av Mette Hanekamhaug | 29. juli, 2010  

Flere jenter vil bli sykepleiere – og hva så?

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article495872.ece
Sosialister, feminister og andre ikke-liberale grupperinger benytter enhver anledning til å kritisere og problematisere jenter og gutters valg av utdanning og yrker dersom disse valgene er ”tradisjonelle”. Men hvorfor er dette et problem?

Det er mange forslag og standpunkter fra rødgrønt hold hvor jeg kan forstå intensjonen, hvor jeg ser problemet og ønsket om å løse dette, selv om jeg er uenig i deres løsning. Men på dette området får jeg meg rett og slett ikke til å forstå hva som er det store problemet.

Vi lever i et fritt og likestilt samfunn. Et samfunn hvor kvinner og menn gjennom lovverket har de samme rettighetene, pliktene og mulighetene. Et samfunn der den oppvoksende generasjon lærer at vi kan bli det vi vil så lenge vi gjør en innsats for det, et samfunn der vi kan velge fritt mellom ulike utdannings- og yrkesmuligheter. Samtidig har vi et samfunn hvor den styrende ”eliten” (les: venstresiden) applauderer valgfrihet samtidig som de kritiserer valgene som tas.

Ja, det er flere kvinner som søker seg til omsorgsyrker, og flere menn som ønsker å bli bilmekanikere. Og hva så? Jeg finner det håpløst at overformynderne skal kritisere folks karrierevalg med den begrunnelse at deres kjønn er overrepresentert i det aktuelle yrket! Det viktigste for meg er at vi kan velge selv. Om sykepleierutdanningen har 99% kvinner er jo ikke dette et problem så lenge de som er på studiet er motivert for jobben.

Det som for 40-50 år siden var feministenes kamp for likeverd er nå gått over i en kamp om en konstruert ”likhet”. Om at det skal være 50 % fordeling av kjønn i alle yrker og utdannelser, styrer og verv. Dersom jeg hadde vært den som i 1914 stod på barrikadene for å kjempe for kvinners stemmerett hadde jeg gremmet meg over dagens såkalte feminister. Gårsdagens feminister kjempet for at kvinnene skulle få de samme valgmulighetene, ikke for at staten skulle kritisere kvinners valg.

La kvinner og menn få velge den utdanningen og det yrket de selv ønsker uten at staten skal kritisere dette!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

[...] This post was mentioned on Twitter by Hårek Hansen, FrP_KUF. FrP_KUF said: Flere jenter enn gutter vil bli sykepleiere. Hva så?, skriver @hanekamhaug http://ow.ly/2iexp #likestilling [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Enig med det, ser heller ikke problemet.. Men hadde ikke skadet med mer herrer som sykepleiere.. Er sykepleiestudent selv.. Men nå er jo heller ikke dette med typiske “kjønnsyrker” absolutt.. Man ser jo nå at det er flere kvinner som kommer inn på medisin enn gutter f.eks.
Det trengs folk i alle type yrker, og godt at man er forskjellig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Spörsmålet er vel snarere hvor “frie” man faktisk er i valget man tar, i forhold til hva samfunnet ubevisst styrer en til å gjöre, basert på gammeldagse kjönns-stereotyper. Dette griper jo rett inn i “Hjernevask”-debatten rundt hvor mye av kjönn som er kultur, og hvor mye som er biologi. Jeg tror fremdeles det finnes ganske mye kultur og gammeldagse etterlevninger av hva menn og kvinner “skal” gjöre i alle samfunn. Vil ikke de få mennene som önsker å bli hjelpepleiere kanskje litt styrt i fra det fordi det er et utpreget kvinnedominert yrke? Og vil en tenåringsjente som digger fysikk orke å fölge drömmen om å bli fysikkprofessor når hun ser hvor mannsdominert yrket er? Mangel på gode rollemodeller kan gjöre mange motlöse. Og segregering av kjönn i ulike yrker förer til at ulike perspektiver går tapt, noe yrkene taper på. Statistisk sett er verdens mest inngivende selskaper bedre representert med kvinner i styrer og lederposisjoner enn de litt lenger ned på lista som er mannsdominerte.

