av Mette Hanekamhaug | 12. august, 2010  

Flere timer i grunnskolen

 

Grunnskoleelevers kunnskaper i basisfagene er i dag ikke tilfredsstillende. Fremskrittspartiet har derfor gjentatte ganger tatt til orde for å øke timetallet slik at en får mere tid til undervisning.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=10026476
VG har i dag tatt opp denne saken og viser til at vi ønsker kortere ferie. Flere skolebarn i grunnskolen har i dag 9 uker sommerferie, mens osloelevene har ti. FrP mener en økning i kunnskap- og kompetansenivået i grunnskolen er viktig, og ser det ikke som noe problem å utvide skoleåret.

Hvor stor denne utvidelsen skal være ønsker ikke jeg å spesifisere, da jeg mener det her er viktig å la ulike faginstanser foreta en vurdering av hvor mye som er nødvendig for å få dekket det pedagogiske behovet i skolen. Det er i denne sammenhengen viktig å være klar på at en ikke ønsker en forkorting av sommerferien for å løse de ”organisatoriske” problemene småbarnsfamilier måtte oppleve på grunn av ulik ferielengde for barn og foreldre. Skolen skal ikke være en oppbevaringsanstalt for skolebarn, men et sted å lære.

Norske elevers kunnskapsnivå i lesing og skriving, og i fag som matematikk og naturfag er rett og slett ikke bra nok. Derfor er jeg glad for at Høyre også ønsker å se på løsninger som kan gi flere undervisningstimer i disse fagene i skoleåret.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

[...] This post was mentioned on Twitter by Hårek Hansen, FrP_KUF. FrP_KUF said: Skoleelever fortjener det beste! Utvid skoleåret, skriver Mette Hanekamhaug: http://metteh.vgb.no/2010/08/12/flere-timer-i-grunnskolen/ [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er BARE tull!!!

Skoledagen for de minste burde halveres! Problemet er at man skal dikkedarie med elevene så mye at de blir trøtt og lei av skolen. Barn trenger fritid, tid til å lære av å leke, tid til å være aktive i skog og mark. Tid til å slippe lærere og andre som HEMMER den naturlige utvikling og den frie fantasi.

Dagens skole er mer egnet som barnehage/barnepass enn lærested.

Skolen bør være tilpasset barna, ikke de voksnes arbeidstid. Kanskje er det noen som trenger leksehjelp, kanskje burde de ha et tilbud, men de fleste trenger nettopp det Fremskrittspartiet brukte å representere: FRIHET!

Forøvrig gjorde jeg aldri lekser, kjedet meg gjennom mesteparten av skoledagen, hadde topp karakterer (elsket prøver, helst heldagsprøver, for da kunne vi gå når vi var ferdig), og er overbevist om at de aller fleste kan sovne når læreren gjentar ting i det uendelige!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg kan ikke la være å forundre meg over enkelte ting. Du sier at dere ønsker flere timer i grunnskolen?
Hva med å utnytte den tiden som allerede er der? Pr. i dag så har man jo gått tom for pensum lenge før sommerferien nærmer seg. Flytt eksamen nærmere feriedato, og bruk tiden før til å utvide pensum med noe relevant.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ta en titt i speilet Mette.. En voksen person med 15 uker ferie ønsker å kutte barnas 9-10 ukers ferie…

Blir du ikke litt flau?

Burde du ikke først sørge for at du og dine får en vanlig formalisert ferie på la oss si 4 uker mellom juni og august som fremdeles er bra i forhold til folk flest, og obligatorisk oppmøte resten av tiden?

Det er fundamentalt galt at politikere som deg ikke unner barn mer enn halvparten så lang ferie som dere selv har, og kanskje ikke det en gang..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

pape:
15 uker ferie? Som Mettes rådgiver på Stortinget kan jeg love deg at hun ikke har 15 ukers ferie. At Stortinget har såkalt “møtefri” betyr ikke at representantene ligger og later seg.

At Stortinget p.t er organisert slik skal uansett ikke være til hinder for at representantene kan mene noe om hvordan man kan få en bedre skole.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hårek:

Pape skal heller ikke hindres i å mene FRIHET er noe som også barn skal ha. Artig at du viser til frp.no som din hjemmeside, for en gang i tiden var FRP et liberalt parti som kjempet for folks frihet.

