av Mette Hanekamhaug | 13. mars, 2010  

30% av bygningsmassen i Norske skoler er for dårlig – kunnskapsministeren er fornøyd

http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=593998
Nye undersøkelser viser at hele 30% av den totale bygningsmassen for norske skoler er for dårlig, hvorpå hele 18% av disse ikke engang er godkjente for bruk. Kunnskapsministerens kommentar er at det er bra at flere er blitt godkjente enn tidligere.

Senest i januar stilte jeg spørsmål til Halvorsen vedrørende HMS-krav for skolebygg i den muntlige spørretimen. Her satte jeg fokus på de ulike kravene og reglene som gjelder for private og offentlige skolebygg (referatet kan forøvrig leser på http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2009-2010/100113/ordinarsporretime/1/)

I dag er det slik at det er lokale organ som driver tilsyn og godkjenning av offentlige skolebygg. Ofte er det kommunen selv som bærer dette ansvaret. Slik står kommunen for ansvaret for å både drive skolene, vedlikeholde de, drive tilsynet med de og eventuelt godkjenne de for bruk. Når vi da i tider som dette, med svært trang kommuneøkonomi og et kommunenorge dominert av nedskjæringer, fører dette i flere tilfeller til at en enten godkjenner bygg som ikke skulle vært godkjent – eller tillater bruk av bygg som ikke er det.

Ofte ser en eksempler på klasserom med dårlige stoler, ødelagte pulter, manglende luft- og ventilasjonsanlegg, og en har sett klasserom i bruk med skadelig muggråte i vegger og farlig luftfuktighet. Flere klasserom har til og med fått påvist for høye elementer av astma- og allergifremkallende stoffer i luften. Likevel er disse i bruk, da kommunen eller andre lokale organer avgjør hva som skal skje i tilfeller hvor slikt er avdekket. Ofte får de beskjed om at “dette må de rette opp, vi kommer og sjekker igjen om et år eller to”. Dermed driver skolene undervisning for elever i helseskadelige klasserom på dispansasjon.

Men med private skoler derimot er det annerledes. Her er det et nasjonalt kontrollorgan som foretar tilsyn. Dersom et eller flere rom ikke tilfredsstiller de nasjonale HMS-krav blir det stengt på dagen, ofte hele skolen. De får ikke drive en eneste undervisningstime før problemet er rettet opp.

En slik enorm forskjellsbehandling er dessverre ikke uvanlig i skolesystemet, både når det kommer til finansiering, tilskudd, krav til kompetansemålene(se saken om Stenerskolen denne uken) eller byggene undervisningen drives i.

“Men også dette er en problemstilling som jeg er opptatt av å se på. Så jeg vil gjerne få lov til å komme tilbake til om vi også skal gjøre endringer i forhold til å følge opp de skolene som kommuner eller fylker er eiere av.” var Halvorsens svar til meg når jeg spurte om denne forskjellsbehandlingen. Det er mye vår kjære kunnskapsminister sier hun er opptatt av, men jeg har til gode å se og oppleve at statsråden og regjeringen kommer tilbake med noe de har sagt de skal gjøre.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

man klager på inneklimaet på skoler og sier at om det hadde vært voksne som hadde et så dårlig inneklima hadde noe blitt gjort med en gang. hva med lærerne som er der lenger enn elevene, både når det gjelder lange dager og flere år. Er ikke lærere regnet blant voksne. da kan vi heller si at om det hadde vært noen andre voksne, hadde de ikke godtatt det…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Lærerne bytter i langt større grad klasserom hyppigere enn det elevene gjør. Elevene har ofte et klasserom som base, mens de ulike faglærerne er innom flere ulike klasserom og klasser for å undervise.

Igjen – det er ikke noe bedre at lærerne må finne seg i et slikt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøloven gjelder for alle arbeidstakere i Norge, og lærere må jo som største selvfølge innebefattes i denne gruppen. De har også krav på å få undervise i et rom med godt inneklima og gode materialer og midler til undervisningen!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei.

Jeg har fulgt bloggen din en tid og ser at du gjerne kommenterer tema innen skole og utdanning, noe jeg ser på som postitivt, selv om jeg slett ikke er enig med deg i alt. Dette fordi jeg har en pedagogiske utdannelse, og dermed har et litt annet utgangspunkt enn hva du har.

Jeg har til gode å lese innlegg fra deg der du skisserer hvilke løsninger Frp ser for seg i de aktuelle temaene du tar opp. Jeg har merket meg at kommentatorer utallige ganger har oppfordret deg til å greie ut om hva du/Frp tenker bør gjøres, hvilke løsninger du/Frp vil fremme, hva du/Frp mener ville vært den beste løsningen, samt HVORFOR du/Frp mener akkurat dette.

Selv om mange før jeg har mislyktes i å innhente konkrete svar, prøver jeg meg likevel: Hvordan vil du/Frp gå fram for å løse de utfordringer elever og ansatte ved kommunens skoler møter daglig?

Takk.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg må innrømme at er uenig i din fremstilling, da Fremskrittspartiets og mitt syn ofte nok er meget fremtredende i mine innlegg.

Spørsmålet ditt her er meget bredt og vanskelig å svare konkret på. Mener du i forhold til HMS-krav som er diskutert i dette innlegget?

I så fall mener jeg den offentlige skolen skal være underlagt det samme nasjonale tilsynet og de samme retningslinjene for HMS-krav som de private skolene er underlagt. Det ville gjort at de offentlige skolene som ikke tilfredsstiller kravene nå hadde blitt tvunget til å faktisk gjøre noe med det fremfor å få dispansasjon til å drive. Videre ser en at mangelfull oppfylling av disse krav ikke bare dreier seg om politisk vilje fra skoleeier, men også den kommunale økonomien som er elendig per dags dato. Slik får en også de enorme forskjellene mellom kommunene i bygg og bygningsmasse. Derfor ønsker FrP en statlig finansiering av landets skoler gjennom stykkpris – slik vil ikke kommunens økonomi også gå ut over bygningsmassen til skolene, og dermed heller ikke en manglende oppfyllelse av HMS-krav =)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00