av Mette Hanekamhaug | 29. september, 2010  

Private = griske?

Prinsipiell og irrasjonell motstand mot private aktører er grunnleggende for den sosialistiske venstresiden i norsk politikk. Det er helt greit, jeg har aldri mistenkt dem for å la rasjonalitet og empiriske fakta overstyre ”deres ideologiske integritet”.

Samtidig klarer ikke denne bevisstheten om mine politiske motstandere alltid å forebygge irritasjon og frustrasjon over noen av de holdningene de uttrykker. Jeg synes at deres aversjon mot private aktører og tilbydere gjenspeiler en grunnleggende egoistisk tankegang. De gir regelrett blaffen i hva som er til det beste for kunden/mottakeren av tjenesten, og lar sitt prinsipprytteri og sin såkalte ideologi om at det offentlige alltid er best styre.

”Private skoler er for de rike”, ”private eiere av skoler skal ikke få tjene penger på våre barn”, ”private er griske personer og institusjoner som bare vil ha mer penger”, ”private skoler skaper større forskjeller”. *spy*

I går var vi i møte med ledelsen på BI som fremla empiriske, korrekte og konkrete tall som viser at elevmassen på den private skolen BI i gjennomsnitt kommer fra en ”lavere sosial klasse” enn de som studerer på Universitetet i Oslo. Mangfoldet blant studentene er høyere slik at en omgås flere med ulik bakgrunn enn seg selv. Til sist er det nesten 20% flere av studentene på BI som arbeider i tillegg til studiene enn de som går på NHH.

”Private skoler er for dem med rike foreldre” gjentar de. Om igjen og om igjen. De driter regelrett i tallene som viser det motsatte. De driter i at private skoler skaper et større og mer mangfoldig tilbud for studentene. De driter i at private institusjoner ofte bidrar til økt kvalitet også i de private.

Det viktigste er jo tross alt å få frem budskapet om at alle private aktører er griske og bare vil tjene penger på jobben sin. For regjeringens evige higen etter mer kontroll, mer makt, større inntekter til statskassa og flere statsråder med sorte biler er jo det totalt motsatte?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Argumentasjonen din er jo like gjennomsyret av ideologi som stråmannen du diskuterer mot.

Både høyre- og venstresiden lar prinsipprytteri og ideologi komme i veien for gode løsninger. Høyresidens irrasjonelle tro på at markedskreftene alltid fungerer og venstresiden irrasjonelle tro på at staten vil kunne redde oss alle.

Vi trenger ikke ideologiske luftslott, verken til høyre eller venstre.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Argumentasjonen er her bygget på henvisninger til konkrete tall som ble lagt frem av en privat aktør som viser at de argumentene venstresiden ofte bruker mot private tilbydere er basert på feiltakelser. På hvilken måte er dette gjennomsyret av ideologi?

Markedskreftene fungerer på svært mange områder, noe historien og dagens situasjon på flere områder illustrerer. Samtidig ser en i FrPs politikk at en ønsker at staten skal ha finansierings- (og i noen tilfeller organisering og gjennomførings)ansvar på noen få områder hvor en ser at dette er mest tjenelig. Bryter ikke dette med din påstand om at vi har en irrasjonell tro på at markedskreftene absolutt alltid vil fungere?

Nei vi trenger ikke ideologiske luftslott, men vi trenger den klare og tydelige ideologien til FrP som bygger opp om troen på og respekten for enkeltmenneskets valg :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Argumentasjonen er grei nok den, bortsett fra at den er mot stråmenn.

Alle i FrP tror ikke at kun markedskrefter er løsningen, like lite som alle på venstresiden er i mot private løsninger.

Poenget mitt var heller at ideologier har en tendens til å polarisere og skape disse bildene av tro på henholdsvis stat eller marked, og at denne troen kan være irrasjonell når man er på jakt etter de beste løsningene for menneskene man som politiker har gleden av å representere.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei. Fikk ikke noe svar fra deg. Selv om dette innlegget tilhører forrige sak, limer jeg det inn her:

En elev sliter med å følge regler, spesielt i de fagene han/hun ikke interesserer seg for. Eleven går ofte inn i konflikter med lærerne i disse fagene. Konfliktene dreier seg om hvorvidt han/hun kan få lov til å sitte med bena på bordet under undervisning, avbryte undervisning, komme og gå som han/hun vil osv.

Etter gjentatte forsøk på å få til en samtale med eleven, bestemte en av disse lærerne seg for å ta kontakt med kontaktlærer. Etter denne henvendelsen, anmeldte eleven faglæreren for mobbing. Begrunnelsen var at læreren brydde seg om ting hun ikke hadde noe med, og at hun ikke kunne bestemme over eleven.

