av Mette Hanekamhaug | 8. november, 2010  

Vikareksplosjon

Den aller viktigste faktoren for elevens læring og motivasjon er læreren. En god lærer er enormt viktig. Da er det tragisk at bruken av vikarer i skolen eskalerer.

Utdanningsnytt viste i dag til tall som viser at bruken av vikarer har økt kraftig i skolesektoren.  Jeg har selv arbeidet en kort periode som vikarlærer i barneskolen. De fleste vikarene, også jeg, er ufaglærte. Da blir undervisningen deretter.

Noe av årsaken til bruken av ufaglærte lærervikarer er nok at flere kommuner i dag sliter økonomisk, og ikke klarer å prioritere skolen. De største utgiftene til grunnskolene går til lærerlønningene, og ufaglært personell er ”billigere i drift” enn faglærte.

Vi i Fremskrittspartiet mener læreren er den viktigste og mest avgjørende faktoren for elevenes læring. Derfor kan vi ikke akseptere at Regjeringens sulteforing av kommunene går ut over grunnskolen. Et nytt finansieringssystem må på plass.
                                                                                                                                                                                                                                                        
Hver skoleplass, hver skoleelev, må bli finansiert gjennom en statlig stykkprisordning og bli kombinert med fritt skolevalg. Da vil ikke trange kommunale budsjetter gå ut over kvaliteten i skolen og samtidig ivaretar man det personlige ansvar og den personlige frihet:  Familienes rett til fritt å velge utdanningsinstitusjon for sine barn.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Hei mætte, hvor skal de faglærte lærerne komme ifra?

Skal du lage dem selv?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Mette.

Jeg var for en liten tid tilbake øvingslærer for tre lærerstudenter. Et par av dem gav uttrykk for at de vurderte å avslutte utdanningen, da de ikke var fristet til å gå inn i et yrke som var blitt allemannseie, og der respekten for faglit tyngde og erfaring var så lite verd.

Jeg har tenkt mye på akkurat dette. Er det virkelig sånn at vi har ødelagt for lærerutdanningen og muligheten for å gi barna våre de beste fremtidsutsikter? Hva tror du?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det viktige i dette innlegget er etter min mening stykkpris, det vil si at pengene følger eleven, og det er valgfritt for foreldrene/eleven om man bruker pengene til å betale for en offentlig eller privat skole. Hvis vi får reell konkurranse mellom offentlig og privat skole, som stykkpris vil bidra til, vil kvaliteten i skolen øke uten at staten trenger å detaljstyre ting. Ikke alle lærer på samme måte, og vi trenger den variasjonen som private skoler vil kunne tilby.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Redd: Jeg mener ikke læreryrket er blitt allemannseie. Det er viktig å ha fokus på en god lærerutdanning hvor faglig kunnskap og fagkompetanse står i høysetet. Videre må lærerutdanningen utvides til et 5-årig masterprogram samtidig som at lønnen oppjusteres. Slik vil samfunnets anseelse av yrket også øke og respekten for læreren (både innenfor og utenfor klasserommet) økes. Det er jo nå vært foretatt en omlegging av lærerutdanningen som jeg tror vil virke i positiv retning :)

Haakonsk: Nettopp det er poenget bak vår finansieringsmodell. For meg er det likegyldig om det er det offentlige eller private som driver skolen så lenge den innehar den kvalitet vi bør tilstrebe og ønsker. Gjennom en statlig stykkprismodell hvor hver skoleplass finansieres 100% av staten vil en få reell konkurranse i skolesektoren, og et av konkurranselementene skolene vil ha er nettopp godt faglig og kompetent personell.

Syteungen: Rekruttering til læreryrket er en utfordring. Noe av løsningen her er det jeg nettopp var inne på i min kommentar til redd, nemlig å øke statusen til læreryrket :) Men her er det mange faktorer som er viktige og som spiller inn, løsningen er ikke svart-hvitt. Vi må gjøre læreryrket mer attraktivt! Bedre utdanning, høyere lønn, fjerne tidstyvene i hverdagen, mer pedagogisk valgfrihet i undervisningen, større mulighet for yrkes- og praksisretting, gjøre det enklere for flere yrkesgrupper(feks ingeniører) å ta etterutdanningskurs og begynne arbeide som lærer, sørge for at flere lærere får delta på videre- og etterutdanningsløp osv :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er jo nesten overveldende positivt, men er det egget eller høna som kommer først?

Eventuelt er det politikeren som snakker om at både egget og høna skal bli bedre bare Det Beste Partiet får mer Makt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00