av Mette Hanekamhaug | 24. april, 2010  

Frihet for grasrota

Jeg hørte i dag et ekstremt inspirerende innlegg av lederen i ”Americans for Prosperity in USA”, Tim Phillips. Hans tale på landsmøtet vårt rørte mitt idealistiske FrP-hjerte.

 

Tim Phillips under sitt foredrag til landsmøtet

Tim Phillips under sitt foredrag til landsmøtet

 

Phillips snakket om viktigheten av grasrota, viktigheten av folkebevegelser. Hvordan enkeltmenneskers stemme kan påvirke de politiske krefter som styrer i landet. Hvordan summen av enkeltmenneskers drømmer, tanker, ideer og meninger kommer sammen i kampen for frihet. Frihet fra statlig regulering og byråkrati, fra høye skatter og overformynderi – frihet til å ta egne valg og bestemme over egne liv.

I et møte i stortinget for en tid tilbake siterte jeg noen kloke ord fra Mahatma Ghandi. De samme ordene valgte Phillips å sitere i dag. Nemlig; først ler de av deg, så ignorerer de deg, så angriper de deg – og så vinner du.

At han valgte å dra frem dette sitatet viser hvor riktig hans budskap var for oss i Fremskrittspartiet. Nemlig opplevelsen av å representere den minstes stemme. Representere mannen i gata. Representere enkeltmenneskets kamp mot overformynderiet og staten.

Phillips fortalte en historie fra sin barndom som rørte meg. Hans mor arbeidet nattskift og hadde lange arbeidsdager. Hun kom hjem utslitt med smerter i kropp og ben. Da pleide han å stå klar med en bøtte med varmt vann til henne, og de ble sittende og snakke en stund om alt og ingenting, om verden og deres liv. Hennes ord forble i hans minne, og det er virkelig ord som illustrerer hele Fremskrittspartiets grunnsjel;
”It does not matter where you come from, it does not matter what your background is or where you went to school – it is where you end up that matters”.

Vi har alle idealer og drømmer, mål og visjoner, tanker og ideer om hva vi ønsker gjøre med livet vårt og hvor vi ønsker å ende opp. Og vi kan alle nå dem. Den amerikanske drømmen lever i de fleste av oss, drømmen om å starte på scratch og bygge seg opp på egenhånd. Den muligheten har vi i Norge. Det er opp til hver enkelt av oss å kjempe for å nå våre drømmer. Det eneste som står mellom deg og drømmen er innsats, vilje og motet til å fullføre!

Phillips’ ord inspirerer meg. Han og organisasjonen han representerer driver en folkekampanje i USA, et opprør mot det bestående. Som jeg var inne på i et tidligere innlegg; det er de som utfordrer det bestående som driver verden videre. Det er ved å stille spørsmål ved det etablerte, tørre utfordre vedtatte sannheter (APs; skattelette eller velferd. Tidligere: er jorden flat eller rund) at en driver samfunnet fremover. Vi i Fremskrittspartiet er ikke blant dem som godtar sannheter som ”jorden er flat”, sannheter ”alle vet” og ingen stiller spørsmål ved. Vi stiller spørsmål ved det etablerte, utfordrer makta. Og vi er blitt latterliggjort, vi er blitt ignorert og vi blir forsøkt angrepet fra alle hold. Og nå skal vi vinne.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Hadde det vært så vell at man kunne starte med to tomme hender i Norge og arbeide seg opp uten motstand fra det offentlige, hadde mange bedrifter kunne vært etablert.
Og hadde det vært en nøytral instans hvor spesielt nystartede enmannsforetak kunne hennvende seg dersom offentlige kontorer gjør en feil, så hadde flere turd å starte.

Faren er ikke konkuransen fra andre, men den instingtive motstanden man får fra mennesker som selv sitter og er lønnet av…nettopp de som tar risken.

Så på den ene siden ønsker man flere etablerere, og på den andre siden motarbeider man dem.

Og det har ikke politikkere råd med, og vet knapt at det skjer.
Men det gjør det i fleng.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For å kunne presentere deg som et ideal for meg, så kunne jeg ha sitert deg på hvordan du her siterer en som siterer en annen. For meg står dette i sterk motsetning til idealet om å la enkeltsmenneskets stemme bli hørt.

Personlig er jeg opptatt av å kunne uttrykke mitt engasjement med mine egne ord. Om man virkelig vil noe, er det en forutsetning at man først av alt lytter til seg selv og tror på seg selv for å kunne uttrykke seg med troverdighet. Alt annet blir bare ord.

Hva er det egentlig du så gjerne vil vinne? En maktkamp? Er det mer maktkamp grasrota og enkeltmenneskene vil ha? Jeg tror ikke det. Hva med å heller sitere noen av dem du så gjerne vil representere. Siter gjerne meg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

kungfuz: det du her peker på er et svært viktig moment. En ser at Norge er i toppen i norden når det kommer til antall nyetableringer av små og mellomstore bedrifter. Samtidig er vi på bunn blant de samme landene når det gjelder hvor mange som fortsatt er levedyktige og fortsatt i drift etter fem år.

