av Mette Hanekamhaug | 30. juni, 2010  

Lovlig diskriminering?

Det er i dag, og har vært over lengre tid, en pågående debatt om at mennesker med utenlandsk navn ikke får jobb i Norge. VGs serie Det nye Norge blant annet har hatt stor fokus på dette den siste tiden. Men hvorfor er det ingen som snakker om den andre diskrimineringen som finner sted – nemlig med bakgrunn i politisk uenighet?

http://e24.no/kommentar/e24-kommentar/article3712979.ece

Asle Toje regnes som en av Norges mest lovende unge akademikere. Han har en doktorgrad fra et høyt aktet internasjonalt universitet og har flere internasjonale publikasjoner å skilte med enn flere professorer i Norge. Han er publisert, lest og sitert i anerkjente internasjonale forskermiljøer og høster stor respekt og anerkjennelse.

Asle Toje får ikke jobb i Norge. Asle får ikke jobber han er overkvalifisert for på utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge, og opplever å bli forbigått av andre, mindre kvalifiserte søkere.

Hvorfor?

For det første har han åpent kritisert den norske bistandspolitikken. Og det er jo en vedtatt sannhet at den er verdens beste (som det meste i dette landet), og slikt skal en ikke kritisere og stille spørsmål ved.

For det andre har han arbeidet for Fremskrittspartiet tidligere. Og det er jo en vedtatt sannhet at FrPere er mindre intelligente og har mindre utdanning enn det enkelte mener er det ”rette”, og sannheter som alle vet skal en ikke utfordre eller begynne blande inn dumme ting som fakta eller fornuft i.

Jeg må oppriktig talt si at denne saken både provoserer og sjokkerer meg, samtidig som at jeg slukøret hengir meg til maktesløsheten en føler ved en så ubegrunnet og likevel så vanlig diskriminering.

Debatten om hvorfor søkere med utenlandsk navn ikke får jobber i Norge er viktig og bør fortsette. Men det er også debatten om hvorfor vi tillater diskriminering etter partiboka. Norge har rett og slett ikke råd til å stenge slike dyktige, intelligente og oppegående mennesker ute fra arbeidslivet generelt og i forskningsmiljøet spesielt!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Det at han er politisk diskriminert, at han ikke får jobben fordi han sympatiserer med Frp er bare spekulasjoner. Det er en påstand som det slett ikke er sikkert er riktig.

Dessuten er politisk diskriminering neppe et stort samfunnsproblem det er grunn for politikerne å bruke mye tid på i Norge.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Den värsta kombinationen är väl isåfall att vara FrP-sympatisör och dessutom ha utländskt namn.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette var et skuffende innlegg fra deg Mette.

Jeg finner ingen informasjon fra arbeidsgivere som sier hvorfor Toje ikke får jobb hos dem, men jeg finner svært mange som spekulerer vilt i at årsaken til at han ikke får jobb er fordi han har FrP-sympatier. Det er uredelig å kun fremsette spekulasjoner i en slik sammenheng.

At arbeidssøkere som er overkvalifiserte blir forbigått av mindre kvalifiserte søkere skjer HVER ENESTE DAG I Norge, og er til og med en etablert grunn til å ikke ansette gode søkere. Overkvalifiserte søkere blir ofte vurdert at de kan forlate den ansettende bedriften innen kort tid, nettopp fordi de er overkvalifiserte, og at bedriften dermed ikke kan stole på at de blir der en viss tid.

Videre har vi spørsmålet om egenskaper utover formell kompetanse som er styrende for ansettelser. Jeg har selv gått mot ansettelse av en formelt velkvalifisert søker på grunn av manglende personlig egnethet. Det er ikke bare formell kompetanse som er avgjørende for en ansettelse. Hvordan disse faktorene slår ut for Toje har jeg ingen anelse om, jeg bare påpeker at det er mange faktorer utover ren formell utdanning som er avgjørende for ansettelse.

Hvorfor Toje ikke blir ansatt kan jeg ikke gi noe svar på, jeg besitter ikke nok kunnskap til å gjøre den vurderingen. Jeg kan imidlertid si at jeg er svært skuffet over din vurdering i denne saken. Du trekker frem spesifikke grunner til at Toje ikke får jobb, er det spekulasjon fra din side, eller faktiske opplysninger?

Kan du med sikkerhet si at hans kritikk mot den norske bistandspolitikken er en grunn til at han ikke blir ansatt?

Kan du med sikkerhet si at hans arbeid for FrP er en grunn til at han ikke blir ansatt?

Hvis du ikke kan svare ubetinget ja på de to foregående spørsmål vil jeg hevde at du har mistet den objektive vurderingen, og primært vil forsvare din partifelle.

Du er Stortingspolitiker, og har således et stort ansvar. Det norske folk krever at Stortingspolitikere har fakta på bordet før de dømmer. Har du det i denne saken?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Selvfølgelig er det “synsing” å si at han utelukkende ikke får jobben fordi han har arbeidet for Fremskrittspartiet. Mitt innlegg legger også opp til at er mer personlige spekulasjoner fra min side, fremfor en reelt fremsatt anklage.

Videre har en dessverre flere eksempler på ulike fagmiljøer i Norge innen forskning hvor forskere uttrykker at de er redde for å forske på/mene/uttrykke noe som er i strid med “det allment kjente og aksepterte. Et eksempel her er flere forskere som anonymt har sagt at de ikke er enige med flere av de konklusjonene FNs rapport vedrørende global oppvarming, og gjennom sin forskning kan motbevise en del av det, men som velger å tie på grunn av massiv motstand fra forskermiljøet. Og at de som har valgt å ikke tie har lidd av dette i ettertid, med utstøting, bortfall av offentlige midler og andre forskningsmidler.

collins: “Hvis du ikke kan svare ubetinget ja på de to foregående spørsmål vil jeg hevde at du har mistet den objektive vurderingen..” Jeg har da heller aldri hatt ønske eller mål om å skulle objektivt skildre alt på min blogg? Det er jo nettopp en arena for subjektive vurderinger, meninger og tolkninger :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00