av Mette Hanekamhaug | 28. mars, 2010  

Lovfesting av rettigheter

http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____23324.aspx

Det første jeg tenkte da jeg leste denne saken i dag er at dette er jo gammelt nytt. Dette kom frem allerede i budsjettprosessen i fjor og har vært oppe i flere debatter og spørretimer i Stortinget. Vi i Fremskrittspartiet støtter ideen om at kommunene og skolene skal tilby leksehjelp for de elevene som ønsker det. Lekser er et viktig hjelpemiddel i skolen, særlig når leksearbeidet følges opp på en ordentlig måte. 

Det jeg tar meg selv i å reflektere over er regjeringens iver etter å lovfeste og garantere alt mulig. Lovfesting av rettigheter er viktig i den forstand at vi kan være mer trygge på at flere får rettigheten de har krav på, samtidig som det er enklere å bringe saken videre dersom en ikke får det man har krav på. Således blir innbyggernes rettigheter forsterket.

Samtidig bringer disse tankene meg over på to ting; ligger det noen farer i denne iveren etter å lovfeste flere og flere rettigheter, og hvordan skal en avveie hvilke rettigheter som “bare” skal vedtas og hvilke som skal lovfestes?

Fremskrittspartiet har i alle år kjempet for at alle eldre i landet skal ha lovfestet rett til pleie/omsorgsplass. Nettopp fordi dette bør være en grunnleggende rett for alle landets eldre, og fordi denne retten er den som ofte brytes, ignoreres og neglisjeres av kommuner og andre – og som etter min mening er et av de “groveste” bruddene vi faktisk har. Flere står uten nettverk og ressurser rundt seg, og blir slik stilt på sidelinjen, med manglende rettigheter og ingen til å kjempe for dem. Denne lovfestingen støttes ikke av regjeringen.

Leksehjelp for barn i barneskolen er viktig. Men majoriteten av barna i skolen har også foreldre, nettverk rundt seg, ressurspersoner – mennesker som kan kjempe for at de skal få hjelp og oppfølging på skolen. Du har enorme apparat rundt skolen, barna i skolen og rundt barna generelt som arbeider for at alle individene skal ivaretas. Er dette en svakere gruppe enn våre eldre og syke? Hvorfor mener regjeringen at en lovfesting av frivillig ekstrahjelp til leksearbeid etter skoletid er viktigere enn å lovfeste at alle våre eldre, syke og pleietrengende skal ha rett til en verdig eldreomsorg?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lurer ofte på en ting, å den har jeg hørt en kollega også si. Er det ikke slik at det er de som setter dette barnet til verden, som evt. trenger leksehjelp, sin oppgave å hjelpe sitt eget barn??? Er det ikke foreldrenes oppgave å oppfostre, hjelpe osv. når det trengs??? Klarer de ikke oppgaven, bør de heller ikke få barn! Det er INGEN menneskerett å få barn! Så de som ønsker barn, må jaggu påtide stå frem og ta det ansvaret som følger med!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00