Men OK, la oss si, hypotetisk sett, at alle yrkesvalg man tar er basert helt på fri vilje, uten press utenfra, og er basert på det som er biologisk riktig for hver og en. Problemet er likevel at typiske kvinneyrker kommer dårligere ut på mange områder. Lavere lönn, dårligere pensjonsopptjening, mindre mulighet til avansement osv. Mange vil si at dette kan kvinnene skylde seg selv fordi de velger yrker uten like stor risiko og stort ansvar som menn. Kvinner vil oftere jobbe i yrker som er offentlige enn private, som f.eks. omsorgsyrker. Men hvis dette er noe biologisk betinget, hvorfor skal da kvinner bli straffet fordi de fölger yrket de fra naturen av er valgt ut til?

Og da har jeg ikke engang gått innpå den virkelige biologiske forskjellen: graviditet og medfölgende permisjon.

Så jo, jeg vil si at kjönns-segregering av yrker, eller som du sier, at flere jenter vil bli sykepleiere, faktisk er et problem.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nå er vel strengt talt problemet at i yrker hvor f.eks kvinner er overrepresentert, som f.eks. i helse og omsorg, blir brukerne behandlet på kvinnenes premisser, uten “mannlig” input. Selv har jeg jobbet med funksjonshemmede som kun ser damer hele året, og som får et virkelig løft når gutter kommer og finner på andre ting. Flytt fokuset til det som faktisk er problemet Mette, ikke host opp selvfølgeligheter.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

JA. det er noe alle vi må være klare over, det at det finnes jobber som passer kvinner mer enn det passer men og det motsatte. Men det burde egentlig ikke være noe problem, alle har en drøm som de vil fram til og det får være den personens valg, får om jeg vil være lege, så må jeg jo bare jobbe meg fram til det. Også er det noe vi alle må innrømme, det at gutter/menn har vannligvis sterkere kropp enn jenter og det gjør at vi tåler sånne vansklige jobber, men jenter/kvinner er faktisk sterkere enn oss i hue, det er flere jenter som er bedre enn oss gutter når det gjelder skole og klokhet. Men det gjelder ikke alle som sakt, ALLE KAN BLI HVA DE VIL, BARE DE JOBBER SEG FRAM TIL DET………………..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Helt enig i det du skriver. Synes denne likestillingsdebatten har gått alt for langt. Hele greia begynner å irritere meg. Vi kan bli akkurat det vi vil, om vi vil ;)

(Jeg er en kvinne som har utdannet meg i et typisk manneyrke).

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Helt enig i det du skriver.

De som tror interesseforskjellene skyldes mangel på rollemodeller eller “skjulte” kjønnsrollemønstre nedfelt i kulturen, tar nok skammelig feil. Grunnen til at dette er et ganske historieløst og tøvete argument, er at en rekke yrker har opplevd en massiv kjønnsendring. Det er ikke lenge siden det kun fantes mannlige veterinærer/advokater/leger/lærere osv, men siden disse yrkene appellerer til kvinners disposisjoner for empati/omsorg osv, er det i dag fullstendig motsatt og kvinner dominerer totalt.

Samtidig ser man at de som er interresert i et yrke som er litt utypisk for kjønnet man tilhører, ikke har problemer med å følge drømmene sine, da det alltid er en viss prosentandel kvinnelige ingeniører, arkitekter osv, eller mannlige sykepleiere, sosiologer osv.

En hvilken som helst evolusjonspsykolog kunne forutsett denne utviklingen for hundre år siden!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er enig i at det tilsynelatende kan virke som fritt valg i dagens Norge, men det ryktes om at land under oss på likestillingsutviklinga har jevnere fordeling av kjønn i de yrkene som i Norge har rundt 90% jenter (sjukepleier) og 90% gutter (mekaniker etc). Har ikke kilde, så kan hende dette er bare tull…

Men vil bare poengtere at det kan faktisk ha noe med arbeidsmiljøet å gjøre at det ikke kommer så mange gutter til i sjukepleien eller jenter til i håndtverkeryrket.

Jeg har ikke jobbet på en kvinnedominert arbeidsplass, men en kamerat av meg har hatt sommerjobb ved eldrehjem og syns det ble litt for mye kvinnfolk (type alle unntatt han var damer). Da er det vanskelig for ham å komme inn i miljøet og få kontakt med kollegene sine, noe som er svært viktig.

