av Mette Hanekamhaug | 7. juni, 2010  

Tvangsflytt mobberen – ikke mobbeofferet!

Flere ganger har vi i Fremskrittspartiet tatt til orde for at det i grove mobbesaker i skolen skal være mobberen som må bytte skole – ikke mobbeofferet. Dette burde være en selvfølge, det er et grunnleggende rettferdighetsprinsipp at offeret ikke skal straffes ytterligere!

Dessverre har forslaget vårt om å gjøre det til hovedregel, at det er mobberen som skal flyttes, blitt nedstemt gang på gang i Stortinget. Sist vi fremmet det var i høst i fjor, hvorpå noe av begrunnelsen for at de stemte mot var at dette allerede var ivaretatt i dagens lovverk.

http://www.f-b.no/nyheter/10-aring-mobbet-og-slatt-i-svime-av-medelever-1.5345775
På denne linken finner en nok et eksempel på hvordan dagens system faktisk fungerer: ” En spesialkonsulent i skoleetaten mener det ikke finnes dekning i loven for å overføre mobberen til en annen skole.
– Han legger vekt på at et skolebytte vil være svært uheldig for mobberen, og vi føler derfor at sønnen vår blir ofret for at mobberen skal få enda en sjanse, sier moren.”

Dessverre er ikke dette eksempelet enestående – det finnes flere slike saker over hele landet. Jeg synes rett og slett det er skammelig at en setter hensynet til mobberen foran det faktiske offeret for mobbingen! Tenk hvordan barn som er blitt mobbet og trakassert gjennom flere år føler det når en til slutt blir tvunget til å bytte skole fordi skolens ledelse er bekymret for hvordan mobberen vil takle et slikt bytte. Og tenk de holdningene og verdiene vi lærer de andre barna i klassen får når de opplever at det er mobbeofferet som blir nedprioritert i en slik situasjon!

Dette er rett og slett uholdbart, og jeg forventer at når vi fremmer forslaget igjen neste sesjon, noe vi selvfølgelig akter å gjøre, har ikke regjeringspartiene samvittighet til å stemme ned dette nok en gang!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Kan du med sikkerhet si at denne personen er en mobber, eller er det noe du bare antar i henhold til artikkelen. Husk at hvis du stempler en person for noe den ikke er, så er det du som tråkker over noe grenser. Jeg vet hvem denne personen er og den personen er ikke noen mobber. Dette er bare oppspinn. I dagens samfunn må du ha bevis for å dømme en person. Har du det?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg vil nok tro at med mindre flere og flere barneliv blir ødelagt og konsekvensene av mobbingen blir mer en psykiske på lang sikt, dvs flere selvmord og permanente fysiske skader vil lite bli gjort.
Norsk politikk kjennetegnes generelt sett av en enorm mangel på sikt fremover når det gjelder andre ting enn mer skatt, nye avgifter og en reduksjon i offentlige tilbud.

Vi kan si det så enkelt (ta i betraktning at det er snakk om gjentatte handlinger mot samme offer(e);

Fysisk mobbing, inkluderer blant annet: Slag, spark, dytting, knuffing, skalling, og så videre, straffes jo som blant annet overfall og legemsbeskadigelse for voksne, både med fengsel og bøter.

Psykisk mobbing, deriblant utfrysing, ryktespredning, økenavn og så videre kan jo straffes som blant annet injurier for voksne både med fengsel og bøter.

Ødeleggelse av eiendom er jo en annen ting.

Jeg har jo blitt fortalt at man må lære barn rett og galt, at handlinger har konsekvenser og så videre, men hvorfor får så alvorlige asosiale handlinger lov til å fortsette så og si uten straff for mobberen? En mobber ved min skole som tilbrakte stort sett hele sin tid der og ved videre skolegang med å gjøre skolen til et utrivelig sted for mange jevnaldrende endte opp med en overfallsdom. Jeg legger mye av skylden på en skole som gjennom over 13 år ikke klarte å lære vedkommende at dette er uakseptabel oppførsel.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Til Jan:

Beklager om jeg trår over streken ved å svare, men så vidt jeg kjenner Norsk Lov og jeg er ikke advokat eller noe, så er bilder og legebeskrivelser av skadene offeret er påført gjentatte ganger, kombinert med kommunikasjon mellom foreldre og skole, og offerets vitnemål om at det er nettopp den personen som har utført handlingene plenty av bevis. Legg til vitnemål fra psykologen og andre vitner (ansatte ved skolen, medelever og andre) så har du en ganske grei tiltale med både overfall, legemsbeskadigelse, krenkelser, injurier, sannsynligvis grov legemsbeskadigelse, trakasserier, og trusler.

