av Mette Hanekamhaug | 8. juli, 2010  

Svøm for livet

Debatten rundt svømmeopplæringen er høyaktuell  og viktig. Å inneha ferdigheter som setter en i stand til å overleve et møte med dypt vann bør være grunnleggende i vårt samfunn.

Nå mener ikke jeg at alle skal kunne dykke etter perler på Bermuda eller ”perse” i Butterfly, men jeg mener oppriktig talt at alle burde være svømme- og flytedyktige. Dessverre så hender det med jevne mellomrom at noen av oss må kunne svømme for eget eller andres liv. 

I læreplanmålene for 4.trinn er denne kunnskapen nedfelt som et mål, og i forskriftene er det forklart hva som menes ligger i en oppnåelse av målet. Men når landets rektorer ble spurt om dette sprikte svarene med nesten alt fra å dyppe tåa i bassenget til å svømme en nautisk mil. Det viser at forskriftene ikke er klare nok.

Videre har en ikke retningslinjer når det kommer til antall timer undervisning, og også her finner vi store variasjoner. Norges svømmeforbund har i samråd med eksperter kommet frem til at timetallet bør være på minst 40 timer for at opplæringen kan sees på som bra nok. Jeg mener vi bør følge deres anbefalinger og sette en nasjonal minimumsgrense på dette til alle landets grunnskoler.

Men da oppstår det en ny utfordring, nemlig tilgjengelighet til basseng. Mitt hjemfylke Møre og Romsdal er riktignok kjent for mange fjorder og mye sjø, men å kaste 10-åringene på sjøen utenfor Stadt vil nok motvirkearbeidet med forebygging av drukningsulykker. Jeg har friskt i minnet dagen selveste statsminister Stoltenberg tok til orde for å fylle landets bassenger: http://www.dagbladet.no/2009/10/13/nyheter/statsbudsjettet_2010/innenriks/politikk/skatt/8550092/  Jeg har enda friskere i minnet de fortvilte tilbakemeldingene jeg har fått fra småbarnsfamilier som ikke får svømmeopplæring fordi bassenget mangler vann. 

Personlig mener jeg at retningen samfunnet dreier i under denne regjeringen, nemlig at foreldre fratas en stadig større del av ansvaret for egne barn, er feil. Foreldrene har et grunnleggende ansvar for å utruste sine barn de ferdigheter, verdier, holdninger og evner en trenger for å fungere i dagens samfunn. Samtidig er svømmekunnskaper nedfelt som læreplanmål i skolen, noe som gir det offentlige et ansvar. Regjeringen må være sitt ansvar bevisst og sørge for at landets skoler er i stand til å tilby undervisning som er bra nok!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Det er nesten som og høre seg selv, helt enig med deg.

Sazzy

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Enig Mette!

Men det är illa när man hör om barn som erbjuds simundervisning, men familjen tackar NEJ p.g.a formen de får den på inte “passar deras religion”!
Då kan det sluta illa…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Men kjære deg, du tenker jo alt for snevert – igjen!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00