av Mette Hanekamhaug | 6. september, 2010  

Svakt fra statsråden!

Skolebyråden i Oslo krever at kunnskapsministeren kommer på banen i spørsmålet om disiplin og ro i klasserommet. Og hvem svarer på dette? Jo, en statssekretær som uttalte at selv om hun var enig i at dette var viktig så de ikke noe behov for noe ytterligere arbeid på feltet.
 
Dette vitner om en ansvarsfraskrivelse og likegyldighet fra kunnskapsministeren i saken.

Å sende statssekretæren ut for å svare ”enig i at dette er viktig” uten å følge opp med handling er rett og slett for dårlig.
 
Hver tredje elev i Norge klager på at bråk forstyrrer undervisningen. En rekke undersøkelser har vist at Norge er blant de landene som har størst problemer på feltet.

Bråk og manglende disiplin blant norske elever resulterer i at utallige undervisningstimer faller bort årlig. Konsentrasjon blant elevene blir dårlig, og resultatene deretter. Samtidig vet en at det er de elevene som i utgangspunktet stiller svakest i faget som dette går mest ut over.
 
Fremskrittspartiet mener at ro og disiplin i klasserommet er avgjørende for å skape et godt klasse- og læringsmiljø. Mener en alvor med å gjenreise lærerens autoritet og status krever dette også en offensiv satsing på disiplin i klasserommet.
 
Kunnskapsministeren har vært fraværende i denne debatten. Ikke særlig overraskende, da SV aldri har gått i bresjen for struktur og disiplin i skolehverdagen. Her må det rett og slett skjerping til. Statsråden må på banen!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Og her mener altså FrP at flere timer på skolen og karakterer er svaret??.. Jaja.. Lykke til, sier jeg bare.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

zzzzzzzz

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] This post was mentioned on Twitter by Hårek Hansen, FrP_KUF. FrP_KUF said: Dårlig disiplin hos norske skoleelever. Statsråden må å banen skriver Mette Hanekamhaug http://ow.ly/2A2sc [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Når skal man begynne å gi foreldrene litt ansvar da? Jeg hører til stadighet at skolen må ditt, kunnskapsministeren må datt. Men hvor er foreldrene oppi alt dette? Er det ikke sånn at de som har satt ungen til verden er de første som må ta ansvar for at avkommet klarer å oppføre seg??
Er du godt oppdratt, klarer du som regel å oppføre deg utenfor husets fire vegger også. Unntak finnes det alltid.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nina er inne på noe vesentlig! Det er hovedsakelig i hjemmet det skorter på oppfølging når ungdommer sklir ut og skaper problemer. Det nytter fan så lite hva lærerne gjør dersom ikke grunnleggende folkeskikk læres i hjemmet. Det er her mesteparten av problemet ligger og ikke i at lærere må ha flerårig ekstrautdannelse i pedagogikk for og takle bermen.
Kudos til deg Nina!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hild: Heldigvis er FrP et parti som legger vekt på en helhetlig og innholdsrik skolepolitikk, som tar utgangspunkt i å forme skolehverdagen til best mulig for elevene. I dette inngår det flere elementer for å skape en god skolehverdag. Som du her påpeker er flere undervisningstimer og innføring av karakterer på et lavere trinn to faktorer. Videre er det også svært mange flere element som spiller inn, og bekjempelse av bråk og uro er en av de. Her er det viktig å fokusere på lærerutdanningen, da læreren er den viktigste faktoren når det kommer for å forebygge dette :) Konflikthåndtering og klasseledelse er således viktige fokusområder i lærerutdanningen som vil bidra til å løse dette problemet.

Nina: Jeg er enig med Imagine, her er du inne på et svært viktig element; nemlig foreldrenes ansvar. Som jeg har nevnt i tidligere kommentarer føler jeg at stadig større ansvar og skyld legges over på offentlige institusjoner, og slik frarøver vi hjemmets viktige funksjon og rolle. Foreldrene er av helt klar avgjørende betydning for barnas oppførsel! Men samtidig ser en også flere tilfeller hvor barna kan være svært utagerende og forstyrre undervisningen på skolen, hvorpå når dette blir tatt opp kan ikke foreldrene forstå hvordan “englebarnet” kan være med på noe sånt. Ikke alle blir utstyrt med folkeskikk hjemmefra dessverre… Men uansett er skolen og læreren pliktig til å sørge for en god undervisning til alle elevene, og da er ro og orden i klassen av avgjørende betydning. Således er det viktig å ha fokus på hvordan læreren best kan oppnå dette.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er veldig enig med Nina Elisabeth her. Det er svært viktig at foreldrene kommer på banen. Bedre samarbeid mellom hjem og skole er viktig. Orden og disiplin må vel i stor grad læres hjemme? Dersom foreldrene fraskriver seg ansvaret får skolen en umulig oppgave.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00