av Mette Hanekamhaug | 19. april, 2010  

Ja – vi vil avvikle Lånekassa!

Et spørsmål flere elever og studenter stiller meg, er ”ønsker dere å fjerne Lånekassa?” Og ja – det vil vi!

De fleste av oss som har vært studenter og vært i kontakt med denne byråkratiske, statlige institusjonen har opplevd lang saksbehandlingstid, dårlig oppfølging og service, at det er umulig å oppnå personlig kontakt osv. Dette er i alle fall de opplevelsene jeg husker fra mine dager som ufrivillig ”kunde”.

Dagens Lånekasse representerer en byråkratisk, monopolistisk institusjon. Uansett hvor dårlig service Lånekassa yter, studentene kan ikke velge noe annet. Derfor trenger heller ikke Lånekassa å skjerpe seg når det kommer kritikk. De trenger ikke gjøre noe – de har kundene sine uansett. Staten har monopolet. Staten vet best.

FrP ønsker å erstatte Lånekassen med en statlig garantiordning for hver enkelt student. Denne innebærer at studentene har nøyaktig de samme rettighetene, de samme fordelene, de samme godene og samme vilkårene som de har i dag. Forskjellen er at vi åpner for at private banker skal få mulighet til å tilby disse tjenestene. Vi konkurranseutsetter Lånekassen.

På den måten skapes konkurranse mellom bankene om å lokke studentene til å hente ut sin garanti hos dem. Konkurranse fører til at bankene kanskje må strekke seg litt ekstra for å få studenten som kunde; tilby bedre lånerente, lengre tilbakebetalingstid, bedre rente på en eventuell sparekonto en har ved siden av eller annet. Samtidig vil servicen og behandlingstiden bli betraktelig høyere, da bankene vet at de må yte service for å beholde nettopp deg som kunde.

Å konkurranseutsette tilbudet om stipend vil overføre makten fra et inngrodd, statlig monopol og over til forbrukeren, nemlig studenten!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Høres ut som et forslag som kan overleve.
Kunne du ikke presisere dette litt nærmere?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

På hvilken måte mener du, hva ønsker du vite mer om?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

hvilken garanti har studenter for at de får fullt lån og stipend? at de får samme tilbud som i dag. Bankene må jo gjøre drastiske forandringer så knotette som de er i dag på lån og når de da skal låne ut til titusenvis av nye ferske 15-16åringer og oppover må jo det sette en stopper i tankerekken til en hvilken som helst bank.
Vil deres ordning sikre at vi som tar høyere utdanning ikke får mindre en 80000 som vi har nå, eller vil det bli opp til bankene? vil alle få samme sum eller vil summen være bestemt ut ifra inntekt til foreldre og diverse

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

hvordan (i huleste) har dere planer om å få private banker til å tilby oss studenter stipend i 8 år? Har du noensinne hørt om et privat selskap som frivillig gir bort flere titalls tusen kroner, per kunde, i året? Grunnen til det er god økonomi at staten kan tilby dette er jo fordi utdanning er en investering i fellesskapets fremtid, det er en investering i humankapital, noe staten får igjen via deltakelse i samfunnsbygginga og skatteinntekter. Eneste måten private banker vil få igjen i nærheten av denne pengesummen vil være om man binder seg til bankens tjenester resten av livet. Og dette strider jo imot frps neoliberale grunnprinsipper om laissez faire og det ‘frie’ marked. Dette vil jeg gjerne at du svarer på!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vil staten fortsatt dekke 32.000 kr i stipend slik ordningen er nå?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Når ble lånekassen så mye verre enn bankene ? Jeg har enda tilgode å høre fra mine døtre og deres venner at de har hatt uoverstigelige problemer med denne byråkratiske monopolistiske institusjonen.

Jeg antar at studentene som oppsøker disse snille bankene skal ha staten som kausjonist, eller garantist som du skriver, og ved mislighold skal den samme staten ta støyten, som i dag ?

Hvordan ser du for deg at denne garantiordningen skal kunne gjøre det lettere for studentene å få lån og stipend ? Vil kravene til studiekompetanse og fremdrift i studiene bli noe anderledes med denne ordningen ?

For noe vrøvl…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Studentene har nøyaktig de samme rettighetene, de samme fordelene, de samme godene og samme vilkårene som de har i dag.

Ja hvorfor ikke ha det sånn og kalle det lånekassa? og lånekassa svarer da på alle henvendelser.

Forakter politiker-broilere som Mette Hankamhaug, at broilere finnes viser hvor råttent alt er. Ikke noe ekte demokrati.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Og litt til: du sier:

“…vil servicen og behandlingstiden bli betraktelig høyere”, hvorfor er det bra om behandlingstida blir høyere?

“vil overføre makten fra et inngrodd, statlig monopol og over til forbrukeren” Men jeg mener bestemt at som lånekassekunde er jeg mottaker av et statlig gode, ikke en FORBRUKER. Det er nettopp derfor betingelsene er så gode

“De fleste av oss som har vært studenter og vært i kontakt med denne byråkratiske, statlige institusjonen har opplevd lang saksbehandlingstid, dårlig oppfølging og service, at det er umulig å oppnå personlig kontakt osv”.

Jeg har studert i 6 år, og har aldri opplevd dette. Rask behandling, pengene er der alltid i tide, og alltid svar å få når jeg har lurt på noe. Dette grunner antakelig i at jeg alltid har søkt i god tid før fristen, med en gang oppfordringen om å starte å søke blir sendt ut på mail/sms. I DnbNOR, Scandia og Nordea derimot har jeg opplevd elendig service, lang telefonkø, lang ventetid og en ovenfra-og-ned holdning på bakgrunn av min lave alder og få sparepenger.

Å være kunde i det private markedet lønner seg ikke for fattige studenter, markedsstyring lønner seg bare for de bemidlede. Jeg synes det er på tide at frp ser på virkeligheten for “folk flest” og ikke lar seg styre av ideologi

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Synes egentlig Mette er lett og forstå. Når hun skriver at det vil være nøyaktig samme rettigheter som tidligere så er vel det ganske krystallklart?

Jeg er for enhver konkurranseutsetting som kommer individet til gode. Monopolistisk og beskyttende tankegang fra myndighetenes side gir flere ulemper enn fordeler og er ikke å anse som en god løsning uansett hva det gjelder.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvordan hadde dere i FrP tenkt at studenter med inkassosaker på seg skulle få lån i private banker? Sånn som systemet er i dag vil det jo bare være de studentene med plettfritt “rullebald” som vil få lån og stipend hvis denne ordningen bilr tatt i bruk..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tull og tøys!
Frp bidrar bare til å øke de sosiale forskjellene mer. Så du mener at bankene vil gi stipend, utsette rentene og holde dem på lavt nivå? Om lånekassen avvikles, vil studielånet bli som alle andre lån!
Helt utrolig hvor lite gjennomtenkt du er.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg deler ikke din oppfatning av Lånekassen. Her virker det som om du har funnet opp klassiske argumenter mot statlige virksomheter, uten at de er fundert i virkeligheten. Jeg har aldri hatt problemer med Lånekassen, kommer gjennom på telefonen relativt enkelt – uten at det nå omtrent er noen grunn til å ringe; de har jo nettsider hvor man kan logge inn, søke om betalingsutsettelser og til og med søke om lån elektronisk. Du kan sågar undertegne gjeldsbrevet elektronisk! Privatisering er i dette tilfellet noe av det mest misforståtte jeg noen sinne har hørt. Jeg vet dere i Frp er glade i å privatisere, men dette blir for dumt! Bruk tiden din på noe annet!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva!
Har du ikke noe bedre å komme med a Hanekamhaug…. Dette er jo nesten til å le av!!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Leser utrolig mange merkelige kommentarer her.

Problemet med lånekassen er som Mette sier at det er lang saksbehandling og dårlig service. Det er også riktig at dette er noe som letter skjer der hvor monopol allerede er oppstått. Statlig monopol er vi i Norge imot. Konkurranse er viktig.

Bankene har masse gode grunnlag for dette:
- Nye og sannsynligvis lojale kunder
- Boliglån og billån vil personen ta i neste omgang
- Vil ikke tape penger med garanti fra staten

Unge mennesker tjener på det:
- Raskere og mer profesjonell saksbehandling
- Bedre tilbud

Alle vi andre tjener på det:
- Vi trenger ikke å betale skattepenger for alle de vi har ansatt i lånekassen. De kan nå begynne å jobbe i privat sektor og bidra til felleskapet.
- Mindre skatt på alle oss andre

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Et interessant spørsmål i denne sammenhengen er hva bankene skal tjene på å tilby lån til de samme vilkårene som lånekassen gjør i dag. Insentivene til komersielle banker er jo ikke å sørge for at den norske befolkning får gode utdanningsmuligheter.

Som student kjenner jeg meg ikke igjen i beskrivelsen din av lånekassen. Såvidt jeg vet studerte du jo ikke så lenge, så kanskje du husker feil…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

til Rutger: Jeg har ikke problemer med å forstå hvordan bankene kan tilby oss lån, men hvordan kan de tilby oss stipend?

Og hva mener du med: “de kan nå begynne å jobbe i privat sektor og bidra til felleskapet (sic!)”. Mener du at folk som jobber i offentlig sektor ikke driver verdiskaping? det må du gjerne utdype og begrunne.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er i utgangspunktet enig i det du skriver om: De har monopol og bestemmer hvem som skal få, og hvor mye du skal få!
Som Pilot i utdannelse finner jeg dette ekstremt tungt når jeg må betale kanskje en av Norges dyreste utdannelser selv, uten noe mulighet til å lån og stånad fordi jeg ikke vil gå gjennom luftfartsskolen! TYPISK!
Du ser ikke at høyskolen i akershus får studielån til studentene sine, mens høyskolen i Tromsø ikke?!
Samme prinsipp her..
Forkastelig, men jeg tviler på at dette blir ordnet noe på uansett! Fint å finansiere en utdannelse på over 700 000kr selv!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg har nok en annen oppfatning av Lånekassen etter flere års bruk, men det er nå min oppfatning. Lurer imidlertid på hvordan denne garantiordningen skal bli mindre byråkratisk enn Lånekassen? Hvem skal administrere en slik ordning? Ettersom det er staten som skal garantere, blir det vel et statlig organ som skal utstede garantiene, eller…?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bare godt hvis den lånekassen forsvinner, for den er bare ei god melkeku for staten. Uansett burde det ikke være tillatt for for folk som utdanner seg til arbeide i den offentlige sektor og låne her. Lønnen er simpelthen for lav, så folk kan rtisikere og skulle betale ned til de nesten skal på pensjon.
Allt overskudd av løn som ellers skulle være til ferier osv. havner hos ågerkarlene i Statens gullgruve. Lånte 70 000 for 5 års videregående utdannelse, i gjennom årene har jeg betalt langt over 200 000 tilbake. Hadde jeg hatt en riktig lønn, var det hele blitt nedbetalt langt hurtigere, så det kan ikke betale seg og låne til de her utdannelser. (Er pedagog). De unge skulle heller ha betalt for og dyktiggjøre seg for samfunnet, i stedet for at de skal betale for det. I virkeligheten betaler en for og få lov til og arbeide. Det hele er ganske absurd, simpelthen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Morsom tanke, men hvordan skal da stipendordningen videreføres? Så vidt jeg vet dekkes kostnadene ved å gi ut stipend av renteinntektene Lånekassen har. Om renteinntektene skal gå til private banker, hvem skal da finansiere stipendene?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg synes ikke dette er noe godt forslag i det hele tatt.

1) Dersom du ikke liker Laanekassen kan du ko gjerne skaffe deg studielaan privat, dersom du foretrekker det. Eller ta jobb.

2) Dersom Laanekassen privatiseres vil det komme et mellomledd som vil ha sin del av pengene. Privatisering er ikke alltid noen god ide og kan ofte lede til mye daarligere service for kundene – siden selskapets formaal vil vaere PROFITT, i motsetning til aa yte en service for offentlige. Se for eksempel paa hvor mye daarligere rennome’ togselskapene fikk i Storbrittania etter at de ble privatisert, eller de mange uheldige eksempler paa “outsourcing” av omsorgstjenester.

3)Det vil vaere billigere aa forbedre “bedriftledelsen” i Laanekassen som den er, enn aa legge om systemet helt. Det vil koste MASSE aa foreta en stor endring/privatisering – det vil vaere mye billigere aa forbedre det systemet man har. Sett inn noen gode sjefer i Laanekassen, bli kvitt ansatte som ikke yter.

4) Har noen spurt Laanekassen om hvordan de selv mener at de kan bli bedre? Det kan hende rammebetingelsene/regelverket holder dem tilbake.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I disse Hjernevask – tider lurer jeg på hvilken norsk forsker du har vært i snakk med, Hanekamhaug. Vis meg en undersøkelse der forholdet mellom student og lånekasse er tatt opp, som sier akkurat dette du nevner!

Pengene har alltid komt inn på konto til rett tid og jeg har aldri hatt behov for å ringe dem. Jeg sendte mail en gang, og fikk svar dagen etter på at pågangen var stor akkurat nå, men e-posten var sett og ville bli besvart innen et gitt tidspunkt. Og jeg fikk svar lenge før dette tidspunktet. Jeg ser ikke problemet! Du kan ikke gjøre som hun kjære lesbiske forskeren i Eia – programmet og si “jeg har jo vært lita sjæl en gang da” og dermed si at dine erfaringer er fakta for et representativt utvalg studenter som benytter seg av Lånekassen.

Men for all del, la oss slutte å studere, slik at vi kan skape klasseskille i landet igjen. Slik at de som har mulighet å skaffe seg lån alene kan havne på toppen, de som klarer det med kausjonist på midten, så kan alle oss andre som nok ikke vil få det på grunn av for høy inntekt hos foreldre eller for liten inntekt tidligere år – hva det måtte være – havne på bunn. Og hva med å privatisere enda mer? Hvorfor er politiet bare offentlig? Hva med privatisert politiorgan? Hva med salg av vin og brennevin hvor som helst? Eller kanskje vi kan starte skoler etter evnene til elevene, ikke etter enhetsskoletenking?

Det du må forstå, Mette Hanekamhaug, er at du KAN IKKE ta dine egne erfaringer og “hva du har hørt på bygda” til grunnlag når du skal ta avgjørelser som hele Norge gjerne vil si sitt om.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Savner en viss motargumentasjon fra Hanekamhaug mot disse kommentarene…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Helt fantastisk å se virkningen av ti-år med sosialdemokratisk hjernevask! Eia, hvor er du? Først: Lånekassen scorer systematisk svært dårlig på alle kundeundersøkelser. Og JO, DU ER KUNDE SELV OM DET ER ET STATLIG GODE DU TILDELES! Jeg ser av at et annet innlegg at man tydeligvis mener at dersom du ikke kjøper en vare eller tjeneste, har du ikke rett til å bli oppfattet som kunde. Hva med helsevesenet, eller for den saks skyld ligningskontoret eller NAV? Denne innstillingen er jo en DRØM for alle offentlig ansatte i servicefunksjoner: Drit i service og kvalitet, kundene dine nyter jo godt av offentlige goder, og da kan de jo ikke forvente noe. Tilbake til denne ideen: Slett ikke dum i utgangspunktet, all konkurranseutsetting er et ubetinget gode. Offentlig sektor er gjennomgående hinsides udugelig når det gjelder å levere kundersevice og kvalitet (Helsevesenet, NAV, Ligningskontorene, Samordnet opptak, Jernbaneverket og Nsb osv. Listen kan gjøres MEGET lang, dette er bare noen av de jeg personlig kjenner.) Faktisk er det slik det fungerer i f.eks. USA, selv om det ikke er noen grunn i seg selv til å kopiere en løsning. Rent operasjonelt er det jo ikke rocket science: Den samme dokumentasjonen som ligge til grunn for å få lån i Lånekassen blir gitt bankene, som med utgangspunkt i statlige garantier gir studentene lån. Ved mislighold punger staten ut, og overtar kravene for inkasso på ordinært vis. Renter og alle andre betingelser styres selvsagt politisk. Lignende problematikk har vi jo i dag med BSU, så dette er løsbart. Ikke minst må man kunne flytte lånet akkurat slik man flytter BSU-kontoen mellom bankene slik at man ikke får innelåsingseffekter.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

kjære Victor Lima, jeg regner med at det var meg du siktet til med: “Jeg ser av at et annet innlegg at man tydeligvis mener at dersom du ikke kjøper en vare eller tjeneste, har du ikke rett til å bli oppfattet som kunde”

Minner om at jeg sa: “som lånekassekunde er jeg mottaker av et statlig gode, ikke en FORBRUKER”(uthevelse i originalt innlegg).

Du sier at all konkurranseutsetting er et ubetinget gode. Aha! så det er derfor det vanker så mye ros til den private eldreomsorgen og asylmottaka altså! (sarkasme)

Jeg er skeptisk til profittmotivet som alltid vil være tilstede i en kommersiell virksomhet som en privat bank er. Jeg sier ikke at profittmotiv er negativt i seg selv, men når det gjelder et velferdsgode er det faktisk negativt. ubetinget.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Et bedre forslag ville vært å hatt rentefritt studielån, med stipend for de som fullfører utdanningen (gjør det bra). Hvorfor skal staten tjene masse penger på at alle må ha seg en utdanning. Dette får de igjen i form av skatt når folk begynner å jobbe.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg bare tenker atte :-)

De som ikke ønsker å benytte lånekassens tjenester kan vel enkelt gå i bankene og be om å få kjøpe tilsvarende tjenester der?

Da kan jo lånekassen også eksistere slik at man sikrer at absolutt alle får tilgang til stipend og lån, samt at vi får svaret på om denne lånekassen er så ille å forholde seg til.

Personlig har jeg ingen spesielle negative erfaringer med lånekassen som gir særdeles gode betingelser er svært forutsigbar mhp. lånerenter (både faste og flytende) pga sitt etterslep i forhold til øvrige banker.

Rett nok finnes enkelte tjenester som kunne trengt en konkuranseutsettelse, men lånekassen er nok ikke noen versting.

Forøvrig savner jeg som enkelte andre her at Hanekamhaug aktivt engasjerer seg og argumenterer for sin sak.

Alternativt må vi vel kunne konkludere med at hun har endret standpunkt?

Jeg velger å tolke det slik inntil videre… :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette høres ut som en forkastelig idé. Lånekassen som den eksisterer idag fungerer utmerket hvis man holder seg til anbefalte frister og datoer.
Jeg har en sterk mistanke om at dette bare er ennå et ledd i FRPs pågående kampanje for å privatisere Norge fullstendig.
Greit, la oss anta at staten står som garantist for lån og eventuelt stipend. Vil dette fungere i lengden? Neppe. Kjenner jeg FRP rett, vil det om noen år hevdes at denne garantiordningen blir for dyr, og noen vil jobbe for å fjerne den.
Hva skjer så?
Jo!
Det som skjer er at Norske studenter, som i USA, må ha plettfritt rulleblad for å låne i private banker. Disse bankene står fritt til å bestemme renter, betalingsfrister og andre vilkår. Eller om man får låne i det hele tatt!
Med andre ord… ‘folk flest’ får ikke lån.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvis det VIRKELIG skal være valgfrihet kan ikke Lånekassen fjernes til fordel for noe annet! Folk må isåfall kunne velge mellom både Lånekassen og evt. andre ordninger (f.eks. slike som skisseres i bloggen).

Privatiseringsglade krefter glemmer ofte å ta med i betraktningene sine at ikke alle ønsker å bruke et tilbud fra det private næringsliv. Skal ikke disse ha muligheten til å velge et tilbud 100% i regi av det offentlige? (Når det er snakk om tjenester som ligger eller bør ligge under det offentliges ansvarsområde.)

Bruk heller litt krefter på å få de offentlige tilbudene i skikkelig orden (i første omgang iallefall).

Og til slutt, sitat fra bloggen: “Ja – vi vil avvikle Lånekassa!” og “Vi konkurranseutsetter Lånekassen.” Lånekassen blir ikke konkurranseutsatt hvis den avvikles, det går ikke an å konkurranseutsette noe som ikke eksisterer lenger!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Veldig bra forslag fra FrP og Hanekamhaug! Regjeringen har jo fullstendig glemt studentene.. Dårlig serivce hos lånekassa, lave satser som aldri øker, og et løfte om 11 mnd studiestøtte som de brøyt allerede 1. måneden etter valget!

Dette forslaget vil jo gjøre slik at man vil få konkurranse, og konkurranse vil jo alltid være bra for kunden. Jeg ser at noen vil beholde lånekassen, men at andre kan gå i en annen bank. Ja, behold gjerne lånekassen for de som ønsker det, men gi den statlige garantien til bankene! Da skal jeg love dere at lånekassen hadde kapitulert fort som bare det, fordi bankene ØNSKER å gi gode betingelser til studentene!

Etter jeg begynte å studere har jeg begynt å stemme FrP. Det er en skam for Norge å se hvordan regjeringen ødelegger skole-Norge. FrP har løsningene på dette, og FrP er partiet for studentene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Konkurranseutsetting er en god grunntanke for oss aktører og forbrukere.

Staten har ikke makt til å stille krav til bankene i forhold til stipend. Eller mener du kanskje at bankene skal underlegges større statlig kontroll?

Og hvordan, Hanekamhaug, hadde du tenkt at bankene skulle dele ut stipend? Statlig støtte direkte til bakene? Hvordan skulle det organiseres?

Og hva med lån, er det realistisk å tro at rentene vil være like lukrative pr. i dag for studenter? Jeg tror du bør se hvordan rentene har utviklet seg gjennom tiden for så å trekke en konklusjon.

Hvis du kommer med et slik forslag bør du kunne utrede nærmere hvordan du hadde tenkt at dette skulle gjennomføres.

