av Mette Hanekamhaug | 2. september, 2010  

Puss opp skolene!

Daglig må norske elever gå på skoler de blir syke av. Tall fra Barneombudet viser at 40 % av skolebyggene i Norge bryter Opplæringslova § 9a om elevenes arbeidsmiljø.

Dette er alvorlig. Hvordan skolebyggene ser ut forteller også elevene noe om hvordan samfunnet ser på skolen. Er skolen en rønne kan vi ikke forvente at elevene tar den på alvor. Vi i Fremskrittspartiet mener at en god skole er noe av det viktigste vi kan investere i. Derfor er det å pusse opp skolebyggene ett av våre ti punkter for en bedre skole.

Behovet for vedlikehold av norske skolebygg i kommunene beløper seg ifølge KS til 65 mrd. kroner. Før sommeren ba FrP regjeringen legge frem en plan for Stortinget for hvordan vedlikeholdsetterslepet i offentlig sektor kan hentes inn. Forslaget skal behandles i høst, og vi har store forventninger!

En undersøkelse Utdanningsforbundet og Norges Astma og Allergiforbund gjorde i fjor, viser at 30 prosent av de ansatte i skoler og barnehager plages av dårlig inneklima og at 20 prosent har helseplager som tretthet og hodepine hver eneste uke.

Tilsvarende undersøkelser for hvordan barna rammes, finnes dessverre ikke. Men vi vet at barns luftveier er langt mer sårbare enn voksnes. For bedre å kunne ivareta elevene, ønsker FrP å overføre kontrollen med arbeidsmiljøet deres til Arbeidstilsynet. 

Vi vet at det er bred politisk enighet om å ruste opp skolebygg. Nå er det på tide å trykke på gassen. Som en del av tiltakspakken mot finanskrisen, satte de rødgrønne av 15 mrd til skolebyggopprustning i 2009. Det monner ikke. For med regjeringens tempo, vil dagens førsteklassinger stå i sykehjemskø før det er orden på skolene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Javell.
Men hvorfor kjøper man da seg ikke en hammer og går i gang?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Eldre skolebygg sliter også med høye vedlikeholdskostnader som de ofte ikke får noe ekstra for. Det tas ikke hensyn til dette når pengene fordeles så gamle skoler må bruke mer penger på vedlikehold og mindre på undervisningen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Mette! Jeg må si jeg beundrer deg. Jeg vet ikke om den sjel i verden som viser mer pågangsmot, medmenneskelighet, og troverdighet som deg når du holder mikrofonen. Jeg er også mektig imponert. Dine meninger om ting som skole, arbeidsliv, og rushjelp er det jeg kunne tenke meg å stå på en scene og si selv. Jeg er så møkka lei alle partiene rundt omkring som kapplokker ungdommene til seg med fine ord om en bedre skole og bedre helse, når de ikke skjønner at dette ikke er mulig i et sosial”demokrati” der alle skal tres under en kam, og ikke bare Norge men også hele resten av verden. Dette er en fin tankegang som har vist seg gang på gang å ikke fungere i praksis. Alle disse årene hvor Arbeiderpartiet har regjert så har vi sett at kunnskapssultne elever med lærelyst faller ut fordi SAMFUNNET mener at de mangler evner som andre elever har. I motsetning til å hjelpe disse elevene så har dette vist seg å skape større betydning av ordene “normal” og “unormal” blant elevene i ungdomsskolen. Dette gjør at de elevene som får ordet “unormal” stemplet i panna og meisla så til de grader nedover seg som skolen i dag gjør, ofte ender opp som kriminelle, rusmisbrukere, og ofte får store depresjoner livet gjennom fordi staten velger å fokusere på de evnene de mangler istedenfor de evnene disse elevene faktisk har. Når da skolebyggningene i tillegg som du selv påpeker ikke har noe særlig godt inneklima og luften du puster inn er omtrent like god som om du skulle tre munnen over en bensinkanne og puste ut og inn femten ganger, forstår du sikkert at jeg kaller dagens ungdomsskoler for gasskamre. Og dett er altså bare et resultat av at staten skal følge regler og ideologi istedenfor å gi barna en trygg, god, og ikke minst lærerik oppvekst!

Hilsen en samfunnsengasjert herre i Nittedal, som MYE på grunnlag av det du, og Siv Jensen har sagt, nå endelig har meldt seg inn i Fremskrittspartiets ungdom her i Nittedal kommune.

Forresten..
Dersom du har lyst er det bare å lese bloggen min. Mye av det som står der er mer skjønnlitterært, og noe av det er kanskje ikke like interessant for deg, men jeg har mange tekster der som kritiserer norsk skole i dag, og slik jeg så på den da jeg gikk på ungdomsskolen selv.

Lykke til i Fremskrittspartiet! Du virker som du er et godt menneske som i motsetning til mange andre politikere faktisk bryr deg om det som er det viktigste i denne staten, nemlig enkeltmennesket!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Julian: Tusen takk for positiv tilbakemelding og oppmuntrende ord, det setter jeg stor pris på! Og kjempehyggelig å høre at du har tatt skrittet og meldt deg inn i Fremskrittspartiet! Håper du har lyst til å engasjere deg her videre fremover og bli med i bevegelsen for frihet her i landet :)

Enig i din betraktning rundt skolen når det gjelder karakterisering av hva som er normalt og ikke. Er det normalt å være gjennomsnittlig, hvem bestemmer hva som er normalt? Jeg mener en må bli flinkere, både i skolen og generelt sett i samfunnet, til å se hvert enkelt individ slik det er! Vår trang til å sette merkelapp og karakteristikker på andre personer kommer av behovet for å forstå, behovet for å sette ting i system, behovet for å forklare mennesker ulik deg selv som en organisatorisk måte. Det blir for meg feil. Vi må akseptere, respektere og faktisk applaudere at vi mennesker er forskjellige – det er jo det som er det fantastiske ved oss =)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] This post was mentioned on Twitter by FrP_KUF, Hårek Hansen. Hårek Hansen said: Puss opp skolene! http://ow.ly/2zXL9 Følg med på Mette Hanekamhaugs blogg. [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00