av Mette Hanekamhaug | 11. august, 2010  

Utnytt mulighetene!

Fjernundervisning gir enorme muligheter for kompetansebygging!

Desentralisert skolestruktur har vært et viktig prinsipp i oppbyggingen av skole-Norge. Det er viktig å sørge for gode skoletilbud over hele landet og slik tilrettelegge for at flest mulig har tilgang til utdanning.

Men for meg er høy kvalitet på utdanningen et enda viktigere prinsipp. Ingenting veier tyngre for meg og Fremskrittspartiet enn nettopp det. Utfordringen blir da å kombinere disse uten at de går på bekostning av hverandre. I et land med så spredt bosetting som Norge må vi ha både kvantitet og kvalitet.

I går var jeg på et seminar om fjernundervisning, et svært spennende område som er i rask utvikling! Fjernundervisning representerer en unik mulighet til å bygge opp kompetansenettverk mellom elever og studenter, lærere og professorer, høgskoler og universitet på tvers av kommune-, fylkes- og landsgrenser.Michael G. Moore

Ved å bygge opp solide nettverk for fjernundervisning ved utdanningsinstitusjonene, særlig innenfor høyere utdanning, vil disse bli bedre, og flere vil få tilgang til kompetansebygging. Dette er allerede på full fart i andre land, og vi kan lære av andres erfaringer.

Dette vil også gi studentene et betydelig løft i kvaliteten på undervisningen. Ta for eksempel norskundervisningen i videregående opplæring. Her har vi en norsklærer som skal undervise i hele pensum; norrønt, nynorsk, grammatikk, Hamsun og diktanalyse. Fjernundervisning gjør det mulig å ha gjesteforelesere i ulike emner. Man kan ha en professor i New Zealand til å forelese om diktanalyse, en ekspert i norrønt kan sitte på Island, og kanskje får du selveste Odd Nordstoga i nynorsk.

Fjernundervisning vil kunne løfte lærernes faglige og pedagogiske kompetanse. Gjennom fjernundervisning får de langt større mulighet til å se og observere andre læreres fremgangsmetoder og innspill. Samtidig vil dette kunne føre til en større åpenhet rundt pedagogiske virkemidler og erfaringer, noe som flere har pekt på er nødvendig i det norske skolesystemet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

[...] This post was mentioned on Twitter by Hårek Hansen, FrP_KUF. FrP_KUF said: Kvalitet og kvantitet – utnytt mulighetene som ligger i fjernundervisning skriver Mette Hanekamhaug http://ow.ly/2o2j6 [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Høres spennende ut. Forskjellige forelesere gir mye større variasjon og mer interessant undervisning. Kan bli litt kjedelig i lengden å høre på den samme læreren i hundre år… Så jeg er positiv!:)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Marte: ja akkurat det mener jeg og dette vil muliggjøre! Undervisningen vil bli mer variert, da en får flere forelesere, ulike pedagogiske tilnærminger til stoffet og gjøre undervisningssituasjonen mer interessant! Underviserne får mer faglig fordypelse i færre emner og elevene vil få mer og bedre kunnskap i flere temaer. Fint å høre du er positiv! =)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Men Internett som verktøy eller informasjons utveksler er vel fjernundervisning noe som vil bre om seg i årene som kommer. Har vel også selv fulgt forelesninger via nettet som har vært avviklet i f eks Oslo.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Glem nå ikke å gå gjennom hele det offentlig finansierte høyskolevesenet… Det er jo Frps plikt!

En professor sa at kun 15% av oss bør ta høyere utdanning – evnemessig er dette konstant etter Gauss-normalfordelingskurve og professorens erfaring…

Slå sammen høyskoler, men ikke la dem være midt i storbyene – det presser jo prisene opp!

La mellomstore byer få veksten – der er det mye lettere å bygge fritt enn i Oslo og Bergen!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du nevner høyere utdannelse her, men det finnes lignende for grunnskolene også. Norsk Nettskole 1-10 (http://bit.ly/cvlFKU) bruker ny teknologi til å komplementerende undervisning hos spesielt små skoler.

På denne måten får de skoler som trenger det bedre kvalitet/høyere utdannede lærere til sine elever.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00