av Mette Hanekamhaug | 6. november, 2010  

Stopp mistenkeliggjøringen av foreldre!

Regjeringen har varslet flere innstramminger i dagens fraværsreglement, noe vi er enig i. Problemet er at flere av tiltakene rammer feil og er svært lite konstruktive.

Det første de gjorde var å redusere antall gyldige fraværsdager en kan stryke fra vitnemålet fra 14 til 10 dager. Således valgte de å straffe alle de elevene som er opptatt i politisk, organisatorisk eller frivillig arbeid gjennom å forsøke redusere slike aktiviteter.

Det nye nå er at samtlige fraværsdager i ungdomsskolen må dokumenteres gjennom legeerklæring. Samtlige av landets 12-16åringer skal nå altså sluses gjennom allmennlegekontorene for hvert minste tegn til kopper, influensa eller feber.

Dette er en helt feil prioritering av ressursene innenfor helse. Sykehuskøene øker hvert eneste år, flere opplever å måtte vente ukesvis for time hos fastlegen og helsevesenet er sulteforet av regjeringen. Da kan vi ikke pålegge legestanden enda mer ansvar og tidsbruk på denne ordningen.

Samtidig er dette en mistenkeliggjøring av foreldrene. Dette forslaget viser at en ikke stoler på foreldrenes dømmekraft overfor egne barn, at en mistenkeliggjør dem og fratar dem ansvaret for egne barn.

Jeg har sak på dette i på dagbladets nettsider nå, og det er gledelig at arbeiderpartimedlem Hadia Tajik er enig med meg om at dette tiltaket er meningsløst og rammer feil. Bare så synd at statsråd Halvorsen nok ikke er særlig opptatt av det.

Dette forslaget føyer seg bare inn i rekken av velmenende og håpløse tiltak fra Regjeringen, som dessverre gang på gang skyter milevis utenfor mål.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Dette handler vel i utgangspunktet ikke om mistenkeliggjøring av foreldre, men mer en debatt om hvor tidlig man skal begynne å tilvenne ungdom til det virkelige livet som startet etter endt skole. Hvor ligger ansvaret for å klargjøre barn og ungdom for arbeidslivet? Det er vel det debatten burde handlet om.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Da er det bedre å fjerne hele 14-dagers regelen, da denne blir kraftig misbrukt alikevel. Fravær er forøvrig ingen straff.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det blir vel rimelig slitsomt for foreldre i en travel værdag å sørge for at ungdommen kommer seg til lege ved en forkjølelse, for ikke å snakke om sprengte legekontor som allerede har kø opp til 14 dager.

Det kan jo oppmuntre til at flere leger velger å sykemelde pr tlf og da er man jo like langt!!!

Å prøve å begrense fravær ved å sette ned antall fraværsdagert er skivebom, men forsåvidt ikke noe nytt fra den kanten.

For i bakvent land der kan alt gå an……….

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

leste ikke hele innlegget, beklager !

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For et tåpelig forslag. Finner ikke bedre ord. For det første så må man ikke i arbeidslivet ha legeerklæring fra dag 1, så hvorfor ha det for ungdommer? For det andre så kommer man sjelden inn til legen på dagen, med mindre det er akutt. Og forkjølelse, influnsa eller migrene regnes ikke for akutt nok. Så hva skal de da gjøre…ta fraværsdag 2 for å komme inn til legen for å få legeerklæring for dag 1?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hmm, ok, ser i linken at det var etter de tre første dagene, at en må ha legerklæring. Mener likevel fastlegene har nok å gjøre… Burde gå et par dager til, før legeerklæring burde være nødvendig…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvorfor skal i grunnen fravær strykes i det hele tatt? Er det ikke like greit å dokumentere at elever har vært borte fra undervisningen? Deretter får de legge ved dokumentasjon på årsaken til fraværet sammen med vitnemålet når de søker jobb.

Dagens løsning hvor fravær rett og slett fjernes fra vitnemålet synes jeg er å føre framtidige arbeidsgivere bak lyset. Det er mye bedre å dokumentere at “ja, jeg var borte en del på videregående skole – dette var fordi jeg var aktiv i politisk ungdomsarbeid”. Arbeidsgivere flest vil da forstå at dette er en ressursperson, og fraværet teller mer positivt enn negativt.

For øvrig synes jeg også at kravet om legemelding er overflødig, og vil gi en ekstrabelastning til et helsesystem som allerede har lange køer. Hvis ikke fraværet skulle slettes ville vel behovet for legemeldinger reduseres kraftig? Ingen arbeidsgiver vil være interessert i en legemelding som forteller om en ukes fravær pga influensa i løpet av et skoleår. De vil kun være interessert i legemeldinger som beskriver unormalt stort fravær.

