av Mette Hanekamhaug | 25. februar, 2010  

Forby bruk av hijab i skolen!

Skolen skal være en arena der alle elever, uansett kjønn, bakgrunn og etnisitet eller liknende, skal få en mulighet og rettferdig utgangspunkt. Her skal barna møtes, omgås og erverve faglige og sosiale ferdigheter, verdier og menneskesyn som de kommer til å bringe med seg resten av livet.

 
Elevene skal gjennom skolegangen få en objektiv og nøytral innføring i samfunnets strukturer, moral og verdier – en generell og bred innføring i den verden og det samfunnet en skal leve i. Naturlig nok er de norske verdiene en vesentlig del i denne dannelsesprosessen.

 
Jeg er stolt over de verdiene vi har i samfunnet, hvor likeverd og rettferdighet er noen av de viktigste fundamentene. Menneskets egen- og likeverd, og oppfattelsen av denne som en grunnleggende verdi, er avgjørende for samfunnets utvikling også fremover.

 
Hijab, burka og niqab er symbolske klesplagg som er med på å skille mellom vi og dem i skolegården. Unge jenter må få lov å møte jevnaldrende uten at foreldrene har markert barna religiøst eller kulturelt. Klesplaggene er med på å hindre integreringen, og jeg har vanskelig med å forstå hvordan foreldre ønsker at barna skal kles opp med slike symboler fra ung alder.

 
Hvordan skal skolen lære barna om likeverdighet, forståelse og respekt for menneskets egenverdi når de ser at enkelte barns egne foreldre ikke gjør det?

 
Jeg skal ikke blande meg inn i foreldres oppdragelse og videreføring av egne verdier til barna. Det er ikke opp til staten å gjøre. Det staten kan gjøre er å i alle fall sørge for at skolen blir en nøytral arena hvor objektivitet og kunnskap verdsettes – ikke kulturelle skikker.

 
Jeg vil ikke at mine barn skal gå på en skole hvor de allerede som seksåringer lærer at kvinner er mindre verdt i enkelte hus og hjem her i Norge. Jeg vil ikke at min fremtidige datter skal se sine medsøstre bli påtvunget et symbol som viser hennes underlegenhet menn, og jeg vil ikke at min fremtidige sønn skal lære at enkelte jenter blir oppdratt i underdanighet..

 

Stoltenberg har tatt til orde for at dette er opp til skolene å bestemme: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=587049. Hvordan vil det da bli dersom noen skoler innfører forbud, mens andre tillater det? Vil bekledning i hijab påvirke det aktuelle barnets opplevelse og oppfatning av likestilling og likeverd i samfunnet også for fremtiden, og hvilke verdier vil dette gi deres medelever?

Oppdatering 08.06.2010: Lederen i LIM, nettverket for likestilling, integrering og mangfold (LIM) støtter FrP om å forby bruk av hijab i skolen: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10001226

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stoltenberg viser på en måte at denne regjeringen ikke tør å ta et standpunkt – heller ikke i dette spørsmålet. “Vi vil ikke bestemme det” viser i mine øyne en balleløs regjering som har glemt hvilke verdier vi har i Norge. Det har vært snakk om skoleuniformer for en stund siden her i landet. Det var argumenter både for og imot, men om det hadde vært innført ville man kanskje hatt en slags løsning på problemet da en hijab ikke ville vært en del av denne uniformen. Hvordan løser de dette i land hvor skoleuniform er en del av skolene? Tillates religiøse plagg eller ikke? For om det tillates er jo hele vitsen med skoleuniform borte…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Regner med at man også vil forby andre religiøse tegn/symboler, t.d. bruken av smykker med kristent motiv. Eller er det kun ikke-kristne symboler/plagg som skal bort?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Lesbos: For min del er det ikke det samme å få en religion i fleisen ved at noen bærer et lite smykke, i forhold til å måtte forholde meg til et kvinneundertrykkende, religiøst plagg som en hijab – et kors i 2010 undertrykker ikke kvinner…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Lesbos: Litt enig med BurnieBerit her – det er en distinkt forskjell mellom å bære et lite smykke med kors (som ikke har kulturell betydning i form av at det ene kjønnet må dekkes til) og det å bære et meget fremtredende kulturelt symbol som burka/hijab.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tja, kommer an på øyet som ser da. Man bør jo være konsekvente, f.eks. ved å forby alle religiøse symboler i skolen, ikke bare de som kan tolkes som kvinneundertrykkende. På den måten blir det jo også mer rettferdig, slik at man ikke får stempelet som rasist, fordi det er muslimske symboler som skal bort, og ikke kristne. Og kanskje det gjør det lettere å få bort slike plagg, når det er flere grupper som må gi slipp på sine religiøse eller kulturelle symboler.