Årsaken til dette er ikke at norske entreprenører og bedriftseiere er mindre egnet til å skape, drive og utvikle bedrifter og firma. Dette er fordi vi har et offentlig styre og byråkrati som systematisk motarbeider disse gjennom forbud og påbud, stadige reguleringer, evinnelig skattetrykk og et skjemavelde som går kraftig ut over småbedrifter og enkeltmannsforetak.

Evlov: jeg forsøkte ikke i dette innlegget å presentere meg som et ideal, jeg fremstilte Fremskrittspartiets grunnsjel og ideologi. Jeg mener også det er viktig å uttrykke sine meninger og holdninger gjennom egne ord og handlinger. Samtidig er det også givende for meg å kunne hente inspirasjon og velvalgte ord fra andre historiske og betydningsfulle mennesker for å kunne understreke poeng :) Det viktigste er ikke hvem som uttaler hva, hvem som driver forandringer og hvem som får kreditt for ord, formuleringer eller politiske forslag – det viktigste er at ordene blir sagt, forandringene blir gjort og de rette politiske forslag blir fremmet!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Interessant at du fokuserer så mye på kampen for frihet. Det er få land i verden folk har større frihet enn i Norge. Man skal ikke heve blikket mye før man ser det! Jeg må innrømme at jeg synes det er noe rart når man maner til en kamp for at folk skal ha frihet til å ta egne valg og bestemme over egne liv.

Jeg tilhører et parti som har et internasjonalt perspektiv. I et internasjonalt perspektiv er kampen for frihet noe helt annet. Har man et globalt perspektiv så klinger FrP sin kamp fo “frihet fra statlig regulering og byråkrati, fra høye skatter og overformynderi” noe rart.

Dessuten vil FrP sin kamp for frihet for de rike, kraftig redusering av skatter og avgifter, gå ut over friheten til de menneskene i Norge som ikke har så mye penger. FrP sin politikk vil føre til betydelig større sosiale forskjeller i Norge. Dette innebærer mer ufrihet for flere.

Så FrP sin frihetskamp for de som har mest fra før, de rike, vil jeg slett ikke være med på!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Odd: Det er nettopp en slik argumentasjon som du her frembringer jeg er stolt over å ikke være en del av. Det å ikke kjempe for viktige rettigheter og prinsipper her hjemme fordi det er “andre som har det verre”. Alle gangene vi i FrP tar til orde for de over 200.000 menneskene i helsekø, de 50.000 barna som blir mobbet i skolen hver uke eller alle de tusenvis av barna som lever i fattigdom i Norge – ja da blir vi kalt sytepartiet.

Jeg skal fortelle et eksempel. I en politisk tale en gang tok jeg til orde for de vanskeliggstilte i vårt samfunn. Tok for meg hverdagen til en alenemor med tre barn som slet med å få endene til å møtes. Forklarte om hennes hverdag med renteøkninger i boliglånet, bilavgifter som tvingte henne til å kjøre barna i en eldgammel, trafikkfarlig bil, strømpriser i Møre og Romsdal som er flere ganger høyere enn på østlandet osv. Tok for meg hverdagen til en person som virkelig slet og hadde det tøft. Da tok en politiker fra Senterpartiet ordet og skjelte meg ut, sa at var typisk FrP å syte og klage, og at vi ikke visste hva fattigdom var i Norge. At jeg burde ta meg en tur til Romania for å se hva fattigdom virkelig var. Hun burde skamme seg. Dette er flere år siden og jeg får fortsatt vondt inni meg når jeg tenker over det. Tenker over hvor kaldt og følelsesløst hun ignorerte og latterliggjore damen jeg snakket om, hun som opplevde at hverdagen var en kamp.

Så en slik argumentasjon som du her frembringer, om at det er verre i andre land, den kjøper jeg ikke et sekund.

Du sier videre at FrP kjemper for de rike.. En uriktig påstand som er blitt tilbakevist så mange ganger at den nå bare faller på sin egen urimelighet. Les over vårt alternative budsjett :)

Så FrP sin frihetskamp for de som har mest fra før, de rike, vil jeg slett ikke være med på

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg forstår at dette er et tema man ikke kan diskutere med en Frp’er, rett og slett internasjonal politikk er totatlt fraværende i Frp. Man forstår ikke begrepet internasjonal solidaritet i FrP.

Hvor har du det fra at de som er opptatt av internasjonal solidaritet ikke samtidig er opptatt av svake grupper her hjemme? Jeg forstår at du bygger mye av retorikken din på at de rødgrønne svikter svake grupper her hjemme, men det er jo rett og slett ikke sant. Rødgrønne politikere jobber selvsagt knallhardt hver dag for å utjevne sosiale forskjeller i Norge. Forskjellen på Ap og FrP synes å være at solidaritet stopper ved landegrensene.

