av Mette Hanekamhaug | 18. august, 2010  

Gi barna karakterer!

http://utdanningsnytt.no/templates/udf20____24522.aspx
For å kunne forbedre seg må en vite hvilke områder som trenger forbedring. Kunnskap om dette krever konkrete tilbakemeldinger fra de rundt deg.

Fremskrittspartiet er opptatt av å heve kvaliteten i skolen. Vi er opptatt av at  du skal få muligheten til å tilby dine barn den beste utdanningen, slik at de får det best mulige utgangspunktet for et spennende yrkesliv og karriere. For å oppnå dette må vi fjerne den sosialistiske misforståtte snillismen som dominerer i dag. Vi må gi elevene mulighet til å nå sitt fulle potensial.

For å klare dette kan vi ikke fortsette med tilbakemeldinger som ”Per er snill i matte” og ”Mia tegner fint” i grunnskolen. Elevene fortjener å få muligheten til å forbedre seg, og for å gjøre det må de vite hvilke områder de skal arbeide mer med. Vi trenger mer konkrete tilbakemeldinger i skolen, og det tidligere.

Jeg mener ikke at læreren skal kjefte på 8-åringen som ikke kan gangetabellen. Men jeg mener lærerne må være klare og tydelige. De må fortelle både eleven selv og de foresatte at ”Per er kjempeflink i algebra, men må arbeide mer med geometri”.


I Stavanger skal nå fem skoler sette i gang et prøveprosjekt med innføring av karakterer fra og med første klasse. Dette er jeg veldig positiv til. Fremskrittspartiet har gjentatte ganger tatt til orde for en innføring av karakterer tidligere, fra og med 5. trinn.

Årsaken til dette er at karakterer tvinger lærerne til å foreta en konkret vurdering av elevens faktiske faglige kunnskaper, slik at eleven selv og de foresatte kan se hvordan eleven ligger ann i forhold til læringen. Dette gir elevene innsikt i hva de faktisk kan, det gir læreren mulighet til å gå grundig gjennom elevens oppnåelse av læreplan- og kompetansemålene, og det gir de foresatte en bedre mulighet til å følge sitt barns faglige utvikling. Vi forutsetter da også at det skal medfølge en skriftlig evaluering og forklaring av den gitte karakter.

Jeg er generelt veldig positivt innstilt til forsøksprosjekt i skolen. Dette fordi det er en arena hvor utgangspunktet er lite tilfredsstillende, potensialet enormt og gevinsten (en bedre skole og utdannelse for våre barn) uendelig. Jeg gleder meg til å følge dette!


Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Høres fantastisk ut! Hold oss oppdatert Mette :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Aj aj, plutselig ble det knøttliten skrift her.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ønsker også karakterer mye tidligere i skolen og at lærere skal gi mer konkrete tilbakemeldinger allerede fra de første årene. Til og med gutten her hjemme som i dag begynte i 4 klasse ønsker karakterer. Han syns det er kult og gleder seg til at han skal få sine. Men de får jo ikke det enda. Får gullstjerner og smilefjes på det de gjør bra. Det som er mindre bra nevnes ikke.

Nå er det slike kontaktmøter med lærer hvor slike negative ting kan tas opp med foreldre og foresatte. Vi var på et slikt møte for en tid siden og læreren kunne fortelle at guttungen slet med konsentrasjonen og han kunne plutselig slå seg vrang i timen, men hun ville ikke at vi skulle ta dette opp med gutten fordi det var viktig å ikke fokusere på det negative, men heller gi han ros for at han gjorde andre ting bra.

Så tenker jeg: hvis gutten har et problem og ikke får tilbakemelding på at oppførselen ikke er bra, når skal han lære da? Og kanskje burde det undersøkes nærmere i forhold til hvorfor denne oppførselen og ikke bare skyve det vekk.

Dette er jo litt på siden i forhold til karaktersetting i fag, men generell oppførsel er også viktig! Og for mange barn og unge er det vanskelig å finne sin plass her i livet, så da mener jeg at det er like viktig å få konkrete tilbakemeldinger på det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja her ble det plutselig veldig liten skrift, usikker på hvordan jeg forandrer det igjen! Sitter nemlig på min mors laptop som bruker gjennomsnittlig 10 minutter på å laste ned en side, og måtte laste opp blogginnlegget flere ganger før det i det hele tatt fungerte. Skal forsøke justere størrelsen :)

Emoia: Veldig godt eksempel du her kommer med, hvordan skal en klare justere sin oppførsel dersom en ikke får beskjed om hva som må endres? Vi trenger alle tilbakemeldinger fra omverdenen for å vite hvordan vi, våre meninger og våre handlinger blir mottatt og hva vi eventuelt må gjøre annerledes en annen gang. Det å si ifra/veilede/opplyse om dette er ikke kritikk, men heller et ønske om å gi deg mulighet til å endre noe du også selv har ønske om å forbedre :)

