av Mette Hanekamhaug | 9. mai, 2010  

Voldelige elever

 Tallene på antall voldsepisoder i skolen øker, situasjonen forverrer seg og utviklingen blir stadig mer skremmende. Volden i skolen, blant ungdom og generelt i samfunnet øker. Den skjer hyppigere og blir av mer alvorlig karakter.

http://www.dagbladet.no/2010/05/07/nyheter/skole/innenriks/utdanning/skolepolitikk/11620123/

Denne saken fra dagbladet viser en nær dobling av vold mot lærere på skolen i Oslo. De som utøver volden er mellom 13 og 16 år. Det skremmer meg.

Spørsmålet om hvordan en skal stanse og snu denne utviklingen må sees i sammenheng med hvordan trenden faktisk har oppstått. Og det er der utfordringen ligger – å finne årsaken.

Jeg tror ikke en kan finne en spesifikk grunn til dette problemet, det er sammensatt og har nok flere grunner. Mitt perspektiv fokuseres mest på skolen, hvilke konsekvenser denne økningen får for kvaliteten i skolen og den videre utviklingen av fremtidens studenter og arbeidstakere.

Jeg tør ikke en gang tenke på hvordan læringsmiljøet i en klasse blir totalt ødelagt og svekket når hovedutfordringen til læreren ikke er å lære elevene algebra, men å unngå å bli angrepet av elevene!

Et steg i riktig retning er å opprette et eget klasse og/eller skoletilbud for de elevene med atferdsvansker. Er du 13 år og banker læreren din – ja da har du store utfordringer knyttet til oppførsel og bør således fjernes fra det ordinære skoletilbudet. Da bør eleven heller få anledning til å være i en egen klasse/egen skole hvor de ansatte har kompetanse for hvordan en takler slike utfordringer og faglig helsepersonell følger de opp på en annen måte. Slik får lærerne i det ordinære skoletilbudet konsentrert seg om jobben sin, nemlig kunnskapsformidling, resten av elevene i klassen får et trygt og godt læringsmiljø og eleven med problemet selv får bedre faglig oppfølging og hjelp med sitt problem. Dette er politikk FrP har tatt til orde for flere ganger – dessverre uten videre gjennomslag.

Problemet med denne utviklingen er jo at ingen stanser den! Toleransen for slik oppførsel og den stilletiende aksepten en har sett de siste årene med økende vold i klasserommet er jo å gjøre disse barna en enorm bjørnetjeneste som kan få store konsekvenser. Både fordi eleven går glipp av mye verdifull skolegang og kunnskap, og fordi de som utagerer på en slik måte uten å bli stanset har mye større fare for å ende opp i en kriminell løpebane senere.

Ro og disiplin er en mangelvare i dagens skole. Vi i Fremskrittspartiet har gjentatte ganger tatt til orde for at dette er et område som må forbedres, men vi taler for døve ører. I høst var jeg på skolepolitisk konferanse arrangert av KS og en av foredragsholderne la her vekt på denne utfordringen. Hun fortalte at hun som nyutdannet lærer tredte inn som lærer i grunnskolen og fikk totalt sjokk – i skolens ganger pågikk det navnekalling, banning, småkrangling og tendenser til vold blant elevene. Lærerne som arbeidet der fra før lukket øyne og øre og gikk gjennom gangene uten å stanse denne oppførselen.

Jeg mener også lærerne har et ansvar for å ta tak i slik oppførsel på skolen og irettesette barna fra en tidlig alder. Det må være nulltoleranse for dårlig oppførsel og tas tak i umiddelbart. Vi kan ikke lukke øynene for slik atferd fra tidlig alder da problemet da vil kunne videreutvikle og forverre seg!

Barn trenger grensesetting. Noen får dette hjemme, andre ikke. Skolen er en arena som skal lære elevene både grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning og faglig kunnskap, men har også et dannelsesaspekt bak seg. Ofte kan foreldrene være uvitende om sitt barns oppførsel; de kan gjerne være veloppdragne englebarn hjemme og utagere på en uakseptabel måte på skolen. Lærerne må umiddelbart slå ned på dårlig oppførsel og bør ha plikt til å rapportere denne til foreldrene.

Tidlig innsats gjelder ikke bare på det faglige nivå – det gjelder også på å forebygge senere voldelig atferd!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Mette:
Desverre er det ikke lærernes skyld det som skjer.
Det du og alle politikkere nå til dags ikke lærer på noen skole er:
Hva er årsaken og grunntanken til at demokratiet ble oppfunnet?
Finner du ut det, vil du skjønne hvorfor elendigheten nødvendigvis må ekspandere.
Og da forstår du sikkert at den vil måtte ekspandere til det kolapser.
Det kan ta sin tid, men det vil skje.

Det er det som kalles “demokratiets svøpe”.
Enkle problemstillinger som egentlig ikke er et problem, blir et problem fordi ingen gjør noe med det innen få minutter.
Disse enkle problemene eser ut i en enorm fart og innvolverer hele samfundet.
Og dermed er det gjordt.
Vanlige poltikkere har ikke mulighet til å denne “surdeigen” ese før det er for sent, og de henvender seg heller ikke til de som kan løse slike floker. Det vil være et falitttap.
Og dermed skjer det at disse enkle problemene som er vokst seg store kan bli liggende i 20 år.
Da han de bare løses av ikke-polittikkere.
Jeg skal ikke gå inn på grunnen.

Når samfundet har est ut slik, begynner alle å skylde på alle.
Dermed eser det videre ut, ( Kalles også kollektiv sjelsforvirring etter gammelt).
Og denne forvirringen starter i begge ender samtidig.
Altså fra Storting og fra barn samtidig.

Og da lar det seg ikke stoppe.