Men man da ikke glemme at det er kvinner som bruker slike tildekkende klær frivillig, og at det ikke alltid er i bruk for å undertrykke det kvinnelige kjønn.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg har enda ikke hørt om elever som har møtt opp med burka i skolegården, men det er en annen sak. Selvfølgelig er det ganske kvalmt med en slik seksualisert undertrykking av småjenter, for det er det det hijab er, men når jeg hører disse forbudsforslagene så melder med en gang spørsmålet seg om hvordan dette forbudet skal håndheves. Det burde forslagsstillerne snarest forklare.

Med burka er problemstillingen helt annerledes siden det er snakk om total maskering i det offentlige rum. Noe jeg mener vi ikke bør tolerere. Imidlertid er også her reaksjonsformen et problem. Skal politiet eskortere disse kvinnene hjem ? Skal mannen i huset arresteres selv om kvinnen påstår hun gjør det av fri vilje siden vi vet at det ikke er slik ?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hmm hadden en hel tale klar her, men enig men Lesbos! Vi må ikke glemme frivillige også går med det!!!

Så hvis det i hele tatt skal være rettferdighet her, må det være som det er! Eller gå over til skole uniform, eneste måte for en helhetlig rettferdighet!

At vi diskuterer det her er bra viser yttrings frihet, men også skylapper for helheten..

Skole uniform likhet for alle, eller la det være som det er…

Noe annet er rasistisk!!!
En utfordring, vis meg et annet forslag en de som ikke er rasistisk og kanskje du har funnet svaret på gåten her og all ære og gratulasjoner ;)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg har problemer med å skulle forby eller påby hva folk skal ha på seg.
Kanskje bedre om skolen lærte ungene opp til bevisst og selvstendig tenkning om hvorfor man gjør det man gjør, mener det man mener, og lærer dem til å spørre seg om hvorfor det man har på hodet eventuelt skulle gjøre dem til bedre mennesker, og ikke det man har i hjertet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

En del av de sosiale ferdighetene er jo faktisk det å forstå andre kulturer og å vise respekt, være seg om de bærer hijab eller et kors. Hvem vet, kanskje disse jentene føler seg mer komfortable i “skautet” sitt enn uten. Kanskje det gir dem en trygghet? Det er ikke nødvendigvis noe de gjør av tvang.

Jeg syns også det er trist med kvinneundertrykkene plagg (hvis det er på den måten de bæres), men skal et religiøst symbol bort i fra skolen, ja da skal alle det. “En nøytral innføring i samfunnets strukturer, moral og verdier”, som du selv sier.

Forøvrig er det alt for mye status som bestemmes utifra hva de unge har på seg på skolen i dag, derfor sier jeg som mange over meg, at en skoleuniform hadde vært løsningen. Da minskes problemer i forhold til det å være moteriktig, om man er rik eller fattig e.l. I tillegg slipper man de klassiske problemene: skal man få lov til å gå i miniskjørt, vise navler etc?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg ser at flere bygger sin argumentasjon med det utgangspunkt i at hijab/burka er religiøse symbol. Disse klesplaggene er kulturelt og symbolt betinget og debatten blir således en annen. Dette dreier seg ikke om å totalforby religiøse symbol som kors, Davidstjerna eller smykke med Buddah på. Dette handler om å forby et kvinneundertrykkende symbol på små barn i skolen.

Pomperiposa: Jeg er enig i den gode tanken om at de skal lære å ta selvstendige valg. Samtidig tror jeg nok ikke det er enkelt for elever i barneskolealder å stå opp mot evnt press fra foreldrene om å ikle seg spesielle plagg. Nettopp derfor bør skolen være en nøytral og objektiv arena som kan gi barna mulighet til å hvertfall på skolen slippe presset fra foreldrene til å måtte kle seg i slike plagg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva, har du blitt sosialist?

De tre første avsnittene av innlegget ditt er noe som alle sosialister hadde vært veldig enig i, så enten er det slik at FRP-ere og sosialister er enige om det grunnleggende, eller så har du byttet side.

Du skriver at du vil ikke “blande meg inn i foreldres oppdragelse og videreføring av egne verdier til barna.” Likevel vil du forby et klesplagg son foreldrene ønsker å videre føre til sitt barn. Det rimer ikke.