Selv har jeg hatt sommerjobb på en byggeplass, som eneste jente. Og det går greit, jeg digger å snekre, så kunne godt ha blitt snekker. Men: det er måte på hvor lenge jeg holder ut med ballongpupper på veggen i lunsjbrakka og grove vitser og lett sexvitsing. (Jeg vitsa tilbake og er egentlig veldig tøff, men 30 år i et slikt miljø? Nei takk.)

Nå jobber jeg i en bedrift med 50/50 kjønnsfordeling, og vi har et svært godt arbeidsmiljø.

Dessuten som nevnt ovenfor: det er særlig av brukernes/barnas interesse at vi får flere gutter inn i de tradisjonelle omsorgsyrkene. På realfagsida foregår det massiv rekruttering av jenter, og det funker. Hva skjer på helse- og sosialfagssiden?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei

Det stemmer at en del fattigere land har en jevnere kjønnsfordeling, men dette skyldes nettop at det er fattigere land der valgmulighetene er mindre. For en kvinne i India står valget mellom å jobbe med data eller gå arbeidsledig, selv om hun gjerne hadde ønsket et mer typisk kvinneyrke.

Jeg er likevel enig i at man i enkelte yrker bør jobbe for jevnere kjønnsfordeling og at f. eks barnehagene burde hatt flere mannlige rollemodeller, men da må man forstå de virkelige årsakene til den ujevne kjønnsfordelingen og ikke fomle i blinde med dårlige sosialiserings- og kultur-teorier.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Soppo: Det fantes særdeles få evolusjonspsykologer for hundre år siden. I de tider var det regjerende syn at forskjeller i kjønn var nedfelt i skapelse.

Til blogpost: Det er sløsing med ressurer og ikke søke å balansere ut diskriminering.

Nå tror jeg også at denne godeste MH blander interessegrupper med de faktisk offentlige (og fagorganistoriske) organ som jobber med likestilling.

Reelle organer jobber skjelden kun med kjønnsproblematikk, men tar også opp seksualitet, etnisitet, tro, alder, handicap etc. Her tror jeg mange blander med interessegrupper som representerer disse menneskene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jag blir glad när jag läser det du skriver!
Det är dags för feminister och politiker att vakna upp och inse att vi klarar oss själva. Vi gör våra egna val och ingen/inget tvingar oss att välja som vi gör, verken miljö eller annan påverkan från samhället. Jag har växt upp med tre bröder i en släkt med nästan bara män, och hade varit väldigt maskulin om det bara var närmiljön som formade oss till den vi är. Jag valde dockor även om hela lekrummet var fyllt av bilar och lego. Jag har alltid gått min egen väg och gjort mina egna val, även om dessa kan ses på som “typiskt kvinnliga”.

Och ja, vi är olika, män och kvinnor, och jag hoppas vi kommer fortsätta vara det. Min man föredrar att byta vinterdäck framför att laga mat, och jag föredrar att laga mat framför att byta vinterdäck. Fint, då behöver inte krangla om det. Låt våra hormoner få strömma fritt och sluta försöka manipulera oss med “övermoraliserade” värdier som bara skapar konflikt och förvirring.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Flott! La folk bestemme hva dem vil selv, og la folk bestemme hvem dem vil ansette.
Tvungen likestilling (må ha en viss % kvinner) blir mere å forskjellsbehandle kjønnene.
Ansette en mann med mindre kvalifikasjoner fordi det allerede er alt for mange kvinner på bedriften er uhørt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er ei jente som jobber i et typisk manssdominert yrke, og jeg trives med å jobbe med noe som er sett på et utradisjonelt yrke, ikke bare fordi det kan være spennende, men også fordi det er der jeg får brukt mine praktiske evner og at jeg klarer jobben.

Det som skuffer meg er at altfor mange kvinner (har vært få menn som har sagt noe, der har det stort sett bare kommet positive kommentarer) kommer med kommentarer som: “sikker på at du ikke føler at du er en mann innestengt i en kvinnekropp?”, ” Det der er ikke noe kvinne jobb, få en mann til å flytte det” eller at man automatisk blir stemplet som lesbisk (uten å være det), fordi man velger noe utradisjonelt.
Det irriterer og det er i enkelte tilfeller sårende, fordi kommentarene virker så tankeløse.

