av Mette Hanekamhaug | 27. juli, 2010  

Ikke lov å tjene penger

Jeg er lei av venstresidens stadige og kjedsommelige messing om at ”en skal ikke tjene penger på…” Fortsettelsen på denne setningen er alt fra helse, omsorg, utdanning, barnehager og så videre i det uendelige. Mitt spørsmål er derfor:

Hvorfor i huleste skal ikke folk få lov til å tjene penger på å yte en tjeneste?

Et av kronargumentene mot konkurranseutsetting i for eksempel eldreomsorgen er nettopp dette. Venstresiden fremstiller seg som moralens voktere og rekker den krokete, misunnelsesgrønne fingeren sin mot private aktører som ønsker å tilby denne omsorgen. De rødgrønne setter seg, sine verdier og sin egendefinerte moral over alle andres, og har påtatt seg rollen som moralsk overdommer. Men det er jo venstresiden som har dårlige moralske verdier! Jeg mener det er moralsk galt å nekte mennesker muligheten til å tjene egne penger!

Videre kan en jo stille spørsmålet om hvor dette skillet faktisk går. Hva med de offentlige ansatte hjelpepleierne og omsorgsarbeiderne? De tjener jo også penger på å tilby sine tjenester. Hvorfor er det greit å tjene penger for dem, men ikke for private aktører som sørger for et større og mer mangfoldig tilbud i helse- og omsorgssektoren? Vi så jo i avisoppslag senest i dag at Stoltenberg og co kun har fått på plass 25 plasser de siste fire årene – noe som langt i fra er nok. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10035333

Og hva så om noen ”tjener penger på bestemor” som sosialistene foraktlig uttrykker det, hvorpå de i neste øyeblikk snøfter av tanken på de kalde, private hendene i eldreomsorgen. For meg er det revnende likegyldig om hjemmet min bestemor bor på er eid og drevet av kommunen, staten eller private – så lenge hun får et godt tilbud og har det bra!

Dersom private foretak eller aktører klarer skape et godt tilbud, og yte service og omsorg så synes jeg det er bare flott jeg at de også tjener penger på det! Det er helt fantastisk at mennesker som står på, tar sjanser, bygger en bedrift og arbeider faktisk tjener penger på det – det skulle jo bare mangle!

Jeg er lei av venstresidens definisjon av hva som er rett og galt. Jeg er lei av at de fremhever seg selv som moralens voktere. Jeg er lei av at de hever seg over ”vanlige folk” og liksom skal fortelle andre hva som er riktig å gjøre. Og jeg er lei av at de ugleser private aktører og foretak som virkelig ønsker skape og tilby gode velferdstjenester for folket!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Det store spørsmålet her er jo hvor de private barnehagene får sine midler fra. Hvor stor andel av de private barnehagenes midler er dekket inn av det offentlige?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Amen :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Hvorfor er det greit å tjene penger for dem, men ikke for private aktører som sørger for et større og mer mangfoldig tilbud i helse- og omsorgssektoren?”

Siden det er mangel på sykepleiere etc blir ikke tilbudet større av at private aktører kommer på banen. Det blir bare dyrere, og fører til økte kostnader for staten som til syvende og sist blir sittende med regningen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er ingen hemmelighet at det er mangel på kvalifiserte sykepleiere her i landet – det er bare å søke på “mange sykepleiere” på Google, så ser vi at det år på år er avisoppslag om dette.

Dette er i mine øyne bare enda et bra argument til hvorfor det bør være lettere for private aktører å komme på banen. Det er ikke noe ukjent sak at private aktører gjennom alle år har vært flinkere på økonomi (forvaltning av ressurser), i dette tilfellet med tilgjengelige sykepleiere på markedet.

Jeg har hatt denne diskusjonen med bekjente sykepleiere før, og det jeg har fått høre fra de er at det er mange ting som kaster bort tiden til sykepleiere, som kunne vært utført av andre.

Den store forskjellen mellom en privat og offentlig aktør er at den private MÅ overleve, mens den offentlig ikke får noe særlig til konsekvenser om det blir noen millioner i underskudd. Det er alltids mer penger å hente!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Den store forskjellen mellom en privat og offentlig aktør er at den private MÅ overleve, mens den offentlig ikke får noe særlig til konsekvenser om det blir noen millioner i underskudd.”

Det holder ikke å overleve, du må tjene penger.
Forøvrig er myten om at underskudd ikke gjør noe i staten gått ut på dato forlengst.

Sålenge staten betaler er det ikke unaturlig at staten bestemmer hvem som skal gjøre jobben heller. Det har fint lite med moralens voktere eller “venstresiden” å gjøre.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvorfor skal noen kunne tene seg rike ved hjelp av dine og mine skattepenger? De offentlige midlene bør ikke gå til profitt, men utelukkende gå til å lage gode barnehagetilbud.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Odd Frantzen;
Er det prinsippet ditt viktigere for deg enn at tjenestene er gode?