Nå er det litt som når man ser en hardbarket forbryter i fengsel, en kuet og snill voldsforbryter, som smiler og oppfører seg fordi alternativet er tortur (isolasjon). Man tenker, han var sikkert et pent barn, en uskyldig baby, han har sikkert en trist mor… Når gikk det galt? Når ble han ødelagt og syk?

For å fortsette:
Når ble FrP like reguleringskåte som SV og Arbeiderpartiet?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

De siste ukene har det blitt avslørt at lærermangelen i skolen forsøkes “skjult” ved bruk av assistenter til undervisning.

Det er altså behov for flere lærerårsverk i skolene allerede før man eventuelt går til det skritt å utvide skoleåret.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kjære Hårek Hansen.

Jeg må trekke litt på smilebåndet. Hver eneste gang den flaut lange ferien til stortinget dukker kan politierene (eller deres stedefortredere, mon tro hvorfor de trenger det? ;) ) fortelle oss hvor mye de jobber selvom de ikke har møteplikt. Men når man sjekker er det kanskje en 1/6 som er til stede til enhver tid. Og de viser ingen vilje til å formalisere ferie og tid med oppmøteplikt uten møteplikt. Og så går de som Mette etter barna fordi de synes de har for mye fri…

Du skjønner virkelig ikke at folk opplever det som dobbeltmoral når noen som i teorien ikke trenger å møte på jobb på 15 uker, mener barn skal ikke ha halvparten så lenge fri?

Og jeg har et spørsmål til deg jeg ønsker meg et svar på, hvor mange dager hittil i ferien har Mette vært på tinget? Og spar meg for at hun jobber hjemmefra, jeg vil vite dagene hun er registrert på tinget, så det kan være mulig å verifisere det. På forhånd takk for svar.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Peder: “Dagens skole er mer egnet som barnehage/barnepass enn lærested.”
Dette er jeg uenig i. Den norske skolen har mye bra i dag med mye godt og faglig innhold. Dessverre er det ikke bra nok i dag, noe vi blant annet ser på for svake resultater i basisfagene. Nettopp derfor må vi se på kvaliteten i selve utdanningen, både i forhold til hvordan dagens timer fungerer og hvordan en kan få flere undervisningstimer i de viktigste fagene.

Nina: Du peker på at en må utnytte tiden bedre, og det er jeg helt enig i! Men dette er jo ikke motstridende til å også få flere, meningsfylte timer inn i grunnskolen :)

Pape: Det var jeg som skrev blogginnlegget i dag, jeg som deltar i debattene og nyhetssendingene, og jeg som svarer på kommentarene her. Så du trenger ikke forsøke gjøre et poeng ut av en situasjon som ikke er reell.

Videre finner jeg det viktig å forklare at det politiske arbeidet ikke alene kan sees ut i fra tiden tilbragt “på tinget”. Jeg deltar rundt om i landet på faglige seminar og foredrag, reiser selv rundt og holder disse, er i mediene i debatter, aviser og gjennom innlegg på sosiale medier og i aviser. Jeg mener at en politiker skal være opptatt av å være ute blant folket, snakke med mennesker, få innspill, møte folk der de er – fremfor å bare skulle låse seg inne på Stortinget og sitte bak en kontorpult et visst antall timer for at en skal tro de arbeider mye.

Og hvor mange dager jeg har vært hvor i ferien må jeg ærlig talt innrømme er en privatsak, nettopp fordi ferieavviklingen til folk er privat. Men siden du her spør kan jeg opplyse om at jeg har hatt 4 dager helt fri fra medier, politikk, sosiale medier i politisk sammenheng, seminar, arrangementer og liknende.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sier tildels enig. Jeg er enig i at kunnskapsnivået synker i norske skoler og at det bør gjøres noe. Men tror at det eå fylle opp timene som de allerede har er bedre enn å forlenge timene deres. De må få lov til å være barn også.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mette:

Jeg skulle like å vite HVOR vi scorer bedre enn vi gjorde for 20 år siden mht resultater i basisfag etc. Tross alt er antallet år i skolen økt, og antallet timer i hvert klassetrinn økt. Dessuten skulle jeg likt å vite om det er en direkte sammenheng mellom antall timer man bruker på å lære noe, og hvor godt man lærer det!

La oss ta Stortinget som eksempel: blir det bedre politikk av at dere bruker mer tid på tinget? Eller blir det kanskje bedre politikk av at dere lærer ting gjennom vanlig omgang med mennesker i andre sammenhenger?

