av Mette Hanekamhaug | 7. mai, 2010  

Lærernes autoritetsproblem

Lektor ved lærerutdanningen på Høgskolen i Oslo tar nå til orde for at alle lærerstudenter bør ha fordypning i IKT. Dette er jeg helt enig i.
http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____23684.aspx

De nye læreplanene sier at IKT skal integreres i alle fag, og brukes mer og mer i undervisningen på tvers av studieretninger og fag. Da er det en selvfølge at lærerne må få økt kompetanse på området.

IKT blir en stadig viktigere del av hverdagen, og Norge er blant de ledende landene i verden i bruk av nye og mer effektive løsninger på nett. Man må ha datakunnskap for å klare seg i hverdagen, og en beherskelse av IKT-verktøy er snart like selvfølgelig som å kunne lese og skrive skikkelig.

I artikkelen kommer det frem at lektoren ikke synes det er et problem at mange unger kan mer data enn lærerne. Jeg kunne ikke vært mer uenig. Jeg mener dette er et enormt problem og faktisk en av grunnene til at IKT må være viktigere og få en mer sentral del av lærerutdanningen.

Lærerne har et autoritetsproblem i den norske skolen. Bråk og uro er stadig mer dominerende i klasserommene, og lærerne fremstår ikke lengre med samme autoritet og myndighet som de gjorde tidligere. Dette er det mange grunner til. Lærernes makt er blitt vingeklippet på flere områder, barn med atferdsproblem er vanskelig å takle og konflikthåndtering og klasseledelse er ikke sentrale nok områder i lærerutdanningen. Men det er også en annen viktig grunn: Elevene opplever nemlig at de sitter inne med mer kunnskap om IKT enn læreren.

Læreren må ha autoritet i klasserommet og fremstå som en tydelig leder. Da nytter det ikke at han må spørre 10-åringer om hjelp til å skru på Windowsen… Lærerne skal være faglig dyktige og beherske grunnleggende kompetanse, noe som i dag blant annet innebærer lese- og skriveferdigheter, matematikkunnskaper og det å beherske IKT-verktøyet.

Og igjen – læreplanene legger opp til at IKT skal være en sentral del av undervisningen. Samtidig merker en at mange lærere ikke bruker IKT i undervisningen, nettopp fordi de føler at de mangler tilstrekkelig faglig kunnskap på området.

Slik kan vi ikke ha det! FrP mener fordypning i IKT må inn som en større del av lærernes utdanning og etterutdanning. Det vil både lærere og elever nyte godt av.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

“Samtidig merker en at mange lærere ikke bruker IKT i undervisningen, nettopp fordi de føler at de mangler tilstrekkelig faglig kunnskap på området.”

Totalt unyansert som vanlig fra mette. Som eks-lærer på videregående skole vet jeg at dette er langt fra sannheten. IKT er et nyttig verktøy når det blir brukt som et verktøy. Men IKT er slett ikke nødvendig eller ønskelig i alle sammenhenger. Bruk av IKT må kontrolleres veldig strengt hvis ikke blir det mer en distraksjon enn noe nyttig. For mange lærere vil det nok være slik at man kaster bort så mye tid på å passe på at pc’n brukes fornuftig at hele nytteverdien forsvinner.

PC’n har fått en slags hellig status i skoleverket, bestemt av politikere som egentlig ikke forstår hva pc er og hvordan den kan brukes fornuftig. Elevene trenger faktisk ikke noen spesiell opplæring i bruk av PC. De som har vokst opp med den skjønner det meste med minimal hjelp.

Relativt til den store summen penger som brukes på IKT av skolen i året får man utrolig lite tilbake i form av læring.

Lærere er forskjellige og elevene er forskjellige. Det er bedre å la lærerne og elevene selv bestemme hvilke verktøy de bruker i undervisningen. Man behøver overhodet ikke pc i skolen for å lære det som står i læreplanen.

Forøvrig var det ingen av lærerne på den skolen jeg jobbet på som hadde noe problem med å bruke pc selv. Men ja det vil alltid være noen elever som er veldig interessert i pc og dermed sitte med noe mer kunnskap enn de fleste. Dette vil ikke forandres med noen kurs.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

per: Är enig i det du skriver. IKT är absolut väldigt viktigt, men bör inte alltid ha en garanterad plats i klassrummen. Distraktionsfaktorn kan dock begränsas något, med t.ex. restriktioner i internet-tillgången.

Kanske just det är en del av lärarnas autoritetsproblem. Läraren har inte en lika central roll längre, om det är en dator eleven fokuserar på.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Distraktionsfaktorn kan dock begränsas något, med t.ex. restriktioner i internet-tillgången.”