Min mening er altså: fjern muligheten til å stryke fravær, og reduser dermed skjemaveldet i skolen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Reidar: Jeg tror du har helt rett i at det vil føre til en ekstrabelastning for helsesystemet. I likhet med deg er jeg redd for at dette vil føre til enda lengre køer og enda lengre ventetid for hver enkelt pasient. Videre ser jeg godt poenget ditt med å ikke stryke noe fravær. Problemet er at dersom det er veldig mange søkere til en jobb kan det være at arbeidsgiver ikke blar gjennom dokumentering av fravær for hver eneste en, men heller tar en kikk på det totale fraværet. Når det kommer til at politisk eller organisatorisk arbeid virker positivt deler jeg den oppfatningen, og dette er jo noe en tar med i søknaden/cv.

Petter: Ja det er et problem at føring og sletting av fravær utøves ulikt mellom de ulike skolene. Dette er et stort problem, da det gir tydelige forskjeller mellom hvor mange og hvilke elever som får fraværet strøket. Denne ulike praksisen kan gi store forskjeller mellom elever fra ulike skoler og det må utbedres klarere retningslinjer for dette på landsbasis.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei jeg vet ikke om du misforsto eller valgte å feiltoke det jeg sa men jeg tar det en gang til.

Regelen misbrukes av elever og foreldre. Den har blitt referert til som to uker ekstra ferie. Regelen er klar nok, det er nok bare noen som er mer eller mindre “snille”.

Regelen har forøvrig ingen hensikt da fravær ikke regnes som en straff. Det er bare en registrering av hvor mye du har vært borte. Hvorfor du har vært borte er totalt uinteressant. Det vil da passe i tidens ånd å fjerne hele regelen som et av flere tiltak for å redusere tidstyvene det snakkes mye om i skolen. Da slipper legene, elevene, foreldrene og lærerne å kaste bort tiden sin på en regel uten mening.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Petter: Beklager, da hadde jeg misforstått! Det stemmer nok til en viss grad det du sier, at det finnes enkelttilfeller hvor foreldre velger å ta ut barna av andre årsaker enn sykdom for en kort periode. Samtidig tror jeg nok dette representerer en brøkdel av foreldre og det samlede fraværet, og representerer således ikke et problem i det forstand. En kan ikke velge å fjerne gode ordninger fordi noen få velger å utnytte seg av det (da måtte en nok fjernet hele velferdssamfunnet).

Nei føring av fravær er ingen straff, og er heller ikke ment som det. Årsaken til at en fører fravær er jo både fordi det er i interesse av fremtidig arbeidsgiver, fordi det da er enklere å holde oversikt over hvorvidt eleven har vært nok tilstede for å kunne få karakter i faget og fordi fraværet tenderer til å være en god indikator for hvordan eleven vil være i senere studieforløp. Årsaken til gjennomgangen en nå har i fraværsreglementet er nettopp myntet på det siste, nemlig at en ser en klar tendens av at de som har høyt fravær i ungdomsskolen ofte er de som dropper ut av vgs.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Årsaken til at en fører fravær er jo både fordi det er i interesse av fremtidig arbeidsgiver, fordi det da er enklere å holde oversikt over hvorvidt eleven har vært nok tilstede for å kunne få karakter i faget og fordi fraværet tenderer til å være en god indikator for hvordan eleven vil være i senere studieforløp.”

Ja dette vet vi alle og viser bare hvor meningsløst det er å kaste bort tiden ved å ha en slik regel for å fjerne fravær.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Samtidig tror jeg nok dette representerer en brøkdel av foreldre og det samlede fraværet, og representerer således ikke et problem i det forstand.”

Du tror men har ikke noe grunnlag for å påstå dette. Jeg har heller ikke noe reellt grunnlag for å påstå noe annet, men kjenner til en god del familier som regner dette som ekstra ferie.

Hvorfor de gjør det er igrunn uinteressant, men hvorfor skal man late som om man ikke var borte de timene man var borte? Det er et utrolig merkelig system.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg synes det er en skam at vi som er politisk aktiv og faktisk gjør noe for samfunnet skal straffes. Ja – det er mange som utnytter 10dagers regelen og får litt ”ekstra ferie”. Derfor mener jeg at det skulle vært en særegen fraværsregel ved dokumentert politisk fravær. Jeg har for lengst fått 10 dager fravær grunnet politisk arbeid. Og det er jo sånn at de som er politisk aktive vil noe med fremtida si, de vil skape noe, så det er ikke de som blir hengende etter på skolen heller, selv om det har vært en del bekymringer ang. dette iallefall fra mine lærere, selv om jeg har toppkarakterer.

Poenget er: det hadde vært ideelt og hatt en egen fraværsregel når det kommet til politisk fravær.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Maren
Du straffes ikke. Å ta fravær har ikke noe med straff å gjøre, det er kun en registrering av din tilstedeværelse. Det er en total misforståelse som forsterkes av slike meningsløse regler som denne.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00