Gjengen i Orderud-saken fikk 21 år med mye mindre bevis.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

jan: jeg angriper/stempler overhodet ikke den enkelteleven det er snakk om i denne avisartikkelen. Jeg kan ikke forholde meg til enkeltsaker, spesielt ikke via informasjon jeg kun har gjennom media. Jeg brukte dette som et eksempel på de saker som faktisk skjer rundt i skole-Norge for å snakke om tiltak som er viktig på et generelt basis :)

scelerant: ja det er det som er problemet. Så lenge ingen voksenpersoner, det være seg foreldre, lærere, skoleledelsen/skoleeier etc griper tak i problemet fortsetter jo barna sin atferd og lærer på den måten heller ikke å sette grenser.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Tvangsflytt mobberen”

Flytter du bare ikke problemet videre da. Mobberen begynner og mobbe andre steder…

Hmm

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Må si meg enig med RoyalGard; problemet blir jo da bare flyttet. Og jeg syns du motsier deg selv litt her, Mette. Du ønsker å flytte mobberen men mener at problemet er de voksne. Hvorfor skal det da gå ut over mobberen at de voksne ikke griper inn? De har ikke så mange år på baken mange av disse mobberne og jeg syns det blir feil å straffe de med å flytte de til en annen skole. Det ligger ofte en grunn eller et problem bak og det er DET problemet som må løses!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

RoyalGard: Det kan jo være at mobberen syns det er litt kjipt å gå på en skole langt vekk og forhåpentligvis lærer av det slik at han oppfører seg litt mer sivilisert neste gang?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Opplev det samme selv, jeg skulle bli flyttet, ikke de som slo, sparket og spyttet på meg! Det var enklere å flytte mer, en person, fremfor halve klassen. Hiv dem ut av skola, får de ikke utdanning, så synd for dem! Som man sår, høster man.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Geir:
Ja ser den delen og, men jeg mener det er større sjanse for at han vil fortsette, og det kan eksalere..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvis man flytter kriminelle/tyver/mobbere osv (Satt på spissen) Tror jeg ikke man slutter av den grunn..

Men finner seg samme selskap og fortsetter…
Bare min tanke

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg var med på å gjennomføre en omfattende undersøkelse om mobbing på 90-tallet. Bl.a ved 2 ungdomskoler i fr.stad. Undersøkelsen viste at det var i snitt 1-2 elever i HVER ENESTE KLASSE som opplevde psykisk eller fysisk mobbing. I mange av tilfellene var mobbingen svært grov og foregikk hver dag.

Da vi la frem resultatene av undersøkelsen for skolene ble vi sjokkerte. Absolutt ingen av lærerene til de elevene som ble grovest mobbet ville erkjenne at mobbingen foregikk. I flere tilfeller ble t.o.m skylden plassert på offeret.

Vi spurte derfor lærerne om hva de ville gjort “dersom slik mobbing hadde eksistert” og hvis en elev hadde fortalt at de ble mobbet regelmessig. Da fikk vi like mange forskjellige svar som lærere vi spurte. Noen så idiotiske som f.eks å kjefte på de som mobbet osv. Da vi spurte om ikke det bare ville forværre situasjonen for offertet pga “sladring” så hadde de ikke noe svar på det. Kunnskap om temaet mobbing var det få, (eller egentlig ingen) lærere som hadde.

Vi tok derfor kontakt med lærerhøyskolen i Halden for å undersøke hvilken opplæring lærerne fikk ang mobbing i skolen (og på skolenveien)
Da fikk vi et nytt sjokk. Ingen obligatoriske undervisningstimer med mobbing. mao. mobbing var (er?) IKKE en del av pensum på lærerutdanningen.

Jeg vil også legge til at flere elever opplevde mobbing fra lærere. Ofte i form av nedsettende uttalelser foran klassen, osv.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

det er pensum på spesialpedagogikk. det er på tide med en spesialpedagogisk opprustning i skolen!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Royal:
I tilfeller hvor det er gjentatte eller grov mobbing tror jeg det må kraftigere lut til. Da har vedkommende såpass store adferdsproblemer at det bør håndteres av PP-tjenesten eller andre fagfolk.

Poenget må uansett være at offeret ikke skal oppleve dobbel last ved å bli utsatt for mobbing.