I tillegg blir det hele en ideologisk debatt om hvem som skal bestemme over ens eget liv. I min verden er mennesker sterke og gode individer som tar de rette valgene. I SVs verden, og ennå værre Røds verden, skal staten ta valgene for individene, fordi man regner med at folk vil velge feil.

Hvor er FRPs ideologi?

Når ble dere et parti som skulle detaljstyre og presse på barn mer skole, mer lekser, mindre fritid?

Og ja – jeg er enig med deg i at din ferie er ditt privatliv, og jeg håper du tar deg tid til å koble helt ut noen uker, for det trenger vi alle :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Peder: Jeg tror ikke en kan peke på en faktor alene som avgjørende kvalitetsindikator i skolen. Vi må se på den helhetlige skolepolitikken for hvordan skolehverdagen faktisk skal utformes. Vi i Fremskrittspartiet ønsker 5-årig masterutdanning med høyere inntakskrav og høyere lærerlønn for å tiltrekke og utdanne bedre og mer kvalifiserte lærere. Det er en faktor. En annen er at vi ønsker åpne for mer differensiert undervisning i grunnskolen slik at retten til tilpasset opplæring blir bedre ivaretatt enn i dag. Videre ønsker vi styrke hjem og skole-samarbeidet slik at elevenes foresatte får større innvirkning på utformingen av skolehverdagen. Samtidig arbeider vi for flere valgfag inn i skolen, da spesielt på ungdomsskoletrinnet, slik at elevene selv får velge flere fag enn de gjør i dag, og vi ønsker å fjerne tvungen sidemålsundervisning.

Således ser en at utvidelsen med antall timer er et av mange grep vi i FrP mener er nødvendig for å heve kvaliteten i den norske skolen. Kunnskapene i basisfagene er for dårlig, og med en bedre og mer undervisning i nettopp disse fagene vil vi kunne heve kunnskapsnivået.

Da er det også viktig å understreke at vi ønsker at det økte timetallet ikke skal, som SV ønsker, gå til flere “morsomme” fag som baseres på leking og liknende, men gå til opplæring i grunnleggende skrive- og lesekunnskaper, samt matte og naturfag.

Og vi har alltid vært et parti som har arbeidet for en bedre skole med bedre og mer faglig innhold :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dem som sitter ved roret her i landet har 5 ukers
ferie som alle andre.Beviset har vi ved og se
minstre reiser i inn og utland på jobb.Stoltenberg,Solheim,Giske og Støre reiser
verden rundt.Alle andre ministre og dem på
Stortinget reiser rundt i landet.Hvem andre
en lærne har 8 ukers sommerferie,en ukes
høstferie,10 dager i julen,en ukes vinterferie,
10 dager i påsken og en ekstra i pinsen.I tillegg
unante enkelt dager.Svært godt betalt for
og jobbe 190 dager i året.Tilsvarer ca 6mnd.
Førskolelærnene har like viktig jobb om ikke
mer.Like mye planlegging og organisering
som en lærerer.100000 mindre i årslønn.
Organisasjonen nevner dem ikke med ett
ord under lønnsforhandingene.

JILL

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vi har jo allerede utvidet grunnskolen med et helt år. Har det ført til høyere kunnskapsnivå for elevene?

Det er ikke bare å pøse på med mer timer og mer repetisjon. Vil man lære mer fortsetter man på neste trinn.

Det er allerede stor lærermangel og den vil bli større i årene som kommer. Hvordan henger dette sammen med en enda større utvidelse av skoleåret som vil kreve flere lærere?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Forøvrig synes jeg det er imponerende hvordan norske politikere (både røde og blå) klarer å sno seg unna all kritikk og legger skylden for skolen over på lærerne. Det er norske politikere i samarbeid med de avdanka rektorene i UDIR som har “reformert” skolen til en svakere skole. Men det er vel for mye å håpe på at man har lært, og vi får vel en ny “reform” snart igjen.

Skolen i Finland som gjerne refereres til som idealet er en skole som har fått jobbe i fred. De har ikke flere timer skole en vi har, men de får jobbe med det de kan uten å gjennomføre en ny reform hvert 4′de år.

