av Mette Hanekamhaug | 9. mars, 2010  

Kvinnediskriminering satt i system

Jeg er ingen feminist – jeg er humanist. Jeg er opptatt av mennesket og menneskets egenverd. Jeg er opptatt av at alle i Norge, uavhengig av kjønn, bakgrunn, alder eller opprinnelse, skal få de samme pliktene, mulighetene og rettighetene. Disse verdiene og oppfatningene utgjør ryggraden i Fremskrittspartiets politikk, og er en av årsakene til den stoltheten jeg føler av å være en del av dette partiet.

 
Dessverre har vi flere krefter her i landet som mener det motsatte. Som mener vi har enkelte grupper svake mennesker i samfunnet vårt som trenger hjelp. Som mener noen av oss stiller dårligere ut enn andre. Mener at kvinner er dårligere og mindre kompetente enn menn, og at vi er avhengige av kvotering, særordninger eller økonomiske incentiver for å nå dit vi ønsker. Disse “kreftene” er dagens sittende regjering.

 
I dagens utgave av Dagsavisen: http://www.dagsavisen.no/innenriks/article474085.ece tar statsråd Aasland til orde for et økonomisk system som skal premiere dem som ansetter kvinner i universitets- og høyskolesektoren. Dette fordi vi har for få kvinner i høyere stillinger her. Bare en dag etter selveste kvinnedagen – feiringen av sterke kvinner som har drevet frem likeverd mellom kjønnene – tar altså statsråden til orde for et systematisk diskriminerende økonomisk system. Det er et gufs fra fortiden.

 
Over halvparten av dem i høyere utdanning i dag er kvinner, og andelen er økende. Og å da tro at de kjønnsforskjeller vi har blant professorer og andre ved universitet og høgskoler ikke naturlig vil forandre seg de neste årene uten politisk diskriminering er en tankegang jeg ikke føler meg hjemme i. Jeg mener vi alle, både kvinner og menn, har mulighet til å nå våre mål så lenge vi arbeider hardt nok for det. Og for statsråd Aasland å tro at de eldre mennene ansatt i dag klarer å holde disse unge, flotte, dyktige, smarte kvinnene som i dag er i høyere utdanning unna høye stillinger i fremtiden er temmelig naivt, og vitner om en alt for dårlig tro på disse kvinnene.

 
Vi i Fremskrittspartiet er opptatt av mennesket og dets kompetanse – ikke kjønnet. Vi vet at disse kvinnene vil nå toppen dersom de ønsker det, og nekter å nedvurdere deres evner ved å tro at det må økonomiske incentiver til  å hjelpe dem opp og frem. Det klarer de fint selv!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Dette synes jeg er historieløst, Mette. Jeg vil minne om hva Gro Harlem Bruntland så godt svarte Celina Midelfart på Svaland i 2007:
“Jeg er ikke feminist for jeg har aldri følt meg diskriminert”, sa Celina.
“Jeg ble heller aldri diskriminert. Men da jeg ble 15 skjønte jeg at andre kvinner ble det. Da ble jeg feminist”, svarte Gro.

Du skriver at du ikke er feminist, men humanist. Det er ingen motsetning mellom å ønske like rettigheter for alle, samt å kjempe for likestilling. Nettopp gjennom å arbeide for likebehandling uavnhengig av kjønn bidrar man til et mer rettferdig samfunn.

Jeg tør minne om at om man hadde gjort som deg og gjort narr av kvinnekampen ville vi som kvinner ikke hatt stemmerett, vi ville ikke ha vært stadig flere kvinner som tok utdanning, vi ville ikke vært der vi er i dag – du ville vært milevis unna Stortinget. Å ikke forstå (eller ønske å akseptere) dette, det er et gufs fra fortiden.

Før kvotering ble innført var andelen kvinner i styrer 7 prosent, nå er den 45 %. Det viser at det virker. Kanskje er kvinnene i FRP fornøyde med at det er 93 % menn der, men vi andre er mer utålmodige. Jeg ville aldri følt meg kvotert inn i et styre om jeg fikk et styreverv, for jeg vet jeg er flink, men at mitt kjønn kunne stått i veien om ikke andre gikk foran og åpnet døren også for flinke kvinner.

“Vi vet at disse kvinnene vil nå toppen dersom de ønsker det..” er virkelig å legge godviljen til. Hvorfor har de da ikke klart det til nå? Har kvinnene i akademia så langt vært for dumme?

Er kvinner enda for dumme, siden styrerlederverv, lederverv, direktør-stillinger, og lignende stort sett er besatt av menn?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg har på ingen måte hatt ønske om, eller gjort det, å gjøre narr av kvinnedagen. På ingen som helst vis!

Det er ingenting i mitt innlegg som tyder på historieløshet, da jeg ikke under noen omstendighet tar til orde for å underminere den kampen som har blitt gjort frem til i dag for å fremme kvinners likestilling og rettigheter.

Jeg er utrolig glad for den kampen kvinner de siste årene har kjempet for likestilling. De har gjennom sine kamper og sitt pågangsmot sørget for de fordeler og de privilegier jeg som kvinne har i dag. Hadde det ikke vært for de kvinnene som har stått på barrikadene de siste hundre årene for å kjempe for dette hadde jeg vel neppet befunnet meg i den situasjonen og posisjonen jeg er i i dag.

Det jeg her problematiserer, og oppriktig mener, er at kvotering er et steg tilbake i denne kampen. Kampen har alltid dreid seg om å skape likeverd og like rettigheter mellom kjønnene. Kvotering er således en underminering av dette, en slags “erkjennelse” over at kvinner ikke klarer oppnå sine mål og drømmer i vårt samfunn på egen hånd. Kvotering for meg er et av de mest kvinnediskriminerende tiltak vi har i dag. Jeg tror vi alle, uansett mann og kvinne, i dagens samfunn har mulighet til å nå våre drømmer, nå våre mål og skape det livet vi ønsker – bare vi ønsker det og arbeider for det. Det ligger ingen begrensninger i ditt kjønn i dag, kun dine evner og pågangsmot. Derfor trenger en ikke kvotering for å “hjelpe” oss kvinner inn i styrer og utvalg, det klarer vi fint selv!

Videre mener jeg kvotering fører til en situasjon hvor det stilles spørsmål med kvinners evner og kompetanser. Se for deg et styre hvor det praktiseres kvotering. Her vil det lett kunne dukke opp spørsmål rundt de kvinner som kommer inn – er de det fordi de trengte fylle opp kvinnekvoten eller er de der på grunn av sine evner og kompetanse? En slik usikkerhet og arena for spekulasjoner ønsker jeg ikke velkommen – verken i politikk, styrer, utvalg eller andre organer hvor dette praktiseres.

I mitt innlegg bemerket jeg at det i dag er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning. Dette vil føre til en endring i arbeidsmarkedet når disse kommer ut. Flere og flere kvinner vil bekle flere og mer viktige posisjoner – og det uten hjelp fra staten! :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00