av Mette Hanekamhaug | 16. april, 2010  

Skjerpings!

http://universitas.no/nyhet/54621/stoltenberg-mister-oppslutning/

Vi trenger en regjering og studenter som tar utdanning på alvor. Universitas og andre kunne i mars vise til nye målinger som viser at Arbeiderpartiets oppslutning blant studentene har sunket kraftig den siste tiden. At dette kommer som noen overraskelse finner jeg underlig – det er ikke rart  studentenes oppslutning rundt et parti som stadig kommer med tomme ord og brutte løfter går ned.

Regjeringen har, som alle politikere fra politiske parti, gjentatte ganger sagt at satsing på utdanning og kunnskap er viktig. Like fullt blir studentene nedprioritert gang på gang i budsjettene, løfter blir brutt og vi har ennå til gode å se studentenes situasjon bli forbedret. Dette er skuffende og bekymringsverdig.

Jeg er opptatt av fremtiden. Jeg er opptatt av hvordan Norge som nasjon skal klare å hevde seg i den stadig mer utfordrende og globaliserte konkurransen vi står overfor. Vi er ikke lenger et industrisamfunn hvor halvparten av landets befolkning monterer enkeltdeler langs samlebåndet, mens resten dyrker poteter og korn. Vi er i full fart på vei inn i et internasjonalt kunnskapssamfunn hvor vi konkurrerer med land som India, Kina, Japan, USA og Tyskland når det gjelder teknologi, innovasjon og kompetanse. Da nytter det ikke å nedprioritere landets studenter!

Det er jo nettopp vi som er unge i dag som skal drive dette samfunnet videre. Det er vi som skal styre, drive og bo i samfunnet om 20-30 år. Grunnlaget for hvordan dette samfunnet vil se ut og være danner vi i dag, og nettopp derfor mener jeg at vi må satse – I DAG!

Det nytter ikke å sitte på baken og se på utviklingen som skyter fart i andre land. Det nytter ikke å sitte å si at utdanning er viktig, samtidig som studenter blir hindret fra studier i utlandet pga for dårlige studielånsordninger,   og det er for lav basisfinansiering til høgskoler og universiteter. Det nytter ikke å ha en regjering som er mer opptatt av at flere kvinner bør bli asfaltleggere enn at utdanningen i Norge blir bedre. Det nytter ikke å ha et skolevesen hvor flinke elever ikke får stimulanse og satsingen på realfag er pinlig lav.

Dette innlegget er et oppgitt stønn – oppgitthet over regjeringens manglende evne til å se hvilke grep som må tas for å henge med i utviklingen! Det er også et uttrykk for oppgitthet over dagens ungdom og studenter, for hvor er dere i debatten? Vi som er unge i dag må si i fra nå før det er for sent. Vi må være med å utvikle og legge grunnlaget for det fremtidssamfunnet vi faktisk ønsker å være en del av. Vi kan ikke sitte der som 60-åringer og klage over utviklingen, vi må være med å forme denne i dag.

Vi unge må ta grep selv. Norske studenter må jobbe mer, bli mer effektive, og sette høyere krav til seg selv. Studielånet må heves, men samtidig må vi også innse at vi ikke kan ha råd til alt vi har lyst på i studietiden. Vi må finne oss i å bo litt trangt, og at vi kanskje ikke får råd til så mange utenlandsferier som de som er ute i arbeidslivet. Det viktigste for studentene er at studielånet gir en reell mulighet til fullstidsstudier og at alle, uavhengig av sosial bakgrunn, har råd til å studere, og at kvaliteten på studiene og læremiljøet er høyt. Kvaliteten må heves! Her har de rødgrønne sviktet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

No worries Mette, jeg flagger ut etter endte studier uansett. Jeg vil definitivt ikke tilbake til et Norge styrt av en gjeng som kun er interessert i å høyne sine egne og sin families lønninger.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vi går inn i Vannmannens tidsalder, så derfor blir fremtiden helt annerledes enn dere tror.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Norske studenter må jobbe mer, bli mer effektive, og sette høyere krav til seg selv. ”

Ja det er for lett å være student. Pga universitetenes finansieringsmodell har kravene stadig blitt senket og stadig mer tid brukes på “barnehagearbeid”.

“Studielånet må heves, men samtidig må vi også innse at vi ikke kan ha råd til alt vi har lyst på i studietiden. Vi må finne oss i å bo litt trangt, og at vi kanskje ikke får råd til så mange utenlandsferier som de som er ute i arbeidslivet.”

Studielånet er ok som det er, og skal slettes ikke brukes til utenlandsferier. Det største problemet med studielånet er at mesteparten av pengene for veldig mange går til øl. Jeg gjorde det samme selv men med litt jobbing i sommerferien går økonomien helt fint. Studenter har forøvrig altfor liten ide om hvor mye studielånet faktisk koster dem.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Istedenfor å komme med den samme klagen på studielånet som de siste 20 åra bør man heller bruke pengene på matriell osv til studier(ikke lønn). Realfagene (som det generelt klages mye på) sliter med elendig utstyr, utdaterte labber og for lite penger til å drive spesielt utstyrskrevende kurs på en fornuftig måte.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

«Vi er i full fart på vei inn i et internasjonalt kunnskapssamfunn hvor vi konkurrerer med land som India, Kina, Japan, USA og Tyskland når det gjelder teknologi, innovasjon og kompetanse.»

… så du mener faktisk i fullt alvor at vi ikke kan konkurrere med disse landene med mindre vi hiver enda mer penger etter skoleelever? Hvilket av de landene du ramser opp har bedre studiefinansieringsordninger enn oss?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00