av Mette Hanekamhaug | 5. august, 2010  

Tro at du er noe!

Det ble foretatt en undersøkelse blant lærerstudentene i flere utdanningsinstitusjoner i Norge om hvilke mål de hadde for egne prestasjoner og resultat. Det store flertallet ville ”ligge på gjennomsnittet”.

Er det virkelig en slik kultur vi har her i Norge? En kultur hvor ens mål ikke er å være best, yte sitt ytterste, hevde seg blant konkurrentene og oppnå maksimalt gode resultat, men å være gjennomsnittlig?

Da jeg leste spørsmålsstillingen til undersøkelsen tok jeg det som en selvfølge at de aller fleste ville svare at målet var ”å være best/en av de beste” i klassen. Dette har alltid vært et selvsagt mål for meg selv. Jeg har alltid vært opptatt av å yte mitt beste, arbeide hardt og oppnå de resultater som er mulig for meg å oppnå. At lærerstudentene bare har som mål å komme seg gjennom studiene med middelmådige resultat skremmer meg. Å være lærer er et utrolig viktig yrke. Men noe må være galt i utdanningssystemet når middelmådighet er den dominerende mentaliteten hos lærerstudentene.

Hvordan skal det gå med et samfunn hvor alle bare vil være vanlige og gjennomsnittlige? Et samfunn der ingen vil være bedre enn andre, der ingen vil yte litt ekstra for å heve seg i konkurransen. Det er ikke slik vi driver samfunnet fremover! Det er ikke slik vi får dyrket frem de skarpe hjernene i skolen, utviklet ny og markedsledende teknologi eller et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv.

Det ser ut som om vi beveger oss stadig mer mot et samfunn dominert av Aksel Sandemoses jantelov:
1. Du skal ikke tro du er noe.
2. Du skal ikke tro du er like meget som oss.
3. Du skal ikke tro du er klokere enn oss.
4. Du skal ikke innbille deg at du er bedre enn oss.
5. Du skal ikke tro du vet mer enn oss.
6. Du skal ikke tro du er mer enn oss.
7. Du skal ikke tro du duger til noe.
8. Du skal ikke le av oss.
9. Du skal ikke tro noen bryr seg om deg.
10. Du skal ikke tro du kan lære oss noe.

Det viser at det sosialistiske tankegodset  har angrepet samfunnets bærebjelke. Som termitter har venstrevridde politikere gnagd og gnagd, og svekket selve fundamentet for et livskraftig samfunn. Og når fundamentet for samfunnet er borte er det umulig å drive det fremover.

Ayn Rands bok ”de som beveger verden” er anbefalt litteratur nå i sommer. En fantastisk roman hvor samfunnets pådrivere og motorer dyrkes og løftes – slik som de burde gjøres!

Jeg er skremt av utviklingen vi ser, og er redd for at skaden er uopprettelig dersom vi venter for lenge med å jage termittene bort og lappe på skadene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Så det er de venstrevridde som higer mot det middelmådige og beviset er svar fra lærerstudenter i en obskur undersøkelse. Det syns jeg, for å være helt ærlig, er en ganske middelmådig analyse, men så er jeg jo best også…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] This post was mentioned on Twitter by FrP_KUF, Hårek Hansen. Hårek Hansen said: Pinlig at studenter vil være gjennomsnittlige. Tro du er noe, skriver http://metteh.vgb.no/2010/08/05/tro-at-du-er-noe/ #jantelov [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hmm…
Samfunnets bærebjelke?

Likhetstankegangen og Janteloven har eksistert lenge før AP klarte å få politisk flertall i Norge.

Men det visste du vel, du som streber mot å være best i klassen?

Norge har lenge vært et fattig land, uten adel og store byer. Kort sagt, vi er og har alltid vært; bønda i fra nord.

Etter oljefunnene i Nordsjøen har Ola “Peer Gynt” Nordmann, vunnet i Lotto. Først på 80-tallet vokste det frem en individuell tankegang i Norge, i takt med høyrebølgen.

Selv om vi nå er rike som få, så er det foruroligende å se at vårt utdanningsvesen og elevene i det, råtner på rot: Enten det er liberalkonservative eller sosialdemokrater som sitter ved roret.