Vi i Fremskrittspartiet ønsker forøvrig å innføre vurdering i orden og oppførsel fra og med 3. klasse, da dette er grunnleggende elementer både i forhold til elevens oppførsel og fremtreden i det faglige og i timene, men også som en styrking av det dannelsesaspektet skolen også innehar.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hey Mette! Reint teknisk først. Dette med layouten på VGB er helt på trynet med enkelte systemer. MOD har lova en forklaring når ferien er over, men det du KAN gjøre er å redigere i et tekstbehandlingsystem, legge skriftstørrelsen som 15 og lime inn innlegget i bloggen.

Forøvrig så er jeg helt enig med deg. Har jobba som lærer før og har fremdeles kontakt med skoleverket. En ting er karakterene, men alt for mye ikke-fagelig skal inn i huene på smårollingene, så de får ikke ro og tid nok til å ta det grunnleggende og viktigste først – særlig de som sliter litt. Det må et MYE klarere fokus til i skolen – OG selvfølgelig en måte å måle resultatene på – hvor karakterer er den beste.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det virker som alle er enige om at grundige tilbakemeldinger er viktig. Enhver lærer som holder på med “Per er snill i matte” må få klar beskjed om å skjerpe seg.

Men: det går an å gjøre dette på en god måte med ord, hvor man også legger vekt på elevens utvikling, ikke bare elevens plassering i forhold til andre.

En fare ved å innføre en så unyansert skala som bokstavkarakterer er at selve karaktersettingen (og begrunnelsen ovenfor foreldre som klager) vil stjele masse tid som heller kunne vært brukt på mer konstruktive ting. Jeg tipper at man da lett får skoler hvor elevene får bare en karakter og ikke en utførlig skriftlig vurdering i tillegg.

Jeg tenker også på de aller svakeste elevene. Vi har skoleplikt i Norge og obligatoriske fag. Vi tvinger altså elever til å ha fag de kanskje ikke har forutsetninger for i ti år. Så skal vi altså i tillegg to-tre ganger i året gi dem karakteren 0 (eller 1, hvis vi er “snille”). Neppe særlig motiverende.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

deFord: Det du her peker på er viktig, nemlig at det er alt for mye som skal presses inn i skolen. Nye og flere områder, kunnskap og fag skal til stadighet presses inn i skolen, og ved enhver ny problemstilling i skolen roper alle: “få det inn i skolen”. Det være seg kostholdsråd, mosjonsråd, folkeskikk, etikkete, kunst og kultur, morro og lek osv osv. Jeg mener ikke at flere av disse områdene ikke er viktig, men at fokuset i grunnskolen først og fremst må være å lære elevene grunnleggende ferdigheter i basisfag.

Bjørn: jeg mener det er en forutsetning at det følger med en skriftlig evaluering med karakteren. Samtidig er jeg uenig med ditt perspektiv om at karakterer kun er rangering av eleven i forhold til andre. Karakteren gir en konkret og tallfestet indikasjon til eleven over hvordan ens faglige ferdigheter i det spesifikke faget faktisk er sammenliknet med de kompetansemålene som er satt, og viser en således hvordan en ligger ann.

Jeg er enig i ditt siste avsnitt, og mener flere av fagene i skolen, da spesielt i ungdomsskolen og i den videregående opplæringen må gjøres om til valgfag. Samtidig er det viktig at undervisningen i basisfagene er obligatoriske, da dette er grunnleggende kunnskap elevene må mestre for å kunne ta del i videre læring i andre områder fremover.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Skolesystemet i Kasakhstan er bedre enn i Norge.”!

Nå må noe gjøres!

Og VI har løsningen!

Dette fikser VI!

For vi er folk flesk!

Stem bra!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Men Mette, det store problemet her er at du gjør en antakelse om at en bokstav eller tallkarakter er en mer objektiv vurdering enn en skriftlig tilbakemelding, noe det beviselig ikk er. du kan gjerne også anta at karakterer ikke er rangerende, men for umodne skolebarn vil det være det og man vil bli mer opptatt av at Stine fikk fire mens jeg fikk fem istedet for å være opptatt av hva man faktisk har lært og hva man må jobbe med.
Dessuten kan jeg tenke meg at en del ærgjerrige foreldre gjerne vil ha en karakter for å bevise hvor flinke deres små yndlinger er, men det kan ikke være målsettingen hvis vi skal lage verdens beste skole. Karakterer på småskoletrinnet har ingen læringsmessig effekt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00