av Mette Hanekamhaug | 25. juni, 2010  

Realfagene i glemmeboken?

Realfagene har vært en av bærebjelkene i oppbyggingen av det norske samfunnet. Bjelken er nå i ferd med å svikte og det kreves en radikal satsing for å holde den oppe.

 
Realfagene har alltid hatt stor betydning for oppbyggingen av norsk økonomi og velstand. Fra vikingtiden, hvor realfagskunnskap gav grunnlaget for byggingen av vikingeskipene og frem til vår tid går det en linje. Realfagskunnskapene har bidratt til å legge grunnlag for verftsindustrien og handelsflåten, prosessindustrien, havbruksnæringen og IKT-sektoren. Uten realfag ingen velstand, ingen velferd.

 
Vi må ta innover oss at oljeinntektene vil falle i årene fremover. Disse inntektene må erstattes dersom velferd og velstand skal kunne opprettholdes. Det er derfor bekymringsfullt at realfagene gjennom en årrekke har blitt svekket. Særlig foruroligende er det at kunnskapsnivået hos elevene som kommer ut fra grunnskole og videregående skole har blitt stadig lavere. Følgelig er det også blitt svært få primærsøkere til mange av realfagene i høyere utdanning. Denne utviklingen må snus.

 
Fremskrittspartiet fremmet 17. juni flere forslag for å gjøre dette, blant annet å opprette en spesialisert realfagsutdanning, arbeide for å implementere teknologi og design i matematikk og estetiske fag og åpne for at ingeniørutdanningene får pedagogiske tilvalgsfag. Samtidig ønsker vi å etablere fire realfagsskoler på videregående nivå i landet slik at elever med særlig interesse og kunnskap i realfag kan velge en mer spesialisert satsing på dette tidligere.

 
Tilgang på realfagskompetanse er et av de viktigste virkemidlene vi har, både regionalt og nasjonalt for utvikling og vekst. Vår fremtidige velstand avhenger av at vi får til en kraftfull satsing på realfagene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Realfagene har vært undergravd i årevis. Det Norske Veritas har hatt egen konkurranser på landsbasis hvert år for å oppmuntre unge og flinke til å satse på i realfagene.

Jeg håper dere får til noe av det du skriver om da realfagene trenger støttespillere i Stortinget. Stå på.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hovedproblemet for realfagene handler om holdningene til faget. Fortsatt er det slik at de som tar realfag på videregående blir sett ned på som nerder. Samfunnet og media er flinke til å rakke ned på realister, og forskning mens de er opptatt av landsbytullinger som snåsamannen. Når vi da i tillegg er så rike at vi kan gjøre som vi vil faller realfagene langt nede på listen over hva man vil studere. Realfagene klarer ikke lokke til seg like mange av de flinkeste elevene.

Det er og lite satsning på realfag på høyere nivå i Norge også. Det brukes lite penger på forskning, og det investeres lite penger i å utvikle gode ideer utenom kjærnevirksomheter i Norge. Altfor mye av pengene går til de forskerne som allerede har mye penger og som jobber innen felter der vi allerede har etablert god industri. Framtidsrettet forskning innen f.eks bioteknologi (utenom fisk) derimot får småpenger å forhold.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00