av Mette Hanekamhaug | 7. september, 2010  

Arbeiderpartiets “sannheter”

En ting skal Arbeiderpartiet ha, de er flinke til å skape egne, oppkonstruerte ”sannheter” om samfunnet som gavner deres politiske syn.

Dagsavisen hadde lørdag et oppslag om at 75% av befolkningen visstnok ønsket høyere skatter og avgifter ”for å sikre fremtidens velferd, helse og eldreomsorg”. Arbeiderpartiets mantra om skattelette vs velferd er gjentatt så uendelig mange ganger at de faktisk tror de har klart å overbevise folket om at det er et valg, at det er enten eller. Men jeg tror ikke ”folket” er så hjernevasket som AP liker å tro. Hvis man i stedet hadde spurt ”Ønsker du høyere skatter og avgifter for å sikre fremtidig stort offentlig byråkrati og skjemavelde, og hindre at hardtarbeidende nordmenn faktisk får nyte godt av sitt arbeid?” ville neppe ”75 % av befolkningen” svart ja.
Det er ikke noen naturlig sammenheng mellom høye skatter og god velferd.  Senest i dag hadde min lokalavis oppslag som til ettertrykkelighet viser dette: http://www.rbnett.no/lokal/molde/article263159.ece. Her skal en altså både skru skattene drastisk opp og kutte betraktelig ned på eldreomsorgen.

Av hver krone som drives inn gjennom inntektsbeskatningen går hele 38 øre med på byråkratiet knyttet til selve innkrevningen. Nesten 40% av skatten din går slik med på å drifte de byråkratiske forordningene rundt denne ene skatten. Det er neppe ”folket” fornyd med, selv om AP vil ha oss til å tro det.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Jeg er vel i den gruppen i samfunnet som tjener minst. Derfor så blir jeg overrasket over at de fleste i min yrkesgruppe og med min bakgrunn faktisk er de som syter minst om skatten. Så jeg spør deg Mette. Hvorfor tror du at det er de som har mest, som ønsker å betale minst? Og syns du virkelig at det er rettferdig?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

En ser jo i dag at flere av de virkelige rike betaler 0 kroner i skatt. Og ja, jeg mener det er rettferdig at mennesker blir fratatt en mindre del av sin inntekt av staten.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hild: Det bør ikke bare være hva som er rettferdig som betyr noe, man må også se på hva som funker best. Det er ikke bare hva du tjener i kroner og ører som betyr noe, men også hva og hvor mye du får for de pengene. Et system som bare vektlegger sosial utjevning stimulerer ikke til innovasjon, og innovasjon trenger vi for å få billige varer og tjenester med god kvalitet tidligere.

Alle er egoistiske på en eller annen måte og de rikes egoisme kan faktisk bidra til bedre levestandard for de som ikke tjener så bra.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det at Rimi Hagen og Røkke, blir nullskatteytere ser ikke jeg på som en rettferdig politikk. jeg ser heller ikke hvordan det skal gjøre meg rikere. Det er jo helt omvendt tankegang. Jada, det er flott at vi har mennesker som tør å satse. Det skaper verdier, jeg ser absolutt det. Men når du sitter det med over 100 millioner i banken, så trenger du altså ikke mer. Det er bare en sannhet. Du klarer ikke å bruke opp 100 millioner, og da trenger du ikke å tjene nye 100 millioner hvert år + at du slipper å betale skatt.
Mette, tror du virkelig at sykepleierne og førskolepedagogene, går med på å betale skatten til de rikeste i dette landet?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvor har du tallene dine fra, Mette? Etterrettelighet er fint(, selv om jeg ikke nødvendigvis er uenig med deg).

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nå er det et definisjons-spørsmål om de rike betaler skatt eller ikke selv om det står 0 i skattelistene. Vi betaler jo moms på det vi kjøper, men moms er kanskje en “avgift”, men skatt/avgift… Alt går jo til staten uansett… Så de som har høyt forbruk bidrar altså ganske mye til “fellesskapet” selv om de skulle betale lite inntekts-skatt. Rike mennesker som derimot ikke har høyt forbruk bidrar lite, men samtidig lever de på en måte ikke som rike mennesker, så hvorfor skal de da betale mye skatt?

Nå er det på ingen måte meningen å forsvare det nåværende skattesystemet. Jeg synes det er altfor komplisert. Det burde vært en enkel regel uten unntak. F eks 20% skatt på inntekt over 100.000 kr. Eller 30% skatt på det vi forbruker. Et eller annet sånt. Det som må være viktig er at det stimulerer til innovasjon og at vi kan kvitte oss med så mye byråkrati som mulig. Og hvis folk ser på det som rettferdig er det også et pluss.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vel når det gjelder Arbeiderpartiet er de en merkelig religion, og ja jeg mener at Arbeiderbevegelsen er nærmest blitt en religion. Men enda viktigere enn det stråargumentet er det faktum at Arbeiderpartiets mål er er samfunn tuftet på “Solidaritet, likhet og solidaritet” som egentlig bare er en omskriving og et grovt tyveri av “Liberté, égalité, fraternité” fra den Franske Revolusjon noe som er ironisk tatt i betraktning at den revolusjonen skjedde i stor grad på grunn av 3 deling av samfunnet. Adel, Presteskapet, og resten, noe som egentlig er ganske likt “Arbeiderpartiet”, “LO” og Resten.