Desverre har vi blitt et samfunn hvor primitive vesner (les: mobbere og andre med antisosial fremferd) ikke lenger straffes men skal forstås ihjel!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Geir:
Ja så klart, mener bare at man ikke kan stue dem bort uten for form for oppfølgning/behandling.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Geir:
Ja så klart, mener bare at man ikke kan stue dem bort uten noen form for oppfølgning/behandling.

Måtte ta en dobbel er gett!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sett mobbere in på institusjon i noen måneder med krav om at de skal gjennomgå pykologisk hjelp for re-integrering i samfunnet. Det er den eneste rettferdige måten. For den som mobbes føles det helt for jævelig :) bedre å leve et kort godt liv enn et langt liv i helvete.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Se rettsavgjørelsen LE-2008-23403 – RG-2008-684 om besøksforbud for voldsutøvende elev. En “fiffig” måte å holde mobberen unna sitt offer, uten at offeret måtte flytte. Se for øvrig http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Bedre%20Skole/BS_nr_2_10/2-10_Alberti_Espenes.pdf
Interessant om mobbeproblematikk. Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem, men for komplekst til å begrense løsningsdebatten til et spørsmål om å straffe eller ikke straffe.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

RoyalGard: Jeg tror nok ikke at dersom en flytter mobberen til en annen skole at han vil gjenoppta denne aktiviteten. Samtidig er det viktig for meg å understreke at jeg ikke mener at tvangsflytting av mobberen bør være noe en skal gjøre med en gang en mobbesituasjon oppstår! Dette er i særlige tilfeller hvor mobbesituasjonen ikke løser seg, foregår over flere år og hvor verken foreldre, lærerne, skoleeier- eller ledelse klarer å løse opp i problemet. Noe vi dessverre for ofte ser skje..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Frode: Enig med deg, mobbing er et samfunnsproblem – ikke bare et problem i skolen! En ser jo at mobbing på arbeidsplasser også er et stort og økende problem. For å bli kvitt mobbing krever det at en har kontinuerlig fokus på det og jobber systematisk med holdningsendringer fra og med barna er i 1. klasse.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vil også gjerne utfordre dere på følgende; hva skal en gjøre i de situasjoner for foreldrene til mobberen ikke tar tak? Har hørt flere eksempler fra fortvilte foreldre til mobbeofre som både gjennom skolen, kommunen, fylket og privat har kontaktet foreldrene til mobberen for å få hjelp til/opprette dialog for å få slutt på mobbingen, og opplever at foreldrene ikke tar dette på alvor. Hva gjør en da?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Å bli mobbet av medelever er en ting, men hva om man blir mobbet av en lærer?
Har selv opplevd å bli kraftig nedsett av en lærer og blitt mobbet av en elev.
At eleven mobbet meg brydde jeg meg egentlig ikke om, men det var verre med læreren…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Stemmer for at mobberen må bytte skole dersom ikke man klarer å gjøre noe med situasjonen.
Jeg mener at det må gis opplysninger til personalet på den nye skole om at det har vært en mobbesak.

Synes ditt eksempel var usmakelig.
Hele avisartikkelen er jo regelrett mobbing av en 10åring som ikke kan forsvare seg, og ingen kan forsvare pga taushetsplikten.
Men, det er vel en FrPer i et nøtteskall

Når det gjelder mobbing innad i en klasse er det hardere skyts som må til.

Det er også viktig å jobbe med den som blir mobbet. I mange tilfeller “forårsaker” offeret situasjonen selv. Barn er nå en gang barn.
De kan si uvettige ting, uten egentligå tenke over at det sårer.
Andre går bevisst inn for å såre.
Har vært med på at empatistrening fikk motsatt fortegn.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det å flytte mobberen hjelper lite. Mobbing skjer på grunn av at lærere/andre ansatte lar det skje, enten ved at de ikke er oppmerksomme på det, eller som i alt for mange tilfeller ikke tar det på alvor. Her i byen rapporteres det om skoleledere som underrapporterer mobbing o.l for at egen skole skal fremstå som bedre. Mye dårlig ledelse på mange ulike plan.
Ser en på skolen er det mindre mobbing i klasser med fokus på fag og prestasjoner. Dagens lekeskole bidrar slik jeg ser det til mobbing og mangel på fokus på hvordan vi bør behandle våre medmennesker.

Mobbere er dyssosiale unge/ungdommer som blir værre så lenge det ikke gripes inn mot de. De ender ofte opp som kriminelle voksne. Enda en grunn til å gripe inn. Desverre tror jeg at om vi flytter mobberen vil vedkommende bare finne en annen gruppe likesinnede.