Det som får meg til å lure når det kommer sånne kommentarer, er hvem er det som er usikker?
Den som slenger kommentaren eller den som mottar den?
Jeg vet hvor jeg står både i forhold til legning, og annet, det at jeg utfører en “manns” tradisjonelle arbeid, betyr ikke dermed sagt at jeg har noe som helst ønske om å bytte kjønn, eller være “mannlig”, det er mer fordi jeg trives med det jeg gjør, og trives med ting som får meg til å føle at jeg jobber og bruker kroppen.
Også fordi jeg vet at jenter kan, det er få ting menn kan som jenter ikke kan gjøre også, forskjellen er bare at enkelte yrker krever mer fysisk styrke og tøffe tak og litt skitt på nevene.

Tror i bunn og grunn at for mange ennå lever i gamle holdninger i forhold til kjønnene, jenter er svake og menn sterke, osv.
Mye av det er ren løgn, det er personavhengig, jeg har jobbet med gutter som er svakere eller har samme styrke som meg.. og folk som ser meg tror ikke jeg har mye muskelstyrke, men skinnet bedrar.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det har ALLTID vært forskjell på gutter og jenter. (med noen unntak)
Dette er noe man ser klart i oppveksten.

Jenter liker å leke med dukker. Rigger opp med lekekjøkken og dukker de passer på…
Gutter liker å leke i skogen, mekke på sykkelen osv.
Og her noen gutter som liker å leke med dukker og jenter som er med guttene.

Så det at jenter og gutter velger anderledes i arbeidslivet er jo da selvfølgelig naturlig!

Når man da begynner med tvang for det ene og det andre, hvor ender vi da?
I arbeidslivet og i privaten, velger vi jo det som passer oss selv best.
Så når jeg skal ansette en, ser jo jeg på hvem som passer best inn i firmaet. Gutter som jenter.
Men jeg velger de som har best referanser og gode karakterer.
Og da i en ansettelsesperiode, kan ikke det da være en fortelle meg at siden det skal kvoteres, må jeg velge en jente.
Skal en da se vekk ifra karakterer og referanser, kan jeg jo velge feil person.

Hele prinsippet er jo at gutter og jenter velger anderledes. Våre kropper er bygd anderledes, i det mål at vi ER anderledes!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bra!

Det er ikke et problem, var å en får lov til å velge selv hva de vil jobbe med. Så kan vi legge energi på riktige problemer istedet!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Angående at en del kvinnedominerte yrker har lavere lønn enn mannsdominerte: Det skyldes i stor grad at det offentlige ofte er den eneste tilbyderen. Man konkurrerer ikke om arbeidskraften. Med større bruk av konkurranseutsetting og privatisering, slik FrP er tilhengere av, vil lønningene også øke, fordi f.eks hjelpepleiere og sykepleiere da kan velge mellom ulike arbeidsgivere.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Fin artikkel , men “kritisere folks yrkesvalg”? Nei, her kriminaliserer man halvveis politisk ukorrekte yrkesvalg. Det gjøres ved å bruke økonomisk utpressing og kvotering. Det kalles stalinisme.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er det beste innlegget jeg har lest om dette temaet fra en politiker. Det er akkurat det samme jeg mener. Dette sanket du en stemme på Mette ;)
I tillegg tror jeg også som det sies over her, at ved litt mer privatisering så vil faktisk de som jobber i kvinnedominerte yrker få muligheten til å tjene litt bedre gjennom konkurranse.

I tillegg vil kvaliteten øke tror jeg, pga de som får bedre betalt må også gjøre en bedre jobb, og er gjerne motivert til å gjøre en bedre jobb. Jeg har selv jobbet i et slikt yrke og ser at mange sutrer og klager og mistrives til dels på jobben pga dårlig lønn. Da blir innsatsen deretter også. Det er en farlig utvikling.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hilde: Jeg biter meg merke i at du skriver at det tilsynelatende kan virke som det er fritt valg, for å så peke på at andre land har jevnere kjønnsfordeling i yrker. Men da tillater jeg meg å spørre; er virkelig kjønnsfordeling i utdanning og yrker en indikator for likestilling?

Jeg har ei heller påstått at arbeidsmiljøet ikke blir påvirket av kjønnsfordeling, det vet jeg også at det blir. Men slike hensyn er det jo den aktuelle ansetter som tar, og har således ingenting med hvor likestilt samfunnet faktisk er.

