av Mette Hanekamhaug | 3. juni, 2010  

Juks skal straffes

Hør debatten på Dagsnytt atten her: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/216442/ – spol ca 40 minutt ut i debatten.

Antall studenter som jukser på eksamen er høyt og stigende. Dette setter tiliten til det akademiske miljøet i fare og går ut over alle de hardtarbeidende og ærlige studentene. Derfor må juks på eksamen straffes strengere enn det gjøres i dag.

I dag får studentene fullt lån ved oppstart av studieåret, hvorav 40% omgjøres til stipend dersom en består alle eksamenene. Videre er det slik at dersom en student blir tatt for juks omgjøres ikke lånet til stipend for det faget. Når da studentene gjerne har fem eller flere fag det året blir ikke den økonomiske konsekvensen særlig stor. Vi ønsker å gjøre terskelen for å jukse høyere ved å ikke omgjøre noe av lånet til stipend det året.

NSO (Norsk studentorganisasjon) mener dette er for strengt, og at de sanksjoner en har i dag er tilstrekkelige. Men det er tydelig at dette ikke er tilfelle når andelen studenter som jukser er økende! Samtidig blir de ærlige studentene som av ulike årsaker stryker til eksamen i dag straffet på samme måte som de som velger å jukse, da også disse mister stipendandelen til det ene faget.

Jeg skal gi NSO rett i at FrPs forslag er strengt – og det skal det være. Juks skal ikke lønne seg!

Det er viktig at samfunnet, næringslivet og vitenskapelige miljøer både nasjonalt og internasjonalt har tiltro til det akademiske miljøet i Norge. Denne svekkes når det både mangler gode rutiner for å avdekke juks, og de som faktisk blir tatt for juks ikke blir straffet for det. En så viktig organisasjon som NSO synes jeg først og fremst skal ivareta interessene til de 95% hardtarbeidende og ærlige studentene. Jukserne fortjener ikke NOSs hjelp.

Jeg tror NSO tar feil når de sier at flertallet av de som jukser ofte ikke er klar over det selv på grunn av komplisert regelverk. Dersom du er smart nok til å ta høyere utdanning (særlig på master- og professornivå) er en også smart nok til å sette seg inn i eksamensreglementet på forhånd. Plagiat er å utgi noen annens arbeid eller ideer som dine egne, og en trenger ikke være rakettforsker for å forstå at plagiat og avskrift er umoralsk og betegnes som juks.

Når det er sagt: Det er sikkert på sin plass å se på hvordan eksamensreglementer er formulert, og hvordan utdanningsinstitusjonene informerer sine studenter om dette. Det er nok mye her som kan gjøres bedre.. Det er regjeringen som er ansvarlig for hvordan disse informasjonsprosedyrene er i dag, og jeg skal følge opp dette med ansvarlig statsråd.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

[...] Mette Hanekamhaug har også skrevet om dette på bloggen sin: “Juks skal straffes“ [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Mette!

Studentenes Landsforbund har i lang tid drevet med klagebehandling av studenter, og det har vist seg at mange studenter får dårlig opplæring i akademisk tenkning av institusjonene, og dermed blir tatt for “juks” på eksamen. Dette kan være enkle ting som at en referer feil, eller bruker feil referansesystem. En må huske på at dette er ikke noe man lærer før høyere utdanning.

Jeg mener også påstanden din om studenter i økende grad jukser kan diskuteres. Min påstand er at vi i større grad har fått systemer for å avdekke juks, og dette er selvfølgelig positivt.Og så vil jeg også minne på at vi har sett flere eksempler på studenter som har blitt tatt i juks, men som har anket utestengelsesvedtak og eksamensvedtak, hvorpå studenten har fått medhold i ankeprosesser. Jeg mener at det er viktig at dette ikke underkommuniseres.

Men, nå over til hva vi bør gjøre med de som virkelig jukser:

Dersom jeg hadde blitt tatt for juks i et av fagene mine ville jeg ifølge FrPs forslag betale ca. 35.000 kroner pga. juks. Da mener jeg straff må sees i forbindelse forseelse, og 35.000 mener jeg er en altfor streng reaksjon for en student som har jukset.

I tillegg mener jeg du fremstiller det som om fratagelse av stipend er eneste måte å straffe studenter på. Mange juksende studenter blir utvist fra studiene sine også, og ved å gjøre det slik har en mulighet til å differensiere mellom grov juks og mer uintensjonelt juks. Dersom man bruker et slikt virkemiddel gir dette en personlig og økonomisk virkning som er langt strengere enn hva FrP beskriver, og som kanskje også kunne vært mer brukt i institusjonene.