++ å pirke på i dette innlegget, men jeg tror ikke det bør tas bokstavelig ord for ord.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

ser mange er imot henne her, og skriver hvordan skal vi få ditt og datt. hun sier jo at godene blir som før. da skader det vel ikke??
og, har selv hatt dårlige erfaringer med lånekassen. at jeg ikke fikk stipend fordi mine foreldre bor for nærme og tjener for godt. jeg var knapt på grensa. ville vært mye dyrere å bo hjemme med bom og alt annet man må passere, når man har en lærlingejobb der det ikke går busser tidlig nok. Måtte kjørt bil 3,5mil og gjennom 2 bommer hver dag. DET ville vært mye dyrere enn å bo på hybel i nærområdet. har også samboer – ikke intressert i å flytte hjem igjen.
stipend skulle vært uavhengig av foreldre, og ALLEFALL ETTER FYLTE 18 år. men det er vel en annen diskusjon.
Lånekassen vil heller ikke svare, eller hjelpe deg med noe. de bare sier les regelverket. sånn er det. uansett hvilke grunner du måtte ha så driter de i deg.
skulle allefall ordnet med en ny løsning så ting ville blitt ordnet på en bedre måte.
Jeg måtte jobbe dobbelt for å ha mulighet til å gå skole, og måtte avslutte min lærlingetid og fikk ikke noen utdanning da jeg mistet min jobb på kveldstid, rett og slett fordi jeg ikke ble motivert nok, og altfor sliten av stresset for årekke den. til å klare å sitte og selge ting over telefon.
hvilke alternativer har studenter?
man må ha utdanning for det meste nå for tiden.
skulle gjort ganske mye med dette sytemet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

er veldig vanskelig å svare utfyllende på alle kommentarene her, men skal forsøke oppsummere litt av det som er kommet frem.

BSU, boligsparing for ungdom, er en tjeneste som er basert på en statlig garanti om skattefradrag, gunstig sparerente osv, men er tilbudt av det private bankmarkedet. Dette tilbudet fungerer etter min oppfatning meget bra. Alle er sikret de samme garantiene, som sparebeløp og skattefradrag, samtidig som at bankene konkurrerer med mer gunstig sparerente, bedre rente på andre kontorer du eventuelt velger ha i banken osv.

Det samme systemet ønsker vi for stipendet. Den statlige garantien en har i dag for størrelsen på stipendet (som vi i første omgang vil ØKE) skal ligge til grunn, de samme betalingsvilkårene, gunstige nedbetalingsordningene og rentene skal være nøyaktig de samme som i dag. Forskjellen er at du som kunde med garantien i hånd kan velge hvilken bank du ønsker inngå samarbeid med for å hente ut denne garantien.

Bankene vil således konkurrere om å få studentene til å ta ut sin garanti i sin bank, og dermed kunne tilby mer gunstige ordninger enten for stipendet eller alternative kontoer en måtte ønske å eventuelt flytte over/opprette i den banken.

Studentene er slik garantert de samme gunstige lånebetingelsene som i dag, men vil oppleve at bankene i sin konkurranse om å få deg som kunde vil kunne tilby ekstra goder utenom det som foreligger i den statlige garantien.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Victor Lima: Du sier at Lånekassen scorer lavt på alle kundeundersøkelser. Jeg har aldri fått verken tilbud om, eller beskjed om, å delta i en slik undersøkelse. Jeg har pokker meg vært student og levd på denne kassa nå på femte året. Skal bare noen få få svare, da?

Og i tillegg lurer jeg jo på hvem de sammenligner med, og hvilke spørsmål som kommer dårligst ut? For hvis de stiller spørsmål som dette:

Mener du at Statens Lånekasse for Utdanning gir nok støtte til studenter i høyere utdanning?
Mener du at Statens Lånekasse for Utdanning deler opp støtten i et naturlig, månedlig beløp?
Er det noe du vil forandre hos Lånekassen?

Så kan jeg jammen meg være enig med deg i, at de kommer dårlig ut ja. Mitt svar på de tre spørsmålene er nei, nei og ja. Og disse spørsmålene har blitt stilt der jeg har vært student i løpet av disse årene, og det er ytterst få som motsier meg (av de jeg har diskutert med, selvsagt. Dette er ikke fakta bare fordi jeg har diskutert det med en god del personer). Men jeg lurer virkelig på hvilke undersøkelser det er snakk om der Lånekassa kommer dårlig ut på; når ble disse gjennomført, hvem deltok, fra hvilke deler av landet, by eller bygd, med hvilke leiepriser, hvor nærme skolen bor de som svarte, hvilke spørsmål har de stilt kassa, og hvor lenge har de måttet vente på svar?

Bruk heller huet på noe bedre. For eksempel kan dere jo prøve å få tennene inn som en del av kroppen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Noe av det som i alle fall vil forbedre seg er servicen ytt av instansen som faktisk utbetaler stipendet.

Lånekassen er i dag ikke videre kjent for god og personlig service. Jeg har selv hatt dårlige erfaringer her, og har snakket med utallige studenter som er misfornøyd med servicen, eller mangelen på den, som er ytt av Lånekassen.

Dette være seg treg saksbehandling, mangel på personlig service og svært vanskelig å få personlig kundebehandling.

Noe av årsaken til dette er at dette er typiske kjennetegn ved en monopol-situasjon; hvorfor skal ene-tilbyderen forbedre seg når kundene uansett er tvunget til å benytte seg av dem? Uten konkurranse eller alternativer foreligger det heller incentiver til å forbedre seg – kundene er jo nødt til å velge disse uansett.

Det er en god grunn til at kartellvirksomhet er ulovlig i Norge, nettopp fordi det er ugunstig for forbrukerne – her studentene!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei,
Dette virker på meg som en dårlig ide.

En bedre løsning hadde vært å sett på selve finansieringen en må gjøre for å ta høyere utdanning i dette landet.

Hvorfor skal man betale ned som et hvilket som helst boliglån med flytende renter og eneste bonus at renten ikke løper når man studerer og lånekassen ikke kan ta hus og annet om man ikke klarer å betale? ( men slenge på noen gigantiske gebyrer har staten helt sikkert lov til )

Renten på lånet burde være 0 og evt følge infasjon.
Trenger man 200 000 for å bli lærer, betaler man ned 200 000 og ikke 4-5-8% rente på dette avhengig av markedsrenten.

Men slik lettet kan man jo ikke ha i et land som Norge.

Jeg har heldigvis “bare” 164 000 igjen nå og er ferdig med lånekassen når jeg er 54 år. “jippi!”

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Marion: er svært mange spørreundersøkelser, kundemålinger, valgbarometer osv jeg ikke er blitt spurt om også… det gjør ikke at jeg betviler at et representativt utvalg er blitt gjort.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] This post was mentioned on Twitter by Undre and R083r7, Casper Cornelius. Casper Cornelius said: RIP #Lånekassen? #FrP har faktisk et godt poeng her: http://bit.ly/8ZEBL6 [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Har aldri hatt noen problemer med Lånekassen (alt går jo lekende lett over nett!).

Og hvordan skal bankene kunne tilby stipend? Eller blir alt bare lån? Kan også se for meg at rentene kommer til å være på samme nivå som vanlig lån.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg synes forslaget er bra. Jeg vet ikke hvor lenge jeg i min tid har sittet å ventet på svar fra Lånekassen. Det er jo en organisasjon som har massevis av arbeid en måned i året, lite i resten av året. Det må da være dyrt i tillegg til at det blir lange ventetider på høsten. Hadde bankene løst dette gjennom en statsgarantiordning ville tilbudet blitt bedre og kostnadene lavere.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Noe må skje ihvertfall, jeg har i løpet av denne våren fått løpende brev om at stipendet mitt er gjort om til lån, på tross av at alle eksamener er bestått.

Grunn: Jeg hadde “tjent” for mye. Problemet er at jeg har ikke tjent noen ting. Jeg er trygdet fordi jeg ble syk og ikke lenger fikk de sertifiseringene som var nødvendig i mitt yrke. Om man er på trygd som meg, og har de begrensningene det innebærer, som f.eks. at man under INGEN omstendigheter for lov å tjene penger “eller drive verdiskapende virksomhet (som f.eks å pusse opp hjemme), så må man faktisk forholde seg til et lavere inntektskrav enn de som faktisk er friske og utenfor trygdesystemet.

Det er lett å forstå bakgrunnen for en slik ordning, men konsekvensen er jo et system som virker mot seg selv.

Konsekvens for meg: Et kjempelån gjør at jeg ALDRI egentlig kommer til å tjene inn utdanningen min. Jeg kommer til å få bukt med lånet, men livet mitt kommer i mange år til å være preget av at jeg må leve på et minimumsgrunnlag.

Mitt regnestykke viser at om jeg hadde tatt en jobb i kassa på RIMI f.eks, og tjent 135 kroner timen og steget med 2 kroner i året, så ville livsinntekten min, regnet fra nå og frem oversteget inntekten min med 3årig bachelor med to millioner. Kjempemotiverende.

Problemet mitt er at jeg aldri egentlig har fått noen service i lånekassa i det hele tatt. Det tar minimum 15 minutter å få kontakt med noen på telefonen, og mest sannsynlig en halvtime eller mer. Jeg har derfor aldri hatt muligheten til å få en god forklaring av vilkårene på lånet jeg tok, og siden jeg mangler juridisk bakgrunn fremstår de relevante dokumentene som uforståelig for meg.

Tusen takk til statens lånekasse. Kjempegode vilkår. I en hvilken som helst annen bank ville det eksistert en kundeveileder som kunne forklart meg litt, men hos dere har jeg aldri sett noe sånt. Dere er bare en overskrift på et nettsted og i et brev som jeg får i ny og ne. Det alene gjør at dere har dårligere vilkår enn en hvilken som helst annen bank.

Det beste for meg er nå å bli sykemeldt i fem år til for “lure” systemet. Dere har utvist urimelig oppførsel mot meg. Her kommer den i retur!

PS! Jeg mener med det at jeg er 100% enig med bloggeren

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Fortell meg, hvilken bank vil låne en student som ikke har jobb og ikke har noen garanti for jobb etter endt utdanning, ca 80 000 kr i året (400 000 kr for en femårig utdannelse) med fryst rente frem til endt utdanning og ingen nedbetaling før endt utdanning/ansettelse?

Jeg synes dette høres lite lukrativt ut for den som låner ut penger. Og hvis man da legger til at ca. 32 000 kr av disse 80 000 kronene kan bli omgjort til stipend, dvs. for banken penger ut av vinduet, da vil jeg tørre å påstå at en hver person som jobber i bank som gir denne avtalen, er stokk dum i hodet.

BSU blir noe helt annet, det kan ikke sammenlignes en gang. Der setter jeg INN penger, jeg FÅR/LÅNER dem ikke. Og ikke kan jeg sette inn 80 000 kroner i året heller. Så å sammenligne en sparekonto med et lån er jo helt bak mål.

Gjør heller den avtalen Lånekassa gir unge voksne i dag bedre, så slipper du å prøve å avvikle hele greia. Sorry, men jeg tror det blir en litt for tung byrde å bære. Det vil nok ende med at bankene i Norge går i dass, mens Lånekassa fortsatt står fordi den er statlig og i staten ligger pengene i dette landet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvilken bank krever 350 kroner om du betaler avdraget en dag for sent? Ingen! Jeg hadde gledelig byttet studielåntilbyder om det var mulig. Og til dere som tydeligvis ikke forstår noe av det Hanekamhaug skriver og som sikkert trur det er den enkelte bank som gir deg fordeler ved BSU-sparing, og det enkelte apotek som sponser billige blå resepter osv, -dere vil aldri forså hva statlig garantiordning betyr. Konkuranse er sundt, når alle inkluderes i den statlige ordningen. Og det vil de med en slik ordning.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kjempebra forslag! Er på tide at offentlige monopol som dette avskaffes! Vi studenter er kunder og forbrukere, og fortjener en ordning som gjør at vi selv kan velge hvor vi vil være kunder og hente ut stipendet vårt!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Beklager uklarheten, i min enkle verden er KUNDE og FORBRUKER relativt synonymt, “but I stand corrected”. Videre: Konkurranse er ikke TILSTREKKELIG, men NØDVENDIG for å få kvalitet. Faktisk så vil man fremdeles oppleve dårlig service og kvalitet OGSÅ med konkurranse, men disse aktørene vil så forbrukerne/ kundene velge vekk og til sist bringe til avvikling/ konkurs. For øvrig er jeg ikke enig med din beskrivelse av eldreomsorgen, i Oslo er det tydeligvis en rekke private aktører (og kommunale også, faktisk) som leverer, og de blir da selvsagt veldig populære og etterspurt. Når det gjelder asylmottak så er jeg ikke så interessert i at de skal være “populære”, kan vi senke kvalitetsopplevelsen såpass at vi avskrekker en rekke lykkejegere så er det samfunnsmessig absolutt en fordel. I øyeblikket er det slik at selv de enkleste mottak leverer en høyere standard enn det alle norske gutter (nåja, en del av dem, i det minste…) hvert år opplever under militærtjenesten. Kan vi tilby det til våre vernepliktige, ser jeg ikke hvorfor det ikke skal være tilstrekkelig for asylsøkere. Når det gjelder “profitten” , så er det mekanismen som gir oss best mulig ressursbruk, eller “biggest bang for the buck”, for å ta det litt populistisk. Her ligger hemmeligheten til hvorfor noen aktører i samfunnet fungerer så mye mer effektivt: I offentlig sektor er det INGEN incentiver til å gjøre ting smartere og mer effektivt. Du sender bare regningen til skattebetalerne. Derfor eser offentlig sektor så voldsomt ut. Private aktører har ikke den muligheten; dersom andre systematisk er “smartere” enn dem vil de før eller siden tape i konkurransen. “Profitt” er motivasjonen til å gjøre ting “smartere”, selv om det ofte er et spørsmål om å tape mindre enn konkurrentene (les: flyselskapene). Til tross for den forakten man har for “profitt” i Norge er det faktisk en av de viktigste mekanismene for å allokere ressursene smartest mulig. Men: Profitten tar ikke sosiale hensyn. Derfor lages det regler, slik at vi får tatt de sosiale hensyn vi ønsker. I det aktuelle caset: Banken vil selvsagt ikke alene gi studenter betingelser som Lånekassen. Derfor reguleres markedet (staten gir garantier for lånene og subsidierer renten, samt betaler den helt under studiet, slik de gjør i dag) og vips så har du oppnådd de sosiale hensyn du ønsker å ta SAMT fått mest mulig effektiv drift (konkurranse). I tillegg kan du selvsagt legge føringer på at banken ikke får gjøre kredittsjekk etc. slik at enkelte ikke stenges ute fra ordningen. Kort sagt: Staten regulerer, markedet leverer. Selvsagt er det nyanser. Det viser seg at offentlige leverandører skjerper seg betydelig når de utsettes for konkurranse. I helsesktoren vil det bety at det kan gjerne være et betydelig innslag av offentlige tilbydere, så lenge det er tilstrekkelig med private aktører til å presse dem til å levere kvalitet og produktivitet. Videre er det f.eks. vanskelig å se for seg privatiserte domstoler (selv om de finnes, de kalles f.eks. Voldgiftsdomstoler), politi (vs. vektere) og ikke minst forsvar. Fellesnevner her er monopol på utøvelsen av tvangsmakt, statens opprinnelige oppgave fra historisk tid. Dessuten har du mitt favorittmonopol: Vinmonopolet! Blir det folkeavstemming vil jeg ens ærend gå på ambassaden og stemme et rungende JA til fortsatt vinmonopol. Folk flest i Norge aner nok ikke hvor bra de er på produkter og service. Og er du vinelsker er de faktisk billige! Men det er unntaket, og strengt tatt er de i konkurranse: Butikker (øl), taxfree og grensehandel . For ordens skyld: Jeg er en ekte sosialliberaler, som vil at staten skal bidra med et sikkerhetsnett til de som faller utenfor, og sørger for at helse og utdanning styres av behov og evner, ikke etter lommebok. Men nettopp derfor er jeg veldig opptatt av at vi bruker ressursene best mulig. Tross alt kan ikke 100% jobbe i offentlig sektor, det må være noen som skaper de verdiene offentlig sektor skal forbruke. Med dagens utvikling vil 100% av arbeidsstyrken være offentlig ansatte innen 2030…..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Som mange over meg er jeg også bekymret for at jeg ikke ville fått lån i en privat bank pga inkassosak. Jeg får alltid lån av lånekassen, og jeg vil ikke risikere å ikke få studielån noe mer.

Jeg foretrekker en eventuell dårlig kundebehandling fra lånekassen fremfor å ikke få lån og støtte i det hele tatt..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Marion: poenget er jo at finansieringsansvaret til staten faller jo ikke bort! Vi i Fremskrittspartiet ønsker å øke stipendet – ikke redusere det (eller opprettholde det på det alt for lave nivået vi har i dag). Det skal ligge fast som i dag. Forskjellen er at det er bankene som skal stå for utlåning av pengene og det organisatoriske bak det – ikke Lånekassen. Det statlige ansvaret ligger i å garantere lånet og stipendet – ikke det administrative bak det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Lars: som jeg har skrevet flere ganger, både i innlegget og i kommentarfeltet, er at den statlige garantiordningen skal gi nøyaktig de samme betingelsene som i dag. Dette innebærer også at samtlige studenter har krav og rett på stipend – uten kredittvurdering som foretas med vanlige lån :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vil tidligere studenter også få mulighet til å flytte sitt lån over til en bank? Hvordan vil det da bli med Ettergivelse av gjeld ved varig uførhet, død og lignende. Vil bankene måtte tilby dette?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jan: gode poeng!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Til Marion: Kundeundersøkelsene inngår i de større undersøkelsene (kundetilfredshetsbarometre etc) der man fokuserer på brukeropplevelsen (ventetid på telefon, mail etc, serviceinnstilling osv) Men det er slett ikke utenkelig at generell misnøye med betingelsene spiller inn, selv om spørreskjemaene fokuserer veldig spesifikt på de nevnte parametre. Ellers ser jeg innlegg som “skremmer” med amerikanske løsninger, selv om det er et stykke unna det som her foreslås. Ser vi på der det har skjedd endringer, tror jeg ikke det er mange som ønsker seg tilbake til “gamle dager”. Posten har avviklet store deler av sitt filialnett, med den konsekvens at jeg nå kan gå på posten til sent på kveld i Norge (til 23:00 hos 7-Eleven). Videre er det vel heller ikke mange som savner Televerket, som var en studie i arroganse ovenfor kundene, opererte med lange ventetider og vannvittige priser. Selv om Telenor langt fra er perfekt (Norge er generelt et u-land på service) er det lysår fra det man opplevde for noen tiår siden. Selv cashet jeg inn studielånet noen år etter at jeg var ferdig å studere, som ikke var rasjonelt mht. betingelsene, men jeg orket simpelthen ikke å forholde meg til en så udugelig organisasjon.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er en veldig god tanke. Jeg ser mange av dere som kommenterer har missforstått konseptet fullstendig. Ordningen Hanekamhaug viser til, vil på ingen måte skape en forverring av situasjonen for studentene, da staten står som kausjonist, og kostnadene for stipendet selvfølgelig ikke tilfaller bankene.

Så lenge rammebetingelsene rundt ordningen sørger for en mer konkurranseutsatt situasjon om stipendene, der man legger de virkelige kostnadene til Lånekassen inn som en driver for hvor mye bankene tjener per kunde, vil man enten effektivisere Lånekassen, eller om situasjonen er optimalisert i dag, vil man følgelig ikke få noen banker som er interessert i en del av denne ordningen. Det monner ut i hvem som kan drive stipend funksjonen mest kostnadseffektiv, uten at det skal gå på bekostning av studentene.

Lånekassen på anbud er absolutt en fabelaktig tanke!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Statens lånekasse skal konkurrere mot norske banker.”
Dvs i realiteten ingen konkurranse. Statens lånekasse har idag ei flytande rente på 2,8%.
Dei beste bankane har idag ei rente på 3,2%. Og det er med sikkerheit i fast bustad.
Lån i statens lånekasse er pr definisjon eitt usikra lån, som norske bankar tar min.10-17%..Og pga funding vil dei aldri ha mulegheit til å konkurrere med staten.
Lånet i staten har også med ei gratis livsforsikring samt mulegheiter for sletting av deler av lånet om ein vert uføre.

Kredittsjekk, forventa inntekt, forsikring, osv..det er ein grunn til at “alle” inkl bankfunkjonærer seier at “studielånet er det gunstigaste lånet ein kan ha”….

Fantastisk forslag FRP.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hadde vært bra om du kunne gitt et svar på ” tidligere student” sitt spørsmål. Hvordan vil det bli med ettergivelse av gjeld ved varig uførhet, død og lignende?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva er da poenget med å avvikle Lånekassen? Hvis de likevel skal ha de samme oppgavene? Det kommer til å koste mer enn det smaker! Dersom staten fortsatt skal ha ansvaret for garanti av lån og stipend, hvorfor er det ikke da heller mulig å sette fokus på å forbedre det som allerede er?

Flott at dere tar opp saker som engasjerer altså, men det er jo ikke vits å endevende et allerede bra system for å opprette det samme systemet i mange flere organisasjoner. Hvis den eneste forskjellen er at det er bankene som skal stå for utlåning og organisering, så tviler jeg sterkt på du får den konkurransen om studentene som du tidligere viser til. Forbedre heller det som blir klagd på (selv om jeg fortsatt vil se denne undersøkelsen og få svar på de spørsmål jeg har stilt), og vurder deretter om det er noe vits å bruke tid og penger på dette du foreslår.

Det virker nærmest som mangel på ideer å komme med til fremtidige kampanjer og ønske om å komme i regjering – eller vinne i et kommunestyre – enn å komme med et fornuftig forslag som folk kan relatere seg til.

