av Mette Hanekamhaug | 16. november, 2010  

Læreren er viktigst!

Læreren er den aller viktigste faktoren for elevenes læring og engasjement. Da har vi ikke råd til å ha underkvalifisert personell!

Vi i FrP er opptatt av å gjenreise lærerens status og autoritet – både i og utenfor klasserommet. Da er det viktig å gi lærerne den faglige ballasten de trenger for å kunne gjøre jobben sin ordentlig. Lærere som er trygge på faget sitt formidler kunnskapen med større selvtillit og gir ofte mer av seg selv i undervisningen. Dette gjør igjen at elevene får større respekt for læreren. FrP vil ha lærere som brenner for faget sitt!

Derfor vil vi ha på plass en 5-årig lærerutdanning hvor lærerne får tid til større faglig fordypning. Dette vil sikre elevene lærere som både har mer kunnskap og som er tryggere i undervisningssituasjonen.  Høyere krav til lærerens faglige kompetanse er nødvendig om vi skal heve statusen til læreryrkene – og nivået på norske elever.
http://www.frp.no/-+Rene+bingospillet+med+elever.d25-Tw7bS0r.ips

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Sykt!
Problemet er at lærerutdannelsen er for lang. Man bruker for mye tid (les penger) på å lære ting som er fullstendig unødvendig for å utøve yrket. Man burde heller se på hvor mye man kunne spare ved å redusere utdannelsen til 2 år ved å komprimere innholdet.

Dersom folk ikke makter det, er de uansett ikke kompetente til å være lærere!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

(Går på lærerhøyskolen i Bergen.)

Jeg tror det er naivt og tro at alle lærere skal ha en grunnleggende fagkompetanse i alle fag de skal undervise i. Selvfølgelig, i en perfekt verden hvor lærere har lønn som tilsier arbeidet sitt og nabokatten ikke vekker deg, ville det kanskje gå ann.

Saken er dessverre slik at vikartimer og overlapping er like uungåelig som stinkende gymsko. Lærere vil bli kastet inn i forskjellige lærersituasjoner hvor de ikke har spesifikt nødvendig kompetanse.

Poenget her er at lærerens egenskap til å motivere og muligheten til å fremdeles sette seg inn i et fag; den skal ALLTID være tilstedeværende, uansett fag.

Problemet er ikke manglende fagkompetanse, men engasjerende og motiverende lærere!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Peder: Det er jeg uenig med deg. Vi i FrP mener vi må ha en 5-årig masterutdanning for lærere, nettopp fordi en trenger en god faglig og pedagogisk forankring før en trer inn i læreryrket. Ved å utvide utdanningen får lærerne en mer faglig fordypning, pluss en får implementert viktige kunnskap på områder som klasseledelse, konflikthåndtering, pedagogiske læremetoder osv.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jørgen: Men det er jo nettopp noe av det som er problemet i dag, at lærerne blir satt til å undervise i fag de ikke har noe form for utdanning i. Det blir helt feil, lærerne må ha større faglig fordypning og kun undervise i det/de fagene en faktisk har kompetanse og kunnskap til å undervise i.

Når det kommer til engasjerte og motiverte lærere tror jeg de aller fleste er det etter endte studier. Problemet er at flere blir møtt med en annen skolehverdag enn det som ble forspeilet gjennom utdanningen. Et enormt skjemavelde, for mange utenomfaglige møter og mange arbeidsoppgaver som ikke egentlig kan relateres til en lærers kjerneoppgave – nemlig kunnskapsformidling og undervisning. Ved å lette noe av dette i hverdagen og la læreren få være lærer tror jeg også de fleste vil holde på motivasjonen for yrket og sitt fag mye lengre =)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

De aller fleste lærerne trenger ikke mere fordypning i fagene. Det er ikke noen vits i å ha 60+ studiepoeng i matematikk fra universitetet når du skal lære bort de fire regneartene til en elev på barneskolen. Det blir ikke stort mer avansert på ungdomsskolen heller. Å kreve to år ekstra med faglig fordypning som du aldri siden vil benytte i arbeidsdagen er bortkastet tid og penger.