Vi *vet* at private kan gjøre tjenestene mer effektive, og;
Vi *vet* at private kan gjøre tjenestene bedre.

Da er det rimelig spesielt å si nei takk bare fordi de ikke skal få tjene penger på sin forretningsteft.

Hva med sjefene i alle offentlig eide virksomheter? Bør de jobbe for minstelønn?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

per: “Siden det er mangel på sykepleiere etc blir ikke tilbudet større av at private aktører kommer på banen. Det blir bare dyrere, og fører til økte kostnader for staten som til syvende og sist blir sittende med regningen”
For det første mener jeg ikke at hovedmålet med eldreomsorgen er å spare staten for penger, men å sørge for et best mulig tilbud til de som trenger det. For det andre lurer jeg på hvordan du mener det blir dyrere ved at private aktører kommer på banen?

Og du sier i neste innlegg at de private må tjene penger. Ja, nettopp ved å ha nok plasser og fritt brukervalg kan de eldre selv (eller pårørende) bestemme hvor de skal bo. En stykkprisfinansiering av dette vil gjøre at tilbyderne, både offentlige og private, vil måtte skape gode tilbud slik at deres tilbud velges, og slik også tjene penger på å ha et tilbud flere ønsker benytte seg av. Vinn-vinn situasjon.

Kenneth: gode betraktninger du her kommer med. Å slippe til private aktører vil også kunne heve lønningene i dette yrket, noe som vil gjøre det mer attraktivt å gå inn i yrket og vil således kunne øke rekrutteringen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Odd F: “Hvorfor skal noen kunne tene seg rike ved hjelp av dine og mine skattepenger? De offentlige midlene bør ikke gå til profitt..”

Hva med alle de som i dag mottar offentlige støtteordninger som sosiale stønader, dagpenger, trygd osv. De mottar kontantutbetalinger fra staten uten at noe motytelse kreves tilbake. Hvorfor er det greit, samtidig som at det er ugreit at private aktører som sørger for bedre, større og mer mangfoldig tilbud i helse- og omsorgssektoren, bedre tilbud for de pleietrengende og eldre og kan heve rekruttering og lønninger i typisk kvinnedominerte lavtlønnsyrker faktisk også tjener penger på det?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] This post was mentioned on Twitter by Lokalmagasinet.no, Mette Hanekamhaug. Mette Hanekamhaug said: Skal det være lov å tjene penger på å tilby omsorg? Bli med i debatten på:… http://fb.me/x4tGHlgf [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Stykkprisfinansiering? Virkelig? Har vi ikke gjort nok skade allerede med den modellen.

“Ja, nettopp ved å ha nok plasser og fritt brukervalg”

Nok plasser og fritt brukervalg når vi har mangel på personell?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

per: gjort nok skade? ISF i helsevesenet var på 60-40 og helsekøene gikk ned. Stoltenberg snudde om dette igjen til 40-60 og køene er rekordhøye. Hvordan kan du da si at stykkprisfinansieringen har gjort skade??

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Stykkprisfinansiering flytter alt fokuset på kvantitet istedenfor kvalitet. Stykkprisfinansiering tar ikke hensyn til lokale variasjoner. Jeg har mest erfaring med det gjennom min tidligere jobb i skoleverket, og anser det som hovedgrunnen til at vi scorer dårlig på internasjonale undersøkelser.

Men den store blunderen du gjør er at du ikke forstår hvorfor det ikke blir noen reell konkurranse.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Anbefaler også å lese bloggen til Heidi Norby Lunde (Vampus) http://vampus.blogspot.com/2010/07/ikke-best-men-likest.html

“Kvinnene sier selv i intervjuer at de starter sine egne private omsorgsbedrifter – enten det er omsorg for barn eller eldre – fordi de tror de kan levere bedre tjenester enn andre. De bidrar til innovasjon og nytenkning i en sektor hvor det ikke akkurat er dagligdags.”

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sjekk også bladet Monocle: I deres ranking over beste byer å bo i på kloden kommer Oslo på 18.plass, bl.a pga eldreomsorgen – en sektor der Høyre-FrP-byrådet benytter private tilbydere i stadig større utstrekning.

http://www.monocle.com/specials/35_cities/

Private tilbud er til det beste, både for ung og gammel:-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sitat : det revnende likegyldig om hjemmet min bestemor bor på er eid og drevet av kommunen, staten eller private – så lenge hun får et godt tilbud og har det bra!…….Det kan vel ikke sies bedre!!!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00