Dersom kassa yter dårlig service, renovér den heller! Dersom den gir for lite penger til utdanning, gi mer! Men ikke bruk pengene dere kan faktisk gi til utdanning, på flisespikkeri.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er jo noe de i dag allerede har i Finland og en ordning som folk er fornøyde med der. Den praktiske forskjellen er jo relativt liten. I dag gir staten penger til én bank (lånekassen) som deretter fordeler til alle studenter, med FrPs ordning vil staten gi penger til flere banker som deretter fordeler til studentene. Men, for all del hvis noen fremdeles vil ha lånekassen etter at det åpnes for denne ordningen så må de bare det. Tipper de mister alle “kundene” sine etter 2-3 år.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

det eneste jeg ser du kan hjelpe studentene med er å gi lærlinger de samme rettigheter som en student.

hvorfor skal studenter få det så billig med transport f eks? klarer de ikke å betale full pris selv om de jobber på deltid? det er ikke luselønn de får. de får mer enn lærlinger som jobber mye lengre arbeidsdag og. det er ikke alle som har noe til lærlinglønn. frisørlærlinger, de tjener nesten ikke noe. elektrikerlærling er en av de som tjener mest pga. at elektriker er dyre og får god lønn.

i dag så er det noen fylke som sier at lærlinger får samme rabatten som studenter. mens andre sier nei. jeg kan reise i hordaland med rabattene til en student, men hvis jeg skal krysse fylkesgrensa så må man betale det dobbelte selv om du skal av noen 100 meter fra grensa. jeg kan ikke gå av transporten før jeg krysser for da havner jeg en av norges bratteste fjell i ødemarka!!!

for å si det sånn, med den lave lønna til lærlinger, spesielt nystarta lærlinger, sliter veldig i starten med å overleve. noen må flytte får å få lærlingplass og bo for seg selv mens andre bor heime. veldig stor forskjell økonomisk. en elektrikerlærling starter per i dag på 54kr timen. mangen andre har mye mindre startlønn. jeg måtte selv flytte pga. finanskrisa der verftet ikke klarte å vinne flere kontrakter på rustfrie kjemikalietankere. i utlandet supsiderer staten verftene sine mens norge ikke gjør det. så når jeg skal heim må jeg ut med 2000kr tur/retur. hvem vil sitte i en falleferdig hybel på noen få kvadrat hele læretida si? lånekassen sier og av vis du tjener over 3500kr så får ikke lærlinger stipend. det vil si at hva skal man med et stipend som ikke blir brukt?

klarer du ikke å kjempe for en så enkel sak som å gi lærlingene samme støtte og rettigheter som studentene kan du bare pakke sakene dine og reis til Afrika. der kan du lære de hvordan de skriver bokstaven A.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Regner med at FRP vil at staten skal tvinge bankene til aa ansette en hel skokk nye folk til aa betjene disse nye uloennsomme kundene da?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Marion: Kortslutningen din ligger i at du tror ingen kan drifte dette mer effektivt enn Lånekassen. For det første har de ingen incentiver til å drive effektivt. For andre driver de ikke med noe annet, mens banker allerede håndterer lån og betalingstransaksjoner. Dermed blir “ekstrakostnaden” (på konsulentsk: marginalkostnaden) ved å tilby dette produktet mye lavere, slik som “post i butikk” driver mye rimeligere enn en postens egne filialer. Et annet uttrykk for dette på konsulentsk er “å ta ut synergier”. (Flosklene lenge leve, vi er da på en politikerblogg….)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei!

Hvis man skal late som at noen ting blir bedre av privatisering, så bør man da i det minste ta et eksempel som ikke er beviselig feil.

Du skriver både “Tilby bedre lånerente, lengre tilbakebetalingstid, bedre rente” og “nøyaktig de samme rettighetene, de samme fordelene, de samme godene og samme vilkårene”, så det er litt vrient å forstå hva du mener.

I Norge har vi den situasjonen at vi *har* et privat lånemarked, og vilkårene der er enkle å sjekke opp. Aller, aller beste utlånsrente i en privat bank er akkurat nå 2,9 % uansett hvor mye man stiller i garanti. Nest beste er 3,15 %. Dette er da vilkår uten rentefritak i 1-6 år, mens lånekassen tilbyr 2,8 % rente og rentefritak så lenge du studerer. I tillegg har lånekassen goder, som innebygget gjeldsforsikring ved uførhet og død, rentefritak ved sykdom, lav inntekt m.m.

Finn en eneste økonom son ikke sier “betal all annen gjeld først, fordi lånekassen har de beste vilkårene”.

For dere som heller ønsker en privat bank; for all del, bare still med kausjonist så får dere lån i privat bank, til private vilkår.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja, apropos gebyr fra Statens gullgruve. Har opplevd flere ganger og bli avkrevd bot på 100 vis av kroner, fordi at de har påstått at jeg har betalt for sent. Men heldigvis har jeg alltid hatt kvitteringen på innbetalingen, så de har i siste ende måtte trekke sugerøret tilbake fra min lønnkonto. Det har bare kostet meg masse tid og ergelser, og bli bekyldt for bedrageri nog svindel. Men la det være en ADVARSEL, de prøver og svindle deg hvis de kan. Så gjem alltid kvitteringer for innbetalinger, ellers er du på tynn is. De truer allerede med innkasso i første kravbrev, full inndrivelse av lånet innenfor få dager osv. uten at du har fått anledning til og forklare deg. De gidder ikke engang kontakte deg for og spørre om du har betalt, nei, det er rå trussler allerede fra starten. Litt sånn mafia aktig, ligner systemet i Russland, pay ore no mercy.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jan har ingen poeng ang. tilbydar av studielå. Fem klikk på nettet og eg sat med eit tilbod om privat studierlån: “Vi kan låne deg penger til gunstig rente til finansiering av studiene dine. Studielån gir vi uten etableringsgebyr.

Vi kan også hjelpe deg med forskudd på studielånet hvis du trenger det. Dette er særlig aktuelt i starten av studieåret, hvor utgiftene er høyest.

Kontakt oss om ditt lånebehov i forbindelse med studier. Vi hjelper deg.

Jan, kva nøler du etter? Spring og skaff deg privat lån viss det er det du vil! Det er ikkje vanskelegare enn dette: fem klikk på nette!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er det dummeste jeg har hørt og viser bare nivået på dagens politikere, lavmål. Ut fra mitt kjennskap til det offentlige, har Lånekassen ca 100 saksbehandlere. Disse skal behandle søknader om stipend og lån til videregående og høyere utdanning, de skal behandle søknader om betalingsutsettelse og rentefritak for de som betaler tilbake lån, de skal svare på brev, e-poster og telefoner fra totalt ca en million kunder. Lånekassen er antakelig norges beste bank ut fra de ressursene de har og den kundemassen de betjener. Dette er populisme på sitt aller verste, kaster ut påstander som det ikke er hold i.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bare så det er sagt så går det i motsatt retning i USA, hvor de har kuttet ut ordningen med private banker som unødige “middlemen” får studielån og har spart milliarder.

http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-20001419-503544.html

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Her er det noen som ikke har gjort jobben sin….dette forslaget er allerede lagt dødt av departementet tidligere. Utredninger viste at Lånekassen var best til å adminstrere studiefinansieringsordningen….det er en utopi å tro at de private bankene skal gjøre dette på en bedre måte, i tillegg vil det nok bli betydelig dyrere. Har du i det hele tatt kjennskap til Lånekassen? Ta deg en tur innom hjemmesidene deres og les litt om ordningene, det er ingen banker i Norge som har så moderne elektroniske løsninger. Tror de fleste vil forstå at dette bare dreier seg om stemmefiske..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Victor: Gå til personlige angrep, du blir tatt så seriøst da.

Mitt poeng er ikke å tviholde på det vi allerede har og kjenner til. Jeg er ikke en person som tror tradisjoner er bra til en hver tid og all forandring er dårlig. Misforstå meg rett.

Men selvsagt, jeg ser jo ditt poeng. For bankene har sikkert utrolig lyst til å måtte ansette flere folk for å gjøre mer arbeid – eller fordele tonnevis med arbeid på de som allerede er ansatte – for de håndterer jo, som du sier, allerede lån og betalingstransaksjoner. Det er jo bare det de gjør, selvsagt. Og de må jo være elendige, de som sitter i Lånekassen, siden de arbeider KUN med lån og stipend til studenter! Man pleier jo å bli skikkelig dårlige til de tingene man spesialiserer seg til, ikke sant?

Jeg lurer på hvor du hentet “post-i-butikk” fra. Dette er jo ikke en privatisering av posten! Det er jo en forbedring av det som allerede var, en omorganisering av et stort organ som ble gjort for å tilfredsstille brukerne av posten i større grad. Noe posten har gjennomført med stor suksess, spør du meg, for jeg synes også det er fint å kunne hente pakkene mine samme sted som jeg handler dagligvarer. Det er likevel, på ingen måte, en privatisering av posten. Og det er jo en “privatisering” av lån og stipend Hanekamhaug foreslår.

“Kortslutningen” min, som du så vakkert sier Victor, ligger vel heller i det at jeg er for løsninger som koster mindre, men kan gi like god kvalitet som en dyrere løsning. Jeg undrer derfor på om Hanekamhaug og FrP har sett på kostnadene det vil være å omorganisere selve Lånekassen til å yte bedre på de punktene de påståtte undersøkelsene mener de har falt dårlig ut på, kontra det å la bankene drive organiseringen og utbetalingen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

hehe, ser at Finland var nevnt et sted i kommentarfeltet som eksempel på et sted hvor studielånet er lånt ut av private banker alt. Den som mener dette er en ønskesituasjon for norske studenter, sjekk hva som skjer med renten på finske studielån under studietiden (den som er rentefri i Norge), samt hva renten ligger på etter endt studietid.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Hvilken bank krever 350 kroner om du betaler avdraget en dag for sent? Ingen! ”

Til den som betalte sin regning EN dag for sent.

Regningen får du tilsendt EN måned før forfallet. Førstegangs varsel betyr 280 kr i purregebyr og kommer ca 10 etter det ordinære forfallet. Hvordan i all verden har du kommet frem til 350 kr???

Regninger er heller ingen hemmelighet – følg nedbetalingsplan.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Merkelig at så mange på død og liv vil forsvare den statlige kolossen Lånekassen.

Alt vi virkelig er misfornøyde med her i landet er jo offentlig drevet, NSB, Jernbaneverket osv.

Synes det er bra at FrP tør å tenke nytt her og vil benytte markedsmekanismer for å gi studenter et godt tilbud.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Henning: Veldig bra link, selv om jeg fra artikkelen ikke fikk med meg hvordan det organisatorisk var tenkt gjennomført. Men dersom det er hold i at USD 68 MRD vil bli spart over de neste årene, er det ingen tvil om at dagens ordning har noen seriøse svakheter. Buggen: Departementale utredninger er forsiktig sagt “bukken og havresekken”. Du vil ALDRI få en offentlig utredning til å konkludere på en måte som innebærer privatisering eller redusert bruk av ressursfaktorer (arbeidskraft og kapital) i offentlig sektor. Hent inn analyser fra uavhengige eksterne, tunge miljøer (nei, IKKE Fafo…) så skal jeg med glede vurdere å endre mening. Siden vi er i USA er det også interessant å observere at det offentlige amerikanske helsetilbudet Medicare/ Medicaid regnes som et av verdens mest effektive, mht. kostnader brukt på administrasjon. Min teori er at det skyldes det kontinuerlig sterke presset de er under fra en stor privat helseindustri samt et temmelig fiendtlig parlament (kongress/ senat) for ikke å nevne 8 år med Bush. Offentlige tilbydere KAN åpenbart være effektive dersom incentivene er de rette.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kjempeide! Like god ide som å privatisere e-verkene. Det har jo gitt oss kjempebillig strøm! Og hvorfor stoppe der? Hvorfor ikke privatisere helsevesenet enda mer, aldersomsorg, utdanning etc. Klart at alt blir bedre så lenge det blir konkurranseutsatt. Bare se så fint alt er i USA. Vent litt… Oops.. De prøver å reversere endel av privatiseringen sier du? Hvem skal FrP ha som forbilde nå?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Mette, jeg er meget glad for at FrP tar tak i dette problemet. Da jeg ifjor startet som student satt jeg i telefonkø i 4(!) timer for å snakke med saksbehandler i lånekassen og de bruker ca 1 uke for å svare på henvendelse på e-post. Jeg bruker til daglig fokus bank og der tar det maks 10 minutter, enten jeg sender e-post, ringer eller sender direktemelding på nettbanken. Når private gjennomfører dette gir dette også forbrukerrådet muligheter til å overvåke ordningen. Det er mye bedre, for slik som det er i dag så passer bukken havresekken!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det finnes argumenter både for og i mot et slikt forslag.
Så lenge dette ikke skaper problemer for studentene og “klasseskille” er jeg godt fornøyd med et slikt forslag.(en viss garanti)!

Personlig kunne jeg godt tenkt meg å hatt “alt” samlet på ett sted som i “min bank”. Jeg syns det er travelt å ha flere aktører å forholde meg til i denne sammenheng, og i tillegg er kundeservicen i banken min og kundeservicen til lånekassen som to forskjellige planeter der banken seirer stort!!

Oftest når man er ferdig som student plusser man på ett eller flere lån for bolig, bil osv. Velger man å se positivt på dette vil jo det være et godt bidrag til å opprettholde en enkel og grei oversikt over sin økonomiske status.
I tillegg tror jeg også at det å bevistgjøre ungdom på å ha en god bankrelasjon er meget viktig og at en slik ordning kan være med på bidra enda mer til det!

Bare noen tanker rundt saken:)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvem skal betale for den statlige garantien som gis til bankene? og hvordan vil kostnadene for dette bli mindre enn dagens kostnader?

For det er vel fortsatt slik at staten det er oss?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei,

Men hvis bankene skal få være med å konkurranse utsette lånekassa da blir det vanskligere å få lån. Når en som har allerede stort lån.. innkassosaker på seg.. osv… disse vil da aldri få lån. Slik som det er idag med lånekassa så spiller det ingen rolle hva slags situasjon en er i.. en får lån uansett. Og hvis du ikke greier å betale tilbake lånet pga uførhet osv.. så slipper du å betale lånet. Hvis bankene skal være med så får en mye verre forpliktelser.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Hva med salg av vin og brennevin hvor som helst? Eller kanskje vi kan starte skoler etter evnene til elevene, ikke etter enhetsskoletenking? ”

De to beste forslagene jeg har hørt i hele dag

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tror helt ærlig at svaret ikke er å fjerne lånekassen, men kanskje forbedre den. Det at noen som er i jobb der ikke har service trening, betyr ikke at systemet funker. Er bedre å sette inn konkuransen innad, en utenfra. Har selv vert borti dårlig service fra dem, men har i andre tilfeller fått bra service og. Jeg stemmer FRP til jeg dør, men mener dere tar feil i denne saken her. Burde heller kanskje hatt en re’el opprydding i lånekassen når dere sitter i regjering…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tåpelig forslag. Selv om staten sitter med alle garantiene blir det jo automatisk dobbelt opp med arbeid siden bankene skal behandle søknadene og sende dem videre til lånekassen for å få garantiene på plass. Det kan umulig bli billigere ved å doble papirarbeidet.

Lånekassen går som en klokke og jeg er kjempefornøyd med måten jeg blir behandlet på og hvor lettvint alt er. Jeg har forøvrig aldri sett snurten av brukerundersøkelser og jeg tviler på at disse undersøkelsene viser noe mer enn den vanlige klagingen på størrelsen på studielånet vi har hatt i 20+ år.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Stian: Ikke sant :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det blir stadig vist til undersøkelser her om både det ene og det andre, men jeg ser ingen lenker. Resultater av alle undersøkelser kan vris på til alles fordel, så inntil vi får innblikk i undersøkelsene er det liten vits i å referere til de.

Å bli irritert for å bli ilagt gebyr for forsinket betaling er latterig. Du vet når fristen er, og du har deg selv å takke.

Lånekassen er for øvrig ikke noe mer upersonlig enn en nettbank, latterlig argument.

Hvis frp virkelig mener lånekassen yter dårlig service og ikke fungerer godt nok, så får dere heller rydde opp i lånekassen, og ikke flytte dette problemet dere mener eksisterer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hahaha.. Dette er det dummeste jeg har hørt.. Skal bankene først betale stipend fra 1.videregående skole? 3 år der. Hva om man vil studere videre i 5 år i utlandet og ta dr.grad deretter? Dette er ikke overbevisende i det hele tatt.. Jeg driter i drålig særvice så lenge vi får lån og stipend… Staten er alltid der for en men bankene kan ta bilen din hvis du ikke har bestått eller betaler tilbake pengene..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Marion: Jeg beklager dersom du oppfattet det som et personangrep, ordet “kortslutning” var ikke tenkt som noen ytring om mental kapasitet, men som en kommentar til manglende samsvar mellom argument og konklusjon i forhold til empiri. “Post i butikk” kan knapt sees som noe annet enn en privatisering av en av postens primæroppgaver. Det er da vitterlig private leverandører som leverer filialtjenesten, ikke postens ansatte. En komplett privatisering ville selvsagt vært fri konkurranse mht. alle postens oppgaver, men EU-direktivet som opphever dette monopolet er fremdeles ikke implementert. En viktig bakgrunn for at posten privatiserte denne funksjonen var et den manglende fleksibilitet blant postens ansatte hindret åpningstider som var forenlige med vanlige arbeidstageres behov. Løsningen ble da et Columbi egg: posten sparte store beløp på å kvitte seg med et stort antall filialer, og kundene fikk fornuftig tilgjengelighet og åpningstider. Jeg berømmer postens ledelse for dette, men det var IKKE med tilslutning fra postens ansatte, ei heller en rekke politikere på venstresiden. Løsningen er dermed helt analog til lånekassemodellen Hanekamhaug foreslår: Staten står fremdeles bak med garantier, rammer, finansiering etc, men private aktører står for kundeservicen etc. Din konklusjon er for øvrig uangripelig: Dersom Lånekassen virkelig leverer bedre tjenester enn alternativene, gitt ressursbruken, er det ikke noe diskusjon: La dem fortsette. Men jeg tviler på at det er tilfellet. I siste årsrapport var de meget stolte av at nå besvarte de NESTEN halvparten av telefonene. Året før hadde de svart 1 av 5…..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

REGISTRER SKREMMENDE HOLDNINGER!!

“I fare for å støte noen så setter jeg dette likevell litt på spissen som veldig mange andre gjør her inne”!

Å bruke inkasso som motargument for en slik ordning syns jeg egentlig ingen ting om. Det du sier er jo at det skal være greit å ha inkassoer, låne mer forså å få staten til å betale alt, fordi du ikke gidder å rette opp økonomien din å jobbe selv!

Hvilken moral er det du egentlig ønsker i samfunnet vårt???

Ansvar-er vel ett nøkkelord her!

“Å tror du med din villeste fantasi at 3 – 6 år med lån fra lånekassen vil hjelpe på en allerede skakkkjørt økonomi”??

Neppe!

Det er en forpliktelse å ta opp ett lån i lånekassen som i en bank.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Synes dette er et utrolig godt forslag! De trenger absolutt konkurranse. For jeg har blitt rimelig lei av å vente i 30-60min bare for å spørre ett enkelt spørsmål.. Dårlig kundeservice. Dette er det viktig å få bedre ordninger på. Dette er jo noe de fleste trenger under utdanning, og noe de fleste må slite med å betale i mange år.

Jeg var lærling i 2 året, da jeg fant ut at kroppen min ikke orket yrket lenger, og besluttet å slutte før det gikk for langt. Og det som skjer er at jeg ikke får omgjort lån til stipend for de to årene, fordi jeg hadde 1 år igjen. Swelv om jeg da har gått 2 fulle år som lærling. Dvs. at jeg må betale høyt studielån på å bli ingenting. Mens jeg nå må kjempe meg videre økonomisk for å kunne få meg en utdanning jeg klarer å leve med.

Men, poenget er i alle fall at dersom de får konkurranse vil det kanskje bli lettere å betale tilbake når den tid kommer.

Tommel opp!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hanekamhaug poengterer til stadighet at alt skal være som før i forhold til lån og stipend, dette skal bare administreres av andre enn Lånekassen. Til alle dere som ikke får stipend grunnet høy inntekt, evt bor for nært studiested, eventuelt ikke har overholdt studieporgresjon; ta det med ro, alt vil bli som før, dere vil ikke få tilbud om stipend fra private banker heller.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Norsk/Iraner: Dette virker typisk populistisk. Betyr det at Frp foreslår en både i pose og sekk forslag?
Staten skal stå for usikkerheten og kostnadene for studielånet, mens gevinsten og godene skal fordeles privat!
Hva sier bankene til dette? de må jo legge ut mangfoldige kapital først og deretter vente på innbetalinger etter endt studie, hvis kundene(studene) sine får jobb!

BSU er en ordning der det er gode ordninger på sparing og ikke lån! det er to vidt forskjellige systemer og kan ikke sammenlignes i det hele tatt. dessuten sikkerheten i BSU taes i eiendom.

Hvem skal stå for usikkerheten og utbetaling av pengene?

Kan du sette opp et regnestykke for dette.
hvor mange studenter
Hvor mye lånebehov per år
Hvor mye stipend utbetalinger
Hvor mange år er gjennomsnitt tilbakebetaling

Er ikke studielånsrenten den laveste allerede idag!!
Dette virker som et desperat oppmerksomhets forsøk.
Beklager også, dette er rett og slett en devaluering av velgerenes intelligens!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

He, he….enda et merkelig populistisk følehorn fra en ung uerfaren frp’er, som er blitt indoktrinert med enkle løsninger på kompliserte ting. Nei, du har en laang vei å gå, skjønner jeg. Kom ned på jorda. Jeg kjenner meg absolutt ikke igjen i din beskrivelse av Lånekassen. Jeg har vært kunde der siden lenge før du i det hele tatt var påtenkt. Lånekassen er en meget profesjonell og viktig institusjon for studenter. Ta heller tak i følgende problem: da jeg var student på 70 og 80-tallet, kunne vi være heltidsstudenter med støtten fra Lånekassen. Det kan ikke dagens studenter. Hvem er det sin skyld?
Nei, det skinner så utrolig godt igjennom hele tiden i retorikken din: Omtal “problemet” i mest mulig negative vendinger, uten hensyn til om det har rot i virkeligheten. Det er alltid noen som biter på likevel.
Oppfordringen min er: Bli mer seriøs når du omtaler saker du er opptatt av.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] 19. April kunne man på Mette Hanekamhaugs blogg på VG lese at Fremskrittspartiet ønsker å legge ned lånekassen.  Jeg er selv kunde hos [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Mette,

Jeg ser flere av poengene dine med legge dette over til det private markedet. Når det er sagt så vil det oppstå mange problemer også. Du sier lånekassen yter dårlig service. Jeg har aldri opplevd det selv, men mulig jeg og mine venner er heldige. Jeg går selv på NTNU og bor langt hjemmefra så det er kanskje ikke like mange problemer som kan oppstå som de som bor hjemme og jobber deltid etc.