Men jeg tror vi er enig i at juks er helt uakseptabelt, og at det er bra med en debatt om hvordan en stopper juksing på eksamen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ørjan Arntzen skrev:
“Dersom jeg hadde blitt tatt for juks i et av fagene mine ville jeg ifølge FrPs forslag betale ca. 35.000 kroner pga. juks. Da mener jeg straff må sees i forbindelse forseelse, og 35.000 mener jeg er en altfor streng reaksjon for en student som har jukset.”

Jeg er uenig. Det er ikke et bot på 35.000, det å kreve tilbakebetaling av skattebetalernes bidrag til din utdanning. Det må jo være legitimt å kreve at du skal stå på eksamen på redelig vis, når det er skattebetalerne som sponser deg?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg jobber med realfaglig undervisning på universitetsnivå, og er takknemlig for at dette temaet får oppmerksomhet. Dagens trender og retningslinjer for undervisningsopplegg i høyere utdanning vil gjøre dette problemet stadig mer gjeldende.

Jeg har noen kommentarer, basert å egne erfaringer. Jeg mistenker at dette er representativt for flere fag og flere universiteter, men kan ikke underbygge det:

1. Jeg opplever at terskelen for å forfølge mistanker om juks er veldig høy blant de undervisningsansvarlige. Kvalitetsreformen har gitt mange obligatoriske innleveringer som blir løst i ukontrollerte miljø, og jeg opplever at de som er ansvarlige for undervisning er redd for å risikere å ta uskyldige eller redd for å bli avvist i klagenemder. Kjente saker som massejukset ved juridisk fakultet i Bergen har gitt et inntrykk av at terskelen er svært høy for å la juks få konsekvenser. I tillegg tror jeg mange vegrer seg for å bruke verdifull tid på lite alvorlig juks.
2. Ettersom juks er sterkt negativt korrelert med læring tror jeg mange undervisningsansvarlige er tilfreds med at juksere stryker på eksamen, fremfor å bruke tid og krefter på en formell prosess for å få dem straffet.
3. Jeg tror ikke at regelverket er for komplisert, i den forstand at det er uklart hva som betraktes som juks. Konsekvensene av juks er nok ikke klart oppfattet av alle, og det er mulig at det finnes en forventning om at vi vil se gjennom fingrene på mindre alvorlig juks, f.eks obligatoriske oppgaver som ikke er utslagsgivende på karakterer.
4. Jeg tror ditt anslag av andel studenter som jukser er noe lavt om det også er ment å inkludere dem som tyr til juks unntaksvis når tidspresset er stort. Jeg tror 10-15% er mer realistisk.
5. Det finnes i alle fall et grundig og interessant studie av juks (amerikansk universitet): http://prst-per.aps.org/abstract/PRSTPER/v6/i1/e010104

Oppsummert så tror jeg de mest effektive tiltakene bør være rettet mot å få flere juksere straffet, snarere enn å gjøre straffene strengere. Faktisk tror jeg strengere straffer kan gjøre terskelen for å forfølge mistanker høyere. Jeg tror også at det vil være en fordel å befri de undervisningsansvarlige for tidkrevende oppfølgingsprosesser, og gi dem tydeligere rettningslinjer for hva som er passende terskel for forfølgelse.

Dette er vel bare delvis relevant for rikspolitisk nivå.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er særlig en ting jeg ikke forstår hva du mener:
“Dersom du er smart nok til å ta høyere utdanning…” Her oppfører du deg etter min mening nedlatende mot alle andre enn de som ikke velger denne muligheten. Man er ikke nødvendigvis smart fordi man studerer, man er bare mer interessert i å lese, pugge og skrive enn andre mennesker. Det provoserer meg når politikere kommer med slike utsagn.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hahah dette er det dårligste du har kommet med, som om du aldri har jukset. Jeg går på videregående og tro meg jeg jukser i hver eneste prøve og ingen ser meg, jeg har blitt ekspert!

lapper i penal, ark i sekken som du kan se på når du liksom skal “hente noe”, lapper i lommetørkel, skrive i pulten for å ikke snakke om hånda, se på andres prøve i tilfelle det over ikke går og sist men ikke minst late som du har skadet hånda så man får skrive på PC da kan man kopiere notater man har frå før. Minste jeg får blir femmer på denne måten, så…

Det jeg vil si er at uansett om dere lager straffer vil dere bare ikke klare å ta flere som jukser, dere må satse på bedre vakter! Norge er et så lett land å juske i har aldri sett maken, jeg har til og med oplevd lærere som ikke tørr si noe fordi de ikke orker diskusjon.