Men enda viktigere er de økonomiske feilene Arbeiderpartiet og i stor grad SV gjør ukentlig. Du må kutte et eller annet sted, du kan ikke bruke det som trengs og bare heve skatter for å dekke inn din egen shoppe-galskap. Jeg vil argumentere med at Arbeiderpartiet må kutte i sine egne hjertesaker også, ikke bare straffe folket med mer skatt, hva med kutt i bistand, kutt i økonomisk støtte til partiene, kanskje ikke kaste bort penger på ting som Hardangersaken der normalt vett hadde løst den på 30 minutter.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Krikkert: tallene fikk jeg fra en siviløkonom som holdt foredrag i forbindelse med en innføring i dagens skattesystem. Har ikke kilden han brukte dessverre, men da denne personen er økonom samt nøytral (ikke medlem av partiet) antar jeg at denne informasjonen er korrekt.

Hild: jeg mener at en ikke skal gå inn på hvor mye hver person “trenger” av penger i banken eller ikke. Det er da ikke statens ansvar å definere hva som er nok penger for hvert individ å ha!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“jeg mener at en ikke skal gå inn på hvor mye hver person “trenger” av penger i banken eller ikke. Det er da ikke statens ansvar å definere hva som er nok penger for hvert individ å ha!”

Også skal liksom kapitalismen, løfte tusner på tusner ut av fattigdom.. Ja, lykke til, sier jeg bare..

Uten en fattigdomsgrense (som jo er statent måte å definere hva som er nok på), så vil mange mange flere barn leve i fattigdom, også i Norge. Har du noen forslag til hvordan vi kan hjelpe de svakeste i samfunnet, Mette? For alt jeg se her, er forslag til å hjelpe de sterkeste.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Om en ser den økonomiske utviklingen i land i et historisk perspektiv ser en at det nettopp er kapitalismen som har løftet samfunn og land ut av fattigdom :)

Dersom en reduserer det totale skatte- og avgiftstrykket i Norge vil dette gavne alle, både de som har lite og mer fra før. Ta for eksempel matmomsen eller andre avgifter. Dersom en kutter i disse, er det de rike eller de mindre bemidlede som nyter godt av dette? Vi ønsker også å heve bunnfradraget og øke minstepensjonen, mener du det er de rike som nyter godt av dette?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

å herregud, det er pga syting sånn som dette at FRP blir sett på som en spøk.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Om en ser den økonomiske utviklingen i land i et historisk perspektiv ser en at det nettopp er kapitalismen som har løftet samfunn og land ut av fattigdom”

Det finnes ingen rent kapitalistiske land. Kapitalismen fører til enorm rikdom for noen få. Det kan aldri bli et system som gavner alle, spesielt ikke de som er nederst på rangstigen.

“Dersom en reduserer det totale skatte- og avgiftstrykket i Norge vil dette gavne alle, både de som har lite og mer fra før. ”

Nei for det vil og føre til kutt i statens forbruk av penger, evt så tapper vi oljefondet og lar neste generasjon få regningen når den store eldrebølgen kommer om noen år. Får vi et lavt skattetrykk i landet vil det også naturligvis videre få konsekvenser for lønn til ansatte i statlige og private bedrifter da denne skal reflektere en viss kjøpekraft.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvor mange prosent av lønna som går til skatter er totalt irrelevant. Det er hva du får kjøpt for pengene du har igjen som er viktig. Og kjøpekraften til Nordmenn er generelt veldig høy.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] smartere. APs lure forslag om å øke skattene har min kollega Mette Hanekamhaug kommentert i sin blogg. Skulle jeg kort gi en kommentar til det forslaget måtte jeg bruke et uttrykk jeg lærte hjemme i [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Olav: Ved å øke skatter og avgifter, er det ikke da vi som betaler regninga fra tidligere generasjoner?? Så på en måte gjør vi nå det vi er redd for å utsette andre for.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Ved å øke skatter og avgifter, er det ikke da vi som betaler regninga fra tidligere generasjoner?? ”

Hvilken regning?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Olav: Du mener en reduksjon av skatter og avgifter ville føre til kutt i statens forbruk av penger, og det er helt korrekt. Men hva er problemet med dette? Rundt 40% av budsjettet i dag brukes på kontantutbetalinger til folk! Gjennom sosiale stønader, dagpenger, trygd osv. Samtidig bruker en enorme summer på byråkrati som med stor fordel kunne vært gjort mer effektivt og slik spart store utgifter. At staten kommer til å bruke mindre penger er jo ikke negativt, det viktigste er jo hvordan disse brukes og hva de brukes på!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva mener du vil skal bruke pengene på da? Og hva skal til for å gjøre systemet mer effektivt?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vi skal bruke penger på å bygge opp en god infrastruktur, en god skole, et godt helsetilbud, et rettskraftig og sikkert politi, et godt forsvar og en verdig og god eldreomsorg =)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Og dette mener du vi gjør, om vi fjerner formueskatten? Hmm.. Og du har heller ikke kommet med noen forslag til hvordan vi kan gjøre systemet mer effektivt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Rundt 40% av budsjettet i dag brukes på kontantutbetalinger til folk! Gjennom sosiale stønader, dagpenger, trygd osv.”