Det går selvsagt ann å prøve, men i realiteten kan man ikke sperre internett tilgangen. Og selv uten internett er det store muligheter for f.eks å spille spill.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vilken realitet lever du i, om det inte går att begränsa internet? Samma sak med spel. Man kan ju såklart utforma datorn till ändamålet den ska användas till! (trodde inte jag behövde skriva det)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er naivt å tro at det kan begrenses. Man kan sperre skolenettet for alle, eventuelt enkelte brukere. Men elevene deler passordene mellom seg så om du sperrer ute en elev kan han bruke brukernavn/passord til en annen elev. Eventuelt kan han koble seg på et annet mobilt nett som skolen ikke har det minste kontroll over. Så nei i realiteten kan man ikke sperre nettet på de pc’ene som elevene bruker.

Spill legger elevene inn selv. Ingen kommer til å kaste bort tiden sin med å kontrollere innholdet på pc’en hver dag.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Suck.. Det är ju bara beklagligt om du inte har följt med i den teknologiska utvecklingen. Det används redan på vissa håll utrustning för att störa trådlös kommunikationstrafik, både mobil/bluetooth osv, för att bl.a. förhindra fusk vid större prov osv. Men det orkar jag inte gå in på nu. Alternativen finns iallafall där. Kanske inte dagens datasystem på skolorna är anpassade till de nyare, har du tänkt på det?

Dessutom kan man även hindra installation av mjukvara. Det är absolut inga problem det heller.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tja det kan kanskje brukes på prøvedager da hele skolen har prøve, men hjelper lite der det virkelig er problemer, i den daglige undervisningen. Forøvrig kan du gjerne vise meg den skolen i norge som har muligheten til det.

Generell sperring av installering av programvare skaper generelt flere problemer enn det er verdt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du verkar så negativ. Vet du vad som är den enklaste lösningen av allt? Stationära pc’er i ett rum utan en enda nätverkskabel eller trådlöst nätverkskort. Där har du lösningen på internet.

Sen kan du utforma gränssnittet till att användaren bara ska kunna göra/få tillgång till vissa ting.

Hade du haft lite mer kompetens inom IT, så hade du förstått vad jag pratar om.

Detta är ju egentligen ett klockrent exempel på det Mette skriver om;

Du är gammal lärare? Se mig som eleven ;)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja der var vi for 10? år siden, men nå har alle elevene en egen bærbar pc som de skal ha med seg overalt. Det har ikke jeg bestemt, det er det politikere som står for.

Jeg er ikke negativ, men realistisk i forhold til en normal skolehverdag. Det handler ikke om IT-kompetanse men å forstå realitetene i en skolehverdag. Prøv deg som lærer en gang.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja, i vissa fall är gamla lösningar bättre, eller så får vi hoppas det kommer nya och bättre lösningar, oavsett om de är teknologiska eller politiska. Till det sistnämnda kan vi ju t.ex. lägga en röst på FrP ;)

Tro det eller ej, jag har själv jobbat som lärare en gång i tiden ;) och jo, jag tror detta handlar om IT-kompetens i allra högsta grad, för du verkar inte se möjligheterna.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jo takk jeg er godt klar over alt det du har nevnt.

Men nei det eneste forslaget ditt som var litt realistisk var å gå tilbake til stasjonære pc’er. Et forslag som garantert vil bli sett på som antikvarisk og bli drept av politikere. For det er meningen at elevene skal kunne sitte å jobbe hjemme på sin pc, og selv om de aller fleste har tilgang på en hjemme utenom skolen skal de og få en via skolen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det finns säkert många andra förslag än de jag har nämnt. Jag sa inte att jag har lösningen på allt och jag tänker inte spendera min fredagkväll här mer.

Vill du ha sista ordet? Varsågod, du får det.. hoppas du blir lite gladare nu :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Selvfølgelig har en utfordringer knyttet til det at elever “misbruker” pc i skolehverdagen og at internett kan være et forstyrrende element i undervisningen. Men nettopp derfor er det viktig at lærerne får opplæring i hvordan en nettopp kan bruke internett som et verktøy i undervisningen og unngå at dette blir misbrukt.

Å stenge internettsider fra skolen og skolens nettverk er vanskelig og det vil sikkert alltid være elever som misbruker denne friheten. Likefullt vil det være opp til hver elev og lærer å klare bruke dette fornuftig og forsøke unngå misbruk i en størst mulig grad.

Per: vi kan ikke unngå å benytte internett som det nyttige verktøyet i undervisningen som det er, kun fordi enkeltelever vil finne på å misbruke det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvis mette er interessert i lærernes “autoritetsproblem” kan hun jo begynne å se på seg selv og hvordan hun omtaler lærere. Se på hvordan andre politikere omtaler lærere. Se på hvordan foreldre og andre omtaler lærere.