En annen gang ble jeg mistenkt for å ha sett på et ark i vinduskarmen, lol sier jeg bare, ta meg når jeg virkelig jukser ikke når jeg ikke gjør det! Og gjett hva, jeg fikk en “ny sjanse” læreren bare tok arket og gikk!

så mette ikke lek smart for hvis du ikke hadde jukset hadde du ikke sittet der du sitter nå, ikke prøv deg på å si du ikke har jukset da vil jeg i hvertfall si med hele hjertet at du er feig!

Hade, og lykke til til alle juksere, dere blir aldri tatt. I KRIG, KJÆRLIGHET OG PRØVER ER ALT TILLAT så lenge det er får sitt eget beste!

Hilsen Alexander ;)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Herrigud hva er det du sier! Det betyr ikke at man er smart fordi man tar master grad, hitil har jeg likt deg mette, men nå går du får langt!

Det finnes folk som har tatt master og som ikke vet hvordan man lager mat, skal man lkalle dem dume da, pass på hva du sier og ikke lek en erfaren politiker fordi du har ingen anelse rettere sagt!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er litt snartenkt :O Det tror jeg folk som allerede har vært student, og ikke kommer til å ha problemer med det sier!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg savner adekvat kildeføring for denne artikkelen. Hadde den vært av vitenskapelig art hadde dette vært veldig tydelig en form for juks.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Men hva er juks, og ikke? Hvor er grensen mellom å skrive av, og å bruke tillært kunnskap i en original kontekst?
Du sier juks som om det er en dead give away, noe det ikke er i mange sammenhenger. Skal dere gjennomføre en lov, må dere vite hva loven skal dekke, å være veldig klare på hva dere mener er juks.
En annen ting er jo at det er er helt sykt å få summer i pengestraff for juks i fag man ikke har jukset i!
En annen ting dere i FRP må tenke på ut over populisme, er at de aller fleste som jukser gjør det fordi de er svake studenter, eller har andre problemer i livet som gjør at kunnskapen deres er lav i faget/fagene. Dette gjør at de som bli straffet økonomisk, da i de aller fleste tilfellene har uferdig utdannelse, eller dårlig jobb, og dermed ikke har økonomi til å betjene gjelden. Dette skaper igjen enda større utgifter for NAV og Sosialkontor, og fler tapere i samfunnet.

Jeg er enig i at det bør straffes rikelig for å jukse, hvis juksen er klar, men det bør straffes på en måte som ikke skader samfunnet, eller gir straff langt ut over forseelsen i mange år.

Dere er nødt til å få litt smartere mennesker inn i FRP som kan dele kunnskap, å tenke bredt, og det får dere ikke hvis ikke dere endrer kurs vekk fra populisme. Alle med brains ser forbi de argumentene dere bruker for å tilfredstille sinte mennesker.
Demokrati er flott, men vi har et indirekte demokrati, og det har vi fordi folk flest faktisk ikke vet best. Det er derfor vi har eksperter som kan utdanne folk litt, når de styres av følelser.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er enig med Norsk studentorganisasjon, dette er for streng. Ikke vær så slem mot stakkar studentene :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@alexander og mAREA – Dere burde tydeligivis aldri ha jukset på de norskprøvene, da det faktisk straffer seg for dere selv. – i form av redusert kunnskap og intellekt.

Jeg synes holdninger fra de som jukser er ganske provoserende. Den klassiske “Som om du ikke har gjort det” som Alexander nevner altså. (Jess Alex, det er stor bokstav i navn!)

Da jeg gikk på VGS, kunne jeg lett ha jukset om jeg ville, men jeg hadde en viss moral. Problemet er vel mest av alt at man blir straffet for å ikke jukse. En gang MÅTTE jeg, fordi så å si alle andre gjorde det, og jeg ikke ville ha dårlig karakter fordi jeg var en av de få. – Det var lekende lett, men ikke gøy.