Så du sier altså at skattelette koblet med fjerning av sosiale stønader til de svakeste i samfunnet kommer alle til gode?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sosiale stønader som for eksempel uføretrygd (for de som reellt ikke kan arbeide) mener jeg ikke skal kuttes i, men faktisk heller økes. Samtidig mener jeg reglementet bør strammes inn og ryddes opp i for å gjøre det vanskeligere for mennesker med arbeidskapasitet å velge å stå utenfor arbeidsmarkedet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Å stramme inn dette regelverket ytterligere, vil ikke gjøre ting noe lettere. Jeg er nå ikke uføretrygdet. Men etter et overgrep har jeg store problemer med å forholde meg til den sosiale biten i en jobb. Det har derfor tatt ekstra lang tid for meg å finne ut hva jeg vil bli. Nå vet jeg det, og går på skole (riktignok fra hjemme, men dog). Pga min litt spesielle situasjon (ikke fullført vgs, sosial angst,PTSD og generelt lav selvtillit), får jeg støtte fra staten, om jeg IKKE hadde fått denne støtten (det som nå kalles for AAP), hadde jeg nok etterhvert blitt uføretrygdet. Og du må ikke tro, Mette, at det er LETT å få støtte idag. Jeg sleit i 5 år, for å bli trodd av systemt, og det til tross for påvist PTSD og sosial angst. Jeg er absolutt arbeidsfør, og ønsker virkelig å jobbe. Jeg bare trenger litt ekstra hjelp til å komme meg dithen at jeg faktisk kan jobbe. Mener du at vi skal stramme inn regelverket og stenge ennå flere ute fra arbeidslivet?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva er innkjøpsordningen?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Merksnodig.

I statsbudsjettet for 2010 er det anslått en en samlet inntekt fra inntekts- og formueskatt på 174 milliarder. Hvis forutsetningen om at 38 øre for hver skattekrone går til innkreving skal holde stikk må altså innkreving av inntekts- og formueskatten koste cirka 70 milliarder.

Drift av hele den statlige delen av Skatteetaten koster, til sammenligning, 6 milliarder kroner (statsbudsjettet for 2010). Skatteetaten driver ikke selv innkreving, dette er den kommunale skatteoppkreveren (kemneren) sin oppgave, jfr skattebetalingsloven § 2-1. Disse innkrever også trygdeavgift og arbeidsgiveravgift, men denne innkrevingen er umulig å skille ut fra budsjettallene, så jeg legger hele budsjettet for skatteinnkreverne til grunn.

Budsjettert drift av Kemnerkontoret i Oslo er cirka 190 millioner (0,19 milliarder) per Oslo kommunes budsjett for 2010. Hvis vi antar at alle Norges 430 kommuner har et budsjett tilsvarende Oslos vil vi få kemnerutgifter tilsvarende 81,7 milliarder kroner. Men å bruke landets største kommune med 590 000 innbyggere som mal for alle landets kommuner er kanskje ikke akkurat passende?

Utsira, Norges minste kommune, har et økonomibudsjett på 600 000 – dette dekker hele kommunens lønns- og økonomiadministrasjon såvel som skatteinnkreveroppgaven. Legger vi dette til grunn får vi en kost for skatteinnkreving på 0,25 milliarder kroner. Dette er nok altfor lite.

Men siden de fleste av landets kommuner er nærmere Utsira enn Oslo i størrelse mener jeg det er tilstrekkelig grunnlag for å påstå at innkrevingen av nasjonens inntekts- og formuesskatt (og trygde-/arb.giveravgift) koster vesentlig mindre enn 70 milliarder kroner, som var vilkåret jeg stilte øverst for at økonomen din skulle få rett.

Økonomen din skal du få billig av meg, med andre ord.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vis det ikke hadde vært noen annen utvei for å sikre velferden så ja, da ville jeg også ha vært villig til å få økte skatter/avgifter, så resultatet i undersøkelsen er ikke overraskende.

Men AP må være fryktelig kortsynte vis de seriøst tror det er den eneste utveien. Det er trist at de skal være så forankret i kommunismen at de ikke kan fatte og forstå at det er byråkratiet deres som tar knekken på landets økonomi, ikke velferden. For ikke å nevne at de legger opp til, og i noen tilfeller til og med tvinger folk til å bli passive velferds slaver.

Så enig med deg Mette, dette var en meget villedende undersøkelse.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00