Og jeg er enig med dine betraktninger Arild, nemlig at å kvotere kjønn inn i “utypiske” yrker for dem er mer forskjellsbehandling enn likeverdig behandling. Jeg mener ikke målet må være å likebehandle alle, men å sørge for en likeverdig behandling!

Når det kommer til lønnsnivået ser en at dette er lavere i typisk kvinnedominerte yrker, som for eksempel i helse- og omsorgssektoren faktisk er. Mye av årsaken til dette er at denne sektoren aldri har vært utsatt for konkurranse, men vært drevet av et offentlig monopol i all tid. Dette monopolet har sørget for at det er staten som har bestemt lønnsutviklingen, ikke markedet og etterspørselen. Således har en skapt en situasjon hvor denne sektoren ikke trenger konkurrere om arbeidskraften med andre (slik private bedrifter og aktører i større grad må) og en har slik klart å hølde lønnsveksten nede. Ved å åpne for private aktører i denne sektoren vil en få flere arbeidsplasser, mer mangfold i tilbudet både for brukerne og de ansatte og mer konkurranse blant ansetterne når det kommer til lønns- og arbeidsvilkår. Dette ville forbedret både lønnssituasjonen, men også kunnet forbedre situasjonen rundt ufrivillige deltidsstillinger og idiotiske brøker i sektoren.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

fredogro: tusen takk forresten =)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ikke helt i linje med topic, men kommer FRP til å svare til AP sin aktivitet på internett? Ser ingenting fra hverken FRP eller Høyre, og nå ser AP ut til å rulle ut det som var noe av det viktigeste for Obama sin suksess på internett under valget, nemlig samling, engasjering og mobilisering av tilhengerne sine:

http://arbeiderpartiet.no/nettivist

Her gjør AP akkurat dette! Nå vil snart internett overfylles av sosialdemokrater i hvert et kommentarfelt som sier noe galt om politikken deres.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nei, kjønnsfordeling i utdanning og yrker har i seg selv ikke nødvendigvis en indikator på likestilling, men jeg prøver bare å poengtere at årsakene til skeiv kjønnsfordeling kan ha noe med mangel på rollemodeller i nettopp de tradisjonelle mann- og kvinneyrkene. Trur vel egentlig ikke det blir 50/50 i helsesektoren og på byggeplassene og bilverkstedene med det første eller siste, sjøl når det blir justert for de som kunne tenkt seg en utradisjonell jobb men som velger mer tradisjonelt eller nøytralt som følge av at det blir for skeiv kjønnsfordeling.

Og er kvinner egentlig redd for dritt på fingra? Og er menn så veldig mye sterkere slik at damer ikke kan ha tøffe manneyrker? Disse argumentene vil jeg ha bort, rett og slett. I helsesektoren tørkes det dritt som bare det, og det er et utrolig tungt fysisk yrke med mange tunge løft av svært pleietrengende mennesker som ikke kan røre seg selv. De har noen enkle hjelpemidler, men noe lettvekteryrke er det ikke. I snekkeryrket blir man skitten av støv og slike ting, og gipsplater og stillasdeler er tungt, men her er det flust av hjelpemidler, fra heisekran til spikerpistol.

Jeg skjønner at jenter og gutter er forskjellige, men merk at det er en glidende overgang. Jeg foretrakk biler som leketøy og lekte i skogen sammen med min venninne. Hun skal bli sjukepleier, jeg skal bli ingeniør.

Jeg er ikke for kvotering. Er selv blitt kvotert inn på studiet mitt, og det kjennes nedverdigende. Vil klare sjøl! (Og klarte kravet uavhengig av kjønn uansett, men likevel..) Men som sagt, kunne godt vært noen kampanjer på å få flere menn i omsorgsyrker, fra førskole til videregående og helsevesenet. Er verdt et forsøk..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg fraråder alle til å gå sykepleien eller lignende utdannelser på det sterkeste.
Dette fordi man ikke klarer å fø sine barn godt nok på en sånn lønn.
Jeg har prøvd nå i flere år, men med full jobb (4 års høyskoleutdanning) så må jeg ha meg en tilleggsjobb.