Jeg synes dere må tåle å bli kalt sytepartiet. Det får da være måter på svartmaling av hvordan det er å bo i Norge. Norge er verdens beste land å bo i, og det tror jeg de aller aller fleste merker. Hvordan hjelper man så de som ikke har det så bra i Norge? Svekker velferdsstaten ved å gi de som er rikest mest skattelette? Hjelper man de svakeste ved å fjerne formueskatten?

Retoritten deres om at dere er på de svakeste side klinger noe hult når dere samtidig går inn for å undergrave velferdsstaten ved å fjerne viktige deler av finansieringen av den.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Pussig at du nevner alenemødre som en gruppe Frp er opptatt av å hjelpe forresten. Jeg fant et Carl I Hagen-sitat om alenemødre. Hør her:


Alenemødre som ved uansvarlig livsførsel har seg selv å takke for at de har kommet i denne situasjonen, får i dag for mye hjelp fra det offentlige. En kvinne som for eksempel blir gravid i ung alder med flere menn og velger å bære fram barna, må selv ta konsekvensene.

Er ikke Carl I Hagen en viktig del av partiet fortsatt?

Og når en ung mor sliter økonomisk, så er nok årsaken mer sammensatt enn bare å skylde på høye bilavgifter og høye strømregninger. Strømprisen er markedsstyrt i Norge, noe jeg trodde Frp hadde stor sans for? Dere vil jo ha markedsstyring på de aller fleste områder, til og med helse og omsorg?

Renteøkninger ja. Det er viktig å hindre. Og da er det svært viktig å ikke bruke for mye oljepenger! Har Frp greidd å dempe iveren etter å pøse på med mer oljepenger?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] it if the Progress Party, a hybrid of social democratic, conservative and libertarian ideas, would move further in that direction.   Please [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] et av sine politiske forbilder. Etter Tim Philips’ tale har hun visst ombestemt seg og i et blogginnlegg skryter hun nå Obama-hateren opp i [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Beklager Mette, du tilhører et parti uten moral og troverdighet.
Teaparty bevegelsen er grådighet satt i system. Frp står for mye av det samme som Teapartybevegelsen, markedsliberalisme og atter markedsliberalisme.. Skal gi deg et eksempel fra en Frp kommune; Barnehagesektoren privatiseres fordi det er billigere. Billigere? For hvem? Tilbudet er ikke lengre mulig å følge opp fordi det betyr en voksende administrasjon for å kunne følge opp at de private barnehagene følger minstekravene, en har gått fra 2 til 4 heltidsansatte i administrasjonen – og enda er det ikke nok, 2 til skal ansettes i løpet av neste barnehageår. – Altså, + 4 mennesker i byråkratiet for å understøtte Frps politikk, 4 heltidsansatte i “ikkeproduktivt” arbeid for prinsippet om privat barnehagedrift. – penger spart? Redusert byråkrati? Bedre tilbud til barn og foreldre? Ingen av delene er oppnådd, der er flere klager på de private barnehagene enn de gjennværende kommunale, det er avdekket flere brudd på lovverket vedr. antall barn pr m2, pedagogisk tetthet er vesentlig lavere enn for de kommunale barnehagene.(for man vil jo gjerne at barna skal både utvikle seg og lære noe mens de er 7-8 timer i barnehagen eller er det oppbevaring som er tingen?) Bompenger – nettopp foreslått og vedtatt av en Frp ordfører. Redusert antall omsorgsplasser for eldre, besluttet av en Frp ordfører fordi det ble for dyrt.. Makt korrumperer heter det, spesielt virker det som at Frp ordførere har en tendens til å gjøre motsatt av det de sier før de blir valgt, når virkeligheten treffer dem midt i tryne blir det plutselig en annen lyd i fløyten.. Trikset da blir å skylde på dem som ikke gir dem nok penger til å gjennomføre kuttene i inntekt samtidig som man skal forbruke mer. For de fleste av oss med økonomisk utdannelse og erfaring så anses det som problematisk å bruke mer enn hva en har disponiblet men ikke for en Frper. Kanskje ikke så rart at Frp er det partiet med flest medlemmer med konkurser bak seg, økonomisk utroskap og ufaglærte noksakter som kan løse verdensproblemer ved å lukke øyne og ører?
Nei, måtte Frp krype tilbake til det ormebolet det en gang kom ifra, et parti for sutrerne, de misfornøyde undermålere som ikke lykkes for de har ikke guts nok eller brain nok til å klare seg i et moderne samfunn. Partiet som får sosialklienter, handicappede og minstepensjonister til å stemme på seg selv om det vil bety redusert livskvalitet og handlefrihet. Partiet som i opposisjon mener en ting men i posisjon kan mene det motsatte – uten å blunke.

Summen = 0 i troverdighet, 0 i stil og 0 i nødvendighet for verdens sivilisasjoner.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Odd: synes det er et positivt tegn at folk i mangel på god argumentasjon mot vår politikk og politiske meninger heller må ty til eldgamle sitater fra en tidligere partileder :)

Harald: Les denne: http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____23555.aspx

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00