av Mette Hanekamhaug | 30. april, 2010  

Ungt Entreprenørskap

Det politiske Norge er for tiden svært opptatt av kampen mot frafall i videregående skole. Vi i Fremskrittspartiet har tatt til orde for flere gode forslag som ville ha kunne snudd den trenden vi ser i dag, nemlig at frafallet er stadig økende. Det er bekymrende at tallet er så høyt som det er, og desto verre og mer bekymringsverdig å se en handlingslammet regjering som står midt i problemet. Det er skuffende å høre Halvorsen snakke om hvor viktig dette er når en samtidig ser at ingen tiltak blir gjort.

Vi i FrP vet at en må se dette problemet i et helhetlig perspektiv, dette er ikke noen quick-fix! Men vi har flere forslag til tiltak, som en innføring av praktisk valgfag for alle ungdomsskoleeelver, som flere valgfag generelt i ungdomsskolen, mer praksisretting av fellesfagene for yrkes-og studiespesialiserende, bedre tilrettelegging og større anerkjennelse for alternative opplæringsløp og en bedre kobling mellom skole og arbeidsliv.

Flere av disse punktene er sammenfallende med nettopp det Ungt Entreprenørskap arbeider for og med. De knytter sammen teori og praksis, gjør teorien på skolen mer relevant for elevene og skaper entusiasme og skaperglede fra en ung alder. http://www.ue.no/pls/apex32/f?p=16000:1002:48532451474133:::1002:P1002_HID_ID:6405

Jeg husker godt høringsrunden i forbindelse med budsjettet før jul, hvor Ungt Entreprenørskap trengte en minimal økning på budsjettet for å fullføre noen viktige prosjekter. Dette fant vi i FrP rom til i vårt alternative budsjett – fordi vi mener slik arbeid må prioriteres. Dessverre fant ikke regjeringen, som brukte mer penger over budsjettet enn FrP, ikke rom for det samme.

Jeg skulle, som jeg nevnte i siste innlegg, ønske at medlemmer fra de andre partiene som sitter i utdanningskomiteen valgte møte opp på messen. Da hadde de sett det jeg så, og kanskje sett det enormt viktige, flotte arbeidet som gjøres med ungdomsbedrifter. Dette arbeidet har jeg og FrP enormt tro på, og jeg vil berømme elevene, lærerne og UE for det enormt viktige og flotte arbeidet de gjør på dette området!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

For mange år siden ville jeg aldri trodd at Arbeiderpartiet ville legge opp til en teoretisering av skolen, hvor praktisk gode elever ikke ville få mulighet til å vise hva de kunne. Det var dessverre nøyaktig det som skjedde. Arbeiderpartiet stod i bresjen for en utvikling hvor praktisk anlagte elever ikke lenger fikk vise hva de kunne. Istedenfor å vise hvordan praktiske problemer skulle løses, ble det viktigere å redegjør for hvordan læreboka sa at problemene skulle løses.

Derfor er Ungt Entreprenørskap så viktig, de bringer virkeligheten inn i Aps papirvirkelighet. De praktiske problemer må faktisk løses, fremfor å redegjøre for hvordan en lærebok sier at de skal løses. Det er læring og samfunnsutvikling slik den skal være.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ingen tiltak sier du?
Hvorfor har da Kunnskapsdepartementet nylig utlyst 4,4mill kr til prosjekter som bidrar til å øke kvaliteten på og utbredelsen av undervisning i entrepenørskapsrelaterte emner i høyere utdanning?

Det er nettopp for å få fram gode eksempler på hvordan entrepenørskap og innovasjon kan varig forankres og integreres i ulike typer utdanninger. (Noe KD selv presiserer i denne utlysningen).

Det store fokuset på innovasjon og entrepenørskap er relativt nytt i Norge. Og det elever i ungdomskolen og videregående trenger er gode eksempler og ikke minst forbilder! Ungt Entrepenørskap er et flott og godt tiltak som vekker interressen og skaperkraften hos de unge. Men trenger de økte midler til ungdomsbedrifter, hvor de færreste har foretningsideer som strekker utover t-skjorter/kulepenner med ulikt trykk? Ungt Entrepenørskap er allerede godt etablert og fungerer godt (også uten det siste økonomisketilskuddet).

Nå er det viktig å se framover; hvordan skal en ta vare på de gode hodene fra vgs?
Og det er akkurat det KD har i tankene når de nå tilbyr 4,4mill til utvikling (evt videreutvikling) av studietilbud…

Kvalitet framfor kvantitet :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Åsa: på hvilken måte mener du disse 4 millionene vil føre til økt kvalitet på entreprenørskap i utdaningen?

Og jeg må innrømme at jeg ikke synes noe om din omtale av elevbedrifter som “trykke t-skjorter”. Flere av disse hadde faktisk enormt gode ideer og produkter som virkelig ville ha slått ann. Flere har attpå til eksistert i et-to år, har skapt nye produkter, har kommet ut i salgt og planlegger å registrere seg som AS-selskap når skoleåret er omme. Bedriften som kom på andreplass, Mira, har allerede solgt inn sitt produkt på flere hoteller og er godt i gang med AS-registrering og kundeavtaler fra høsten. En annen bedrift, Dressed to Chill, har solgt sitt produkt over lang tid, har flere hundre tusen i overskudd og har klart skape en merkevare og trend i Stavanger. Dette er ikke “leke-bedrifter” – men god innovasjon, kreativitet, lønnsomhet og verdiskapning! Dette er kvalitet!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00