av Mette Hanekamhaug | 25. september, 2010  

Strenge sanksjoner. Raskt!

http://www.siste.no/okonomi/arbeidsliv/article5323195.ece
I går tok kunnskapsminister Halvorsen til orde for å gå gjennom regelverket for å se på hva som skjer med lærere som mobber elever. Jeg er glad for at regjeringen omsider innser at dette er et problem.

FrP har lenge ment at situasjonen er uholdbar. Vi utfordret i fjor regjeringen på å sørge for at lærere som beviselig har mobbet elever skal avskjediges og miste retten til å undervise. Utfordringen ble aldri besvart og saken lagt død av kunnskapsministeren.

Elevundersøkelsen viste at det var tusenvis av barn som ble mobbet av læreren sin. Lærere som mobber elever er et enormt misbruk av det tillitsvervet en har som lærer. I de aller fleste tilfeller hvor slikt blir påvist i dag blir det enten forbigått i stillhet av rektoren eller læreren bytter klasse. Det er ikke bra nok!

”Ting tar tid” er et velkjent uttrykk i politikken. Vi i FrP tok saken, og utfordret regjeringen. Nå, først et år senere varsler kunnskapsministeren en gjennomgang av situasjonen.

Ekstra ille er det at vi antagelig må vente i flere år til før det skjer noe praktisk. Situasjonsrapporter skal utarbeides, det skal nedsettes utvalg for å se på mulige konsekvenser, etter enda et år kommer kanskje et konkret forslag som etter et års tid kan bli til et vedtak. Regjeringen, kunnskapsministeren og byråkratene har kanskje tid til å vente, men det har ikke mobbeofrene.

Innfør strengere sanksjoner overfor lærere som mobber elevene nå!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Problemet er vel bare som med julenissen når han banker på.
Da er alle barn pluttselig blitt veldig snille og uskyldige.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

det er dessverre mange som ikk skulle vært lærere. Enten fordi de mobber eller rett og slett ikke kan lære fra seg. Kanskje man burde se litt på lærerutdanningen og hvilke krav som stilles og hvor “lett” det er og bli godkjent som lærer… bare en tanke…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvilke beviser skal legges til grunn her? Mobbing er som kjent vanskelig å bevise. Og hvor mange vil egentlig tro en elev over en lærer? Jeg stiller disse spørsmålene, fordet jeg selv ble mobbet av læreren min på skolen, og det var ingen som ville høre på det jeg sa. Læreren prøvde bare å være morsom sa de.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For ordens skyld: Jeg setter stor pris på at temaet igjen settes på dagsorden. At lærere/voksenpersoner mobber barn og ungdom er forkastelig!!

Jeg lurer likevel litt på dette, og vil gjerne ha en tilbakemelding:
Hva er mobbing? Ser Mette for seg en individuell definisjon? I så tilfellet vil jeg si at Mette, i forhold til meg, beveger seg på en meget tynn knivsegg!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hild Frøya: Det du her peker på er viktig og er et problem. Hvordan er styrkeforholdet i dag i forhold til elev og lærer hvorpå eleven føler seg mobbet, hvor enkelt er det egentlig å si i fra?

Dette går litt inn på svaret til Siv også, nemlig terskelen for å oppgi mobbing i de tilfeller det finner sted. Jeg tror denne er meget høy hos veldig mange, og at det er svært vanskelig å si ifra. Jeg tror et fåtall av elever vil rope ut om mobbing dersom dette ikke er tilfelle, da det nok representerer en stor belastning (og i enkelte tilfeller kanskje konsekvenser) for de elevene som innrømmer at dette har funnet/finner sted.

Videre utfordrer du meg på en definisjon, noe jeg ikke vil prøve meg på. Jeg mener en ikke kan finne en absolutt definisjon på hva mobbing er, nemlig fordi det er en så individuell oppfatning om hva som føles som dette. Her må en vise skjønn og stole på de som velger stå frem, fremfor å jakte på en allmenn definisjon som skal gjelde alle.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mobbing kan være mye forskjellig. Eksempelvis kan mobbing skje gjennom karakterfastsetting, latterliggjøring, forskjellsbehandling, dårlig behandling osv.

Vi må kunne stole på at mennesker kan utøve tilstrekkelig grad av skjønn. Likevel er det viktig å stole på at vurderingen er så tilfredsstillende at en hvilken som helst beskyldning ikke medfører sansksjoner for en lærer. Lærernes rettssikkerhet er også viktig.

Løsningen trenger ikke være rakettforskning. For eksempel kan vær skole pålegges å ha et mobbeombud og et uavhengig “trivselsutvalg” som vurderer de enkelte sakene, og fastsetter tiltak eller sanksjon etter skjønn. Et vedtak må kunne påklages til en øvre instans, og også være gjenstand for domstolsbehandling.

Utvalgets beslutninger vil være underlagt forvaltningslovens regler for saksbehandling. På denne måten sikrer man at elvene får den beskyttelse det er behov for, samt at lærernes rettssikkerhet ivaretas. Det trenger ikke gjøres vanskeligere :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

En elev sliter med å følge regler, spesielt i de fagene han/hun ikke interesserer seg for. Eleven går ofte inn i konflikter med lærerne i disse fagene. Konfliktene dreier seg om hvorvidt han/hun kan få lov til å sitte med bena på bordet under undervisning, avbryte undervisningen, komme og gå som han/hun vil osv.

Etter gjentatte forsøk på å få til en samtale med eleven, bestemte en av disse lærerne seg for å ta kontakt med kontaktlærer. Etter denne henvendelsen, anmeldte eleven faglæreren for mobbing. Begrunnelsen var at læreren brydde seg om ting hun ikke hadde noe med, og at hun ikke kunne bestemme over eleven.

Hva mener du, Mette? Var dette mobbing? Denne eleven har også besvart elevundersøkelsen…

Jeg vil gjerne at du svarer meg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00