Enten ønsker du å endre det – eller så gjør du ikke det. Du kan ikke gjøre begge deler. Så hva vil du egentlig? Ønsker du å blande deg inn i foreldrenes oppdragelse og hindre bruk av hijab, eller ønsker du å holde deg utenfor?

FrP er flinke til å si at de støtter ytringsfriheten, men hvis en person ønsker å ytre sin mening ved å bære hijab, så ønsker FrP å forby det. Mener FrP egentlig at det som dekkes av ytringsfriheten kun er det som FrP ønsker å dekke?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

>>Du skrev: Jeg ser at flere bygger sin argumentasjon med det utgangspunkt i at hijab/burka er religiøse symbol. Disse klesplaggene er kulturelt og symbolt betinget og debatten blir således en annen. Dette dreier seg ikke om å totalforby religiøse symbol som kors, Davidstjerna eller smykke med Buddah på.

Jeg håper inderlig at du nå IKKE bygger opp et skille mellom hvilke uttrykk som er religiøse uttrykk, og hvilke som er kulturelle/symbole uttrykk, og at du argumenterer for sensur av det ene og ikke det andre?

For da blir det veldig snart et viktig spørsmål om vi skal tillate religiøse uttrykk, mens vi sensurerer kulturelle/symbole uttrykk, og da er ytringsfriheten virkelig i fare!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Eg har også blogga om dette, men med ein litt anna konklusjon:
http://einraudtraad.vgb.no/2010/02/25/hijab-eller-ikkje-hijab/

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Har Stoltenberg gjort det mulig for hver enkelt skole å ta disse, selvfølgelighetene, opp til individuell vurdering?
Her kan internasjonale ulovligheter opptre, helt legalt!
“Jeg vil ikke at mine barn skal gå på en skole hvor de allerede som seksåringer lærer at kvinner er mindre verdt i enkelte hus og hjem her i Norge. Jeg vil ikke at min fremtidige datter skal se sine medsøstre bli påtvunget et symbol som viser hennes underlegenhet menn, og jeg vil ikke at min fremtidige sønn skal lære at enkelte jenter blir oppdratt i underdanighet..”
Som far til en datter, vil jeg si meg 100% enig…
Burka eller ikke, INGEN, under noen omstendighet, skal være pålagt å skjule sin identitet, uansett hva “den gode grunn” til dette skulle være!
“Vi er alle født like inn i denne verden og vi SKAL alle behandles deretter” sitat fra Thomas Jefferson & jeg er helt enig!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Collins: Jeg ønsker ikke blande meg inn i foreldres oppdragelse av barna når det kommer til hvilke verdier som er viktig for dem – så lenge disse ikke strider med grunnleggende demokratiske verdier som likeverd og respekt for alle menneskers egenverdi.

“FrP er flinke til å si at de støtter ytringsfriheten, men hvis en person ønsker å ytre sin mening ved å bære hijab, så ønsker FrP å forby det.” Jeg er ikke av den oppfatning av at 6 år gamle jenter som tvinges til å kle seg i symbolske plagg som uttrykker menns overlegenhet over kvinner gjør det fordi hun ønsker ytre sin mening. Vi er forkjempere for menneskers valgfrihet og ytringsfrihet, ikke forkjempere for de verdier som påtvinges små barn.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I “hine hårde dager” da jeg gikk på skolen, var det en del mobbing av de som kledde seg annerledes. Hos oss var “Molde-soss” en slengbemerkning som ble benyttet om de som kledde seg i moteklær (ja, det var på “landsbygda” på utsiden av Molde). :)

Skal man foby hijab for å forhindre ett skille mellom “dem og oss” i skolegården, må vi også forby alle former for bekledning som skiller seg ut. Mao, moteklær må forbys. Goth-antrekk bør heller ikke være tillatt. Men er dette en situasjon vi virkelig ønsker?!?

Skoleuniform kan være en løsning, men stiller meg litt skeptisk til det også… :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Igjen en liten avsporing av debatten Mike. Dette handler ikke om hvordan ulike individer velger å kle seg. Dette handler om kulturelt betingede plagg som symboliserer, på tvers av kulturer, kvinnens underdanighet mannen. Å dra inn type merke og farge på klærne blir således en irrelevant avsporing av essensen i debatten.

