av Mette Hanekamhaug | 31. mai, 2010  

Inspirerende lærer!

http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____23916.aspx
Jeg kom over dette leserinnlegget på utdanningsnytt.no og må si at dette virkelig var hyggelig og inspirerende lesning! Å sørge for elevers rett til å evaluere læreren og undervisningen er en rett Fremskrittspartiet har kjempet for lenge, og noe vi har blitt møtt med stor motstand fra lærerne på.

Opplæringsloven slår fast at elever skal ha medvirkningsrett i undervisningen, og en evaluering av personen som skal stå for denne er formelig en selvfølge.

Det er flott å høre denne lærerens perspektiv på evalueringen vi ønsker innføre, for han har jo nettopp fanget opp essensen og poenget med forslaget. Dette handler ikke om å henge ut enkelte lærere, det handler simpelthen om å gi elever mulighet til å forme sin egen skolehverdag – og gi lærerne mulighet til eventuelt å forbedre deler av undervisningen elevene oppfatter som umotiverende. Evaluering vil gavne begge sider og gjøre læreren tryggere på at ens innsats faktisk øker motivasjonen for elevene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Jeg lurer på hvilket grunnlag eleven skal basere vurderingen på? Sine egne personlige meninger eller punkter de får utdelt?

Selv tror jeg at en ordning hvor elever vurderer lærere er feil prioritering av skolen. Skal du engasjere elevene bør du satse på annet enn enda mer vurdering enn de allerede møter.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Problemet med elevens “rett” til å evaluere læreren ligger i elevens kunnskap om vurdering og de vurderingskriterier som brukes for å avgjøre hva som er en god lærer.

Det er utrolig lett å bli en populær lærer om man vil, men det betyr ikke at man er en god lærer.

Forøvrig kjører vel stort sett alle lærere evalueringer der elevene kan evaluere seg selv og læreren i de ulike fagene. I tillegg er læreryrket faktisk et yrke der man blir evaluert hver dag.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Agnete: Jeg synes en slik vurdering både bør inneholde både noen faste vurderingskriterier og åpne for personlige meninger/fri vurdering fra elevene. Når det kommer til prioritering er dette et tiltak som er lite tidkrevende og svært viktig. Læreren er den viktigste faktoren for læring, og en bør derfor ha fokus på hvordan læringen faktisk skjer.

per: Jeg mener elevene har mer enn nok kunnskap til å vurdere sin egen undervisningssituasjon og hvilket utbytte de føler de får av undervisningen som blir gitt! Dette skal jo bygge på deres egne erfaringer og opplevelser og det er elevene selv som vet hvordan dette faktisk oppleves! Og når det kommer til det med populære lærere; jeg har tro på at elevene har respekt for og kunnskap nok til å vurdere disse på en god og korrekt måte. Det er for lettvindt å påstå at poppulære lærere er de som tuller/er useriøse/mindre strenge osv. Både mine og andre jeg er i dialog med i skolen tilsier at det ikke er de useriøse lærerne som er de mest populære, men de som faktisk er faglig dyktige og sterke, som klarer å motivere til læring og som stimulerer elevene.

Og nei, ikke alle lærere kjører evaluering. Mange gjør det, selv hadde jeg flere lærere som gjorde dette – til stor fordel både for oss elevene og læreren selv. Poenget er at ikke alle gjør det, og at vi ønsker dette skal være en naturlig del av utformingen av undervisningen. Senest et par dager siden kom det frem at flere bryter med den delen av opplæringsloven som nettopp tar til orde for elevers rett til medbestemmelse over egen skolehverdag.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Læreren er den viktigste faktoren for læring, ”
Nei den viktigste faktoren for læring er eleven.

” Jeg mener elevene har mer enn nok kunnskap til å vurdere sin egen undervisningssituasjon og hvilket utbytte de føler de får av undervisningen som blir gitt!”

Etter hundrevis, antagelig tusenvis av anonyme evalueringsskjemaer vet jeg for eksempel at en veldig stor andel elever foretrekker undervisning der de slipper å gjøre noe. Tavleundervisning og filmvisning kommer gjerne opp som populært i disse evalueringene. Man kan nok plukke opp noe, men elevene er dessverre oftest ikke seriøse og reflekterte nok over sin egen innsats og hva de lærer best av.

“Og når det kommer til det med populære lærere; jeg har tro på at elevene har respekt for og kunnskap nok til å vurdere disse på en god og korrekt måte.”

Du later som du tror at du må være useriøs for å bli populær. Det er tull og i beste fall en misforståelse, men det handler blant annet mye om hvor streng du er. For en veldig stor andel elever er det viktigere at læreren er kul enn at han er faglig dyktig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nå er jeg så usigelig lei av at ufaglærte forteller meg hvordan jeg, som faglært, skal gjøre jobben min! Og politikere klør seg i hodet over frafallet i yrket og utdanningen? Jeg vurderer seriøst min egen stilling! Hvorfor skal jeg stå i stillingen min når allmennheten har så liten respekt for den jobben jeg gjør? Har du noen råd til meg, Mette?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Jeg vurderer seriøst min egen stilling! ”

Hei Siv jeg var i din situasjon for ikke så lenge siden. Hvis du har muligheten til å komme deg ut av skolen bør du gripe den. Selve undervisningen er gøy og givende, men det er ikke verdt det med tanke på hvordan situasjonen er for lærere.