Derimot bør man få bort ideen om en lærer som kan ta, eller rettere sagt må ta bortimot alle fag. La mattelærerne undervise i matematikk og bli gode på formidling av matematikk. Så kan andre lærere undervise i de fagene de føler seg best i/mest interessert i.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Joda, Hanekamphaug og FrP kan preike så mye politisk svada som de bare vil, men kunnskap om skolen har få av dem, også i det partiet. Dessverre tror politikere som forlot skolen for flere tiår siden (nåja, Hanekamphaug er vel ikke der ennå), at skolen ennå underviser i det de hadde på skolen, at skolen ikke er endret de siste 20-30 årene og dermed fyller de på med stadig mer byråkrati i skolen.
Hvis jeg KUN hadde ofret all min tid til undervisning og hadde sluppet alt dette stadige byråkratiske mølet politikerne kaster over oss, ville både jeg og samtlige lærere hatt tid til oppdatering i fagemner og mer tid blant elevene.
På mine 35 år i skolen har innholdet og ikke minst byråkratiet i skolen endret seg enormt. Selv med elektroniske hjelpemidler på alle bauger og kanter, bruker jeg langt mer tid i dag på byråkratiet enn til faglige opplegg og pedagogisk organisering av undervisningen. I tillegg har majoriteten av de kurs jeg har blitt tilbudt av arbeidsgivere i skolen, vært en skandale i lavpannet kvalitet. En gang kom en fyr fra oljeselskapet BP og skulle lære oss lærere bedre “teamwork”. Han la opp til en slags selskapslek som jeg husker fra barnsben. Hele opplegget var så latterlig at flere av oss lærere gikk i protest. Dette hadde arbeidsgiver betalt grovt med penger for. Jeg kunne liste opp en lang rekke slike idiotiske kurs fullstendig uten kompetent innhold og/eller relevanse for skolens virkelighet.
Samtidig har jeg etterlyst i årevis faglig påfyll og med beskrivelse av hva jeg har lagt i dette uten at det kommer noe ut av dette. Jeg har fyllt ut lister om slikt delt ut av arbeidsgiver uten at ett eneste ord blir tatt alvorlig. Man blir tiet ihjel.
Når politikerne preiker om skolen, lærere og kvalitet, burde de heller først og fremst stramme opp og sette krav til arbeidsgivernes, dvs. kommuner og fylkeskommuner. DET hører vi ALDRI fra politikerhold. Å kritisere og å sette krav til politiske kolleger er opplagt ikke populært og skaffer ikke velgerer. Men å slenge med leppa om skole og lærere skal de uansett, for det kan jo ligge litt stemmefiske blant alle dropouts fra skolen! Er det rart at politikerforakten øker og valgdeltakelsen stadig faller? Hva om vi satte krav til politikerne? Hva om politikere måtte ha et visst minstekrav av innsikt i en rekke emner før de fikk lov til å trampe rundt i Stortingets korridorer? Kort sagt, bli tørr bak ørene før de slenger med leppa og serverer selvfølgeligheter og floskler!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Enig med Jørgen over her!

Du skriver i svaret ditt til Peder: “Ved å utvide utdanningen får lærerne en mer faglig fordypning, pluss en får implementert viktige kunnskap på områder som klasseledelse, konflikthåndtering, pedagogiske læremetoder osv.”

De tingene du nevner her, altså klasseledelse, konflikthåndtering … lærer man i praksis. Heller utvid praksisperioden! Ikke minst gi øvingslærerne klare beskjeder om hva som kreves av studentene når de kommer. Går andre året på “den gamle lærerutdanningen”, og er i praksis nå. Vi har ansvaret for all undervisning, inspeksjon i friminuttene, må være med på alt av møter lærerne er med på osv. SLIK lærer man hvordan en realistisk lærerhverdag er. Vi opplever konflikter daglig som vi må håndtere.

Også enig i det Petter skriver ” La mattelærerne undervise i matematikk og bli gode på formidling av matematikk. Så kan andre lærere undervise i de fagene de føler seg best i/mest interessert i.”

Praksisskolen jeg er på nå, er et bevis på at dette funker bra! De er fire lærere på trinnet, og har ansvar for et par fag hver.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kåre: Nettopp dette med “tidstyvene” i lærernes arbeidstid er noe vi i FrP har snakket mye om (sist i forrige kommentar på dette innlegget). Nemlig behovet for å redusere det enorme skjemaveldet og byråkratiske ordninger lærerne må forholde seg til i arbeidshverdagen. Dette er noe vi er opptatt av nettopp av de årsaker du her skisserer. Videre har vi vært opptatt av å styrke etter- og videreutdanningen for lærere og sørge for at flere får ta del i denne kompetansehevingen.

Når det kommer til skoleeiernes ansvar er også dette noe som er blitt adressert i debatten flere ganger av oss. Nemlig at skoleeierne må være sitt ansvar bevisst. Her er det dessverre enorme lokale forskjeller, noen kommunepolitikere er aktive i skolepolitikken og bidrar svært godt i arbeidet. Samtidig har vi andre igjen som ikke følger opp sitt ansvar som skoleeiere, noe som går ut over både den enkelte lærer og elev. Så her er det helt klart forbedringspotensial!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kåre: Forøvrig er navnet Hanekamhaug – altså uten p :)

Aurora: praksisen er helt klart en sentral del av utdanningen! Det er viktig å både ha en god opplæring og gjennomgang i dette i skolen OG i praksisen. En kombinasjon er alltid det beste :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er sisteårsstudent på allmennlærerutdanningen, på mitt fjerde år altså. Ved universitetet i Tromsø har man fra denne høsten startet opp med en femårig master i lærerutdanninga. De som går her blir lektorer, ikke adjunkter som vi som følger det “gamle” utdanningsløpet. Om de blir bedre lærere enn oss adjunkter gjenstår å se.