Lånekassen har tilnærmet gratis service. Det kun normal telefon takst om man ringer. Tror du bankene vil opperere med det samme? De driver en bedrift som skal skape profit og da er gebyrer ofte viktig fordi de er små, men mange. Lånekassen blir fult finansiert av staten og dermed har de ikke samme behovet for å tjene penger (klart staten vil jo spare de også da). Hva vil dere gjøre for å sikre at servicen ikke vil koste noe for studentene? Skal dere gi noe mer enn stipendet som for eks. et lite service tillegg per student banken har? Tror du ikke banken vil ta dette som en inntekt og fordele slik det passer dem best? Det kan være de forbedrer tilbudet til sine vanlinge kunder og dermed tar penger fra studentene.

De fleste som studerer har allerede en bank de bruker som foreldrene mest sannsynlig har ordnet. Tror du ikke dette vil være med på å øke arbeidet for studentene med å skifte bank etter tilbud? Har ikke studentene nok å tenke på med å finne bosted, finne seg til rette på ny skole evt. sted? Jeg tror dette vil føre til mer arbeid for å finne de beste tilbudene og da vil mange kanskje legge mye tid ned i dette. Så de mest oppservante vil mest sannsynlig tjene bitte litt, mens noen vil tape litt. Det må bli slik siden det er like mye penger i omløp så om noen sparer må andre betale. Jeg syns kanskje dette er feil vei å gå for studentene siden vi prøver å fremme like muligheter innen skole. En annen ting er at samfunnet kanskje har mer nytte av at studentene jobber enn at de sitter hjemme å leser igjennom avtaler og tilbud fra banker. Så dette vil muligens virke mot sin hensikt rent samfunnsøkonomisk.

En annen viktig ting er hvorfor vil bankene ha studenter? De vil tjene penger og det kommer igjennom renter fra lånene (ette endt studietid). Så banker skulle i prinsippet ønske å få elever som stryker mye og bruker lang tid på studiene for da får studentene mer lån. Dette er totalt i mot hva man samfunsmessig ønsker seg. Siden bankene tjener på stryk så har de ikke noe behov for å hjelpe studentene til å stå i fagene. De kan anbefale ting som å jobbe ved siden av studiene. Dette vil sikre dem at studenten kanskje har mer penger til å betale gjeld, men også kanskje stryker mer. Er dette bra?

Så kommer vi til studenter som drar til utlandet. Bankene må gjøre utrolig mye for å opprettholde en like god service der. Det norske næringslivet ønsker at studenter drar ut å får mer erfaring fra andre land. Derfor er det viktig at denne servicen er bra og billig. Hva er så dyrest å drive; en sentral som behandler alle studentene eller mange små sentraler som kanskje har litt kortere ventetid?

Siste problemet jeg ville ta opp er om banken endrer vilkår i studieperioden. Skal det da være enkelt å flytte over lån og slikt? Jeg ser for meg et evig rot med overflyttelser og slikt sammen med lass med skolebøker og innleveringer

For å summere litt så trekker du frem noen fordeler, men jeg syns veien frem til et konkurrerende forslag er uhyre lang. Jeg er veldig usikker på om dette er veien å gå for å forbedre tilbudet til studentene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvis det er slik at private banker kan tilby samme betingelser som Lånekassen kan tilby og samtidig tjene penger på det, ville de ikke da gitt det tilbudet? Du som FrP-politiker er jo åpenbart for “Laissez-faire”, minst mulig statlig innblanding, mest mulig åpen markedspolitikk. Ligger det statlige føringer for banker mot å tilby studenter studielån? Ikke så vidt jeg vet. Spørsmålet man da må stille seg er, hvis det er slik at banker kan tjene på å tilby en slik tjeneste, hvorfor finnes ikke denne tjenesten? Den finnes ikke i det private marked rett og slett fordi man må være komplett idiot for å i det hele tatt vurdere å gi ett slikt lån (med de betingelsene) til en 19-20-åring.
Lånekassen er kanskje den beste institusjonen vi har i det offentlige Norge i dag. For det første: Den tilbyr betingelser INGEN private banker er i nærheten av å kunne “matche”. Den skaper et insentivsystem gjennom stipendordningen. Og den sikrer at ALLE kan ta en utdanning uavhengig av privatøkonomisk situasjon.

Slå den du Hanekamhaug. Du må gjerne tigge til Nordea, DNB og tilsvarende, realiteten vil treffe deg snart nok. Det har seg slik at det finnes langt mer intellektuelle mennesker enn deg i avgjørende stillinger i disse selskapene, og de har allerede forstått at ditt forslag er ren utopi. Men det er vel fra Utopia FrP henter sin politiske inspirasjon…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Lånekassen er jeg faktisk fornøyd med, men nå har jeg aldri hatt behov for å ta kontakt med dem utover de elektroniske søknadsskjemaene som ligger på nettsiden.

Hilsen et Høyre medlem som gleder seg til å få privatisert en lang rekke andre offentlige virksomheter.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

hvordan i all huleste verden kan noen banker i hele norge konkurere mot en 0 % rente???? er du helt nøtt i hodet? greit frp er for privatisering av ineffektive statelige institusjoner, men ingen kan/gidder. og hva med det faktum at jeg som utenlandsstudent får dekket 40% av skolepengene mine some stipend? lykke til. gadd ikke lese alle andre inlegg, ble bare vanvittig provosert. og lånekassen fungerer greit, så lenge man stiller med de rette papirene. noe hvem som helst skjønner at burde være et viktig kriteria, ettersom jeg får 70.000 kroner i stipend (som skattebetalerne betaler) hvert år.

(dog må jeg si til Henrik over her at fokus bank, ANSAs offisielle bank, faktisk gir deg et kortsiktig lån som utenlandsstudent mens du venter på studielånet ditt. få som vet om dette, men utrolig credz!)

men jeg grøsser over det faktum at så mange faktisk blir tilhengere av deres populistiske politikk. nesten så jeg håper dere kan kommer dere i regjering, så man kan skjlnne hvilken idiotisk idelogi dere følger. DETTE BLIR FOR ENKELT!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Pleier ikke å bruke tid på å kommentere tullesaker fra FRP, men dette et jo helt på jordet. Avvikle en byråkratisk institusjon som Lånekassa for å innføre mange ganger mer byråkrati? For det må de gjøre hvis dagens rettigheter skal beholdes. Skal alle bankene hver for seg sitte med kompetanse på regler for kvotestudenter, Kola-studenter, forsinkelse og avbrudd i studier o.s.v.? Eller er det bare norske nordmenn med kausjonist som skal få låne penger hvis FRP raserer Lånekassa?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvor mye har banknæringens lobbyister på Stortinget betalt dere i Frp for å fremme dette forslaget?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg har mange års erfaring fra bank, nå sist som depotansvarlig i en mellomstor sparebank. Jeg har egentlig bare et spørsmål: Hvorfor tror Hanekamhaug at det finnes en eneste bank her i landet som vil synes det er interessant å låne ut penger til lavere rente enn det Statens Lånekasse for Utdanning gjør i dag? Dagens rente i Lånekassen er så lav at de fleste bankene ville måtte låne ut med null marginer om de skulle ha sjangse til å matche Lånekassen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Når det gjeld nokre saker så veit faktisk staten best!
Helse, utdanning o.l er eg redd for å la private selskap styre fritt. Når det er profitt som blir viktigast og griske menn med makt på toppen, finnast det alltid nokon som kan kjøpast/bestikkast eller smutthol i lover som gjere at nokre få kan skaffe seg mykje peng raskt. Noko er feil når nokre få har fritidsbåtar med helikopter som tilbehør og brukar 100vis av liter drivstoff på mila, medan andre ikkje har meir enn ein dollar å handle mat på pr dag.
FRP vil gjere det lettare for rike å bli enndå rikare og få fleire fordelar, medan dei gjere det vanskelegare for dei fattige å få seg ei utdanning og stable seg på beina økonomisk. FRP er eit av dei aller siste partia eg kunne tenkje meg å stemme på. Snur kappa etter vinden og har ein agenda som kun appelerar til folk med framandfrykt, lav IQ og mykje pengar.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Fjern hele ordningen med lån til studenter. Det er jo bare tull at kassadamen på Rimi skal måtte finansiere legers og advokaters utdannelse.

Nei til maktkåte politikere. Stem DLF.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er vanligvis enig med FRP i ganske mye, men dette forslaget er direkte tåpelig.

Lånekassen sikrer alle rettferdige villkår. Jeg har aldri hatt noen problemer med dem. Er veldig glad for lånekassen var der når jeg trengte studielån og servicen deres var mer en god nokk.

Tror derimot bankene etterhvert vil være meget vaktsomme med hvem de låner ut penger til. 16 åringer uten noen form for sikkerhet ?.. glemm det.

Å privatisere er ikke svaret på alt i denne verden. Private har ett mål: tjene penger! eller rette sagt profitt. Staten skal ha tjenester som ikke gir profitt men rettferdighet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Fjern hele ordningen med lån til studenter. Det er jo bare tull at kassadamen på Rimi skal ha mulighet til å ta seg en utdanning.

Nei til utdanning. Stem DLF.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Meget ukompetente forslag fra uerfarne politikere.
Spesielt når dette gjelder FRP politikere. Tror den ordningen vi har idag er meget bra. Det at FRP har mange kapitalister i partiet sitt har noe med den nye ordningen de vil tilby oss.

Dette anses som korrupsjon i andre land.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kassadama på Rimi er kanskje lege- eller jusstudent som må spe på studielånet for alt vi veit ;o). Hvis FRP virkelig vil gjøre noe for studentene så må de jo gå for å øke årlig lånebeløp, sette stipendandelen kraftig opp og gi rentefrie lån. Dette tøvet med å avvikle Lånekassa er jo bare noe de kommer med for å flytte fokuset vekk fra det som virkelig betyr noe for studentene – nemlig hva de har å leve for både under og etter studiene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mener å huske at ikke så lenge siden var det en annen FrP’er som skulle avvikle LK. Hvor ble det av mannen?
Dere burde heller jobbe med å gi studentene mer i støtte og 11 mnd med støtte.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette høres for meg ut som en meget dårlig ide. Jeg går på høgskole, og har ikke benyttet meg av lånekassen i år. Men vil høyst sansynlig ta fullt lån/stipend neste år. VI ELEVENE TJENER PÅ DETTE.
Det var snakk om BSU tidligere. Hvis man får disse pengene og setter dem inn på BSU vil man uansett få en fortjeneste. FRP, har aldri vært fan av dere. og dette forslaget, og dette forslaget styrker ikke min tillit til dere. Man må bruke penger for å utdanne Norge. Og småsparere vil overhode ikke tjene på den “økte renten” Det er kun deres tilhengere som har 6 og 9-sifret beløp på kontoen som kommer til å merke det ganske bra. Nokk et “FRP-fiasko-forslag”

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Gleder meg til å se hvilke banker som ønsker å konkurrere med lånekassa. Dette er vel et av de mest usakelige forslagene jeg har hørt på lenge. Skal man foreslå noe slikt bør man kanskje legge frem en plan på hvordan dette vil fungere i virkeligheten?

Har selv vært student og deler ikke din oppfatning av lånekassen. Har aldri hatt et eneste problem med med lånekassa og har allitid fått rask tilbakemelding når det har vært noe.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du sier Lånekassen er treg. For noe BULLSHIT. Jeg og mine venner får alltid Lån og stipend i tide. Har aldri opplevd lang behandling av saker.

Et ord: bullshit.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mette Hanekamhaug. Du snakker om disse undersøkelsene og statistikkene men jeg har ennå å se en link eller henvisning til et blad eller nettside.

Lærte du ikke på skolen at å ha med kilder er veldig viktig?!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Siden lånekassen er statlig må det da være mulig for staten å pålegge lånekassen bedre rutiner og kjappere behandlingstid, hvis det nå er et problem.

FRP er glad i konkurranse mellom bedrifter og privatisering av alt mulig, og det er jo nettop snikprivatisering dere prøver dere på her. Kall en spade for en spade, og ikke inbill dere at alle er like dumme.

Hvis låneordninger for studenter blir tilbydd av alskens banker så vil det faktisk skape en, excuse my french, HÆLVETES ekstrajobb bare med å følge med i hvor man får det billigst, for ikke snakke om å dra i møte med banken etc. hvor man per i dag bare kan sende inn noen opplysninger på et papir så er alt i boks.

Jeg synes du/dere burde jobbe med å forandre noe av det som faktisk er et problem per i dag i dette landet, ikke bry dere med trivielle ting som i utgangspunktet fungerer helt greit, det er sløs av dyrebar politiker tid.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ser at behandlingstiden er gaaaanske lang her. Er det mulig å privatisere denne tjenesten også?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg må bare si at jeg er generelt for privatisering av offentlige organ som viser seg å ikke være kostnadseffektive sammenliknet med private foretak, og de tilfellene har vi mange av i Norge.

Men jeg har selv vært kunde i Lånekassen i mange år og studerer nå på 5. året i utlandet. For min del har Lånekassa vært mer enn tilfredsstillende igjennom hele studietiden min.

Ja de kan ofte ha lang behandlingstid, men det skyldes stor pågang.
For å få ned behandlingstiden vil Lånekassa behøve større bemanning som krever mer tilskudd fra Staten, som FrP garantert vil være for eller i mot avhengig av vilken uke de blir bedt om en uttalelse om temaet.

Men hvis vi som studenter lærer oss å være litt mer strukturerte og prøver å få sendt søknadsskjemaer, spørsmål etc. ihht. tidsfrister og behandlingstid så burde ikke behandlingstiden være noe stort problem.

Skal bankene klare å yte bedre service enn Lånekassa med alle de 10 tusenvis av årlige forespørsler fra studenete?
For å klare det må de anskaffe seg en gedigen administrasjon for å holde unna alt arbeidet, som igjen medfører mer utgifter til Staten så sant ikke studentene skal få en redusering av støtte og service.

Det største problemet med dagens ordnig er at studiestøtten ikke har blitt indeks regulert ihht konsumindeksen.
Den reelle støtten vi får i dag er mye lavere enn den var for 20 år siden, og det medfører at studentne må bruke store deler av fritiden sin på strøjobber for å få endene til å møtes.

Et annet problem er reduseringen av støtte til betaling av skolepenger på utenlandske universitet som regjeringen innførte i 2004.

Norge med sine 4,8 millioner innbyggere har ikke mulighet til å tilby utdanningstilbud innen alle spesialområder som det norske samfunn har nytte av. Mange studenter velger da å reise utenlands for å ta en utenlandsk grad, og pådrar seg dermed skyhøye studielån.

Ved å øke skolepenge støtten ved studier i utlandet (som politikerne snakket om å gjøre i valgkampen) ville det stimulert flere unge til å studere utenlands og komme hjem igjen med verdiful internasjonal erfaring.

Tatt i betrakning av at 50% av alt vi produserer i Norge blir solgt og ekspotert til utlandet så tror jeg en mer flerkulturel forståelse blant unge håpefulle ville vise seg å være lønnsom i lengeden.

Konklusjon: Det er mange offentlige organer som hadde trengt en solid overhaling, men Lånekassa er langt i fra verstingene i klassen. Tror dermed FrPs populisme politikk har gått på et bomskudd med å dra igang denne debatten.

Ole Petter

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du har skapt mange problemer i huet ditt her problemer jeg ikke ser.

Låne kassa har vært snill med meg ga meg halvparten av spenna og betaler lav rente på resten av gjelda,kommer banken til og gi meg denne flotte servicen ?

Ja her begynner jeg og se problemer hvorfor skulle banken gi studenter uten penger lån til lavere rente enn det som vanlig er ? eller gi meg stipend ?
Vanskelig nok og få lån i banken sånn ellers hvis du ikke har oppsparte midler.

Har du egentlig tenkt i det hele tatt før du skreiv detta her ?
Hvis du vil at det skal bli enda dyrere og udanne seg her i landet så bare si det rett ut !! ok ?
Jeg skjønner jo at frp vil privatisere alt de ser,men bruk de politiske musklene dine til noe som fortjener det.

PS
Personlig er jeg ikke no fan av denna amerikanske politikken deres.
Prøver dere og skape et helvete på jord for folk flest ?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

-Frp modelle in ” action ” banker i USa i 2008 stopp utlån til studenter pgv finans krisen .

http://www.youtube.com/watch?v=yVCFjwFFgU8

Reform Also for Student Loans
http://www.youtube.com/watch?v=LOBil3sTlk8

http://www.youtube.com/watch?v=MLO8XE6LJSM

pgv av private student lån USA har færre nyutdannede universitet .

http://www.truthfulpolitics.com/images/college-completion.jpg

-USA ( befolkningen 309,101,000) ligger number 14
- Australia (befolkningen 22,300,000) 1st i verden den

Alle 13 første landene har statlig student låne.
…..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Lånekassa har det billigste og beste lånet som finnes på markedet, og da må selvsagt frp prøve å føkke opp det også. Forbanna møkkaparti!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Mette!
Orker ikke å lese gjennom alle kommentarene her, så håper du orker å svare på dette kanskje.

Jeg har vært “kunde” hos lånekassen i fire år nå, og har aldri opplevd noen problemer. Jeg lurer på om det ikke vil skape mer stress for elever og studenter om de selv skal ha ansvar for å finne seg en bank som passer dem. Må studente selv ta kontakt med banker via telefon/internett/besøk for å finne ut hva hver enkelt bank har i tilby? Det er jo slik vi må gjøre med mye annet, men jeg tror at jeg som 16-åring skulle flytte på hybel og ha ansvar for egen økonomi også videre, hadde syntes at det var veldig vanskelig å finne ut hva som var best i så fall. Hvor mange 16-åringer forstår seg egentlig på forskjellige utrryk som brukes i bankene, som dette med renter for eksempel.

Og blir ikke bare bankene et unødvendig mellomledd, om det uansett er fra staten pengene kommer? Eller er bare stipenddelen som kommer fra staten, og lånet blir tatt opp direkte fra banken?

Dessuten om dette er et seriøst forslag burde FRPere og ikke minst FPUere bli flinkere til å forklare hva det egentlig går ut på. Var i mange skoledebatter i høst hvor elevene ikke skjønte bæra av hva forslaget gikk ut på. Folk tror jo at FRP ikke vil ha stipendordning.

Takk for svar, kanskje jeg blir litt klokere.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jo mer jeg leser om FrP sine ideer for renovering av kommunistregimet Norge, jo mer melder den irrasjonelle tanken seg om å la partiet slippe til i regjeringsposisjon. Det hadde blitt partiets bleke død. Grunnen til at jeg kaller tanken for irrasjonell er at jeg frykter det vil være et veldig kostbart og destruktivt eksperiment, men gevinsten er jo at vi blir kvitt dere.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Etter så mye krass kritikk på denne bloggen så skal en ikke se bort ifra at om at om 3 år så er FrP den største pådriveren for høyere stipendandel og lavere renter fra Statens Lånekasse. Og 5 år etter det, når en annen regjering faktisk gjennomfører høyere stipendandeler, så kommer FrP: “Velkommen etter. Dette har da vi sagt i årevis allerede”

Jeg tror dette var bare for å lodde stemningen til potensielle kampsaker for nye velgere til 2013.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] FRP egentlig ville, men vi forstå såpass at de vil legge ned Lånekassa og fortsatt gi stipend. Heldigvis byr Mette Hanekamhaug på oppklaring. (?) Jeg tar meg den frihet å sitere: “FrP ønsker å erstatte Lånekassen med en statlig [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er et skritt i feil retning.

For alle som kunne tenke seg en innføring i pengelære på en MEGET interessant og underholdende måte:

http://www.youtube.com/watch?v=D0IJCGuNtqk&feature=fvw

(En 50 minutter lang animasjonsfilm i 5 deler.)

————–

Hvis ikke vi foretar omfattende forandringer i vår økonomi, vil banksystemet og den globale økonomien før eller siden kollapse. Når den tid kommer har vi behov for en stat med kapasitet og styrke. Det er synd at vår fremtid ligger i politikeres hender.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Huff, nok en gang ett tegn på at vi har det veldig godt i Norge. At ett av landets største partier skal bruke dette som en fanesak…Stakkars studenter, må de vente i telefonkø????

Jeg har studert i 4 år nå, og har aldri hatt ett eneste problem. Om jeg må vente 5-10 min 2 ganger i året så skal jeg alltids overleve dette. De har jo også en tjeneste hvor de ringer opp igjen dersom det er lang ventetid. Søk i god tid og ha orden i papirene så trenger man ikke ringe engang.