Saken er at typiske kvinneyrker blir tapere hvert eneste år når lønnsoppgjøret kommer.
Alle parti hevder de vil gjøre noe med dette men ingen løfter en finger.

Når det gjelder kjønnskamp og likestilling blir dette ledet av en gjeng med røtter innen sosialdemokratiet + en del Høyrekvinner. Kvinner som ikke har så mye som en tå forplantet på bakken.
De vil at alle kvinner skal bli adm. dir, styreledere i store bedrifter, ingeniører ++
Jeg tror de forrakter kvinner som tar seg utdanning innen det offentlige (sykepleiere, sosionomer m.m.).

Ja så vi som har typiske kvinneyrker er taperne, utskuddene som for all del skal holdes nede.

Kjønnskampen, likestillingskampen i dag går utelukkende ut på å gi far mer pappaperm. Alt annet ser ut til å være glemt.

Regjeringen vår mener elsearbeidere er undermåls. De mener sannsynligvis det samme om de som trenger disses assistanse.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

MH skrev:
“Når det kommer til lønnsnivået ser en at dette er lavere i typisk kvinnedominerte yrker, som for eksempel i helse- og omsorgssektoren faktisk er. Mye av årsaken til dette er at denne sektoren aldri har vært utsatt for konkurranse, men vært drevet av et offentlig monopol i all tid.”

Vel vel. Norske helsearbeidere har da rimelig bra lønn dersom en sammenligner med land der helse-sektoren er eid av kapitalistene. Til eksempel– Median-lønna for nursing assistants er i USA på fattige 160000 kroner (2009). Altså under halvparten av lønna til norske arbeidere i tilsvarende yrke… Men større forskjeller og mindre til de fleste er jo god Frp-politikk… Skam

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er så enig i det du skriver. Man har et fritt valg her til lands og jeg kan bli hva pokker jeg vil.

men så kan jo filosofen i oss spørre: Hva er egentlig fritt valg – hvor stor grad av fritt valg har man eller er det frie valg bare en illusjon? Vi mennesker er et produkt av arv og miljø. Og valg av utdanning og yrke kommer vel inn her vil jeg tro. men uansett årsak til valg av utdanning og yrke, så må det jo ha størst betydning om hvordan du som person er i jobben.

Og da dette kjønnskvotering av kvinner inn i styrene kom… argh, jeg ble så forbanna. Hvis jeg som kvinne skal inn i et styre, så skal det være pga av mine kvalifikasjoner som ansatt, personlig egnethet osv ikke pga at jeg er kvinne. Så nedverdigende!!

Hvor er likestillingen da egentlig? “åh, så du sitter her fordi du er kvinne… Akkurat…” Tvilen om din kompetanse blir jo likevel veldig tilstedeværende.

Jeg syns debatten om likestilling har tatt noe av og, etter min mening, tatt en sving i feil retning. Jeg skjønner intensjonen, men resultatet blir feil. Fortsetter man i denne retningen så blir det snart vanskelig å være etnisk norsk mann på arbeidsmarkedet. Du havner bak kvinner og minoriteter.

Mitt ønske er at debatten om kvinner og menn i ulike yrker og utdanninger må begynne å se mer på personen og ikke kjønnet. Og heller akseptere at noen ting må være ulikt og at vi kan dra nytte av det.

Det er ingen hemmelighet at kvinner og menn har ulike ting latent i kropp og sinn ut i fra de ulike kjemiske sammensetningene i kroppen av hormoner etc. På lik linje er det ingen hemmelighet at miljø spiller en stor rolle i forhold til hvilke verdier man får. Det er det flere forskere som har konkludert med.

Men igjen, hva så? Er vi egentlig tjent med et samfunn hvor alle er dønn like og konformiteten lenge leve?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kenneth: Vi i Frp arbeider jo med sosiale medier og hjemmesiden vår hver eneste dag :) Om du går inn på http://www.frp.no skal det være daglige oppdateringer der, alle våre fagfraksjoner har egne sider på FB og flere av oss representantene er aktive på blogg, FB og twitter. Men takk for tilbakemelding, for dersom dere er flere som opplever at vi i FrP ikke er nok tilstede på internett er dette noe vi må arbeide mer med!