Desverre, så er ikke en god prestasjon god nok belønning i dag… Gjør utdanning mer attraktiv; belønn de som er flinke, gi bonus for å klare eksamen, ekstrabonus ved god karakter / kortere studietid.

Men som alltid, vi er bønda i fra nord.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sjalle: undersøkelsen var bare et av mange eksempel :)

Wolfsea: Enig med deg, utdanningssystemet og nivået på dette er på langt nær av den standard den burde være! Konkurransesituasjonen i dagens globaliserte verden er basert på teknologiutvikling og kompetanse, og vi kan ikke sitte her som nissene i Blåfjell og forvente at oljepengene skal bære oss fremover. Elevene blir ikke stimulert til å yte sitt beste, flere dropper ut, kunnskapene er for dårlige, verken de faglig svake eller sterke følges opp og vi har et system som genererer middelmådighet. Det kan virke som at det overordnede målet bare er “at alle skal gjennom”, ikke å oppnå gode resultater og slik danne grunnlaget for en bæredyktig konkurranseevne i fremtiden.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Mette!

Jeg synes det er ganske kraftige konklusjoner du trekker ut fra undersøkelsen, og jeg tror analysen er mer kompleks enn du fremstiller den som. Vi i Norsk studentorganisasjon har jobbet mye med lærerutdanningen, og vært aktivt med i utformeninge av den nye grunnskolelærerutdanningen.

Jeg vil gjerne påpeke at mange lærerstudenter er eldre studenter som har familie og barn, og kanskje også en jobb ved siden. Dersom en setter dette i sammenheng med en vanskelig studiestøtte og at lærerstudiet er et hardt studie mener jeg at noe av forklaringen kan ligge der.

Hvis studiene ikke er fleksible nok, og studiehverdagen ikke er lagt opp til at en skal kunne ta den som etablert student med forpliktelser utover det rent studiemessige. Dette tror jeg kan være noe av forklaringen.

I tillegg mener Norsk studentorganisasjon at kvaliteten på praksis må økes, og pedagogisk kompetanse og veiledningskvaliteten i høyere utdanning må økes. Dette er forutsetninger som studentene ikke kan gjøre noe med, men som påvirker ambisjonsnivået.

Generelt synes jeg det er litt vanskelig å kommentere en undersøkelse som det ikke er henvist til, men jeg er også nysgjerrig på hvordan undersøkelsen faktisk har lagt opp spørsmålene. Tidligere undersøkelse gjort av bl.a. GNIST viser at lærere har et sterkt kultur og samfunnengasjement, og dette må jo sees på som en ambisjon også.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

De fleste mennesker er nettopp gjennomsnittsmennesker og de vet det godt. Timms matematikkundersøkelse viste at japanerne hadde minst tro på egne matematikkferdigheter mens de i realiteten gjorde det svært bra. I norge derimot var troen på egne ferdigheter skyhøy, selv om ferdighetene i realiteten ikke var like gode.

Med andre ord din “analyse” er syltynn.

Ayn Rand er forøvrig en pinlig dårlig forfatter/filosof som de fleste vokser seg ut av når de kommer opp i 20′åra.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

En undersøkelse som viser at gjennomsnittet ligger på gjennomsnittet er en helt gjennomsnittlig undersøkelse.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er ingen tvil om at mange norske lærere, og da spesielt i grunnskolen, er altfor dårlige og ikke har filla peiling på hva de snakker om. Dessuten er det ikke nok disiplin i skolen; ungene og ungdommene kommer seg gjennom grunnskolen uten å ha lært noen ting som helst, fordi lærerne er for redde for foreldrene deres. Dette fører til at de som ikke gidder å gjøre en innsats på skolen blir strøket med hårene i stedet for i karakterboka. Undersøkelser viser dessuten at korrigering og retting av feil er en av de to læringsmåtene som elever foretrekker mest av alt, men i snillismens ånd vil jo ikke lærerne gjøre elevene “demotiverte” eller “lei seg”.