Hadde det ikke vært for FRP, så hadde vi hatt borgerlig regjering i dag, men pisse saker som dette her gjør at dere ødelegger alt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] on april 21, 2010 by Christine Jeg skal ikke gå så langt som å si at jeg har tatt stilling til Mette Hanekamhaugs innlegg om avviklingen av Lånekassen (på bloggen sin mandag 19.04), jeg føler nemlig ikke jeg [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Helt vanvittig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvorfor regnes det du får i stipend utifra av hvor mye foreldrene tjener? Idiotisk:(

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Å skylde på “tungvint byråkrati” er bare TULL. Det er ikke tungvint det er enkelt og det går relativt raskt. Du og dine partikollegaer står for en usosial og uansvarlig politikk og dette er nok ett eksempel på d.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] This post was mentioned on Twitter by iacob prebensen, Undre, Tor Arne Pedersen, Tor Arne Pedersen, Kåre Sandvik and others. Kåre Sandvik said: RT @Undreverset: FrP og Mette Hanekamhaug vil avvikle Lånekassa: http://ow.ly/1AObB [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva slags garanti har vi for at ordningen vil bli bedre dersom bankene overtar Lånekassens jobb? Personlig kan jeg heller ikke si at jeg har opplevd så mye av den dårlige servicen man påstår at Lånekassen har, men mulig jeg er en av de heldige, også sender jeg stort sett bare mail dit også:)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nå fikk jeg meg en skikkelig god latter!! Har du sett hva du skriver?

“Samtidig vil … behandlingstiden bli betraktelig høyere”

Trodde det var fordi Lånekassa er for treg i sin behandling at du ville overlate dette til bankene. Men så skriver du altså at med bankene bak roret vil det ta ENDA lengre tid!!!

Takk for en forfriskende god latter så tidlig på morgenen :) :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Lånekassen sikrer alle samme mulighet til utdanning, på like vilkår. Det er den norske stat som tar ansvar for denne unike muligheten til like behandling og like muligheter for å få den utdanningen man ønsker seg. Er det noe studenter ikke trenger, så er det mer stress. Det er ille nok å ta opp masse lån, men enda verre å måtte lure på om man har valgt den riktige banken. Det er snakk om store penger. Og det bør være staten som sørger for borgernes mulighet til å ta utdanning – selv om utdanningen gjerne kan tilbys av private skoler som holder godkjent standard.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva slags service er det egentlig dere savner?

Man søker om lån og stipend, får dette innvliget og pengene er på plass.

Deretter skal pengene tilbakebetales ved endt studie.

Så enkelt er det, og hvis problemet er når man ikke betaler så tror jeg ikke du får så mye service i noen annen bank heller.

Bruk heller tiden på noe viktig!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Å konkurranseutsette tilbudet om stipend vil overføre makten fra et inngrodd, statlig monopol og over til forbrukeren, nemlig studenten!”

vel ved å overføre makten overfører du også risikoen til hvem da? jo nemlig studenten!

Når du har sittet 8 år på stortinget har du full offentlig pensjon skal ikke heller gå løs på den inngrodde statlige ordningen?

*host* forskjellsbehandling *host*

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg jobber selv i bank, og jeg tviler veldig på at noen som helst bank er intressert i å tilby usikrede lån til unge kunder med rente lavere enn beste boliglånsrente.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Orket ikke lese alle innleggene, så kanskje er noe av dette tatt fra før.

Men, min erfaring er at bankene er minst like byråkratiske som lånekassen, og langt mer variable. Nå sist da jeg skulle ha boliglån tilbrakte jeg mange timer på telefon og i møter før jeg hadde klart for meg de forskjellige tilbudene. Hos enkelte av bankene var det knapt mulig å få et tilbud, da de endelige betingelsene var avhengig av hva ellers jeg ville ha av tjenester.

Det er også litt feil å sammenligne med BSU. Denne er ikke bare gunstig for forbruker, den er også en gullgruve for banken; for det første er det en innskuddskonto som bidrar til bankens kapital. Dernest har den flere krav som gjør at pengene blir stående over flere år, de kan ikke bare tas ut. Og ikke minst, det er for banken fullstendig risikofritt.
Et studielån og stipend blir motsatt, ved at banken her låner ut penger og dermed svekker kapitalen. Risikoen øker, og bankens administrasjon øker.

Til sist, dette er vel virkelig en måte å øke skillene på. Bankene VIL skille de med solid økonomi (privat og foreldrenes) og gi disse gunstige betingelser, og i flere tilfeller antagelig gjøre det vanskeligst mulig for andre slik at de velger en annen bank.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Har desverre ikke orket å lese igjennom alt som er skrevet, men slike ting som hvor mye støtte, hvor mye stipend etc. er vel styrt at hvor mye man faktisk har mulighet til å låne ut (økonomisk) som i stor grad er gitt ut i fra forutsetninger lagt av politikerne. Å ikke betale renter og slike ting som mange ønsker seg er også noe som politikerne rår over.
Det var en som skrev at lånekassen i valgkampen lovet studiestøtte i 11 måneder. Lånekassen er ikke et politisk parti som var med i valgkampen, så regner med at det også var et politisk parti som lovet bort dette.

Jeg er selv kunde i Lånekassen. Kjipt med studielån, men det ville det jo vært uansett hvem jeg betalte til. Syns jo ikke det er så morsomt med noen lån.

At stipend gjøres om til lån igjen på grunn av at man har tjent for mye for eksempel eller at man må bo så og så langt unna for å få borteboer stipend på vgs., er vel også noe som er styrt fra ett høyere hold, og det er jo reglene for dette som må endres for at dette skal endre seg, ikke hvem som håndhever regelverket.

Det er jo som ved sparing i BSU, det er regler for hva pengene kan brukes til, hvem som kan spare, hvor mye etc. som er gitt og det er likt i alle banker.

En viktig forskjell mellom å tilby sparing og utlån er risikoen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bare fordi Lånekassen er byråkratisk og har dårlig service, skal man da legge ned hele Lånekassen?

Studielånet tilbyr gunstige lån, tror du at bankene vil tilby de samme ordningene som staten?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

At lånekassen an være byråkratisk er en ting. Men å avvikle denne er denne er å importere et USA lignende samfunn der man deler folk etter de som har råd til utdannelse og de som ikke har.

Det må aldri skje. Slike utspill får meg til å fryse på ryggen og gjør bare det enklere for meg å ikke stemme på FrP selv om de har en del saker som er tiltrekkende.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@eilert
Mettes “geniale” plan er at staten skal sitte med garantiene for lånene, og la bankene ta kundebehandlingen og rentene. Da sitter staten med de samme administrasjonskostnadene, og mister alle renteinntektene for muligens å spare en student for 5 min ventetid på telefonen den ene gangen han ringer lånekassa…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Lurer på hva du mener med “lang saksbehandling” og “dårlig oppfølging og service” ?

Selv har jeg aldri hatt noen problemer med lånekassen. jeg har fyllt ut søknad på studielån hvert år i Mai, og behandlingstiden har typisk vært omtrent en uke. I fjor mener jeg å huske at jeg fikk svar på søknaden allerede etter en dag eller to.

Hvilken oppfølging og service trenger du egentlig? Er du avhengig av å bli matet med teskje om hvordan du skal betjene dette studielånet ditt? er jo ikke veldig komplisert å betale et fast beløp fire ganger i året og at du må huske å melde ifra hvis du blir arbeidsledig…

Såvidt jeg vet er det vel ikke noe som sier at banker IKKE skal tilby lignende tjenester? er vel mer at banker ikke ser seg tjent på å tilby lån på en halv million med 3-5 års betalingsutsettelse og elendig rente (for banken)…

Dette burde fortsette å være statlig spør du meg. dette er ikke noe staten skal tjene penger på direkte, og da kan du ikke forvente at banker skal ville gjøre det.

La en av de beste statlige “godene” vi har fortsette å være statlig!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvordan har det seg slik at frp vil gjøre om på alle instanser som gjør at Norge er et velferdsland, og fortsatt tro at det kan bli bedre?

Kortsiktig politikk er visst frp´s sterkeste side :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Som alle FRP ignoranter, så har denne lille jenta fremdeles en vei å gå, hun viser å ha en veldig snever syn på mange ting, vel politikken dreier seg om å fokusere på banaliteter og helst vekk fra helheten, jeg anbefaler at hun videreutdanner seg, det er noh av kunnskapsløse broilere som vil styre.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

E sekkert nån luringa som ha skrev d før mæ, men uansett.. KORDAN garanti har dokk førr at æ som studænt får like goe vilkår i det dær gotruanesns forslage dokkers som i dag??? En bank vil jo ikke tjæn shit på at æ e studænt, så garantian mine må æ sekkert betale fakkall førr…
Å ikke kom å si at dokk har snakka me 1 bank el 2, ekke godt nok.. Statn tar sæ rå t at vi som studænta har d bra, d drit jo en privateid bank langt f… i!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vel, jeg er forsåvidt fornøyd med Lånekassen jeg. Den fungerer som forventet. Jeg får stipend og lån, og sistnevnte må jeg betale tilbake med renter. Dør jeg så slipper mine etterlatte å betale tilbake mitt lån slik som de må med andre lån som jeg har tatt opp.

Men, Kjære Mette. Kan du nevne ett eksempel av privatisering som faktisk har gitt norske borgere en bedre totalpakke enn det som de tidligere har fått igjennom statlige ordninger? Jeg ser ikke for meg hvordan en privatisering vil forbedre tilbudet vi allerede har igjennom Lånekassen.

Hva med å heller belønne de som tar høyere utdanning ved å åpne for at de kan tjene mer penger? Den Robin Hood ordningen som er her i landet gjør at vi sitter nesten ikke igjen med noe mer pga høyere skattenivå og at en eller annen her i landet har fått presset igjennom at billig arbeidskraft ikke skal finnes i Norge. Det finnes mange arbeidsgivere som gjerne skulle hatt en person som kunne ta seg av enklere oppgaver, men det er dyrere å ansette en ufaglært enn å ansette de med høgskolebakgrunn og som også kan gjøre annet nyttig arbeid for bedriften.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det å overføre lånekassas arbeid til private banker kan fort gi et klasseskille som vi IKKE vil ha. Selv har jeg aldri hatt problemer med lånekassa. De svarer kjapt, utsettelser på betaling etc gjøres kjapt over telefon, de sender betalingspåminnelser pr sms (gratis). etc

Med privat bank(har hatt fler), fikk vi ikke god service før vi kvalifiserte til å bli “gullkunder”! Hvordan vil da en 16åring bli tattimot som skal ha lån?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er i bunn og grunn samme system som vi har i Finland. Fra jeg sendte inn min söknad til den var godkjent og pengene på vei tok det hele to uker…

Et meget godt forslag som absolutt bör settes i verk.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du vil altså ta vekk inntektsgrunnlaget til lånekassa og la dem (/staten) stå igjen med mange av de kostbare administrative utgiftene.

Det er en fantastisk god ide! Kan ikke dette bli prinsippet for alle, så skal jeg fort tjene noen slanter ekstra jeg også på din-og-min bekostning.

Tror nok du har overvurdert bankenes ønske om å håndtere denne typen lån, vilkår og lånetakere.

For meg virker det som lite gjennomtenkt spesielt mht. å se ev. langtidsvirkninger av å legge makten på private hender. Når noe først er “outsourcet” så koster det skjorta å omgjøre slike beslutninger. Når kunnskap og makt flyttes, flyttes også makten til påvirkning til bankene.

På en annen side så er vel dette den overordnede målsetningen til FrP…

Kom med gjerne gode eksempler på hvor og hvordan dette fungerer bedre i andre land, så har folk noe å vurdere.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Haha…! Vet ikke hvor jeg skal begynne engang. Jeg som tidligere student har aldri hatt problem med lånekassa og FRP`s trang til å privatisere tjenester er, spesielt i dette tilfellet, latterlig! Ingen bank ville kunne matche de vilkårene vi har hos lånekassen – med eller uten staten i ryggen.

Du får lese litt rundt og se hva folk klager på og endre partiprogrammet deretter – i rette FRP-ånd.

Igjen – haha!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Å si at lånekassa fungerer fint bare fordi du aldri har hatt problemer med den er litt barnslig, som å si at helsesektoren fungerer prikkfritt når du aldri har vært syk.

Lånekassa fungerer ok så lenge du ikke trenger noe spesielt fra dem. Jeg vet det for jeg jobber opp mot dem.

Om du derimot skulle trenge noe ekstra fra dem, det være seg oppfølgning eller rett og slett bare å gi dem en beskjed…da oppstår problemene.

Jeg bodde i utlandet i to år etter endt utdannelse og fikk rett og slett ikke tak i dem…jeg brant av 2 kontantkort (i noen land har du ikke mulighet til å skrive abonnement før du har bodd der så så lenge) på å prøve å komme igjennom til dem, mail ble aldri besvart og jeg kunne ikke få ny pinkode til mine sider siden jeg ikke hadde norsk mobil.

Resultatet var at jeg ikke fikk sagt i fra om hvor jeg var og om jeg var i arbeid.

Men jeg tenkte, de er vel ikke dummere enn at de sjekker det selv, og sender meg faktura om det skulle være at jeg burde begynne å betale snart….

denne fakturaen kom aldri.

Når jeg så flyttet tilbake til Norge pga. jobb. DA kom inkassovarselet som plutselig var på 80 000…

Jeg ringte inkassoselskapet og de virket som om de ikke var overrasket over problemene jeg hadde hatt og ba meg prøve å ringe lånekassa.

Jeg tenkte det ville være enkelt siden jeg tross alt har kontakt med dem i jobbsammenheng.

Meeeeen…nei. Har enda ikke fått tak i dem. Fått til et system med inkassoselskapet men egentlig så er dette noe jeg mener lånekassa burde ta litt på egen kappe, og la meg fortsette å betale inn som vanlig, siden de tross alt er så uhorvelig umulig å få tak i eller å få beskjeder igjennom til.

Så…om du tror lånekassa fungerer som den skal, lev videre i drømmeverdenen din og for guds skyld ikke flytt til utlandet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er et viktig tema for uvitende, kunnskapsrike og samfunnsengasjerte. Vi er helt avhengige av å følge samfunnsutviklingen for å holde Norge der vi vil at det skal være: i toppen av listen over land det er GODT å leve i.

Framtidsmmessig sett betyr det at vi innen de neste 20 år vil se en økning i antall år hver student har i auditoriene, sammenliknet med dagens nivå. Jeg er av den oppfatning at mer kunnskap til alle er frihet, og kunnskap til noen er makt. En maktelite innen ulike kunnskapsintensive fag vil kunne skape en samfunnsmessig ubalanse, og dette er mitt motargument for å konkurranseutsette et samfunnsmessig gode som et privat produkt. Det er mye mulig at studentene vil føle seg som kunder i denne sammenhengen – og det kan jo tross alt være vesentlig for denne målgruppen å bli hørt.

Markedet styrer i såfall hvem som skal godkjennes til private lånekasseprodukter. Det vil si at vi kan se tilleggsgarantister som mamma og pappa eller andre kausjonister for den delen av produktet som baserer seg på det reelle lånet. Den statlige studentgarantien skal oppegående økonomer alltids finne en løsning på. For meg ville en kausjonist raserer alle mine framtidsdrømmer, og selv om både kunnskapslyst og ferdighetene er der – ville min families økonomiske bakgrunn satt en fin stopper for akkurat det.

Ja jeg vil gjerne bli tatt godt vare på som medlem av Lånekassen, men ut i fra et annet perspektiv så ville jeg heller ha fokus på å oppdatere rammene for Lånekassen. Lånekassens byråkratiske skisse er beklageligvis ikke anno 2010, og jeg skulle heller ønske at politikere benyttet sin kloke tid til å bedre et gode istedet for å ta avgjørelser basert på kundevennlighet.

Hva med å se på studenters levevilkår, med det utgangspunkt at vi i Norge skal gi rom for mest mulig fri kunnskapsflyt. I dag er vi alle deltidsstudenter, der læring blir nedprioritert grunnet et stort gap mellom inn og uttboksen i banken. Bruk tiden på mennesker, ikke mulige gevinster for et privatpraktiserende bankmarked.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Så vidt jeg vet så bortfaller lånet i lånekassa om en blir mer eller mindre uføretrygdet. Vil det samme skje med privatbanker?

Staten er blind, det er ikke de private aktørene, de siler.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er et glimrende forslag og jeg fatter ikke at det er mulig å være i mot det. Det man kort og greit gjør er å samle alle fordelene ved lånekassen i dag i en statlig garanti som man kan ta med seg til hvilken bank man vil. Stipender skal fortsatt betales ut av staten.

De første dagene etter semesterstart er det 8000 ubesvarte anrop hver dag hos lånekassen. Bare en monopolist kan behandle kundene på den måten. Lånekassen, som alt annet her i verden, har godt av konkurranse – og elevene fortjener å kunen velge. Det vil altså ikke bli en eneste ulempe med dette forslaget, i og med at alle fordelene man i dag har med lånekassen videreføres.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nå har jeg ikke lest ALLE kommentarene her, men jeg syns det er mye unødvendig kritikk. Jeg mener dette er et spennende forslag, for lånekassen trenger konkurranse for å forbedre seg.

Det er ikke alle som har hatt problemer med lånekassen, og skjønner derfor ikke argumentene med dårlig service, lang behandlingstid osv. Men for de som opplever det er det skikkelig ille. Det finnes ingen mellomting for lånekassen. Alt er enten veldig bra – eller veldig veldig elendig for personene det gjelder. Jeg hadde ingen problemer med lånekassen frem til jeg ble sykemeldt. Da måtte jeg brått søke 3 ganger, jeg ble nødt til å flytte hjem fordi prosessen tok så lang tid og det tok 6 mnd før jeg fikk utbatalt lånet. Nå får jeg ikke omgjort poengene fra fagene til stipend fordi jeg bor hjemme….. I tillegg har flere jeg kjenner hatt ventetid på år grunnet sykdom i studietiden og venter på lån de skulle fått for 2 – 3 semester siden.

Jeg mener ikke alt Mette sier nødvendigvis er riktig, men det er spennende å se hvor dette forslaget ender og hva det kan gjøre for studentene. Slik situasjonen er i dag så er det kanskje vanskelig å se for seg bankene gi lån, renter og nedbetalingstid på lik linje som lånekassen gjør i dag. Men jeg mener muligheten er der. Det er ikke slik at dette skjer i morgen. Dette er en lang prosess med forhandlinger og vedtak osv som må til for å få det beste resultatet.

Tankene dine er gode Mette, og jeg håper dette går igjennom slik at det letter noen byrder for en del studenter.

Som noen over lurer på så lurer selvfølgelig jeg også på hvordan det blir med stipendandelen som omgjøres etter bestått eksamen, og i tillegg så lurer jeg på hvordan det blir med studenter på private høgskoler i forhold til det ekstra lånet de fleste må ta for å betale skolen. Vil det bli en stipend ordning for de på lik linje som for norske studenter på privateskoler i utlandet? (40% stipend ved endt bachelor og 70% stipend ved endt master)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg har svært dårlig erfaring med banker i norge, jeg sendte inn en bolilånssøknad for ca 11 år siden og har ennå ikke fått svar. Hadde egenkapital og en grie lønn, så det var ikke det det stod på.

Lånekassen har jeg derimot god erfaring med, gjør du det du skal når du skal, kommer pengene når de skal.

Pr i dag er jeg studentpolitiker på deltid og får gjevnelig rapporter fra studentrepresentanten i styret til Lånekassen. I hvilken privat bank kan jeg få det? Dvs at man som student faktisk har inflytelse over Lånekassen, og den blir brukt flittig. Men det er i Lånekassen som i alle bedrifter, man bebanner ikke for toppene, men for det gjevne. Derfor kan det i perioder bli noen topper hvor man ikke får så fort svar som man skulle ønske.

Jeg har også vanskelig for å se at bankene vil være et sted hvor staten kan sende stipend for at banken skal betale det ut. De tjener jo ikke penger på det!! Lånekassen har også lave renter, hvor kan du få forbrukslån til tilsvarende rente. For bankene skal tjene penger på dette. Ja, det er ikke gratis med Lånekassen heller, men gunstigere betingelser for tilbakebetaling ser jeg at vil bli vanskelig for bankene å gjennomføre, for da tjener de for lite på tjenesten. For bankene SKAL tjene penger, det er hele poenget med banker!! De gjør ingen ting gratis!!

Merker meg i disse dager at når de private selskapene som driver med konkuranseutsatt næring får litt motbør, så vil de at staten skal inn å redde dem. Konkuranse er ikke nødvendigvis alltid et gode. Bankkrisen kunne fort ha veltet en bank eller to, hvor skal vi da hente studielånet vårt??

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Og hvilke banker er det som vil gå med på dette?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Mette,

Interessant innlegg. Bare et par perspektiver:

1. Renten som tilbys av Lånekassen er meget god. (Tenk på at dette er usikrede lån).
2. Ordningene som tilbys av Lånekassen er også meget gode (forsikringsordninger, rentefritak ved lav lønn, studier osv).

Lånekassen kan kanskje som institusjon forbedre rutiner og oppfølging, men de politisk styrte meget gode betingelsene vil være en utfordring for private banker. Legg også merke til at Lånekassen gir lån til en rekke personer som aldri burde hatt det (de er opphevet fra plikten til å frarå å gi lån til slike personer).

Ole P.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg har aldri hatt problemer med lånekassa. Har fått lånet når det skal, stipendet er blitt ettergitt som det skal når jeg har stått på eksamen osv. Og de få gangene jeg har måttet utsettte ett avdrag fordi økonimien har vært knotete pga jobb har jeg fått det, no question asked. Hvilken bank gjør det da? Og studielånet er ett personlig lån slik det er i dag. Dør du faller det bort. Tviler på at bankene er villig til å gå med på dette. Greit at studielånet er dyrt til tider, med høyere renter enn andre lån osv, og jeg har mang en gang irritert meg over det. Men å kvitte seg med Statens Lånekasse og overføre ordningene til bankene gjør iallefall at ikke alle får like store muligheter til å studere som nå. Men det er kanskje det som er baktanken??

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du finner alltid noen som er misfornøyd.
Noen ganger er det utfallet av regelverket som er “galt”. Men reglene er det Stortinget som fastsetter. Lånekassen kun forvalter de reglene som er. Hvordan skal en privat bank forvalte disse?
Du får ikke 350 kr i gebyr for å betale en dag for sent. Det er MINST en uke, så det er bare å betale i tide. Det koster masse for staten å sende ut purringer til sløve betalere.

Det er det fåtallet av studenter som har negative erfaringer og det er disse som roper ut. De aller aller fleste har ikke negative erfaringer, og holder kjeft.