Når det gjelder foreldre til mobbere som ikke griper inn, er det lite å hente. Rett skytset mot skolen. Bruk skole og opplæringsloven for det den er verdt, gå på fylkesmann om man ikke er fornøyde med skolens tiltak. I verste fall bør lærere i klasser det mobbes mye politianmeldes.

Desverre er Norge et samfunn som i alt for stor grad har en “sitte på fanget og forstå” mentalitet. Derfor tillater vi at mobbeofre skyves ut uten at det får konsekvenser for mobberen

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvem mobber og hvorfor?

Det er nesten umulig å peke ut enkeltfaktorer som bakgrunn til mobbing. Men en ting virker å være betegnende, nemlig mobberens personlighetstrekk.

Personlighet er formet av miljø og ikke minst arv. Hvor stor betydning den ene komponenten har i forhold til den andre strides de lærde om.

Biologiske faktorer får vi gjort lite med, men
de yttre faktorene kan vi i større eller mindre grad påvirke. Dette kan være skole, kultur, språk, samfunn og foreldre.

Det mangler nok neppe på motivasjon i norsk skole og samfunn, men det mangler nok en del på viljen til å innføre aktive tiltak.

Men det største ansvaret har likevel foreldrene. Desverre har de kanskje ikke kapasitet til å følge opp sine barn og gjøre det som skal til for å bremse en negativ personlighetsutvikling. Men er man i stand til å få barn bør man også se sine egne begrensninger og be om hjelp når det trengs. Likevel opplever mange av disse det nesten som et personlig angrep om noen våger å påpeke disse foreldrenes utilstrekklighet!

I ekstreme tilfeller mener jeg barnevernet bør kobles inn der hvor barn viser en alvorlig antisosial adferd.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Selvfølgelig er det mobberen som skal vekk, og ikke offrene. På den skole hvor jeg arbeider, blir først foreldrene innkaldt sammens med mobberen. Her får foreldrene vite, at hvis gullungen igjen mobber, blir det ringt til en forelder som må hente mobberen. Dette har faktisk en stor virkning, så forstår plutselig de foreldre, at det er deres ansvar og oppdra avkommet, ikke skolens. Fortsetter mobberen, blir han meldt ut av skolen, og må finne en annen.I det her problem er det kun en vei og følge den harde og konsekvente, ellers kommer man aldri problemet til livs. Anbefaler Helle Højby,s bok “Aldrig mere mobning”, der er noen gode opplegg til hvordan man bekjempe dette ondet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tveety:
“Men, det er vel en FrPer i et nøtteskall?”

Litt avsporing, men det er rart hvordan man kan kommentere en blogg om mobbing og selv komme med en generell devaluering av en hel gruppe mennesker?

Dessuten er det vel Fredrikstad Blad som skrev artikkelen du bør rette skytset ditt mot (forøvrig en avis som ikke akkurat kan beskyldes for å være veldig FrP-vennlig)?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Helt enig! Er helt uenig med FrP i alt annet – men dette er jeg veldig enig i. Har selv blitt utsatt for mobbing, og ser helt klart at det burde vært slik.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Når det gjelder mobbing på skoler så kan ikke det forekomme om de voksne (les: lærerene) har god nok kompetanse! Det er ikke så vanskelig å oppdage at noen blir mobbet, dersom man har en minimal psykologisk menneskelig forståelse. Jeg foreslår at lærere får nødvendig opplæring i menneskelig psykologisk forståelse, og at lærere blir flyttet når mobbing likevel skjer!

Og du Hanekamhaug kan godt lese nettlinken min til en publisert spaltekronik som handler om når samfunnet mobber…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

At mobbere tas ut av skolen og holdes isolert fra sine ofre, ville hjulpet bra. Men i Norge kommer det garantert ikke til å skje.

Det er bare en løsning med dagens politiske klima – selvtekt. Mobbing er et problem som lett kan løses med det uakseptable virkemiddelet, nemlig vold. Mobbere bruker så mye vold de vil, men vold kan brukes mot dem også. En mobber som f.eks. får brekt armen av sinte foreldre, blir et annet menneske. Midlertidig ute av stand til å plage, og får forhåpentligvis skrekken. Og hvis det ikke hjelper, kan man trå til med permanente skader. Jeg ser heller en og annen mobber i rullestol, enn fine unger som tar livet av seg. Eller går gjennom livet med svære depresjoner.