Du sier jo her som politikker at det er lærernes skyld som ikke stoppet uroen i begynnelsn.

Men er det ikke du som må sørge for at ikke urokråker ute i samfundet først blir eliminert, slik at oppvoksene slekt ikke tar etter?
Og når du ikke en gang greier å stoppe snusk og fanteri i egne rekker, og heller ikke religiøse rekker , innvandringsstøy, demostrasjons støy.

Kan du da ikke se hvordan et nyfødt barn møter denne veggen av støy og må nødvendigvis oppfatte at det er slik naturen er?

Og om da lærere egenhendi for flere år siden gjorde den drastiske handlingen som du NÅ foreslår da?
Han hadde fått sparken for lengst.
Og tror du ikke den tanken har vært hos lærere i tusenvis av år?

Jeg bare spør ut i luften.

Hva blir sluttresultatet av å skille alle sentriske barn fra refleksive barn?

Vil det ikke akselere surdeigen ytterligere?

Hvordan får du lærer til å holde ut?

Det pussige med det er, at man ikke gjør noe med det, man bare foreslår, og i mens eser surdeigen ytteligere.

Ser du prinsippet?

Du ber faktiisk læreren om å styre landet.
Men det er ikke din skyld, for du har også en sjef over deg. Foreløbig.

Og for å si det med de gamle filosofene:
“Og de så seg ikke tilbake når de gikk.”
“Og de var ikke til å råkke.”
” Og de hadde ikke tid til å vente, ikke i en gang en time.”

Vell vell, det var den timen.
Ingen enkel verden vi lever i.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Jeg mener også lærerne har et ansvar for å ta tak i slik oppførsel på skolen og irettesette barna fra en tidlig alder. Det må være nulltoleranse for dårlig oppførsel og tas tak i umiddelbart. ”

Lett å si, men ikke fullt så gøy for læreren som får foreldre og gjerne sin egen arbeidsgiver på nakken hvis han er streng.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

per: det tror jeg du har helt rett i. Det er nok flere lærere som har opplevd sure miner fra foreldre dersom en har tatt tak i en elevs dårlige oppførsel. Jeg er glad for at myndigheten til lærerne nå skal bli forsterket ved å ha retten til å bortvise en elev for to undervisningstimer – det vil kunne hjelpe! Videre mener jeg at det er viktig at læreren tar tak i problemet og formidler dette videre til foreldrene, selv om en kan oppleve sure miner.

I en slik situasjon er det viktig at skoleledelsen støtter opp under en slik dialog mellom lærer og hjemmet og sørger for at lærerens tilbakemelding også blir tatt på alvor.

Samtidig tror jeg nok de fleste foreldre er åpne for konstruktive tilbakemelding fra lærerne, og at i majoriteten av slike tilfeller vil dette ikke være noe problem.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Samtidig tror jeg nok de fleste foreldre er åpne for konstruktive tilbakemelding fra lærerne, og at i majoriteten av slike tilfeller vil dette ikke være noe problem.”

Det gjelder selvsagt ikke alle, men forbausende mange av foreldrene vil skylde på læreren fordi “englebarnet” ikke kan gjøre noe galt. Det gjelder forøvrig også hvis eleven får dårlige karakterer.

Forøvrig har jeg aldri sett det du beskriver i din blogg på de skolene jeg har vært på
“i skolens ganger pågikk det navnekalling, banning, småkrangling og tendenser til vold blant elevene. Lærerne som arbeidet der fra før lukket øyne og øre og gikk gjennom gangene uten å stanse denne oppførselen.”

Så endelig tar du opp noe som stort sett alltid glemmes i disse debattene, nemlig skoleledelsen.
“I en slik situasjon er det viktig at skoleledelsen støtter opp under en slik dialog mellom lærer og hjemmet”

Er det problem med mobbing og voldelig oppførsel på en skole er det selvsagt skoleledelsen som først og fremst må ordne opp. De må jo ha med lærerne men det er ledelsen som sitter med ansvaret for å gjennomføre tiltak. Hvorfor nevnes aldri skoleledelsen i debatter om skolen?

Hvorfor ikke ta tak i noe viktig som f.eks den idiotiske stykkprisfinansieringen i skoleverket? Den tar f.eks ikke hensyn til en skoles vedlikeholdsutgifter så en gammel skole med mye vedlikehold har svært dårlig råd, mens en ny skole har god råd. Se også hvordan fokuset er totalt sentrert rundt å få ståkarakterer, mens de flinkeste elevene ofte blir glemt (utslaget av dette sees tydelig i internasjonale tester).

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

per: Skoleledelsen er svært viktig i denne debatten. Jeg har selv vært i kontakt med svært mange både enkeltpersoner og organisasjoner rundt temaet om mobbing, og svært mange har pekt på at det er skoleledelsen som aktivt har motarbeidet dem. Lærerne har i flere situasjoner stått vingeklippet av ledelsen uten mulighet til å gripe inn i situasjoner en faktisk ønsker å hjelpe til med å løse.

Lærerne er den viktigste faktoren i klasserommet, men en skal ikke glemme skoleledelsens ansvar for arbeidsplassen!

Jeg er så inderlig glad for siste delen av ditt innlegg, nemlig at også de flinkeste elevene skal bli sett!! Har skrevet et innlegg om dette tidligere: http://metteh.vgb.no/2010/02/24/lov-a-lykkes/

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

per: Jeg må få si, om det er samme person som kaller seg per hver gang da, at jeg setter pris på din aktivitet inne på bloggen min! Ser at vi i flere tilfeller er uenig, men jeg synes du er et friskt pust i debatten og er glad for at du tar deg tid til å dele dine synspunkter!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg synes du legger alt for lite vekt på foreldrenes rolle her. Slik jeg ser det har foreldrene hovedansvaret for dette problemet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00