Men det jeg lurer på er hvordan bankene har mulighet til å håndere behandling av 800 000 søknader i løpet av noen få måneder, uten at det skal påvirke den servicen de har i dag? Lånekassen er jo ikke som en vanlig bank.

Og skal bankene låne ut penger rentefritt? I dag er lånet rentefritt så lenge man mottar lån. Eller skal dette endres?

Og når noen sør hva Lånekassen gjør for kundene, så er det bare å se på det de har gjort de siste 10-15 årene i fht elektroniske løsninger. Samtidig forandrer samfunnet seg ved at alle har mobil og bruker den gjerne. Telefontidene er utvidet mye siden jeg var student, og da det var 40 min ventetid på telefon (om du var heldig å komme inn i køen.)
Lånekassa er vel den etaten som har hatt størst fokus på å få på plass løsninger for å tilfredsstille kundene, og som har klart det.

Argumentene som brukes er gamle. Man kan alltid finne noen som er sure på Lånekassa fordi deres sak ikke ga rett til lån/stipend. Men disse reglene har politikerne satt.

Vi har et fenomenalt bra studiestøtte-system i Norge. Det er INGEN som har så gode ordninger til støtte i utlandet. Derfor er det også mange i Norge som tar utdanning og mange som reiser til utlandet.

Vi meg hvordan man skal sikre “de samme rettighetene” ved å privatisere. Hvordan skal man da sikre det grunnleggende kravet om likebehandling når sakene skal avgjøres i de ulike bankene? Eller skal man kutte ut rett til stipender eller rentefrys ved sykdom og uførhet og gi likt beløp til alle og like tilbakebetalingsvilkår? Da kan man jo gjøre disse endringen med en gang og jobben til Lånekassa enklere.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Først av alt må jeg si at jeg er imponert over at du Mette faktisk tør å si dette og stå for dette. Det gleder meg. Dvs. at det gleder meg at det er unge mennesker som faktisk tør og stå frem og si slike ting. Jeg er helt enig med deg i å gi “Lånekassen” en konkurranse hos studenter.

Jeg har opplevd mange studenter den dag i dag som faktisk SLITER med pengene de faktisk får låne hos Lånekassen. De må ta seg en ekstra jobb og kanskje jobbe minst 20-25 timer i uka for at ting skal gå rundt. For at de skal ha råd til lærebøker, studenthybel, mat.. m.m.

Jeg kunne egentlig tenkt meg det slikt for studenter i dag:

- De får et lånebeløp/stipend som tilsier at de skal klare seg i løpet av en mnd. jeg har hørt om studenter som får knappast 3500 kr som de skal dekke husleie, strøm, mat, studiebøker osv. Riktignok er det muligheter for å bo i bofelleskap med andre.

Jeg ser store fordeler med dette og det bør de fleste som faktisk studerer!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Lånekassen er enkel å forholde seg til. Det er klare regler og tidsfrister, og alt står tydelig forklart på nettsidene, og det er veldig ryddig ift hvilke opplysninger du må ha med på søknadsskjemaet. For studenter burde dette være enkelt å finne ut av. At noen synes at byråkrati er vanskelig å forholde seg til, er ikke noe godt argument for å avvikle en ordning som har vært viktig for at folk uten rike foreldre kan ta utdanning. Jeg foreslår heller at studentene vokser opp og tar ansvar selv. Hvis du har vært i en privat bank, så er det ganske mange regler å forholde seg til der også, boliglånet mitt var mye mer byråkratisk, langt flere skjema, enn ved studielånet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tilbudet fra Lånekassen er langt fra perfekt, men jeg tviler på om alternativet Hanekamhaug legger fram vil være noe bedre.

Tilbudet Lånekassen gir, er iallfall trygt og greit, selv om et stipend/lån på kr 6000 pr mnd. ikke er mye å leve av. Men det er iallfall bedre enn ingenting, og det er gunstige forhold for tilbakebetaling. Etter 4 år som student har jeg et samlet studielån på ca. kr 400000, og dette ser jeg på som overkommelig å tilbakebetale, med litt over 5000 kr i krav for hver termin. Jeg skjønner ikke hvorfor folk klager. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Jeg stoler ikke på Frp eller Hanekamhaug for fem flate øre. De er kun opptatt av å sanke stemmer!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Som student i snart 6 år har jeg ikke opplevd noe surr fra lånekassa. Litt vanskelig med å nå gjennom på telefon når søknadsfrister er i ferd med gå ut, ellers har jeg ingen negative erfaringer med lånekassa.

Du sier ingrodd statlig monopol. Lånekassa har faktisk modernisert seg og effektivisert seg i stor grad. Nå er nesten allt elektronisk, og det virker! Så ille som du fremlegger det er det ikke.

Jeg er helt enig med deg at det bør være konkurranse, men det er det også. Problemet er bare at ingen private kan tilby så gode vilkår som lånekassa, derfor vil ingen private konkurrere. Den beste konkurrenten er derfor den eneste konkurrenten. Det er ingen lover som nekter studenter å ta opp private studielån, det er bare ingen private banker som kan gi samme tilbud.

Eksempelvis så er bortfall av gjeld ved dødsfall en svært viktig del av tilbudet til lånekassa. Da slipper man ofte gjeldsforsikring for et stort studielån. Er det staten som skal stå som kausjonist til de private utlånerene etter FRPs modell?

Du sier nøyaktig de samme rettigheter, men det kan ikke skje uten denne “statlige garantien”, men hva er da poenget? Da blir det et byrokrati som styrer likevel.

FRP har langt mer viktigere oppgaver å ta tak i enn et statilig system som faktisk i all hovedsak fungerer!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er på kanten av ren idioti. Hanekamhaugens uttalelse har uforutsette feil i seg. Ikke bare er jeg en kunde selv av lånekassen, men går i en klasse med 30 andre brukere av den og jeg har ikke hørt en klage enda.

Hva er det Lånekassa gjorde mot deg f.eks Hanekamhaug ?

Og si at vi skal bytte ut statlige organer hver gang vi er missfornøyd med dem, betyr at vi til slutt sitter uten en stat. Jeg er missfornøyd med jobben politiet gjør i Oslo, la oss gi Securitas politi fullmakt og blålys.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

dette blir for dumt og enkelt, selv for FrP.

og hvem er det som skal avgjøre hvem som kvalifiserer til en slik statlig garantiordning? Mesteparten av jobben Lånekassen gjør er faktisk å behandle søknader om støtte, dvs. avgjøre hvem som er støtteberettiget. (mange faktorer her, reisestipend eller ikke, forsikelse, sykdom, graviditet, studer i utlander, osv.) Hvem skal informere om studentenes rettigheter? Jobben med å håntere lånet etter at man har fått garantien, som dere vil gi til bankene, er kun en liten del av Lånekassens arbeid.

Foreslår at du tar deg en sommerjobb i Lånekassen, så slipper vi slike dumme forslag.

og forresten, jeg har veldig god erfaring med lånekassen (bedre enn de fleste banker) og deler ikke ditt steriotype syn på en “statlig inngrodd byråkratisk institusjon”. Slike uttalelser blir for billige!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tror FRP på dette forslaget selv?

Det kreves minimalt med økonomisk utdannelse for å skjønne at dette ikke har noe for seg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tragisk av Hanekamhaug å starte en debatt hun ikke ønsker å delta i eller følge opp.

Kan ikke se hun har svart på et eneste kritisk spørsmål. Folk som er enige med hennes synspunkter får derimot svar.

Er du ikke i stand til å svare eller bare gidder du bare ikke ??

Forøvrig føyer utspillet seg til rekken av lite gjennontenkte forslag fra hennes parti.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mange her skryter av “betalingsutsettelsen”. Tror dere at Lånekassen gjør det for å være snill? Våkn opp! Den utsatte betalingen blir lagt på til slutt som en siste termin-hvilket betyr at dere betaler renter på den summen i alle årene som gjenstår av studielånet! Det blir en dyr betalingsutsettelse… og Lånekassen gnir seg i hendene. Dere er naive…

Vekk med monopolet, go Hanekamhaug!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg stemmer frp, men dette var en skikkelig daarlig ide. Laan er greit nok, men hva med stipend? Hvem skal gi stipend?

Lengre tilbakebetalingstid? Ta et okonomikurs. Ingen hensikt aa gi lengre tilbakebetalingstid enn laanekassen allerede gir.

Lurer paa hvorfor du trenge saa utrolig mye oppfolging av laanekassen under dine studier? Jeg har gode erfaringer med dem. Jeg faar den informasjonen jeg trenger i posten og har forsaavidt aldri trengt noe mer oppfolging fra deres side enn det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I Lånekassens forsvar har jeg vært kunde hos dem i mange år og aldri opplevd problemer. Har fått oppfølging og service ved behov og pengene kom alltid på konto til riktig tid.

Hvis man skal gå over i noen form for privatisert løsning er jeg redd for at man ender opp med en studielånsordning som blir dyrere for menigmann.

Er det virkelig profittmotivet som skal promoteres ved dette forslaget?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er storfornøyd med lånekassen i den grad at de holder det de lover. Pengene blir utbetalt når de skal, og i god tid før de faktisk “trengs”. Personlig service er ikke noe jeg er ute etter fra Lånekassen, og bruker heller ikke Lånekassen som en substitusjon for venner eller for å ha menneskelig kontakt.
Sett fra et finansielt perspektiv er måte Lånekassen drives på fra utsiden effektiv og moderne.

Kan ikke se for meg at bankene skal kunne ta over. Det skaper dilemmaer. Synes studentene skal ha én egen organisasjon å forholde seg til når det kommer til slike viktige ting som studielån, som er backet av staten. Bankene vil ikke tjene penger slikt som det er nå uten videre statsstøtte, og kan dessuten stille veldig mange krav til studenten for å få pengene utbetalt.
Forskjellige renter og betingelser vil bli satt av bankene, som vil føre til at studenten må bruke veldig mye tid på å finne ut hvor man faktisk får det mest gunstige lånet.

Lånekassen kan forbedres ved å øke stipendene og summen av lånet. Mange sliter med nettopp økonomien i studietiden, ikke om man får personlig service eller ikke.
Liker ikke tanken på at Frp skal overlate en så viktig tjeneste for en utsatt gruppe unge mennesker til kommersielle interesser, som har profitt som mål.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Synes dette virker som en kjempeidè! Er veldig enig i det du sier om lånekassa, de ser ikke noe vits i å forbedre seg, fordi studentene trenger dem. Har flere ganger ringt fo å spørre spørsmål ang lån og stipend, og du får de sureste damene i andre enden av røret som ikke bare snakker frekt til deg men også legger på før du egentlig er ferdig! Dette har jeg aldri opplevd i en bank, her er de hyggelige og behjelpelige. Blir som at man før bare kunne velge SAS/Braathens med sine altfor dyre flybilletter, fordi en ikke hadde noe annet valg, mens en nå kan fly billig med Kjos&Co

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jøss, trodde dere skulle fjerne den helt når jeg leste overskriften, ble litt stressa. Haha!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva med å heller se på hvordan tilværelsen kan bli bedre for studentene?

Er det meningen man skal kunne leve for 6000 kroner i måneden, spesielt hvis man bor i en by der man må betale alt i fra 4000-8000 kroner bare for å leie en liten hybel.
I tillegg så blir man straffet for å jobbe deltid, selv om man får like eller kanskje også bedre karakterer enn de som “kun” går skole.
Jeg har alltid jobbet nesten 50% i tillegg til studiene, for å i det hele tatt kunne dekke alle utgiftene ved å bo alene, å kunne ha bil så man kommer seg frem. Og dette blir jeg straffet med, ved at mye av stipendet blir gjort om til lån. Og da har jeg bedre karakterer enn gjennomsnittet.
Dårlig gjort!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er et fryktelig dårlig forslag som vil sette oss tilbake til gamledager da bare de med mest ressurser som hadde råd til å studere. Jeg har aldri opplevd Statens Lånekasse som annet enn svært serviceminded og proffe – med lav rente, lån som faller bort hvis du dør og gode stipendordninger. Det er ikke uten grunn av veldig mange finanseksperter regner lån fra Lånekassen som det beste lånet man kan ha og dermed dermed det siste lånet man bør nedbetale før tiden.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mette Legendekamhaug e den bæste politikeren i hele galaksen. Hyll hyll hyll. Hihi, hihi, ho e på gli, det kan vi trygt si

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Høres vel og fint ut, eneste problemet er at jeg ikke har eller har hatt noen problemer med Lånekassa. Jeg har hatt kort behandlingstid og fått svar på ev. spørsmål rimelig fort.

Grunnen til at folk misliker Lånekassa er enkel: Vi må betale tilbake det vi har lånt. Hvem liker vel det?

Det eneste problemet med stipend- og låneordningen er i mine øyne at det er for lite, det er ikke en gang nok i forhold til hva SIFO mener en normal gjennomsnittsperson «burde» forbruke i måneden.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvis dette blir realitet:

1. Mange studenter få avslag på lån. av div grunner bankene føler for å bruke.

2. Stipend vil forsvinne. Da bankene tjener ikke noe på å gi ut det. Enten må staten da ut med penger til studenten, OG penger til baken for å ta jobben med å gi ut stipend. Eller.. Lånekassen blir beholdt for å bare drive med selve stipend delen. Samme hva så vil det koste skattebetalerne mer penger en nå.

3. Renten vil gå opp. Vi vet alle at bankene kommer til å gjøre det. Eneste vi ikke vet er hvilken grunn de vil bruke denne gangen.

4. Renten vil IKKE bli fryst mens du er under utdanning. Og hvis det skulle fortsatt bli det, så blir det heller slik at staten må betale renten for deg isteden. Igjen. Skattebetalerne må betale mer.

5. Rente pengene går til bankene, isteden til staten. Altså ikke tilbake til felleskassa, og blir ikke brukt til f.eks skole eller veier. Men heller til en fin ny båt for Herr Bank Direktør.

6. Alle ansatte i lånekassen mister jobben, og må søke om jobb i bankene. De som får jobb vil få redusert lønn, og resten vil ende opp som arbeidsledige eller på trygd.

Så. for å summere.

+ Muligens bedre service og raskere behandlingstid.

- Mange vil ikke få lån.
- Stipend forsvinner.
- Renten går opp.
- Renten blir ikke fryst ved utdanning.
- Staten og skattebetalerne må betale mer
- Lånekasse ansatte mister jobben sin

Det er iallefall ikke vi som tjener på dette.
Men det er jo typisk Høyre og FRP å gjøre alt de kan får å finne nye inntekts muligheter for de rike.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Stå på Mette! Dette er veien å gå.

Alle de kommentarene du får viser at det er så uhorvelig mange unge som ikke fatter og begriper det minste. De fleste ville vært fornøyd hvis de hadde gått rett på trygd etter studiene. Hvordan de kan klare å fungere i samfunnet er et åpent spørsmål.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Personlig håper jeg hanekamhaug og frp får gjennom dette! For min del er grunnen voldsomt enkel!

Med lånekassa sånn den er i dag er det mange som venter leeeeeenge med å få lån/stipend utbetalt. Bare i min nærmeste vennekrets på uio kan jeg nevne flere som ventet til slutten av september (i ett tilfelle helt til oktober) før første utbetaligen kom, og eneste respons de fikk på telefon var at “saken er under behandling”…

Dette er den type behandling en privat bank ikke vil ha råd til, for da vil man mye heller gå over gata til konkurrenten og spørre “hei! hvis jeg flytter alle konti + studielån til dere, hvor fort kan dere utbetale lånet mitt?” og (vill gjetting) svaret vil være temmelig fort.

Private banker har ikke råd til å vente i månedsvis med utbetalinger, og studenter har ihvertfall ikke råd til å gå 2 mnd uten penger.. Og dersom staten garanterer at pengene utbetales så ser jeg virkelig ikke problemet med at private banker skal overta lånekassetilbudet :)

– Vegard.
Student ved Universitetet i Oslo

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette høres bra ut, dette liker vi.

Hilsen tidligere studenpolitiker.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Et problem med å fjerne Lånekassen, er at det er en sikkerhet der, som man ikke får i andre banker. Et lån i Lånekassen er PERSONLIG, og en eventuell ektefelle/samboer vil, ved skilsmisse eller dødsfall, IKKE hefte for et slikt lån, i motsetning til et lån i en vanlig bank, der lånet blir ført som en fellesgjeld.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvorfor ikke bare jobbe med å bedre servicen i Lånekassen? Det må da være det enkleste…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

jeg fikk 21000 som stipend når jeg søkte :)
ble veldig overrasket så jeg er fornøyd med dem så langt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Personlig har jeg ikke hatt noen problemer med lånekassen. Rask saksbehandlingstid, og flotters system via internett.

Jeg synes du tar litt hardt i når du kategoriserer slik, at “de fleste” opplever problemer med lånekassa. Ærlig talt!

For å la være å nevne alle de problemene som allerede er nevnt i kommentarfeltet vil jeg bare komme med en oppfordring til neste gang å legge ut et forslag som heller er:

realistisk
sant
gjennomførbart
til fordel for de det gjelder, og ikke skaper problemer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det kommer frem fra en rekke kommentarer at man ikke ønsker endring fordi man “ikke har erfart noe negativt med Lånekassen”, og fordi man betviler at man vil få de samme godene og rettighetene hos en privat bank, som hos Lånekassen.

For å ta det siste først. Her har mange missforstått, vi ønsker som sagt å innføre en statlig garanti. Det vil si at STATEN garanterer ovenfor banken at eleven skal betale tilbake pengene, og det er STATEN som utbetaler de pengene som blir omgjort til stipend, samt alle andre goder og avskrivningsordninger som man har i dag. Ergo vil ikke banken lide noe tap.

Grunnen til at det er høyere rente hos private banker enn hos Lånekassen er fordi private banker løper en risiko ved å låne ut penger, det gjør ikke Lånekassen i samme grad. Derfor kan man ikke sammenlikne dette.

Flere skriver også at vi er så veldig avhengig av Lånekassen, og flere sier at de ikke har hatt problemer med den. Det er meget mulig at det stemmer at ikke alle har hatt problemer med Lånekassen, men hvorfor skal man ha et monopol på dette? Vi har i Norge i dag 100-vis av banker som sitter på den kompetansen og “byråkratiet” som Lånekassen har. Hvorfor skal man da ha en egen Lånekasse for en egen type lån? Fremskrittspartiet sitt poeng er at vi ønsker at bankene skal ta seg av saksbehandlingen, men at staten tar seg av de sosiale hensyn – nettopp at alle har rett på stipend og lån.

Flere har også spurt “hvorfor skal bankene gidde å gi ut studielån når de ikke tjener penger”? Av samme grunn som at Coop, Expert, Elkjøp og alle andre butikker har kampanjetilbud – NETTOPP for å tiltrekke seg kunder. Bankene ønsker at studentene skal bli kunde hos de, og også bruke den banken når de senere skal sette inn sparepenger, ta hus- eller billån.

Jeg har fortsatt til gode å se at konkurranse ikke fører til rimeligere tjenester til bedre kvalitet. Vi må slutte å ha den tanken om at monopol er bra, og at staten må drive alt. Konkurranseutsetting av Lånekassen vil føre til bedre betingelser, bedre service og et totalt bedre tilbud til studentene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvorfor tror så mange at det er Lånekassen som gir stipender? Det er skattebetalerne som betaler stipendene, siden dette dekkes over statsbudsjettet. Derfor risikerer man ikke å miste stipender om Lånekassen blir historie, for staten skal jo fortsatt være garantist for stipender og studielån-akkurat slik BSU-ordningen fungerer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ola skriver:
“Stå på Mette! Dette er veien å gå.

Alle de kommentarene du får viser at det er så uhorvelig mange unge som ikke fatter og begriper det minste. De fleste ville vært fornøyd hvis de hadde gått rett på trygd etter studiene. Hvordan de kan klare å fungere i samfunnet er et åpent spørsmål.”

Jeg vil ha meg frabedt å bli generalisert på den måten. Jeg er en av de som stiller meg negativ til Hanekamhaugs forslag. Jeg har studert i 5 år, har studielån og en god jobb. Det kunne ikke falle meg inn å gå på trygd med mindre jeg er pokka nødt. Jeg lar meg provosere av kommentaren din og håper virkelig ikke du er så trangsynt at du faktisk mener det du skriver der.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For noe sprøyt! Privatisere lånekassen? Ja resultatet blir vel som med vedlikeholdet av våre veier. Er det noen som opplever at alt er blitt så mye bedre her vinterstid? Eller for ikke å snakke om sommerstid, hull på hull…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Herregud: finn deg for guds skyld noe annet å gjøre!
Du kunne jo feks prøve noe du er god på?

Å se for seg deg og dine partifeller styre Norge, blir litt som å sette Titten-Tei bak roret….Men det skal du ha: det blir mye å le av!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Har ikke gjort meg noe mening om dette er bra eller ikke, men har et spm.

Hva med de som bare vil ha stipend og ikke lån? Skal bankene bare gi dem pengene rentefritt? Eller betaler staten bankene noe for dette?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For noe sprøyt. Har i en årrekke brukt lånekassen og ikke opplevd noe problemer med en såkalt “byråkratisk, monopolistisk institusjon”

Jeg tror denne bloggen er en av grunnene dere stuper 3,4 % på VGs partibarometer.

Hanekamhaug gjør noe du kan, still opp i FHM eller noe.

Dette kan du ikke.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvordan er lånekassen ineffektiv? De klarer å behandle 800,000 kunder med kun 350 ansatte. Virker ganske så effektivt på meg…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Jeg har fortsatt til gode å se at konkurranse ikke fører til rimeligere tjenester til bedre kvalitet. ”

*host*taxinæringen*kremt*

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Beklager sterke ord, men E.Neri virker jo helt forblåst i hode.

Til E.Neri: Det er jo ikke snakk om at banker skal utbetale stipend(noe de ikke vil gjøre åpenbart) Men at de skal forvalte stipend og tilegg tilby gunstige lån. Som ergo vil gi et bedre tilbud grunnet konkuranse.