Så kan man jo håpe at systemet som ikke selv evner å sette mobbere på plass, heller ikke evner å stoppe de som ordner opp selv.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Helge, fri og bevare oss fra at mobberne skal tas av en mye verre mobb, slik du beskriver. Du beskriver hvordan psykopater rydder opp. Den type aksjoner ender ofte verre enn at folk blir skadet. Om noen blir med deg på dette, så håper jeg samfunnet setter dere i bur – for å statuere et eksempel for andre mobbere! Folk med slike holdninger legaliserer mobbing.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Legitimerer mobbing, mente jeg, ikke legaliserer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] This post was mentioned on Twitter by Johannes E. Mundal, Cata Lyzator. Cata Lyzator said: Flott av Mette Hanekamhaug som skriver: Tvangsflytt mobberen – ikke mobbeofferet!: http://bit.ly/9r3k67 [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

mobbin er fælt. ingen tvil om det. hva kan gjøres. prøve ut foreksempel å prate med både offeret og mobberen pluss klassen. gi opplysning til klassen om hvorfor det er feigt å mobbe, evt få til att elevene selv tar ett greip om det hele og får slutt på mobbingen. pga at de fåt vite at slikt eksisterer.

men om en prøver det som en vet kan kanskje funke, men ingenthing ser ut til å hjelpe. så er det på tide å vurdere flytting av eleven. noen ganger er det bedre at offeret flyttes, særlig i de tilfeller det er flere mobbere. en kan jo prøve å snakke med mobberen, det kan være at mobberen selv blir mobbet.

så hvem er offeret? hvor begynner det hele? hva kan gjøres? hva funker? har mobberen det fælt hjemme?
en del thing en kan prøve før flytting utføres, men det trengs resusser til og det tror jeg ikke politikerne er så glad i, i disse spare tider og finansekriser, streiking og og hva mere. foreldrene til barn har en stor inflytelse, om foreldrene ssnakker om andre foeldre i en negativ vinkel, og barna hører på. kan dette medføre at barna til de som det blir snakket om blir mobbet.

mobbing kan være mere en en tror og veit.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vet nok hva jeg hadde gjort hvis noen mobba guttungen min. Dratt hjem til mobberen og forklart han hvordan ungen er det kjæreste jeg har og at når han mobber føles det for meg akkurat som det føles for han når jeg nå knuser x-boksen hans. Evt fortalt foreldrene hans at mobberen må bytte skole og at jeg tåler noen forenkla forelegg hvis det er det som må til.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg byttet selv skole etter 6. klasse. Men da var det for sent. Min skolegang var allerede ødelagt da jeg var 8 år. I dag er jeg 47 og på uføretrygd. Jeg har forlatt norge og flyttet til sverige fordi en person på ufør ikke har råd til å bo i norge. Jeg vet alt som er når det gjelder mobbing fra offerets sin side. La en mobber flytte heller. etter en trafikk ulykke i 1970 og en kneskade pga leking til skolen ble mitt liv ødelagt. Så trist og hvem gir vel ikke faen i det sier da de fleste. I timer og fri minutt selv på skole veienfikk jeg ikke være i fred. Alle sier det er lenge siden 40 år så glem det. Men for min del er det som i dag eller i går. Konsekvenser: Man blir folkesky sliter med selvbildet drikker alt for mye og det gjelder ikke bare meg men mange. Så la mobberen flytte gjerne i fosterhje ikke la de få stillinger innen politikk eller som ledere noe plass. La heller deres liv bli ødelagt

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Da jeg fikk vite at min sønn ble så mobbet at ingen i klassen turte eller ville gå sammen med ham på skolen fikk jeg sjokk.Jeg byttet skole på dagen till en liten skole med 2 klasser på 14 elever på hvert trinn.Desverre flyttet flere av mobberne etter og selv om den nye skolen fikk beskjed om at disse elevene var grunn till problemene kunne de ikke nekte elevene plass.
Jeg innviterte mobbere og foreldre hjem till samtale hvor mobber og offer pratet sammen. I 2
av tre tillfeller funket dette.Skolen har også fulgt opp bekymringsmeldinger underveis og praktiserer null mobbing.Min sønn sier idag etter 2
år at det ikke forekommer mobbing på hans nye skole.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg har selv blitt mobbet, og rektor, samt rådgivere og helsesøster sa at det var jeg som måtte bytte skole. De fortalte meg også at det var min feil at jeg ble mobbet. Mobberen levde som en konge.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Til Mette Hanekamhaug:

Enn når rektor og lærere er de som mobber barna? Skal de også flyttes?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nei nei nei. Hva er det du sier? Det eksemplet du kom med er ikke nok, det stemmer ikke i det hele tatt, når du skal skrive om noe ikke stjel eksempler fra media for så deretter å gjøre det til ditt. Du skrev nemlig en blogg om at juksere skal få straff, det du skriver her er ikke dine erfaringer dette kunne hvem som helst skrevet, dette er på en måte plagiat! Du stempler en du ikke kjenner som mobber! Du mener at mobbere er dårlige mennesker, kanskje de ikke har det så bra hjemmme, hva med bedre kontroll enn å bare kaste dem ut av skolen og gi F i dem så fort de er borte!!!