Selv tjener jeg (mye) mer nå enn før, jeg jobber mindre og ikke minst jeg slipper å forsvare mitt yrkesvalg hele tiden. Det kan anbefales på det varmeste.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Som mor, opplever jeg at lærere har blitt fritt vilt! Jeg begriper ikke at politikere har latt det gå så langt!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

per: at elevene liker tavlebasert undervisning betyr ikke at de liker det fordi da slipper de å gjøre noe selv! Jeg likte jeg denne undervisningsformen klart best fordi jeg opplevde det som den mest effektive og klare kunnskapsformidlingen. Jeg tror du skal være forsiktig med å tilskrive elevene ulike motiver for hvorfor de vurderer undervisningsformene slik de gjør. Og til din videre påstand, de lærerne jeg likte best og hadde mest respekt for var de som var de med best kompetanse på faget sitt.

siv: Vel, politiker (sammen med advokat) tilhører jo den yrkesgruppen som er mest hatet og som allmennheten har minst respekt for. Dessuten er jeg ikke enig i din påstand om at folk ser på lærerne slik. Jeg tror de aller fleste av oss ser viktigheten av det fantastiske arbeidet lærerne gjør og den viktige rollen de innehar i utdanningen av vår fremtidige generasjon.

Heidi: synd å høre du opplever det slik, det har aldri vært intensjonen til noen av politikerne i dette landet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvis du virkelig mener at de aller fleste, deg selv iberegnet, ser viktigheten av det fantastiske arbeidet vi gjør og den viktige rollen vi innehar, synes jeg det er enda mer utrolig at man ikke har klart å endre det faktum at så mange flykter fra både utdanningen og yrket.

Jeg spurte etter råd. Hvordan skal jeg takle at du og allmennheten genrelt, mener så absolutt at de vet så mye bedre en meg hvordan jeg skal utføre arbeidet mitt. Jeg innehar en erfaring som for deg og mange andre virker totalt ukjent. Da er det innimellom fryktelig tungt å svelge at den erfaringen har null verdi og at lista for å mene og anta, sågar påstå, er så lav.

Jeg føler meg til tider så fryktelig alene i all kritikken som rettes mot skolen. En kritikk jeg føler politikere favner om og støtter oppunder. Og ja, jeg tar det personlig, for jeg gjør så godt jeg kan – hele tiden! Jeg streber etter å gi hver enkelt elev, ikke bare det de har krav på, men det de trenger hver eneste dag!

Har du noen råd/svar til meg?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er selv elev på ungdomsskolen, og jeg føler ikke noe behov for å evaulere lærerne mine. Er det noe spesielt som skiller seg ut finnes det andre flinke lærere, støttekontakter, personell o.s.v. For husk: Lærere er som regel gode i jobben sin, og trenger ikke noen bekreftelse av meg for å vite det!

Forslaget om evaluering av lærere er ikke logisk, i hvilke andre yrkesgrupper fungerer systemet slik? Et samfunn basert på likhet er det beste vi kan få.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Jeg likte jeg denne undervisningsformen klart best fordi jeg opplevde det som den mest effektive og klare kunnskapsformidlingen.”

Forskjellen mellom meg og deg er at du baserer alt på din egen opplevelse som elev, som lett blir farget av tid og følelser. Jeg baserer min oppfatning på min erfaring som lærer og det jeg har observert av hundrevis av elever.

Mitt konkrete eksempel med tavleundervisning er basert på hundrevis av observasjoner og spørreskjemaer fra elever i faget matematikk. Tavleundervisningen er en naturlig del av undervisningen, men slett ikke den elevene lærer mest av.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Siv: vanskelig for meg å gi deg råd om dette. Annet enn å forsøke se det positive at så mange ser viktigheten av skolen og derfor debatterer og diskuterer denne og utviklingen av den så hyppig som det gjøres. Og da være med i diskusjonen i kraft av din posisjon som lærer og dele av dine erfaringer :)

per: jeg må innrømme jeg synes det er litt trist å høre at du gjennom din erfaring som lærer opplever elevene og deres meninger/vurderinger slik. Årsaken til at jeg drar inn egne erfaringer er nettopp fordi jeg selv husker hvordan det var å være elev og hvordan jeg og mine medelever tenkte og snakket om disse tingene. Og det er et synspunkt som jeg finner verdifullt å trekke inn i diskusjoner for hvordan elever faktisk lærer best.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mette, så leit å lese det siste innlegget ditt. Dette viser jo at også du favner om den urettmessige kritikken som rettes mot skolen.

Jeg synes ikke det er greit at jeg skal forsøke å se det positive i situasjonen. Jeg synes ikke det er greit at lærere må forsvare sitt yrkesvalg overfor uvitende politikere. Beklager, men det mener jeg!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Siv: Selvfølgelig favner jeg ikke om urettmessig kritikk. Det jeg favner om er en åpen, samfunnspolitisk debatt om alle viktige tema i samfunnet, da skolen inkludert. Og ingen her mener at mennesker må forsvare sitt yrkesvalg som lærer, jeg synes vi alle skal være stolte over de yrkesvalg vi har tatt og også si dette utad :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det handler om å ta faglærte på alvor. Jeg mener du feiler grovt i dette.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00