Hva mener du, Mette? Var dette mobbing? Denne eleven har også besvart elevundersøkelsen…

Jeg ser gjerne at du svarer meg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er enig i at ideologiske tilnærminger fordrer en viss polarisering i den politiske debatten. Således er det også et virkemiddel for å fremheve de elementære og viktigste forskjellene mellom de ulike partiene :)

Samtidig mener jeg at FrPs ideologi ikke virker irrasjonell i forbindelse med jakten på de beste løsningene, noe vårt program og politiske standpunkt faktisk illustrerer – nettopp fordi vår ideologi tar utgangspunkt i det beste for enkeltindividet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hans: hei, og beklager at jeg ikke har svart på denne kommentaren. Hadde rett og slett ikke sett den! Tilfellet du her løfter frem er et ekstremtilfelle, og illustrerer en situasjon som kan skje. Likevel mener jeg ikke at et slikt ytterliggående eksempel skal hindre et politisk vedtak for å beskytte de elevene som faktisk reelt sett blir mobbet av læreren sin. En vil alltid kunne finne graverende eksempler på utnyttelse av systemet, en vil alltid kunne finne et eller få tilfeller hvor loven praktiseres, eller forsøker utnyttes, på en måte som ikke er ment. Men dette bør ikke hindre politikere i å fatte gode vedtak som i alt vil gavne flere tusen barn.

Bare tenk på trygdesystemet i Norge i dag, skal vi fjerne hele velferdsamfunnet fordi vi har tilfeller på utnyttelse av det?

Som jeg understrekte i mitt innlegg er det meget viktig å ivareta lærernes rettssikkerhet, og vi ønsker selvfølgelig ikke en situasjon hvor en elev kan rope “ulv” og at dette blir tatt for god fisk med en gang. Det juridiske apparatet og reglementet rundt et slikt forslag og eventuell innføring må selvfølgelig ha utgangspunkt i å ivareta rettssikkerheten til begge parter – både elev og lærer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kjære Mette,
Du vet å sette ting på spissen. At du klarer å beholde den seriøse tonen gjennom et helt innlegg er rent bemerkelsesverdig, og man kan ikke annet enn å ranke seg av stolthet når man leser hvor flott du representerer med FrP med mitt yndlingssitat fra teksten. *spy*. Jeg reagerte ikke på dette med å tenke at det var barnslig, umodent og kanskje et trekk for å skjule usikkerhet, men heller et uttrykk for samhold og drivkraft i utdanningssystemet. Det var rett og slett relevant. Og jeg har heller ikke tenkt til å spørre deg hvor du har fått tak i sitatet ”private er griske”, hvem som sa det og hvilken sammenheng denne personen sa det i. Hvis det er oppdiktet av deg er det slettes ikke noe galt i det, nok en gang et tegn på lederevne.

Så takk Mette, takk for at du beriker min hverdag.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bare hyggelig ;)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Mette!

Kan vi ikke vær-så-snill å få en slik en også i Norge? http://n.pr/9huRWC

Spesifisert skattekvittering…

Kan du høre med andre sentralt i FrP om vi kan vurdere noe slikt?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja! Årets største regning, men ingen kvittering. Hvor er logikken i det… Vi trenger en slik en. Det vi bevisstgjøre folk mye mer i forhold til hva vi bruker penger på, og hvor stor stat vi skal ha.

Menneskene i de sorte bilene irriterer meg grønt. Vi må få byttet de ut i 2013. Støre er omtrent like folkelig som en flosshatt, så tar han over for AP, så mister de garantert taket på vanlige folk som ikke tilhører fiffen. Det ser jeg lyst på.

Men, vi trenger en slik kvittering. Får vi den får vanlige folk et HELT ANNET forhold til uttrykket skattebetalernes penger…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva har det å si om utenriksministeren ikke er folkelig når han gjør en utrolig viktig jobb? Er det hans rolle å være norsk?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Vi trenger ikke ideologiske luftslott, verken til høyre eller venstre”

@Jonathan, det vi har i dag er et ideologisk luftslott til venstre. Norge bruker mer penger på skole enn praktisk talt alle land, men vi ligger elendig an i PISA-rankingen. Skolen er så dårlig at jeg hadde vegret meg for å sende egne barn dit. Uten nivåbasert opplæring får en ikke en døyt igjen for timene en er der. FrP vil ikke gå til høyrekanten. FrP vil ha et både og system…

Det blir direkte tragikomisk å høre på Halvorsen sine argument. Hun fikk nylig fremlagt det åpenlyse: skal man komme videre i matematikken trenger man nivåbasert opplæring.

Dagens system bygger på at man skal ha et tempo hvor man ikke skal gå videre i læreboka bør den eleven med størst lærevansker (nesten) har forstått poengene. Konsekvensen av dette er at mine 10 første år med matteundrevisning er *totalt* bortkastet.

Kristin sier at vi kan jo ikke gi nivåbasert opplæring, fordi noen som kunne valgt å satse på matte kanskje ikke tar det valget (hvis de får muligheten til å velge ved begynnelsen på ungdomsskolen).

Men fakta er at dagens system gjør at *ingen* har muligheten til å velge. *Alle* må gå på saktegruppa. Argumentasjonen hennes gir ikke mening…

Oppretter vi en gruppe for å gi utfordringer til de som trenger utfordringer, så er det er kjempesteg i riktig retning.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Noe annet jeg ikke kan begripe er hvordan venstresiden i AP greide å frem en av hjertesakene sine:
At Norge skal ofre seg til fordel for nasjoner som Tyrkia og Malaysia; vi skal ta i mot mange av deres asylsøkere/flyktninger, slik at de slipper å få så mange (se http://bit.ly/bWMP6v)

Selv hvor mye jeg legger godviljen til, greier jeg ikke å se logikken i det.

Når alt kommer til alt lønner det seg mer å gi bistand til et uland, enn å ta ulandet inn til Norge. Den siste løsningen er permanent.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00