av Mette Hanekamhaug | 21. juli, 2010  

Flere studenter er ikke et problem!

Økt antall kvalifiserte søkere og en økt studietilbøyelighet i befolkningen vil føre til en massiv økning i antall studenter i årene som kommer. Dette, som egentlig burde være bakgrunn for jubel, har regjeringen klart å gjøre til et problem.

Bra for Norge!
Situasjonen med ”studentbølgen” er utelukkende positiv. Personene det gjelder får opparbeidet kunnskap og  kompetansenivået i befolkningen øker. Det er bra for Norge. Da er det synd at regjeringen ikke legger til rette for denne studentøkning.

De siste dagene har flere medier meldt om desperate situasjoner for studenter som ikke finner bosted til høsten. Vi har altfor få studentboliger, samtidig som stipendet er så lavt at de fleste studenter ikke har råd til å delta på det private eiendomsmarkedet.

I budsjettdebatten for i fjor tok vi i Fremskrittspartiet opp denne situasjonen og påpekte behovet for utbygging av flere studentboliger. I den sammenheng foreslo vi å øke bevilgningene til nettopp dette, men ble beklageligvis nedstemt av regjeringen.

FrP vil bygge flere studentboliger
Vi ønsker å bygge ut flere studentboliger. Dette både av sosiale årsaker - alle, uansett foreldrenes eller egen inntekt skal ha råd til å bo og studere, og fordi et rimelig botilbud til studentene gjør at de kan vie mer tid til studier fremfor jobb.

 Fjern kostnadstaket
Vi må fjerne kostnadstaket på 600.000 som foreligger i dag. Dette taket gjør det vanskelig å bygge ut i større byer og pressområder, og må derfor fjernes! Samtidig må vi liberalisere og avbyråkratisere det generelle regelverket rundt nyutbygginger (f.eks når det kommer til regulering av områder å bygge på, størrelse, utforming etc). Det vil føre til flere utbygginger, flere leiligheter, større tilbud og dermed bidra til å presse prisene på eiendoms- og leiemarkedet ned.

 Fjern frikortgrensen, øk lån og stipend
For å få heltidsstudenter må studentenes økonomiske situasjon styrkes! Da må vi øke stipend og studielånet til studentene, samt øke frikortgrensen. Det vil stille studentene i en betraktelig bedre økonomisk situasjon, og slik gjøre dem bedre i stand til å møte leiemarkedet! FrP vil jobbe for dette! http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7217975

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Hva med å sidestille offentlig med privat studie.

Hvor mye må en på BI betale for semesteravgift, hvor mye må en på Blindern?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Situasjonen er ikke utelukkende positiv. Det er ikke noe poeng at alle skal studere, for alle egner seg ikke til det. Økningen betyr at flere av de svakeste studentene vil studere.

Å komme gjennom et studie, betyr ikke at du får brukt det til noe. Det er slett ikke dumt å innse at det kan være bedre og ikke minst mye mer økonomisk å ta en jobb istedenfor.

Ja bygg flere studentboliger, for det trengs. Det private markedet er slett ikke så ille som det skrikes om. Men mange studenter har litt for urealistiske høye krav til sin bolig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Rett og slett herlig å lese innlegget ditt, vi trenger så absolutt mer støtte i form av lån og stipend, ikke minst at det bygges flere studentboliger :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00