Tenk deg bedre om før du skriver!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Selv om jeg har en gutt som blir mobbet er jeg ikke så blind at jeg ikke ser at det er offeret som gjennom å si og gjøre mye dumt selv er skyld i at han blir mobbet.
I de fleste tilfeller er forandring av offerets væremåte eneste middel til å få slutt på mobbing. Å flytte offeret eller mobberne er bare en kortvarig løsning.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

RoyalGard: Jeg tror nok ikke at dersom en flytter mobberen til en annen skole at han vil gjenoppta denne aktiviteten.

Du er rimelig Naiv

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Som tidligere mobbeoffer kan jeg med hånden på hjertet si at bytting av skole hverken hjelper for mobber eller mobbeoffer. Å flytte barn på denne måten er kun en meget midlertidig løsning på et SYMPTOM.

Det som er viktig er å komme til bunns i selve problemstillingen. Hvert individ er unikt og hver mobbesak bør derfor behandles unikt. I mange tilfeller kan det være holdninger til mobberens foreldre som gjør at barnet ønsker å gjøre andre vondt (kanskje barnet heller ikke forstår at han/hun gjør andre vondt).

I andre tilfeller kan det være at mobberen selv har / har hatt en broket barndom og tyr til mobbing for å få oppmerksomhet.

Vi mennesker er komplekse og mobbing handler mer om holdninger og oppdragelse enn noe annet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er helt enig med deg. Jeg ble mobbet alle tre årene, ganske grusom mobbing, på ungdomsskolen, og jeg var i nærheten av å bytte skole selv hele tiden. Det var grusomt at ingen valgte å kaste ut den ene personen som gjorde alle disse tingene mot meg. Det måtte en politiannmeldelse til før mobberen byttet skole. Etter det har ingen plaget meg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Først ønsker jeg å takke alle dere som har kommet med personlige erfaringer, både som offer for mobbing selv og som pårørende i en slik situasjon. Det krever mot å fortelle om egne historier, og samtidig skaper det en viktig åpenhet om problemet – samt omfanget av det.

Olvi og Line: Dere tok opp problematikken rundt lærere som mobber, og det er helt klart også en svært viktig og alvorlig sak. Rundt 13000 barn oppgir at de føler seg mobbet av læreren – og det er ekstremt alvorlig! Anbefaler å lese denne saken: http://www.dagsavisen.no/innenriks/article451765.ece

Videre har flere pekt på ansvaret som ligger hos lærerne og skoleledelsen. Det er en kjensgjerning at læreren spiller en vesentlig rolle når det kommer til både det å oppdage mobbingen og vite hvordan en skal kunne håndtere dette. Dessverre har flere lærere uttalt at de føler de har for liten kompetanse på dette området, da det er alt for lite fokus på dette i lærerutdanningen, og flere vegrer seg for å gripe inn i slike situasjoner. Vi må få mobbing på dagsorden i lærerutdanningen slik at de får opplæring i hvordan en skal gripe fatt i slike saker.

Men samtidig ser en også flere eksempler på at “ting stopper” hos skoleledelsen. Til syvende og sist er det her myndigheten og ansvaret ligger i å både forebygge, avdekke, sørge for systematisk holdningsarbeid og gripe fatt i mobbing på egen skole!

Nelson: du pekte på at dersom en ikke griper inn i en mobbesituasjon skader dette også mobberen, og det støtter jeg deg i. En kan lese av kriminalstatistikken at flere av disse er tidligere mobbere. Mye av årsaken tror jeg ligger i at en venner seg til en voldelig/dominerende atferd fra tidlig alder, og at dersom denne atferden ikke blir stoppet tidlig vil den etterhvert kunne ekspandere og bli verre. Å ikke løse opp i mobbeproblemet skader således både den som mobber og mobbeofferet!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Noe må gjøre, og flytte problemet et annet sted funker bare ikke!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er svært enig med deg, men syns at vi kunne ta det hele et steg videre: La oss få tilbake spesialskolene med egen avdeling for bråkmakere og mobbere. Dermed vil barna våre lære mer p.g.a. ro i klassen, samtidig som mobberne fryses ut og straffes. Bråkmakere kan kanskje jobbe seg tilbake til klassen etter en tid hvis de bedrer sin adferd, men mobbere syns jeg ikke skal få en slik sjanse da mobbeofrene vil ha frykt og traumer i forhold til mobberne. Det er i strid med folks alminnelige rettsfølelse at mobbeofferet blir straffet med flytting, og mobberen kan ufortrødent fortsette på samme skole. Men hva kan vi vel forvente med AP og sosialistene ved roret, jo et bakvendtland; de stemmer jo hele tiden i mot folkets rettsfølelse og sundt bondevett. Det samme gjelder innvandringspolitikken, som jo er et gedigent forsøksprosjekt uten mulighet for exit. Og vi ser det samme i justispolitikken, der folket ønsker strengere straffer. Stå på videre! Du gjør en kjempejobb):