Håper det kan oppklare noe!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Uff, det er for naivt. Slutt med prinsipprytteri og se heller på hvordan lånekassen kan bli en bedre institusjon for studenten. Frasene om statlig byråkrati fører virkelig ingensteds hen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er på mange måter for konkurranse for Lånekassen, for jeg liker den ikke selv, men lånekassen gir jo deler av det du får som stipend såfremt du består faga dine. Kan bankene tilby det samme?
Jeg krangla nettopp med lånekassen etter at jeg ble deltidsstudent. Jeg brukte 2 minutter på å finne ut hva jeg skulle motta i redusert studiestøtte, mens Lånekassen som faktisk jobber med dette klarte å somle i over en måned! Jeg fikk ikke noen utbetalinger fra dem på 2 måneder, så jeg var blakk som et fehode, og ingen som kunne hjelpe meg. Ser jeg et knekkebrød igjen kommer jeg til å miste forstanden ass.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er en av mange(bekjente) som har problemer med Lånekassen. De skylder meg stipend etter fullført studie, men pga en bagatell (som gror i min egen uvitenhet) så kan jeg bare glemme det. Møtt med en kald skulder. Har klaget saken inn 3 ganger, men er igrunn liten vits. Svært liten hjelp å få, og i tillegg lang ventetid både via tlf og epost.

Jeg er 100% sikker på at en personlig bank(som har hatt meg som god kunde i 20år og motsatt) ville sett bort ifra en liten bagatell.

Ja til privatisering i Norge! Nei til Staten som forteller deg hva som er best for deg!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

En annen ting Mette: Går det ikke ann å få sagt opp en del av våre “ubrukelige” forskere? I alle fall prøve å kvalitetssikre forskningen vår i større grad?

Det sitter tydligvis mange “forskere” rundt om på nedstøva kontorer rundt om på Blindern og andre steder og ikke gjør en dritt… (ref. Hjernevask)

Flott om dere i frp kan komme til makten å få vekk alt ubruklig ugress.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Har dere sjekket om dette er noe bankene er interessert i og har dere gjort noen kostnadsberegninger på dette? Vil samfunnet virkelig spare penger på dette?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Til Hans 21.4.201 12:46:
Tror du virkelig at det er Lånekassen som administrer en virkelig bank?? Lånekassen har satt ut alle tjenestene til en av bankene i Norge – som en back-office. Så dette er alt administrert av en storbank i Norge. Men kundebehandling etc administreres av disse 350. Lånekassen har ikke kapasitet til administrere mye, – til det må de får inn en av de større norske bankene.

Jeg spør meg selv: Hvorfor kan ikke Lånekassen underskrive kommunikasjon til sine kunder med navn og underskrift til saksbehandler??? Nei, i et monopol skal dette være upersonlig og underskriften er jo som vi alle vet Lånekassen. Ethvert system som underskriver slik er farlig.

‘Alle’ tror at de får stipendpenger fra Jens og Arbeiderpartiet. Dette er i realiteten penger som du og jeg sponser den kommende generasjon med. Og da hadde vi fortjent at noen profesjonelle folk hånderte disse store verdiene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Håvard: trist å se at mannsjåvinistisk pjatt som det du her kommer med dukker opp i politiske debatter gang på gang. Men det viser vel samtidig at du har få politiske og konsekvente argumenter mot en slik ordning, noe som gjør at jeg tolker det i positiv forstand for vårt forslag :)

Jeg har i både innlegget og i en rekke kommentarer forsøkt forklare det viktigste momentet med denne saken, nemlig at alle de gunstige fordelene studenter har i Lånekassen i dag skal videreføres gjennom en statlig garanti. Dette er blitt presisert gjentatte ganger. At flere her da bruker sin argumentasjon mot forslaget med å trekke frem dårligere vilkår i banker virker for meg som mer en valgt misforståtthet over forslaget.

Jeg ønsker en god debatt rundt denne saken, nettopp fordi den vil være viktig for fremtidens studenter. Så la oss da diskutere det på grunnlag av sakens faktum. Stipend og lån finansieres i dag av staten gjennom skattepengene. Det skal det fortsatt gjøre. Det eneste som skal endres her er summen på stipendet – som MÅ settes høyere enn det som er i dag. VIdere skal studentene ha nøyaktig de samme vilkårene og fordelene knyttet til lån, stipend, opptak av lån og stipend, betalingsvilkår ++ knyttet opp mot den statlige garantien som det som er i dag. Dette er tilbudet som en får i dag – og skal fortsatt gjelde som et minimum.

Forskjellen er at tilbudet skal gis av bankene istedet. Dette vil skape en konkurranse i bankmarkedet om å tiltrekke seg studenter som kunder, og de vil få mulighet til å tilby BEDRE vilkår enn det knyttet til den statlige garantien dersom de ønsker det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mette: Jeg er i bunn og grunn enig i at det å privatisere er god ting. Er ganske sikker på at service blant annet blir mye bedre. Men jeg lurer på en ting:

Er ikke lånekassen en inntekskilde for staten? Gir man da ikke bort potensiell inntekt til de kommersielle bankene? (Og videre må man kutte i andre poster eller legge på skatter og avgifter?)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Johns: for det første vil det føre til at staten slipper økonomiske utgifter knyttet til de flere hundre ansatte i Lånekassen, samt de årlige utgiftene til administrasjon og drift av selve Lånekassen.

For det andre er dette forslagets viktigste formål ikke å spare penger, men å forbedre vilkårene for studentene – noe det vil gjøre.

For det tredje er vi i Fremskrittspartiet mot at staten skal ha monopol på slike tjenester og ønsker et samfunn drevet av sunn konkurranse og mer makt til forbrukerne. Vi må bort fra den innprentede tankegangen om at staten skal drive, administrere og utføre alle typer oppgaver i samfunnet. Hvorfor har så mange oppfatningen om at “så lenge staten gjør det er det trygt og bra”? Hvorfor har dere så enormt stor tro på at de 169 stortingsrepresentantene vet så utrolig mye bedre hva som er best for deg og dine, skal ta dine valg for deg og frata deg makten som forbruker?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Roger: Lånekassen er ikke en inntektskilde for staten. Stipend utgjør en utgiftspost på statsbudsjettet. Vi i Fremskrittspartiet foreslo i budsjettdebatten i fjor å øke avsettingen til stipend med 100 millioner nettopp for å sørge for høyere stipend for studentene. Dessverre ble dette nedstemt av regjeringspartiene…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Her har visst desverre noen fra FrP glemt hvorfor lånekassen ble opprettet ! Nettopp fordi dem som ikke er bemidlet kan ta høyere utdanning, det som kommer til å hende etter en stund hvis FrP får det som de vill er at man skaper en ny elite her til lands og klasseforskjellene vil bli enda større ! Jeg ser ikke helt for meg at bankene tar over dette, selv med såkalt garanti fra staten:
1. Fordimålet til bankene er å tjene penger på deg fra den dagen du har lånt pengene, så her må staten inn å betale rentene for den som er student Siden man ikke har noen annen inntekt enn det man får fra som stipend og lån.
2. Dette kan føre til et dem med foreldre som ikke er godt bemidlet ikke kan ta høyere utdanning. Siden sikkert noen finner ut til slutt at man trenger da ingen statlig garanti
3. Dette er valg flesk, med et forsøk på godt lukt for å lokke til seg velgere
4. Du finner ingen bank med så gode lånevilkår ! Hva skjer hvis du dør ? Jo, da slipper dine slektninger å ta over lånet. I en bank så blir lånet ført videre til den stakkaren som er kausjonist
5. Jeg har vært student og synes ikke servicen til lånekassen er dårlig !
6. Jeg kan godt komme med flere argumenter for at det ikke skal bli privatisert

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Da har vi valget mellom:
- Private banker med bedre service (og ikke minst erfaring) og samme gunstige vilkår (pluss en innsparing i statsbudsjettet)
og -Lånekassen med middelmådig service som koster staten penger..

Dette burde jo være lett å få gjennomslag for (ikke at det er det da) :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hanekamhaug er kun 23 år gammel. Hun vet ingenting og kan ingenting verken om verden eller utdannelsesinstitusjoner. Tror du noengang hun vil avlegge en mastergrad eller før, hovedfag, som krevde systematisk innsats over tid?

Naivt og galt er at konkurranse kommer alle til gode: konkurransen gagner kun dem med konkurransefortrinn og private er kun ute etter å tjene penger, ikke bygge landet, fellesskapet eller nasjonen.

Fpr. rører igjen rundt i en vag misnøyegrøt og spiller på enkeltes motvilje mot “staten”. Hoi! Staten er deg og meg, vi og dere! De som bor i Norge er staten, men nå har det seg slik at for at dette landet skal gå rundt, kan ikke alle være med å bestemme alt HELE TIDEN! Derfor har vi noen som representerer folket, feks institusjoner, etater, organisasjoner osv.

Lånekassen er et meget godt tiltake for sosial utjevning og for at alle har mulighet til utdannelse. Under Frp, går vi rett over til tilstander vi kjenner fra UK.

Mvh
Professor

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det beste hadde vært å kutte ut Lånekassen helt og ikke erstatte den med noe…hvorfor?..vel..med en gang staten garanterer for noe, så stiger prisen på tilsvarende varer, for eks studieavgift. Dagens studenter er mye mer i gjeld enn foreldrene deres var da de var unge. Lånekassen er delvis ansvarlig for det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Som ansatt ved videregående skole, med ansvar for delen med lånekassen undrer jeg meg veldig på hvordan dere har tenkt til å ordne dette i praksis.

Hvilken bank vil gi ungdom under 18 år lån?

På den videregående delen har nå samtlige elever i hele landet krav på utstyrsstipend. Størrelsen på stipendet varierer i forhold til hvilken linje de går. Hvem skal finansiere dette?

Hvordan skal det gjøres med de behovsprøvde stipendene?

Hvordan skal dette smertefritt gjøres i forholdet skole/låneinstutisjon? Det vil være helt håpløst for skolen å skulle forholde seg til x antall banker.

Det finnes lover, regler og sikkerheter hos lånekassen i henhold til feks elever med mye fravær, dersom du blir syk, dersom du mister jobben, dersom du får barn osv osv osv. Hvordan tror du bankene vil forholde seg til dette?

Jeg kan gå “on and on”, jeg tror ikke dere har satt dere godt nok inn i lånekassens funksjon, og hvor omfattende stipend- og lånsordning fra lånekassen er. Dere kommer ikke til å finne en bank som er interessert i å sette inn den type ressurser det kreves for å videreføre det tilbudet som gis nå med samme betingelser. Det vil bli for dyrt for dem.

Innlegget ditt er flatt og uten et eneste godt argument. “jeg sto i kø da jeg skulle ha hjelp”. Det er ikke godt nok.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Godeste Professor. Det er alltid like morro å høre professorer fortelle om at noen “ikke kan noe, eller ikke vet noe”. Dere er alltid eksperter, litt slik som tankegangen til dagens sosialistiske regjering.

Jeg håper du vil utdype det du sitter her og skriver. Du sier at under FrP vil man gå over til tilstander man kjenner fra UK, og du mener tydeligvis at kun Lånekassen vil ivarta sosial utjevning.

Jeg er ingen professor, men til og med jeg forstår at dersom staten skal tilby bankene en garanti for å gi ut lån, en garanti som i bunn og grunn sier “Dere taper INGENTING, dere har kun noe å tjene”, så vil alle banker ta imot alle som søker.

Dette er temmelig kvasse påstander, med sjokkerende få argumenter fra en professor.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mette:
Jeg vil gjerne kommentere et par ting til dine siste kommentarer:

Jeg har fått med meg og lest flere ganger at du fortsatt mener det er staten som skal gi støtten til studentene, men det er bankene som må formidle den. Har derfor noen spørsmål. Skal du da presse på de bankansatte alle studenters spørsmål og svar, kundebehandlinger og utsettelser, svar på søknader osv, eller har du tenkt at de som i dag arbeider i Lånekassen skal “omskoleres” til å arbeide i bankfilialene? Eller skal staten også utbetale lønn til de nye ansatte banken må ta inn? Har FrP tatt en vurdering og en økonomisk “forskning” på hva dette vil koste kontra det å rydde opp i det som allerede er? Har FrP i det hele tatt vurdert å opprette konkurranse innad i Lånekassen?

Du skriver også til en kommentar til Roger at Lånekassen ikke er en inntektskilde for staten. I tidligere kommentarer ovenfor her blir det fortalt om renten Lånekassen opererer med. Hvem mottar denne? Tenk på hvor mange som studerer og har tatt opp studielån. Det er kanskje 2,9% rente per person, men det blir i bunn og grunn sinnsykt mye penger til slutt! Hadde du sagt at et bibliotek ikke er en inntektskilde for staten, ja da skulle jeg trodd deg. Men folk betaler jo tilbake mye mer enn de låner, så hvordan kan du si dette ikke er en inntekt?

I tillegg spør du hvorfor vi har så enormt tro på disse stortingsrepresentantene. Vel, det er jo vi som har valgt de da.

Til Håvar svarte du han var mannsjåvenistisk. Jeg er kvinne og er i bunn og grunn enig med Håvar, at når det kommer til akkurat dette forslaget, ville det gjort seg bedre å stilt opp i FHM. Du ser jo ikke andre sine synspunkt?

Jeg vil forklare: Du sier om og om igjen at erfaringene mot Lånekassen er delte. Du startet med å si at mange hadde dårlig erfaring med Lånekassen. Da ble de gode erfaringene ikke nevnt. Men når en haug med folk sier deg i mot, og sier at de faktisk HAR gode erfaringer, da forteller du om undersøkelser og sier at “jeg ser flere av dere har gode erfaringer”. Veit du hva, av og til må enkeltmenneskets behov vike for felleskapets beste.
Så var det dette med inntekt da. Inntekten Lånekassen visstnok ikke bidrar med til staten. Og at stipend utgjør en utgiftspost på statsbudsjettet. Det blir jo liksom så utrolig tåpelig og sitte å si, som en kjent, norsk politiker? For min del vitner det om få hjerneceller i sving og liten evne til å tenke logisk.
Det er mangel på viten som gjør deg, og også nå det du står for (FrP), farlige. Dumhet kan føre med seg så alt for mye vondt, vi trenger ikke gå utenfor landegrensa for å finne ut det.

At stipend og lån må økes, er jeg enig med deg i. Men ikke til en hver pris. Stipendet og lånet kan godt være like stort som det er nå for min del, så lenge grensen for hva man kan tjene under studietiden man låner, økes eller fjernes. Dette har du heller ikke, så vidt jeg kan se, kommentert.

Folk spør også etter undersøkelsene du viser til tidligere. Dette er også en mangelvare på kommentarene her.

Og at du i det hele tatt våger å kommentere våre valg som forbrukere er jo helt uhørt. Lederne i dette landet har lenge tatt fra oss valgene våre, det seg være i personlig frihet, hva man kan og ikke kan gjøre mot sin egen kropp, hvilke skoler man kan gå på og ikke, hvilke sykehus man kan legges inn på og ikke. Smått om smått begynner noe av dette å endres, men det er så alt for lite så alt for seint.

Jeg mener, i denne saken Mette, at du ville gjort det bedre å stilt opp for FHM. Pick your battles, this is not it.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Får håpe saksbehandlingsgebyrene til bankene vil holde seg litt under dette….
http://www.aftenposten.no/pengenedine/article3613071.ece

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg registrer at enkelte ikke opplever den dårlige servicen til Lånekassen, som Hanekamhaug skisserer. Fair enough, det, men likevel synes jeg det er et tafatt argument. Tror dere virkelig at servicen vil bli dårligere om Lånekassen blir utsatt for litt konkurranse?

Å konkurranseutsette oppgaver er jo rett og slett å gi offentlig sektor konkurranse om prisen, kvaliteten og servicegrad på den tjenesten som skal løses. Det er ingen grunn til at noen oppgaver bør beskyttes mot den slags konkurranse. Dere som er mot dette, bør spørre dere hvorfor man bør betale mer for at noen skal løse en oppgave dyrere, med dårligere kvalitet og service enn andre kan gjøre?

Og hvorfor bryr dere ikke dere om dem som opplever problemer med Lånekassen. Skal ikke de ha rett til å velge en annen bank med statlig garanti? Argumentasjonen deres blir som at folk skulle sagt at de var så fornøyd med Televerket at det var ikke noe poeng å åpne for andre teleleverandører. Heldigvis ble telemonopolet opphevet og nå slipper man å vente to år på telefon og prisene blir bare lavere og lavere.

Å konkurranseutsette lånekassene vil ikke være noe problem. Og trolig vil det bare føre mye godt med seg – både for dere som forsatt er kunder i “kassen” og dem som velger noe annet. Det viktige er at de politiske målene for Lånekassen ikke endres, og at alle de samme rettighetene studentene har i dag ivaretas uavhengig av hvilken bank man velger. De har fått det til i Finland. Hvorfor skal vi være dårligere?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det var synd dere ikke var her i 1969 og la olja på anbud til utenlandske kontraktører. Da kunne vi ha gjordt noe med den byråkratiske mastodonten Statoil.

Hvorfor behandler dere fri konkurranse som noe valgfritt? Tror dere virkelig fullt og fast på disse prinsippene? Det virker ikke slik.

Kanskje er det en god ide å fjerne Lånekassen-monopolet, men det virker likevel som dere bare drysser “fri konkurranse” krydder over instititusjoner som er lett å male negativt.

Min oppfordring er: Slutt å være feige. Om disse markedsprinsippene er så bra, så foreslå dem over fjøla.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

må le hehe, når kom frp med en smart plas sist?, i alle fall, bankene tror jeg, vil ikke gi bort penger til ungdommer som ikke klarer å tenke på mer en å bruke pengene på en bare shopping, syns heller at lånekassen kan fortsette sånn som de har gjort, mye bedere, å jeg tror at når jeg blir eldre så vil nok ikke jeg tjene nok til å gi penger til ungene mine til det de skal ha på skolen, bøker koster opp til ca 3000 kr, hvis man ikke får låne det på skolen da, men tviler det blir sånn om nån år, for alle får vel ikke penger fra banken? å har alle krav på det? ja til lånekassen sier jeg bare :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Pussig nok er professorer faktisk eksperter, det er nettopp det som gjør dem til professorer. At en FrP-trainee har satt seg inn i dette, er vel litt for mye å forvente, men han har vel lært seg å slå opp i Wikipedia og se hva ordet ”professor” betyr?

Tørissen er definitivt ingen professor. Det gir nemlig f.eks ingen mening å tro at ” banker [vil] ta imot alle som søker” Det finnes jo noe som heter marginalkostnad, altså vil alle banker ta i mot nøyaktig så mange studenter som det de mener er lønnsomt. Hva dette tallet er, vet ingen på forhånd. Eller kan det tenkes at FrP vil ha litt sosialistisk reguleringspolitikk og pålegge banker å ta i mot alle som ønsker å bli kunder?

Det neste interessante spørsmålet er da; vil bankene tilby like vilkår til alle sine kunder? Naturligvis ikke. Man kan jo anta at f.eks studenter som har foreldre med mye penger i banken får bedre vilkår enn andre, dette vil være fullkomment logisk av en bank å gjøre. Utdanning blir da billigere for de med rike foreldre. Eller ønsker FrP å være reguleringskåte sosialister og påby bankene å gi alle kunder like vilkår?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Quote Mette:
“Grunnen til at det er høyere rente hos private banker enn hos Lånekassen er fordi private banker løper en risiko ved å låne ut penger, det gjør ikke Lånekassen i samme grad. Derfor kan man ikke sammenlikne dette. ”

Det kan vel også tenkes at grunnen til høyere rente hos banker er at de faktisk MÅ tjene penger på det de låner ut?

Hvis en bank gir studielån til 10 studenter under hele studietiden deres vil det si at de per år vil ha en “utgift” på over en million (1.000.000). Disse pengene vil ikke banken få tilbake NOE AV de nærmeste 3-5årene som disse studentene er i studier. Når studentene først er ferdig med studier, vil det ta dem nærmere 20 år eller mer å betale tilbake lånet.

Med andre ord forventer FRP at bankene vil stå i kø for å betale ut milliarder av kroner de neppe vil få tilbake de nærmeste 20-30 årene??!

Ved vanlige lån tjener jo banken tilbake litt av pengene ved at man betaler rente en gang i mnd eller kvartalet. dette vil de jo ikke i dette tilfellet.

Det skal ikke mye til for å skjønne at dette er utrolig dårlig butikk…

Tror ikke bankene i norge er interessert i noe slikt. kanskje dere burde tenkt på å SPØRRE DEM før dere begynner å bruke ressurser på å legge fram et slikt idiotisk forslag?

——

Så foresten også at du syntes det var dumt at vi argumenterer med at vi ikke har negative erfaringer med lånekassen. Hvorfor skal ikke det ha noe å si, når nettopp dette er hovedargumentene deres!?

Hovedargumentene deres FOR å fjerne lånekassen er lang saksbehandling og dårlig service.

Det må da være lov å informere dere om at argumentene deres ikke holder vann??

Etter at dere har brukt så mange millioner kroner på å oppgradere driftssystemet som ligger bak lånekassen på nett for å få ned behandlingstid og automatisere ting, så er det ren og skjær idioti å påstå at ting går tregt.

Det gikk kanskje tregt og var vanskelig da fossilene i regjeringen skulle søke studielån for ti år siden, men vi har noe som heter internett i 2010, og behandlingstiden er kraftig redusert.

(jada, vet det ikke er sååå gamle folk der, og at du er ung og sånn, men virker slik til tider)

Jeg har ikke fyllt ut et eneste manuelt skjema for lånekassen siden videregående, og siden jeg begynte å studere på høyskole har jeg hatt en behandlingstid som er langt innenfor det som er akseptabelt (innen 1-14 dager).

og hvorfor ser anti-spam ordene ut som kallenavn på tvilsomme chatterom??