Jeg vil gjerne også påpeke at lærerne ikke er det eneste problemet i skolen hva faglig nivå angår; elevene er også slappere og mindre motiverte nå enn tidligere, fordi de har så mye annet å få stimulert nysgjerrigheten i; de har internett, spillkonsoller, utallige tv-kanaler osv. Skolen må dermed konkurrere med media på en helt annen måte enn tidligere, og derfor er lærernes oppgave med å stimulere og lære bort vanskeliger enn den noen gang har vært, og derfor er det jo ekstra dumt at lærerne er så “gjennomsnittlige” som de er. Dette er, med andre ord, en slags ond sirkel av udugelighet både hos lærer og elev.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ørjan: Mitt bruk av undersøkelsen var bare for å nevne ett eksempel på den generelle samfunnsutviklingen, og således ikke noen angrep på/analyse av samfunnssituasjonen ut i fra dette alene :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Mette: Det finnes mange bra eksempler på det du sier, og Ayn Rand sine anallyser er utvilsomt av de bedre.

Som kjent så kan det private næringslivet gjøre alt bedre enn staten, og det er mitt håp – som jeg tror du deler – at sosialistene før eller siden får øynene opp for at kommunismen er utprøvd og har feilet.

Se bare på Kambodia, som kun ett eksempel.

Nok om det.

Dette med hjernekraft er på mange måter veldig undervurdert, og det er fint at du setter søkkelyset på nettopp den saken.

Vi trenger flinker folk, ja, og vi trenger at folk jobber mer og bedre, på en god måte.

Da nytter det ikke med dårlige lærere, like lite som det nytter med dårlige ledere.

Dette tror jeg er ett av mange problemmer som folk flest opplever, og gjerne skulle sett en løsning på.

Selv vil jeg foreslå at for eksempel for lederne, så setter vi krav til deres kompetanse, og rett og slett forbyr dem å bli ledere hvis dem ikke oppfyller enkelte karaktersnitt.

Samtidig er det klart at lønna deres må opp, for å motivere folk til å søke seg hen til lederyrket.

Jeg tror, og er overbevist om, at jeg har folk flest med meg, og vil foreslå at du vurder en konsekvensanallyse rundt problemstillingen sett i henhold til virkningene av dårlige ledere kontra dårlige lærere.

Jeg tror det er mye nyttig hjernekraft å presse ut her!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Mette!

Slik oppfattet jeg det også, men jeg synes det er en interessant undersøkelse. Likevel er det vanskelig å kommentere innlegget ditt uten å ha lest undersøkelsen selv. Så kommentaren min blir mye synsing og veldig generell uten å ha lest selve undersøkelsen. Men jeg vil gjerne se litt på den, så kanskje en stakkars studentpolitiker vil lære noe av den også. :) Og vi jobber i NSO mye med lærerutdanninga, så det er veldig interessant for oss.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Noen fakta: Norsk skole er en skole som vil at alle skal være like, en likhetsskole. At vi ikke er, ei aldri vil bli like, lukker den øynene til. De SNAKKER om individuell tilpasning, men de mener egentlig bare spesialundervisning til de svakeste!
Norsk skole belønner egentlig ikke de flinke, snarere TVERT IMOT! Se f.eks til usa, der forskning, teknologi, kunst og kultur er lysår (!!!) foran norge! De har program som belønner flinke folk, uansett hva de er gode på, fra fotball til matematikk, og det gir heder og ære å være flink. Dette er også naturens måte å bringe evolusjonen videre på, gjennom pisk og belønning. Det er logisk og sunt. USA er eneste supermakten i verden, dog kanskje litt svekket pga noen menneskers grådighet.
Men i norge, nei, vi “skal være” idiotene som ikke kan noe. Bønda fra nord. Middelmådighetene. Imbesilene! Det ligger nesten en stolthet i å være dum her.. “Filosofi.. HUH?” Hva erre for noe a? Høre eller lese en setning på mer enn fem ord er for anstrengende for de fleste. Hvorfor gidde når man kan slippe^^

Privat/personlig initiativ vil ALLTID vinne over Stat/system-opplegg. PGA BELØNNING! Det er noe å hente ved å anstrenge seg.
Se på stater som ikke oppfordrer til privat initiativ.. De råtner på rot, as we speak!
Vil DU virkelig barna dine så ondt?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tolker ikke dette som en grundig analyse fra din side, men som et eksempel for å løfte temaet om janteloven kontra det å være noen.