Jeg er uansett enig i at juks bør bli slått hardere ned på, men det må være mennesker som kjenner studiehverdagen som setter retningslinjene for hva som defineres som juksing.
Dessuten synes jeg ikke plagiat kan sees på som juks, med mindre det kan bevises.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Agnete og mAREA: selv har jeg ikke noen bachelor eller mastergrad, så jeg sier på ingen måte at en trenger høyere utdannelse for å være “smart”. Jeg gikk et år på BI, og det første mine studiekamerater og jeg gjorde før eksamen og oppgaveinnleveringer var å sette oss godt inn i reglementet rundt disse nettopp for å sørge for å holde oss innenfor rammene. Dette ser jeg på som en selvfølge at en gjør. Og nei, jeg mener ikke at antall år i høyere utdanning avgjør hvor smart eller ikke en er.

Mohammad: jeg er ikke slem mot studentene, husk at et enormt stort flertall, 95%, faktisk ikke jukser :)

huff: hva som karakteriseres som juks står i eksamensreglementet til utdanningsinstitusjonene, det er ikke opp til politikerne å bestemme :) Videre mener jeg det er viktig å gå gjennom de rutiner en har for informering av studentene om hva som er juks, og hvor en finner et mer utfyllende reglement. En bør også gå gjennom reglementet og sørge for at det av dette fremgår tydelig hva som faktisk er juks eller ikke slik at studentene vet hva de skal forholde seg til!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Studenter med høy formue og/eller høy alminnelig inntekt, har rimeligvis ikke krav på stipend. Dersom straff for juks i større grad knyttes opp mot stipend, vil rike studenter straffes mildere enn andre.

Sånn sett burde FrP heller foreslått en bot på 35 000 kr, men da hadde alle sett urimeligheten i forslaget. Dagens sanksjoner er strenge nok.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Håkon: Min oppfatning er at dersom dagens sanksjoner er strenge nok ville ikke omfanget av juks vært så høyt og økende.

Det en her må huske på er at stipendet faktisk er skattebetalernes penger, og det er bare rett og rimelig at disse ikke skal gå til de som bevisst jukser og er uredelige til eksamen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Stipendet er et gode studenter får utbetalt av den såkalte “felleskassa”, finansiert av alle de som betaler skatt her i samfunnet. Skattebetalernes penger skal en ha respekt for, og studenter skal huske at stipendet ikke bare er “penger en får” – men faktisk penger som hver og en av oss har arbeidet hardt for som blir innkrevet av staten. Da er det rett og rimelig at disse behandles med respekt og ikke gis til de studentene som bevisst velger å jukse til eksamen synes jeg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei, Mette! Gratulerer med nyhetsoppslag!

Nå er ikke de konsekvensene du foreslår, store nok til å hindre meg i å jukse. 40% av studielånet for et fag er ikke mer enn at den risikoen er verdt å sjanse på en ekstra A. Dette kan bety være eller ikke være i arbeidslivet. Dessuten gjør juksing meg smartere, jeg må være kreativ for å tenke ut nye metoder som ikke like lett lar seg avdekke. Dette er noe jeg som statsvitenskap og matematikkstudent vil få nytte av i min videre politiker-karriere, jeg må bare bestemme meg for riktig parti først.

Det er smart å skape inntrykk av at FrP er mot juksing, spesielt for å kontre beskyldningene som kan komme når vi vet at FrPere er de som er mest tilbøyelige til å jukse. Det er en sannhet med modifikasjoner, jeg stemte på norges eneste sanne liberale parti ved forrige valg, dlf, men jukser allikevel laaaaangt bedre enn partikollegaene dine (og mine framtidige?)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er det dummeste forslaget jeg har hørt, og vil ramme utrolig skjevt/urettferdig, selv om fusking ikke er rettferdig det heller. Hva med alle “pappaguttene” fra vestkanten som fusker, hvilken risiko løper de? Økonomisk straff er ikke rett løsning! Gi dem heller tre års karantene før de kan gå opp til eksamen igjen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

På universitetet i Agder så blir man utvist et helt år om man blir tatt for juks. Et år med tapt arbeidsinntekt og en utdanning som tar et år lengre og at man ikke får stipend for dette faget er veldig strengt allerede.

Du sier at stipendpengene kommer fra skattebetalerne og at disse penge ikke skal brukes på juksere. Det er rettferdighet i det du sier der, men forlaget har lite å si for studenter som ikke mottar stipend, enten de bor hjemme eller de som har store formuer/inntekter.

I dette forlaget ønsker du for det meste bare å straffe de som har trang økonomi og de som er avehengig av stipend og lån for å overleve, mens de som har bedre økonomi slipper billigere unna.

Lovforslaget ditt er rettferdig ovenfor skattebetalerne, men ikke for studentene.

Jeg har alltid hatt et inntrykk av at FRP er et parti som kjemper for de rikes sak, og i dette forslaget ser det ut til at det er de rike/hjemmeboende studentene som for det meste får servert alt på et sølvfat som blir favorisert.