Men nei i Norge har man ikke tillit til de som faktisk jobber med og kan skole. Isteden har vi foreldre som forteller barna sine at skolen er kjedelig og lærerne for dårlige. Politikere som tror de er eksperter på hvordan skole skal drives uten noensinne ha jobbet på en, og snor seg unna når det går dårlig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Olav: om du leser mitt siste innlegg ser du hvordan flere undervisningstimer i basisfagene er et av flere tiltak vi mener er nødvendig i forhold til kompetanseheving i grunnskolen :)

Jeg er enig med deg i din kritikk av den ideologiske fyllekjøringen som har dominert norsk skolepolitikk de siste tjue årene. Reformtettheten har vært for mye og gått ut over kvaliteten i skolen, da den ene reformen har erstattet den andre slik at en ikke har fått tid til å sette systemet inn i hverdagen på en tilstrekkelig måte.

Samtidig mener jeg at din kommentar vedrørende politikerens skyldbelegging på lærerne ikke er korrekt. Om en går gjennom den politiske debatten rundt utformingen av norsk skolepolitikk det siste året ser en at lærernes viktighet og status i skolen, som den viktigste faktoren for elevens læring og motivasjon de er, ofte blir anerkjent og vektlagt Vi i FrP har flere ganger snakket om viktigheten av å gjenreise lærerens autoritet i klasserommet, bedre utdannelsen og sørge for et lønnsløft for lærerne :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“om du leser mitt siste innlegg ser du hvordan flere undervisningstimer i basisfagene er et av flere tiltak vi mener er nødvendig i forhold til kompetanseheving i grunnskolen”

Fint men det jeg spurte om var hvorfor du tror det? Har et ekstra skoleår ført til høyere kompetanse hos elevene? Fører enda mer repetisjon til høyere kompetanse hos elevene? Hvordan skal du få lærere til dette når det allerede er stor mangel på dem?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Iflg. SSB-Kostra koster hver skoleelevplass 84000 kr året i brutto kostnader. For 6-åringene er nok kostnadene høyere, siden det behøves flere assistenter – trolig 100 000 i snitt.

Et årskull er ca 60 000 barn og det koster 6 milliarder kroner året for dette ekstra “barnehageåret”, jfr. Peder og Olav. Offentlig sektor er som kjent altfor oppblåst, så derfor bør man gå tilbake til 7 årig skolestart. Latvia gjør det og scorer like bra som oss på Pisa. Latvia har dessuten 13 ukers ferie, iflg. VG.

Kombinert med lærermangel vil altså regnestykket gå opp! La foreldrene passe barna selv, og gi kontantstøtte (50 000 i året pr barn) inntil skolestart – det blir uansett lavere kostnader enn å subsidiere middelklassefamilier med 100 000 i året for at mor f.eks. jobber i barnehage…

Att og fram er like langt! Dette vil være den beste distriktspolitikk – for institusjonene er først og fremst byenes behov (dyrt og travelt)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Olav: fordi jeg mener at i kombinasjonen med en bedre og lengre lærerutdanning som fører til økt lærerkompetanse + flere undervisningstimer vil gi mer kunnskap i disse fagene. Og ja, repitisjon gir økt læring :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Olav: fordi jeg mener at i kombinasjonen med en bedre og lengre lærerutdanning som fører til økt lærerkompetanse + flere undervisningstimer vil gi mer kunnskap i disse fagene. Og ja, repetisjon gir økt læring :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg prøver igjen: Hvorfor mener du det? Har det ene ekstra året på skolen ført til bedre læring?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg glemte også å spørre nok en gang hvor du skal finne alle disse lærerne?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg vet ikke om du får noe svar her, Olav. Jeg takker deg uansett for den støtten du gir lærerne. Jeg synes det er meget underlig at politikere ikke ser sammenhengen mellom folkevalgtes kritikk og uvitenhet, med lærermangelen.

Jeg har også et spørsmål til Mette; Hvor mange pedagoger rådfører du deg med? Og enda viktigere; arbeider disse pedagogene i skolen? Har de erfaring fra hverdagen? Jeg antar/håper inderlig at dette innlegget ikke bare er løse tanker fra din side, men at de er faglig forankret?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg tror nok ikke jeg får noe svar. Mette er som politikere flest flinke til å velge ut hva de svarer på. Som politikere flest synes hun visst heller ikke at det er spesielt viktig å kunne begrunne meningene sine. Det er jo lettere å bare komme med påstander og skylde på noen andre.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Sosiale medier i politisk sammenheng”

Oversatt: “Jeg regner det som ‘jobb’ hvis jeg åpner facebook”.

Jeg ler så jeg driter i sirkel.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00