Hilde: helt enig med det du sier i forhold til kvotering! Jeg var også den som når jeg var liten lekte med biler og garasjer, hadde “konglekrig” i skogen og brukte helgene på å bygge demninger og bilparker i sandkassa sammen med gutta i nabolaget. Vi er alle forskjellige, og poenget er at jeg ikke ble tvunget/oppmuntret/frarådet til slik lek av mine foreldre, de tenkte ikke over det engang. For de så ikke ei jente som interesserte seg for biler, de så en person som hadde denne interessen. Og det er der essensen i dette ligger føler jeg, at vi begynner å se menneske, person og evner, ikke kjønn.

Amazing grace: Jeg er enig med deg, regjeringspartiene snakker til stadighet om likelønn, lønnsløft for kvinnedominerte yrker osv og gjør aldri noe for å faktisk gjennomføre dette. Samtldige av regjeringspartiene har sagt at de er for dette, og selv om de sitter med flertall blir det ikke gjort! Hvilken unnskyldning har de for det? Vi i Fremskrittspartiet foreslo i stortinget å sette av 1 mrd til en “likelønnspott” som nettopp skulle heve lønninger og fjerne ufrivillig deltidsarbeid i helse- og omsorgssektoren… og hvem tror du stemte mot? jo nettopp – regjeringen!

Emilo: Vel, dersom du skal sammenlikne lønnsnivået i slike yrker i USA og her må du jo også ta høyde for gjennomsnittslønn, skattenivå, prisnivå osv :) Du kan ikke bare sammenlikne den nominelle lønnsutbetalingen og påstå at disse størrelsene er direkte sammenliknbare. Det er reallønnen som er viktig!

Emoia: *applauderer ditt innlegg* :=)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for svar!

Problemet med at innholdet er inne på FRP.no er nettopp de at det når antageligvis bare ut til brukere som allerede støtter FRP (eller misliker FRP). Hva med alle de som er usikker på hva de skal stemme?

Hadde vært flott om FRP jobbet hardere med å nå ut til flere og forsvare sin posisjon, slik som AP nå gjør (ref. forrige kommentar).

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Gode synspunkter Mette, men ikke helt historisk korrekt. “Dersom jeg hadde vært den som i 1914 stod på barrikadene for å kjempe for kvinners stemmerett hadde jeg gremmet meg over dagens såkalte feminister.” Ettersom full, allmenn stemmeret for kvinner ble innført i Norge i 1913 vil jeg påstå du burde gremmet deg mer over å være et år for sent ute. Du burde heller gledet deg til neste år da du for første gang ville kunne benytte deg av stemmeretten ved stortingsvalget i 1915…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kenneth: takk for synspunktene på dette, jeg skal sørge for å bringe dette videre slik at vi kan forbedre det :) Håper du, siden du sier du selv er usikker, bruker de kanale vi har nå også til å ta kontakt med oss og stille spørsmål og/utfordre oss på de punkter hvor du føler du ønsker mer informasjon og innspill :) Vegard: taes til etterretning :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Yrket bør ikke ha noe å si
så lenge alle får
den samme lønna enten
man sitter eller står
.
.
.
på do.
:lol:

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Offentlig pengesluk på nærmere 80 milliarder i året, så vidt jeg har lest… Totalt 200 mrd på helse og omsorg i året er en veldig høy andel av statsbudsjettet som er 907 mrd kr, 22% dersom tallene er riktige.

Når man nærmer seg 25% av statbudsjettet til en sektor så bør klokkene begynne å ringe!

“Vi må lære oss å dø billigere”, sa dr. Bertholdt Grünfeldt for noen år siden. Ja, minst halvparten av disse kronene går til de siste 3 levemånedene til gamle og syke pasienter!

Privatisering er første steg mot en bærekraftig økonomi. Men faktisk vokser eldrebølgen de nærmeste 25 årene slik at vi bør i større grad forberede oss som familier å ta oss av våre egne i størst mulig grad. Her er Norge dårligst av alle i hele verden, så vidt jeg har lest!

Omsorgslønn med faste satser bør sidestilles og oppmuntres side om side med private selskaper. I land som Tyskland og Østerrike får pårørende utdelt penger til å ta jobben selv, evt. leie inn andre. Da får alle likt.
Idag koster en sykehjemsplass nærmere 700 000 i året i landsgjennomsnitt. Da er det ikke urimelig at pårørende minst kan få 200 000 for samme jobb, dersom de vil!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00