Jeg underviste i matematikk, fysikk og kjemi og da jeg gikk over i det private næringslivet fikk jeg et lønnshopp på ca 200000 kr. I tillegg slipper jeg å forsvare yrket mitt hver gang jeg møter ett nytt menneske. Jeg har nå en arbeidsgiver som faktisk stoler på at jeg er profesjonell og gjør den jobben jeg skal. Jeg slipper å få yrket mitt uthengt i media hver dag. Når jeg tenker over det er det vanskelig å finne en god grunn til å være lærer. Men det er en viktig jobb og når man får lov til å faktisk drive undervisning er det også veldig gøy og givende. Utenfor klasserommet derimot er det nok den desidert mest demotiverende jobben jeg noensinne har hatt.

Jeg fant ut at det var på tide å gi opp læreryrket da det ble klart for meg at reglene tilsa at jeg som lærer hadde ansvaret for å løpe etter elever som skulket alle prøver for å tvinge dem til å ta en prøve. (Dette er heldigvis blitt noe endret etter det jeg forstår).

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Per: vi kan ikke unngå å benytte internett som det nyttige verktøyet i undervisningen som det er, kun fordi enkeltelever vil finne på å misbruke det.”

Internett er ikke så nyttig på det nivået man driver undervisning på skolene i forhold til den pengebruken og oppmerksomheten IT får i skolen. Jeg mener ikke IT er verdiløst og brukte det selv mye dengang jeg var lærer. Men ingen må ha pc eller internett for f.eks å lære matematikk. Man kunne f.eks klart seg veldig bra hvis man begrenset seg til et lokalnett og endel vanlige programmer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er dette noe FrP nettopp har begynt å mene, eller mente de det også da Stortingsmeldinga om lærerutdanninga ble behandlet i Stortinget for et par år siden? Jeg kan ikke huske at noen av partiene foreslo IKT som obligatorisk fag den gang?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvis man skal la dette bli en debatt om skole. Jeg syntes Frps nyetenkende skolesatsing med Mette Hanekamhaug i spissen virker meget positiv grunnet at hun har skjønnt at det hjelper ikke å bare bruke penger hvis man ikke har noen plan. For at det skal hjelpe med flere lærere må¨også lærerene få autoritet i klasserommet. Det er ikke pengemangel som er problemet i skolen i dag. Problemet er at rammene for læring er sterkt svekket etter mange år med likhetsskolen til sosialistene. Det største problemet i skolen i dag er mobbeproblemet som bør være uholdbart for myndighetene. Det er viktigere enn om noen sitter å ikke følger med. IKT kan misbrukes og brukes akurat som et ark. Ark kan for eksempel brukes til papirfly. Det handler om at elevene må ha noe å gjøre. Slik at de ikke har tid til å gå på Facebook. Twitter eller VG. Gi læreren makten tilbake og gjør om skolen fra en lekeplass til en læringsarena.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

per: jeg er helt enig med deg og ditt poeng med omtale av lærerne i samfunnet. Det er viktig at en er bevisst på å prate positivt om yrkesgruppen, både fra det offentlige og i det private. Med det mener jeg at foreldre har et ansvar også for å prate positivt om lærere og skolen ved middagsbordet slik at barna adopterer et positivt syn på læreren og undervisningssituasjonen.

Videre synes jeg også du burde merke deg at dette har forbedret seg kraftig den siste tiden, spesielt blant politikere og i den offentlige debatt. Lærerens avgjørende og viktige rolle for undervisningen i og utviklingen av skolen er blitt vektlagt og repetert, antall søkere til lærerutdanningen har økt og jeg føler vi er i en meget positiv utvikling. Det er det viktig å fokusere på – også for deg :)

Stian: takk for at du også deler dette synspunktet! Flere av utfordringene i samfunnet ligger i manglende ressurser og midler, som i samferdselssektoren, helse, forsvar osv. Men i skolen er den største utfordringen nettopp strukturen – det er det vi må arbeide med! Skolen er ingen quick-fix, skolen som helhet må arbeides med målrettet, strukturelt og organisatorisk. En må tørre se på selve systemet, ikke bare rope om mer penger. Det blir for enkelt. To streker under din siste setning =)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“antall søkere til lærerutdanningen har økt og jeg føler vi er i en meget positiv utvikling. ”

Det er godt mulig. Håper dere klare å holde på dem og da. Det har tradisjonelt vært veldig mange lærere som går over i andre yrker i løpet av få år som lærer når de oppdager hva jobben faktisk innebærer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00