Dette er et land der alle er født like, og derfor burde alle straffes likt. Hvis dere ønsker rettferdighet, så foreslå heller en lov som straffer alle på samme måte.

For meg er FRP et parti som IKKE kjemper for rettferdighet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg har oppfatningen av at studenter flest forbinder det å bli tatt for juks med store problemer allerede.

En som går inn for å jukse vil nok derfor komme unna med det. Og et slikt forslag risikerer rett og slett å ødelegge fremtiden til folk som handler i god tro.
Det er vanvittig at vi har en egen yrkesgruppe som heter politikere, når det er helt klart at det er de i felten som vet best!

Skolesystemet er på mange måter utdatert… Internett gjør informasjon tilgjengelig på et øyeblikk og mange fag burde ta hensyn til dette.
Kjemp heller for et bredere utvalg av faglitteratur tilgjengelig på lesebrett/iPad mette.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette blir for dumt for meg. Du sier at straffene ikke er strenge nok fordi det er ett økende antall juksere.

Hva da med folk som kjører for fort? Voldtekt? Mordere? Og andre diverse “juksere” og kriminelle i vårt samfunn. Ingen straffer er tydeligvis strenge nok siden man forsatt har personer som gjør div. ting.

Økende straff endrer ikke moralen til folk som uansett jukser.

Dessuten er det ikke ett økende antall juksere, bare bedre og flere måter å ta juksere på ..

Makan til tull fra deg!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Håkon tok opp eit ekstremt viktig poeng som ikkje vart besvart:
Kva vil de gjere med dei studentane som,
a) Har så mykje formue at dei ikkje får stipend.
b) Har så stor inntekt at dei ikkje får stipend.
c) Ikkje får stipend anten fordi dei har brukt opp sine tilmålte år eller ikkje har søkt i det heile?

Slik systemet er no har omlag alle utdanningsinstitusjonar ei eller annan form for utvising etter dokumentert juks.
NTNU i Trondheim har anten eit semester eller eit år (litt usikker).
Denne straffa rammar langt likare enn den økonomiske straffa du føreslår.

Det vart også nemnt tidlegare i diskusjonen at de snarare burde arbeide for å få ned terskelen for etterforsking av juks. Eg kan sjølv seie at eg etter tre år på universitetet ikkje har bevitna særleg mange juksesaker, faktisk ingen overhodet, sjølv om dei heilt sikkert er der ute.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du kommer ofte med dine personlige erfaringer, men det er viktig at du som offentlig politiker snakker for og til folk flest.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Prebz, hvem tror du at du er? Du sier at jeg aldri burdet jukse på en norskprøve, hvor fikk du det fra. Hvem sa at jeg jukser i norskprøver?

Faen ta deg og dine meninger, hvis jeg vil kan jeg jukse og ingen kan gjøre noe som helst!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Noe av det som fører til juks i høyere utdanning er at kilderefereringen ikke er korrekt. Å føre 100% korrekt kildereferering er i seg selv et års studium med alle de regler som det innebærer å følge. Mediaoppslag hvor akademikere har blitt tatt for plagiat har i mange tilfeller dreid seg om brudd på disse reglene. I stilen jeg bruker, APA, så teller regelboka 272 sider og det er godt brukte sider. Jeg kjenner ingen på bachelornivå som klarer føre 100% riktig kildeføring, og jeg vet heller ikke av noen på masternivå foreløpig som gjør det. Men folk bedrer seg over tid.

I tillegg er det en vitenskapelig diskusjon i seg selv når noe skal kunne kalles plagiat og når noe ikke kan kalles det. Hvor lang må en tekst være som er lik noe som allerede finnes for at det skal kalles plagiat?. Finnes det setninger som for en sosial gruppe kan være normalt å si der hvor en annen sosial gruppe finner det unaturlig; men av en slik art at det kan annsees å være nyskapende eller som en del av noe vitenskapelig? Hvis det finnes, vil det da være riktig å definere det ene som plagiat siden det synes å erfares som noe en person ikke kan ha kommet opp med fordi en ikke kjenner det igjen i sin egen sosiale gruppe? Og mange flere spørsmål kan en stille seg.

Hvordan føre kilder 100% riktig, hvordan være seg bevisst hva som kan forstås som plagiat og ikke, kan derfor være en stor utfordring for mange, og ikke intensjonell juksing kan desverre i noen av tilfellene bli resultatet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00