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Mette:
Jeg har forstått poenget med staten som garantist Men har noen spørsmål:

1) Hvordan finansieres stipendene i dag? For så vidt jeg forstår vil det med den ordningen du foreslår være bankene som håver inn rente-inntektene og evt purregebyr fra studentenes nedbetaling, mens det i dag er Lånekassen (les: staten) som får disse inntektene. Det betyr at med dagens ordning vil staten ikke bare _bruke_ penger på studentene, men faktisk også få noe midler igjen fra dem (jeg er klar over at det går mer penger ut enn inn i dette tilfellet, ettersom studielånet er en investering staten gjør for å få høyt utdannede innbyggere), mens med den ordningen du foreslår vil midlene fra staten KUN gå en vei (fra statskassa til studenten) Jeg synes din ordning høres dyr ut.

2) Egentlig et oppfølgingsspørsmål til forrige: Har dere regnet på hva det vil bety i kroner og øre at lånekassa/staten mister renteinntektene?

3) Har du noen undersøkelser å vise til hvor Lånekassen sammenliknes direkte med noen av våre private banker. Altså, en undersøkelse hvor flere banker testes etter de samme kriteriene og som viser at lånekassen kommer dårligere ut? Som du sikker skjønner lar jeg meg ikke så lett blende av undersøkelser som gir Lånekassen det glatte lag når samtlige som svarer på undersøkelsen er kunder hos lånekassen og derfor har en egeninteresse av at Lånekassen skal bli bedre på kundebehandling enn det de er i dag. (tror jeg også ville ha svart taktisk på en slik undersøkelse) Skal man finne noe konkret må man ha en kontrollgruppe i andre banker som man kan sammenlikne svarene med.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg gjentar; hva mener bankene om dette? Det er vel neppe slik at bankene gjør dette gratis til tross for garantier fra staten. Jeg kan ikke se for meg at renteinntektene skal dekke administrasjonen av dette. Det vil jo da føre til gebyrer som ender opp hos brukeren, altså studenten. Når det gjelder selve renten så lurer jeg på om dere mener denne skal reguleres fra staten sin side eller om det er frie markedskrefter dere mener skal avgjøre denne. Selv på risikofrie lån vil jo bankene søke å maksimere sin fortjeneste.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er et absolutt idiotisk forslag. Hele ordning går rett ned i dass hvis private banker får ansvaret over dette. Da kommer det helt sikkert masse små lover som gjør det vanskelig for mange studenter å få støtte. Staten er den beste og raskeste måten for slike ordninger. Ja de har lang behandlingstid bare første gangen du søker, men ikke ellers. Det er hver eneste elevs ansvar å søke i god tid så slutt og klag alle dere late og dume studenter som klager på staten. Dere har ikke sett andre stater i andre land.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Privatisering privatisering privatisering…ta en titt på USA og se hvor bra det funker der borte for de som ikke har toppjobber…..jævla kapitalister

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Enig. Hvis bankene en dag får monopol på studenters lån vil de nok heve renta. Banker driver ikke veldedighet. Lånekassa er dessuten ikke så ræva som folk vil ha det til heller. Send mail, og husk på at de er noen stykker som passer på mange stykker….

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

4) Har dere gjort dere noen tanker om hvordan IT-systemene skal driftes om Lånekassa settes ut til bankene? Skal hver bank ha sitt eget saksbehandlingssystem? Skal det fortsatt være et felles system som skal driftes sentralt og finaniseres av hvem? Hvis FRP tror at dagens Lånekassesystem er lik en vanlig bank eller som et helt normalt saksbehandlingssystem, så har de en laaaaaang vei å gå for å forstå omfanget. Det er bare å se på hvor mye penger som er lagt inn Lånekassens elektroniske utvikling de siste årene, og at også de som forstår seg på dataløsninger har bommet på kompleksiteten.

Jeg mener at en slik beslutning vil koste staten myyyyye mer enn dagens løsning (om studentene skal ha de samme rettigheter som i dag). Men det viktigste er at det går utover rettssikkerheten til Lånekassens kunder. Skal et avslag klages til banken? Eller skal banken aldri gi avslag? Og hvordan tenker FRP at likebehandling skal sikres?

Skru heller opp stipendbeløpet, så minsker også klagene på Lånekassa. At det er telefonkø de to siste ukene i august må folk bare leve med.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Fullstendig latterlig forslag fra FRP. Vil bankene gi folk betalingsutsettelse og rentefritak ved arbeidsledighet/sykdom, eller vil de slette lånet om lånetakeren dør? Dette er goder man har ved lånekassa.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Fullstendig idiotisk forslag fra FRP. Vil bankene slette gjelden om lånetakeren dør? Vil de gi betaligsutsettelse og rentefritak ved arbeidsledighet/sykdom, slik som lånekassa gjør?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja det er greit for dere som er født med sølvskjea godt lenka fast trynet, å ikke benytte dere av lånekssasa. Er litt værre for folk som ikke har rektum stappa fult av gullbarrer. Jeg kan ikke engang fatte og begripe hvordan dere høyreekstreme idioter kan være så fordømt egoistiske og selvopptatte. Typisk for folk som tror de er verd mer enn andre. Helt utrolig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

synn at sia de ikke funker for nå hadde jeg skrive dritt om låne kassen i en time å det ble vekk

but still… jeg kunne fortsatt sitte å skrive hvor jævelig dårlig det funker i en time !

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

1) Hvor er undersøkelsene om at mange er misfornøyde med Lånekassen? Ble det evt tatt hensyn til betingelser, feks rentesatser ol (som ikke bestemmes av Lånekassen)?
2) Har Mette lest NOU fra 2000 (tror jeg det var), om privatisering av Lånekassen. Der gikk det fram at det ville koste Staten ca 240 millioner mer per år , – etter et system liknende det Mette foreslår, og der bankene ikke akkurat var begeistret for å administrere noe slikt.
3) Viss alle “gode” ordninger skal fortsette, hvem skal da være spesialister på ettergivelse ved uførhet, arbeid i Finnmark, studier i utlandet, fødselsstipend osv
4) Hvem skal alle de videregående skolene forholde seg til når det gjelder enkeltelever (fravær / sykdom / endra familieforhold osv?
5) Kan du vise oss et regnestykke på det du har tenkt?

Jeg kjenner folk som jobber i Lånekassen, har selv vært kunde og har barn som er kunder.
Mine barn forteller at de har søkt støtte på Lånekassens nett, fått rask og korrekt behandling, og til og med fått utbetalingene til sin e-post og kvittert elektronisk (da de var i utlandet).
Nå betaler de tilbake lån og bruker e-faktura. I prinsippet har de aldri verken sendt eller mottatt et eneste papir til/fra Lånekassen.

Les i årsrapportene om hvilke oppgaver Lånekassen har, og hvilket omfang!

Etter min oppfatning må vel Lånekassen være noe av det mest moderne og effektive vi har i offentlig forvalting.
Og Lånekassen har vært med på å utjevne klasseforskjellene her i landet fra like etter krigen.

Godt populistisk forsøk; men: NEI TAKK!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sverre: må bare ta tak i det siste du skriver her; “Godt populistisk forsøk; men: NEI TAKK!”

Tusen takk for at du skrev dette, da det illustrerer hvor totalt tåpelig dette “motargumentet” mot Fremskrittspartiet faktisk er! Her kommer vi med et nytt politisk forslag som, her inne, høster stor skepsis (som alle nye politiske forslag og løsninger gjør). Majoriteten av kommentarene her inne er skeptiske til forslaget. Og så kaller du det et populistisk forsøk – det å stå på barrikaden med et slikt forslag?

Igjen – takk for at du her viser hvor meningsløs denne påstanden om vår politikk er :)

Videre føler jeg generelt sett at veldig mange av innleggene i debatten peker på det samme: Hvilken bank vil gi dem under 18 lån?, de private bankene vil heve rentene, hvem tar kostnadene? En gikk særdeles langt i sin misforståelse av forslaget og påsto at dette ville føre til klasseskille der bare de rike fikk tatt opp studielån osv. Vil derfor anbefale alle å lese både blogginnlegget og de kommentarer jeg har skrevet senere, og slik se at fordelene med stipend som foreligger i dag fortsatt vil ligge fast :)

I flere av kommentarene sier mange at de er fornøyd etter sin omgang med Lånekassen – kjempeflott! Utrolig bra å høre :) Likevel skal en ikke kimse av de som faktisk er blitt møtt med dårlig service, problem knyttet til manglende personlig service, vanskeligheter med å navigere seg frem på nettsidene osv!

Når en har en situasjon der flere studenter har utfordringer knyttet til sin omgang med Lånekassen, er ikke løsningen på problemet å si at “men det gjorde ikke jeg, så da trenger vi ikke gjøre noe”.

Og hvor er prinsippene folkens? Hvor er det blitt av troen på og respekten for folks valg? Noen av debattantene her inne peker på at velferdstjenestene ble bygget opp etter krigen og drives nå bra av staten, sikrer tilbud for alle osv. Det samme sa mange om Televerket på sin tid! Det var da mye lettere og mer gunstig dersom staten var tilbyder. Da kunne vi holde prisene på telefonene nede, sikre at alle fikk telefon, sikre at nettet fungerte som det skulle – en trygg og god ordning. Situasjonen: folk måtte vente flere mnd kø for å få innlagt telefon! Hadde noen av dere i dag akseptert å stå 3 mnd i kø for å få lov til å kjøpe mobiltelefon?

Ting er ikke bedre eller tryggere så lenge de drives av staten. Konkurranse er simpelthen at ulike institusjoner og tilbydere må konkurrere om å få deg som kunde, fremfor at du må stå med lua i hånda og be om tjenesten.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

GOD IDE!!! Konkurranse er sundt!
Hilsen student utland

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Staten og lånekassen tilfører samfunnet stabilitet og trygghet som private aktører aldri vil klare å gi befolkningen. Ei heller vil de verken klare eller ønske, å yte service på samme måte når de skal forvalte et kompleks regelverk.

En virksomhet måles ofte på telefonisk service, og ja den kunne med fordel vært bedre, men det er snart forhistorisk(?).
Lånekassen fornyer hele sin infrastruktur, og er hele tiden i forkant i utvikling av brukervennlige elektroniske tjenester og brukerorientert kommunikasjon innen staten. Denne erfaringen og verdien overføres stadig til andre statlige og kommunale tjenesteytere og bidrar til effektivisering.

Det foregår ofte samhandlinger og synergier som desverre ikke alltid er synlig fra et politisk ståsted.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bankene er da frie til aa gi laan til studenter allerede?

Artig at FRP alltid drar frem televerket som eksempel paa hvordan privatisering for absolutt ALT, men her vil dere altsaa at staten skal bidra for aa gjoere betingelsene bedre? Hvor er prinsippene? Kan ikke det private marked selv konkurrere seg frem til bedre betingelser for studentene?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] This post was mentioned on Twitter by iacob prebensen, Undre, Tor Arne Pedersen, Tor Arne Pedersen, Ståle Fossum and others. Ståle Fossum said: RT @Virrum: Tror kanskje Mette Hanekamhaug bør omprioritere tidsbruken sin. Skremmende at vi betaler lønnen hennes – http://bit.ly/bDEZNN [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nå skrev jeg et lengre innlegg som så klart kom bort fordi jeg glemte å skrive inn “anti-spam” filter.

Uansett!

Det er dessverre slik at FRP legger sin lit til kapitalistene. Sist leste jeg at de hadde invitert en høyreradikal USA politiker og lobbyist.

De fleste som er oppdater og opplyst om hvordan USA og dere politiske system fungere er inneforstått med at pengegriske mennesker med uregulert finanssystem har for lenge siden korrumpert hele landets integritet. Dette beskriver foreksempel ettertrykkelig i bøkene til blant annet Chalmers Johnson. Her nevnes hvordan det politiske systemet er blitt tatt over av kapitalister og ulike fallgruver.

http://en.wikipedia.org/wiki/Chalmers_Johnson

Kilder for dette finner du vel foreksempel i alle bøkene til Chalmers Johnson blant annet. Men også utallige kilder på nett. Sist men ikke minste kan man nevne Enron-Skandalen som ettertrykkelig viser hva folk er i stand til å gjøre for å loppe andre for penger slik at bedriften dere skal tjene mere penger.

Når jeg hører FRP politikere uttale seg får jeg hele tiden bekrefter at de ikke har et helhetlig bilde at hvordan kapitalsystemet fungere og alle fallgruvene dette innebærer. De prøver å gi et bilde at av vi må ha en forandring på tross av at vår levestandard overgår de fleste andre land. Det kan også nevnes den mere eller mindre globale økonomiske krisen gikk oss hus forbi grunnet en statlig stødig økonomi. Man kan lett si at private aktører hadde fått et langt større problem og vi ikke hadde statlige midler til å regulere markedet med.

Mette framstår med dette innlegget uvitende om hvor farlig det er å legge utdanning og helsevesen i hendene på mennesker som tenker profitt. Min tidligere samboer opplevde akkurat dette når hun selv søkte skole som hadde interne konflikter grunner økonomi og hvor neste hovedkontor skulle ligge. Det virker som om at hun har glemt eller er hjernevasket til å tro at private aktører som ønsker profitt vil være er bedre alternativ enn staten. Bankene, forsikringsselskapene og andre bedrifter vil gjøre alt for å slippe unna økonomisk ansvar.

Det er meg hårreisende at FRP anser USA som en modell for Norges framtid. Det er meg like hårreisende at de også fult ut støtter Israel. Det gir et godt inntrykk av deres manglende innsikt for hva som skjer i andre land. Både politisk og økonomisk.

Man kan forresten spørre denne jente hvor glad hun er i et privatisert helsevesen:

http://www.youtube.com/watch?v=fvQNaaC6kTw&playnext_from=TL&videos=YE46V8jGOZc

http://books.google.no/books?id=Unws1YIys8cC&dq=chalmers+johnson+nemesis&printsec=frontcover&source=bn&hl=no&ei=1CvPS8SSN5CiOL3c_LcP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CB8Q6AEwAw

Denne boken bør de fleste lese forøvrig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mette: Kan du legge ut linker til disse undersøkelsene du refererer til? Vi har bedd om de mange ganger.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Ting er ikke bedre eller tryggere så lenge de drives av staten. Konkurranse er simpelthen at ulike institusjoner og tilbydere må konkurrere om å få deg som kunde, fremfor at du må stå med lua i hånda og be om tjenesten.”

Nok en tåpelig ladet uttalelse. Det tar deg 5 min på nettet å få lån i lånekassa. Jeg har og lån i vanlige banker og det er en helt annen sak å få lån der. Jeg gråter ikke akkurat av fortvilelse over studenter som ikke gidder/skjønner at de må bruke de 5 minuttene før fristen går ut for å søke lån for å få det i tide.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mette: La oss si at vi får en slik ordning på plass, der staten er garantist, og studentene har alle de rettighetene de har i dag. Vi kan også si at bankene klarer å tilby renter helt ned til det lånekassen i dag klarer å tilby. Hvordan ser du da på de klasseforskjellene som vil oppstå blant studentene? I og med at forhandlinger om rente vil være individuelle, vil jo de med ressurssterke foreldre som har høye engasjementer i banken ha en kjempefordel? Disse vil jo da få lavere rente, som de med mindre ressurser i ryggen er nødt til å betale. Og studenter som feks har betalingsanmerkninger vil jo sitte på utrolig dårlige kort, og må nesten bare finne seg i å ta den renten de får? Og hva med voksne studenter som gjerne har rukket å skaffe seg lån til både hus og bil, de vil jo bli rammet av finansavtalelovens paragraf om frarådningsplikt?

Nei, jeg synes det er vanskelig å se for meg hvordan en slik ordning skal gagne gjennomsnittstudenten.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Juristen: Det er jo det som er kjernen i FRPs politikk; aa faa med ‘folk flest’ paa forslag som egentlig bare hjelper de allerede ressurssterke…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mette du skriver: alle de gunstige fordelene studenter har i Lånekassen i dag skal videreføres gjennom en statlig garanti. Dette er blitt presisert gjentatte ganger.

Jeg tror årsaken til at du må gjenta dine argumenter, er at mange stiller spørsmål om hvorvidt bankene kan (og ønsker) ivareta alle stipend- og låneordninger som finnes i dag (og helst bedre ordninger enn i dag). Vi kommer ikke utenom at bankene skal ha fortjeneste, selvfølgelig. Jeg ser ikke at du gir svar på dette.

Skal bankene f.eks. gi stipend hvis en student blir syk eller får barn i studietiden?

Forslaget ditt virker lite troverdig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@kunden

“Skal bankene f.eks. gi stipend hvis en student blir syk eller får barn i studietiden?”

Mette har nok tenkt at staten skal steppe inn i slike situasjoner. Men glemmer stadig at vi naturligvis vil få et dobbelt byråkrati med en slik ordning. Først blir søknaden behandlet i banken for så å bli sendt videre til “lånekassen light” for godkjenning. Dobbelt byråkrati, profitt til bankene samt større utgifter for skattebetalerne gir nok en mye bedre ordning eller hva?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

ref: “Ting er ikke bedre eller tryggere så lenge de drives av staten.”

Er det noe som helst stortingsrepresentanten ikke synes skal privatiseres (men tydeligvis fortsatt drives med statshjelp, hvis laanekasse-forslaget er noen indikasjon…)?

I saa fall, hva og hvorfor?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Som så mange andre savner jeg referanser til undersøkelser og så videre. Det er vage referanser til statlig monopol og at de private vil gjøre det bedre på grunn av konkuransen. Vel. Jeg fant den statlige utredningen som ble gjort i St.meld 12 (2003.2004). Jeg siterer:

“Overordnede analyser viser at en
«Sørge-for-Lånekasse» (den modellen FrP foreslår, min anm) ikke vil realisere betydelige økonomiske gevinster for staten. I tillegg er det betydelige risikomomenter knyttet til å involvere et større antall aktører (banker) i kundegrensesnittet, samtidig som man gjennomfører en større systemanskaffelse
og et endringsprosjekt i Lånekassen.
Kvalitetsgevinstene som oppnås gjennom
«Sørge-for-Lånekassen» vil ikke veie opp for de
kostnader og risiki som knytter seg til modellen.”

Hele meldingen kan leses her:

http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20032004/012/PDFS/STM200320040012000DDDPDFS.pdf

Det jeg lurer på er om FrP i det hele tatt har satt seg inn i saken? Eller om de er villige til å utsette elever og studenter for en stor risiko for økte kostnader og dårligere service kun for å kjøre på prinsippet om at det private er bedre?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Må denne siden privatiseres for at vi skal få svar?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Manglende kunnskap om internasjonal politisk og økonomisk historie er slående her.

FRP ønsker som med alt annet å legge landet i hendene på private aktører som tenker profitt for egen lomme. Dette er også en av grunnen til at de på utrolig vis mener at de selv er “grasroten” til Norge og dermed inviterte en ytterliggående politiker fra USA for å diskutere lobbyisme.

Nevnte jeg at partiet helt seriøst støtter Israel og ikke ser problemstillingen ved å investere i Atomvåpen? :P

Forslaget stiller seg i rekken av uvitenhet. For de som har satt seg i hva privatisert helse og utdannings-vesen medfører og nøye skaffet seg kunnskap om hvordan et slik system kan utvikle seg i hendene på mennesker som tenker profitt og vil dermed bedrive lobbyisme ville en slik løsning vært helt uaktuell.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ser det er mange fornuftige mennesker som er enige at dette forslaget er helt forkastelig, og latterlig. Her er det en facebook gruppe som har blitt dannet grunnet Frp sin holdning i denne saken:
http://www.facebook.com/IngelinEmilie#!/group.php?gid=121008357913641&ref=ts

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mente såklart denne gruppen:

http://www.facebook.com/group.php?gid=121008357913641&ref=ts

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

sitat Metta Hanekamettellerannet :
“Jeg har fortsatt til gode å se at konkurranse ikke fører til rimeligere tjenester til bedre kvalitet. Vi må slutte å ha den tanken om at monopol er bra, og at staten må drive alt. Konkurranseutsetting av Lånekassen vil føre til bedre betingelser, bedre service og et totalt bedre tilbud til studentene.”

Jeg undrer meg over denne uttalelsen, og skal gi to enkle eksempler : privatisering av energi, (strøm), privatisering av helsetjenester(jfr. forskning i Oslo).

Lånekassen fungerer utmerket. Hva med all den nye byråkratien mellom di private bankene og statenm jeg tror helt ærlig at dette ikke vil bli bedre eller billigere enn dagens ordning.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette kan bli skummelt for meg om det slår igjennom.. Lang utdanning, så stipendordningen sørger for at jeg slipper unna å betale tilbake en god del.

Om bankenes private marked skulle kommet på banen ville vi sett de som har midler fra før (les de som allerede stemmer på høyrekanten) fått sine lån og gjort det bra. Men vi som ikke har penger eller foreldre som kan søre for dette ville blitt sittende uten muligheter for stipend eller lån.

For min del håper jeg folket som stemmer frp skjønner hva honningpolitikken til FRP faktisk innebærer på lang sikt.

Frp er virkelig partiet hvor fascismen og nådesløs kapitalisme kan få grobunn.

Det er en grunn til at norge er et av verdens beste land å bo i. La oss holde FRP ut av regjeringen så det kan fortsette slik

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg vet at du er veldig umoden, men hva i FrP-helvete er det du tenker på? Jeg tror ikke du skjønner hva slags service staten faktisk tilbyr oss studenter bare ved å ha en slik ordning.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Statlig garanti er ingenting. Eneste politikere kan er å slenge ut diverse forslag, for så å ikke gjøre noe med det når den tid kommer.

Mistet troen på de Norske politikere allerede som 16åring. Det finnes INGEN grunn til å tro at staten kan og/eller vil gjennomføre dette. Med å pålegge det private marked slike ting, vil det bli ramaskrik og det ender opp med at lånekassen er borte, og studenter får ta opp dyre forbrukslån i banken for å studere.

Statlig garanti. Fysj å fei! Tenke seg til en større løgn!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00