Det gir elever mye mer å se på små filmklipp fra 2.verdenskrig, filmsnutter på engelsk, google earth – mulighetene er uendelige. Den kan selvsagt også benyttes som en vanlig tavle – for ja, det er bevist at det gir best læring til flest.

Til Agnete:

Jeg er ganske uenig med deg. Jeg har selv gått på en kreativ ungdomsskole, der nivået var greit, men elevene utnyttet seg av friheten. I stedet for å bruke tiden på det vi skulle, endte majoriteten opp med å bruke tiden på tull. Jeg startet deretter på Oslo Katedralskole, som regnes som en slags eliteskole. Vet du hvordan undervisningen er lagt opp der? Tavle, tavle og litt mer tavle. Selvsagt er det litt mer kreative innslag av og til, men det er faktisk tavle som gjør at majoriteten sitter igjen med mest læring.

Elever er ikke på skolen for å bli underholdt, men for å lære. Noen ganger er det faktisk kjedelig, slik som mengdetrening i matte.

Etter min mening er venstresiden, spesielt SV, med på å ødelegge den norske skole. De har helt feil fokus. I stedet for å fokusere på hvordan de kan få inn flest mulig bananer og varme måltider på skolen (dette er da vitterlig foreldres ansvar!) så burde de fokusere på at barn skal lære. Det er tross alt en derfor de er på skolen. Hvis poenget var at vi skulle trives og lære å oppføre oss, så kunne alle bare fortsatt i barnehagen og fått bananer sponset av staten der.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Katrine: Jeg synes du her kommer med svært gode og reflekterte kommentarer, tusen takk! Og du har helt rett, av og til kan det virke som at “snillismen” har tatt over utformingen av skolen. PRoblemet er jo at dette er en misforstått snillisme, og gjør barna en bjørnetjeneste de vil måtte lide konsekvensene av senere.

Videre er det viktig at ALLE elever, også de som sliter i enkelte fag, føler at de blir stilt krav til! Det er nettopp slik du sier, at denne elevgruppen nesten blir sykeliggjort, klappet på hodet og møtt med en holdning som føles som at ingen har forventninger til deg for du klarer det jo ikke uansett. Dette er helt feil!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00