At jeg begynte på lærerskolen har jeg angret på en del ganger. Ikke fordi jeg ikke vil bli lærer, men fordi jeg etterhvert har sett at det er en meget utskjelt yrkesgruppe å tilhøre. Om noe er galt i skolen (som det alltid er), er det lærere og lærerstudenter som får skylda for det. Jeg må si jeg føler det voldsomt urettferdig at jeg, som ikke har begynt å jobbe i skolen enda, skal få skylda for alle feil og mangler skolen har.

Mye kan selvsagt bli bedre i skolen, men det er ikke bare lærernes skyld!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Problemet er jo ikke lærerne. Problemet er jo PENGENE!!! Hvis det hadde vært to lærere på 30 elever, så ville problemene med kunnskap og motivasjon blitt borte. Når én lærer skal sørge for at 30 elever får tilpasset opplæring, så sier det seg selv at det er dødfødt.

Og lærerne sliter seg jo ut, og må sykemeldes. Da kommer det vikarer som ikke kan en sjit.

Alle klager jo på skolen og lærerne, men å gjøre det som trengs for å løse problemene er jo ingen interessert i.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Snart lærer: Selvfølgelig er det ikke bare lærernes skyld, og det er det heldigvis heller ingen som har sagt :) Det er en forskjell på det å anerkjenne lærerens viktige rolle i forhold til læring for elevene, og å gi de skylden for det negative.

Kine: Ja, det er avgjørende at den nødvendige finansieringen ligger til grunn for å sørge for at rammene rundt utdanningen er tilstrekkelig :) Samtidig er vi det landet i verden som bruker mest penger på skole, men scorer under gjennomsnittet på samtlige internasjonale undersøkelser i lesing, skriving, matte og naturfag. Da er det viktig å se på selve systemet og struktureringen av skolen for å se hva vi kan gjøre annerledes.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Ikke fordi jeg ikke vil bli lærer, men fordi jeg etterhvert har sett at det er en meget utskjelt yrkesgruppe å tilhøre. Om noe er galt i skolen (som det alltid er), er det lærere og lærerstudenter som får skylda for det.”

Det blir ikke noe bedre når du begynner som lærer. Det er alltid lettere å skylde på lærerene og du blir hoggestabbe for foreldre, media og politikere.

Finland trekkes ofte fram som skolen vi ønsker å strekke oss mot. Men det nevnes sjelden at hovedgrunnen til finlands suksess er at de stoler på de som jobber i skolen og lar dem styre skolen selv. De slipper at ufaglærte politikere uten erfaring fra skolen med jevne mellomrom skal “fikse” skolen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tar du deg tid til å lese hva vi andre skriver her inne, eller er du bare opptatt av å formidle dine egne meninger?

Kommunikasjon er viktig!
Det er i møte med andre at man gis mulighet til å korrigere sitt eget verdensbilde.
Ikke glem det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Petter: Jeg tror noe av suksessen i Finland er den kollektive samfunnsbevisstheten om hvor viktig utdanning faktisk er. Der står befolkningen samlet om hvor viktig utdanning er for fremtidens verdiskapning og samfunnets videre utvikling. Her i Norge føler jeg at fokuset ikke er der i samme grad, vi tar mye av vår velstand for gitt og den kollektive bevisstheten om utdanningens viktighet er dessverre ikke like sterk =/

Cecilia: Selvfølgelig gjør jeg det, det er derfor jeg er opptatt av å lese kommentarene på innleggene og respondere på dem :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hallo Mette!

Må starte med å si at det er flott at du er så opptatt av skolepolitikk! Det er så utrolig viktig, men det blir generelt bare kastet ut svada fra politikere, noe som igjen resulterer i lite.
Jeg synes det er svært synd at dere hele tiden skal ha en lettvint løsning på skoleproblematikken. Jeg er ferdig som adjunkt med opprykk til sommeren og har da faglig fordypning (60 studiepoeng eller mer) innen norsk, engelsk, matte og samfunnsfag – og jeg har 30 studiepoeng innen RLE.

Allikevel gjør dette meg ikke til noen bedre lærer enn en som har fire års utdannelse! Emnene vi tar på universitetet eller høyskolene er ikke tilpasset undervisning i den norske skole. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg kanskje får brukt for kanskje 30 % av det jeg har lært i løpet av min utdannelse. Jeg jobber som vikar, så jeg får jevnlig sjekket om jeg trenger noe av det jeg har lært – deprimerende nok er svaret gang på gang nei.

Du sier også at det er viktig at lærere skal lære om klasseledelse og slike praktiske ting, når det kommer til hvordan man skal organisere og takle skolehverdagen. Dette er ikke noe man kan lære i et auditorium – det er noe man må opplæres og trenes til i et klasserom med elever. Dermed er det mye viktigere at det blir lengre praksis og en strengere vurdering av lærerstudenter i praksis. I dag er det nærmest en lek og komme seg gjennom praksis.

En 5-årig utdannelse vil bare føre til at flere av de sterke lærerstudentene hopper over til bedre betalte yrker, med høyere status.

Mvh Katrine

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00