Noe jeg for øvrig syns er et bra tema. Jeg har to barn her hjemme på 7 og 9 år. Jeg og min samboer jobber for at de nettopp skal tro de er noen og ikke bare gjøre ting fordi flertallet gjør det. Du husker kanskje ordtaket: Selv om andre hopper utfor en bru, så trenger ikke du gjøre det samme. ?

Å tro at man er noe går på det med selvtillit, selvbilde, egenverd, integritet og selvstendighet. Og jeg vil våge å påstå at det er noe jeg fortsatt ønsker at barna skal lære.

Men det fins forskjell på å tro man er noe og å være en avskylig kjepphøy egoistisk drittsekk. ;)

Hvis man ikke tror man er noen eller har noe form for egenverd men kun følger massen, så tror jeg man har tapt her i samfunnet. Da kan man jo begynne å spørre hvorvidt du tar dine valg av fri vilje eller om det er fordi du ikke tror du er noe bedre enn en som kan snu burgerer på McDonalds.

Enten man liker det eller ikke, så består samfunnet av vinnere og tapere. Stygt å si, men sånn er det. Og hvis man titter til dyreverden, så er det akkurat det samme. Men min tro er i alle fall at man skal forsøke å hjelpe de trengende og nestekjærligheten bør ikke forsvinne fra samfunnet. Man trenger begge deler.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det som ihvertfall er sikkert, er at ikke alt er så bra som det kanskje burde vært, og det er det i flere tilfeller mulig å gjøre noe med på et vis.

Det gjelder bare å ha den rette innstillingen.

Og dette er bare ETT eksempel, jeg trenger ikke nevne flere eller gå i detalj.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Mette:

Jeg liker forresten sammenligningen din av hvordan sosialist-kommunister egentlig er termitter.

Som kjent “jager man vekk” termitter med massiv gassing.

Ser du for deg en lignende fremgangsmåte innen nær fremtid, og tror du det i tilfelle kan bli en endelig løsning?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Emoia: Jeg mener ditt innlegg har var veldig bra med mange gode betraktninger! Det gjelder å utstyre den oppvoksende generasjon med en selvstendighet og troen på seg selv, og liker illustrasjonen med “trenger ikke å hoppe ut fra broen selv om alle andre gjør det”. :)

Thorbass: ja det er etter min oppfatning en av de største utfordringene vi har i den norske skolen i dag, nemlig at loven om tilpasset opplæring ikke blir fulgt. Det kan virke som denne kun gjelder de som trenger ekstra oppfølging, mens de faglig sterke elevene blir holdt igjen slik at alle skal være kommet like langt i pensum til enhver tid. Dette gjør at vi får et skolesystem hvor hver enkelte elevs potensial ikke blir fullstendig utnyttet og utviklet. Har forøvrig blogget om dette temaet tidligere, under tittelen; Lov å lykkes!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Den illustrasjonen vokste jeg opp med, til tross for at jeg kommer fra et venstrehjem, om man kan kalle det det.

Og den illustrasjonen akter jeg å videreføre til mine barn også:)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Som vanlig veldig bra blogginnlegg Mette. Helt enig med deg!

Var også utrolig bra å høre deg snakke om dette på FpUs sommerleir :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Fuck janteloven!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“nemlig at loven om tilpasset opplæring ikke blir fulgt. Det kan virke som denne kun gjelder de som trenger ekstra oppfølging, mens de faglig sterke elevene blir holdt igjen slik at alle skal være kommet like langt i pensum til enhver tid. ”

Tilpasset opplæring er et ideal man kan strekke seg mot, men er ikke fullt ut gjennomførbart. For norske skoler er det aller viktigste å få elever gjennom. Det ser du fra grunnskolen til universitetet. Det er slik skolene belønnes. De svake elevene trenger mer hjelp enn de flinkeste elevene som klarer seg fint selv. Da legger de naturlig nok krav på mesteparten av lærerens tid i selve undervisningen. I tillegg går alt man må ha av ekstra midler til å støtte opp om de svakeste.

Det blir sjelden tid/ressurser for å la de aller flinkeste få enda større utfordringer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00