Spørsmålet her er om vi skal tillate enkelte foreldre å kle sine små barn i symbolske plagg som strider med grunnleggende verdier i samfunnet som likeverd og likestilling mellom kjønn.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du skrev: Collins: Jeg ønsker ikke blande meg inn i foreldres oppdragelse av barna når det kommer til hvilke verdier som er viktig for dem – så lenge disse ikke strider med grunnleggende demokratiske verdier som likeverd og respekt for alle menneskers egenverdi.

- Javel? Så du kommer nå med forbehold om hvilke deler av foreldrenes oppdragelse du ønsker å legge deg opp i, det var ikke akkurat det du skrev første gangen, da du hevdet at det ikke var opp til staten å blande seg inn i foreldrenes oppdragelse og videreføring av egne verdier til barna.

Så hva vil du egentlig? Vil du at staten skal legge seg blande seg inn i hvilke verdier som viderføres, eller vil du det ikke?

Grunnen til at jeg presser deg på dette er at FrP til stadighet prøver å argumentere for ulike standpunkt på samme gang, uansett om standpunktene er motsatt av hverandre.

FrP vil at ytringsfriheten skal være hellig, men vil samtidig straffe muslimske taxisjåfører som benytter seg av ytringsfriheten.

FrP sier de tar avstand fra forskjellsbehandling av personer, men vil likevel ha andre regler for innvandrere enn for etniske nordmenn.

Du sier du ikke skal blande deg inn i foreldrenes oppdragelse, samtidig som du sier at du vil blande deg inn i det.

Jeg har ingen problemer med å si at jeg blander med inn i hvordan foreldre ønsker å oppdra barna sine, på tross av at jeg er liberalist. Liberalismen har grenser, og når de overtrås må samfunnet reagere. Derfor må staten sette grenser for hva foreldrene kan oppdra barna sine til. Det håper jeg du er enig i, selv om det ikke stemmer med den vanlige FrP-retorikken.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du skrev: “Jeg er ikke av den oppfatning av at 6 år gamle jenter som tvinges til å kle seg i symbolske plagg som uttrykker menns overlegenhet over kvinner gjør det fordi hun ønsker ytre sin mening.”

Neivel????????
Er du derimot av den oppfatning at en 18-årig jente som frivillig ønsker å ikle seg hijab uten at noen presser henne til det skal få lov til det, eller mener du staten skal nekte henne den retten?

Det er pinlig å se hvordan FrP argumenterer for at hijab per definisjon er et tvangsplagg som påtrykkes kvinner, uten at partiet ser at en del muslimske kvinner faktisk ønsker å bruke plagget av egen fri vilje. Denne frie viljen ønsker altså FrP å forby.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva da med:

Skaut (vanlig del av kvinnedrakt i Norge inntil ca. for 50 år siden, fortsatt i bruk i bunader, og av kristne grupper som bl.a. Smiths venner). Hvis en kristen jente kommer med skaut en dag – hva sier du da?

Kalott (brukt av jødiske menn)
Skaut (brukt av jødiske kvinner)

Med all respekt, jeg synes dette forslaget møter seg selv i døra – her er det ikke mye igjen av respekt for personlig frihet – eller religionsfrihet

Da har jeg mye mer til overs for den franske varianten – at klesplagg med religiøse ytringer er forbudt i skolen – flatt! Selv er jeg hedning, så det passer meg utmerket.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

hvordan kan du si at “Her skal barna møtes, omgås og erverve faglige og sosiale ferdigheter, verdier og menneskesyn som de kommer til å bringe med seg resten av livet.” og samtidig forby hijab i skolen?
Skal man ikke lære om andres kulturer og religioner, å lære at dette er en del av vår hverdag? Og ikke få det på en slik avstand som det vil bli om vi forbyr det?

Barn burde heller lære fra tidlig alder at noen jenter går i hijab, burka eller lignende fordi det er en del av deres kultur og historie! Det å ta det på en slik avstand som du ønsker, vil heller skape fremmedfrykt, og det er noe vi ikke ønsker!

Jeg ønsker at barn skal kunne være seg selv, og integreres ut i fra det! MED sin religion og historie. Man skal ikke være nødt til å kle alle barn likt for å få det til, det blir en helt gal måte å gjøre dette på!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Collins, det er fantastisk befriende å lese innleggene dine! Jeg er helt enig med deg.

Vi MÅ og SKAL presse våre folkevalgte, spesielt når de uttaler seg om temaer de så ÅPENBART ikke har satt seg godt nok inn i.

Takk, Collins!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00