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mette: Dette er en kjempegod ide. Men for at det faktisk skal være mulig å ta stilling til et forslag må det konkretiseres. For skal en elev tvangsflyttes trengs nødvendigvis “rettsvern” av noen type, dvs. mulighet for å anke avgjørelsen til en uavhengig part etc. Dessuten må det tas hensyn til at flyttingen ikke alltid er gjennomførbar, hvis mobberen får økt sin skolevei med flerfoldige mil må man anta at det ikke alltid lar seg gjøre etc. Så jeg savner et fullstendig forslag der man kan se akkurat hvordan dette blir i praksis, for ikke alle varianter vil nødvendigvis være til det beste.

(Og særlig må man pønske ut hva i all verden man gjør dersom 10 elever mobber 1 elev, hvordan gjør man det da? Da blir kanskje den klassen som står igjen for liten til å kunne opprettholdes, og disse 10 elevene kan det bli vanskelig å få plass til andre steder…)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

nn: det står i dagens lovverk, i Opplæringsloven, at det fortrinnsvis skal være mobberen som flyttes i en slik situasjon. Men vi ser jo det at brudd på denne loven forekommer hver eneste dag på flere områder, og så lenge det ikke foreligger sanksjoner for brudd på denne vil disse bare fortsette…

Regelverket rundt mobbing nedfelt i Opplæringsloven er etter min mening meget bra og omfavner mye av det som er problematikken og løsningene. Problemet er jo at når det forekommer brudd på denne (50.000 lovbrudd i uken bare i forhold til §9a – psykososiale miljø) foreligger det ingen sanksjoner til skoleledelse/skoleeier..

Ofte er det slik at det gjerne er en eller to sentrale personer som står for mobbingen, mens de har en større “tilhengerskare” som følger med. I de situasjoner hvor dette ikke er tilfelle, hvor ti stk er hovedmobberne, kan en jo selvfølgelig ikke flytte alle ti. Derfor vil jeg igjen understreke at å tvangsflytte mobbere ikke er hovedmålet eller noe som skal gjøres med en gang det oppstår en mobbesituasjon. Flere tiltak som dialog/kontakt med kommune og skoleeier/samtaler med pårørende osv må jo igangsettes og gjøres først.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg lurer på en ting: Hvorfor er ikke temaet “mobbing” pensum for lærere på lærerskolen /høgskoler og andre opplæringsinstitusjoner??? det burde jo være en kjempefordel for både elever, lærere og andre omsorgspersoner.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mette hvorfor har du ikke komenter det jeg skrev over, har du ikke noe å si eller, du vet det stemmer innerst inne!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Uprakiskt så lenge det er flere en én mobber!

I de fleste tilfeller av mobbing er det ikke én mobber, men gjerne hele grupper. Et mobbeoffer i en skoleklasse er en utstötning av hele klassen, ikke bare hos en enkelt person! Å tro at utstötingen blir reversert av å fjerne én av “mobberene” blir veldig naivt!

Jeg velger å tro at du ikke önsker å bryte opp et helt miljö?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Upraktisk da det gjerne er flere en én mobber.

I en klasse er det gjerne rundt 25 elever. En som er utstött og erfarer mobbing erfarer dette gjerne fra hele klassen og ikke fra én enkelt person.

Å tro at det å fjerne en enkelt person i mobbegjenger vil reversere en persons status som utstött blir alt for naivt! Jeg regner med at du ikke vil bryte totalt opp lokalmiljöet og sende alle som har utstött én person bort?

Og til den som snakket om rektor som mobbet:
Hvis så er tilfelle så er ikke den personen egnet som rektor og burde i alle tilfeller bli fratatt sin stilling uavhenging av denne diskusjonen!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

1: mobbing skjer hovesakelig på ungdomskolen, hvor lærere kommer fra lærerhøyskolen. Med all respekt til alle ungdomsskole lærere, men så lenge alle kan komme der og bli lærer må vi regnemed at nivået blir dårlig. Ungdomsskolen er det med fragile stadiet i livet til unge mennesker, og det er her de burde være omringet av mennesker som har kunnskap nom til å takle vanskelige situasjoner og få dem på rett vei.

2: Etter min erfaring har mobesaker som regel endt opp med at mobbeofferet SELV ønsker å forlate den nåværende skolen deres fordi det er vanskelig å takle hcerdagen. Så kjære dere alle: det hjeper ikke å flytte på smulene på bordet, de vil fortsatt være der, la oss helle diskutere mligheter og tiltak som kan stoppe udugelig oppførsel av ungemennesker FØR det utvikles til mobbing.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Selvsagt er det den kyniske,egoistiske og ondskapsfulle mobberen som må fjernes fra læringsmiljøet .. det er selvsagt for alle andre enn skolemyndighetene ! Skolemyndighetene er i seg selv mobbere , de mobber foreldre , de mobber lærere som avviker litt fra malen , de ignorerer ALLE problemer og er mest opptatte av sin egen stilling og rettigheter ! Mobbing på en skole burde føre til spraken for rektor , kanskje de var villige til å bruke fornuften da ?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er forholdsvis enig i det du sier.
Ble selv mobbet ganske grovt i barneåra, og det var lite hjelp å få.
Flytte til en annen skole va ikke aktuelt for meg da jeg var stemplet som mobbeoffer i så utbredt grad at elever på andre skoler visste om meg også.
Skolen gjorde lite med situasjonen.
Beste var vel ene læreren på barneskolen som påstod at om jeg ikke brydde meg så ville de gi seg for da var det ikke artig lenger..
Hvilken planet bodde hun på?

Jeg vet med meg selv at når mine barn starter på skolen, så vil den skolen få oppleve en forelder som kommer til å kontakte de HELE tiden for å høre hvordan det går.
Jeg skal være med på ALLE møter det går an, og jeg skal merke meg hvilke barn og deres foreldre som går i mitt barns klasse.
De skal nok bli lei av meg på skolen til slutt.

Og hva som er verst for meg vet jeg ikke, om mitt barn mober eller blir mobbet…
Jeg kommer uansett til å ta det veldig seriøst skulle jeg får noen tilbakemelding på en av delene.
Og om mitt barn blir mobbet av et barn som har foreldre som ikke bryr seg? Vel, da skal de foreldrene fort få føle at de VIL flytte sitt barn fra skolen.
Kommer til å ringe både de og skolen, kreve møter og være frampå KONSTANT!
Jeg må ærlig si at jeg skjønner GODT de foreldrene som man til tider hører om som har fiket til sitt barns mobber i ren frustrasjon.
Er det så rart når ingenting hjelper og ingen hører på de??

Nei, watch out sier jeg bare, når mitt barn starter på skolen.
Kanskje kunne de mobbe meg som de ville da jeg var yngre, men mitt eget barn? No way!!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Rune: ja det samme har vi spurt om flere ganger også. Det burde vært mer fokus på klasseledelse og konflikthåndtering i lærerutdanningen. Samtidig ville mer ro, orden og disiplin i klasserommet, hvor læreren ble en mer tydelig leder + viser faglig styrke og dyktighet (gir autoritet) virke forebyggende mot mobbing og et nedbrytende klassemiljø.

Jente 19 år: ja vi har stor utbredelse av mobbing i ungdomsskolen, men vi ser også at problemet er stort i barneskolen! Elever i 5.-7. er blant de gruppene som er mest utsatt for mobbing, noe som viser at vi må tidlig inn, allerede fra og med 1. klasse, med holdningsarbeid.

Trond: selvfølgelig vil vi kunne ha tilfeller hvor det er flere mobbere. Og som jeg har nevnt i tidligere kommentarer er ikke dette en “løsning” som skal igangsettes i enhver mobbesituasjon, eller med en gang. Ei heller er det en løsning som vil kunne fungere i alle tilfeller. Dette er en av flere tiltak hvor jeg mener det som hovedregel bør være mobberen som flyttes, ikke offeret som i dag.

A: hvilket innlegg refererer du til?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Elisabeth: jeg synes det er fantastisk å høre de planer du har for å engasjere deg i skolen!!! Og om skolen blir lei av deg er det et sunnhetstegn, da har du gjort jobben din som engasjert mor som er opptatt av at barna skal få en fantastisk skolehverdag! :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00