av Mette Hanekamhaug | 17. februar, 2010  

Regjeringens “innhente råd”-prosjekt

Regjeringen og Stoltenberg har løftet en sak spesielt høyt de siste månedene. En stor, viktig flaggsak som visstnok er deres store mantra forrige høst og nå i vår. En sak som liksom skal virke som så stort og inviterende, virke som en stor gest de gjør for folket.

De skal nemlig ut og lytte, motta innspill fra folket, skape en felles dugnad og idéinnsamling for hvordan en kan løse flere utfordringer samfunnet står overfor.

La meg bare først presisere, selvfølgelig høres dette bra ut. Flotte ord om et flott tiltak – det kunne ikke passet bedre inn i en takk-for-maten tale ved julebordet som “god jul og godt nyttår” gjør. Det utrolige er bare hvordan Regjeringen evner å fremstille dette som noe nytt og stort – fremstille det som at dette er en enorm velgjøring fra deres side til folket?

I budsjettbehandlingen var det rundt 500 ulike interesseorganisasjoner og faglige instanser inne på høring, hvorav en enorm majoritet uttrykke misnøye/skepsis og hadde forslagsendringer i budsjettet. Bare i min komité fremkom det utallige innspill til nødvendige endringer som måtte gjøres for å sikre et godt utdanningstilbud i høgskole- og universitetssektoren. Samtlige instanser påpekte at basisbevilgningene til forskning var for lave.

Til tross for alle disse innspillene ble rundt 1% av statsbudsjettet endret. Altså etter å ha hentet innspill og råd (som de så fint kaller det) fra 500 organisasjoner hvorav samtlige i alle fall hadde et eller flere ankepunkter resulterte det i en endring av 1%. Basisbevilgningene til forskningsinstitusjoner ble forøvrig ikke økt.

Å hente inn råd og innspill fra faglige instanser, ulike organisasjoner og enkeltmennesker er noe vi i Fremskrittspartiet har gjort i alle år, dette er jo ikke noe nytt. Forskjellen er vel at vi har gjort dette med den største selvfølge, mens Regjeringen mener dette er en så stor gest at det må flagges så til de grader som det gjøres nå.

Og det er jo ikke noe nytt som kommer nå, de signalene næringslivet spiller inn til Stoltenberg. Det er ikke noe nytt at næringslivet advarer mot økt byråkrati og skjemavelde, advarer mot de alvorlige konsekvenser formueskatten og arveavgiften får for små og mellomstore bedrifter, eller påpeker at en ønsker mindre statlig inngripen. Det er bare en ting som gjenstår her, og det er handling.

Det kommer også Regjeringens utfordring. Når de nå blir ferdig med denne “idéiinnhentings-dugnaden” sin, hva da? Hva skjer når nesten samtlige organisasjoner og næringsliv spiller inn ønske om og behov for politiske endringer som er i strid med Regjeringens egen ideologi og egen politiske retning?

Videre ser en jo at flere av de store prosjektene og utfordringene Regjeringen har tatt tak på i sin styringstid har alvorlige feil, konsekvenser og utfordringer. Hvem vil påstå at NAV-reformen har gått smertefritt for alle de enkeltskjebnene som har lidd under den manglende politiske kontrollen på sammenslåingen? Hvem vil påstå at Samhandlingsreformen er godt planlagt når den nå kanskje er i fare for å bli utsatt? Og trenger vi i det hele tatt å nevne månelandingen på Mongstad?

Jeg har forståelse for Regjeringens behov for og ønske om å slå seg på brystet og flagge dugnadsfanen høyt i denne saken. For hva ellers kan de flagge med?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Jeg forstår ikke hvorfor du reagerer så sterkt negativt på et tiltak som det virker som om du i utgangspunktet er enig i. Om Regjeringen lager et stort poeng ut av en idé-dugnad regner jeg med at de gjør det nettopp fordi de ønsker publisitet og oppmerksomhet rundt dette temaet. Selv synes jeg at det er en god plan, for slik hører flere om denne saken.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nå er du ut å kjøre.
Det er du og dine som skal fremskaffe opplysninger som er verd å sattse på.
Drit vel i hva de andre gjør og ikke gjør,
Nå føyer du deg inn i saueflokken som politikkere er så kjent for.
Hun/han har fått sørre kakestykke en meg.

Svarte fanen, kan dere ikke lage dere egen kake?

Nå må dere ta dere sammen. Samfundet er ikke en hoppy.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Flott tale fra statsministeren men det virker ikke i praksis, køa av ubesvarte spørsmål er nok for lang for dem :-) )
Rettet selv et spørsmål til Finansdepartementet angående en “mindre” svikt i den obligatoriske tjenestepensjonen tidlig i desember 2009.
Først etter nesten to måneder kom det bekreftelse på mottatt henvendelse, må nesten få sagt at du responderer som en nyttårsrakett i forhold til regjeringen!
Neste gang jeg lurer på noe i retning av den regjerende delen av Løvebakken tror jeg at jeg skriver spørsmålet i snøen, får sikkert flere svar da.
Regjeringen kommer helt sikkert til å besvare spørsmål som vanlig overfor store aktører, det er forøvrig ikke noe nytt i det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Agnete: min reaksjon er knyttet til den redsel jeg har overfor alle de brutte løfter, tomme ord og manglende oppfølging dette nok vil medføre i fremtiden. De skaper faktisk et håp, en illusjon om du vil, om at de faktisk vil lytte. Noe de har vist gang på gang at de i de fleste tilfeller ikke er.

Men igjen, en skal jo være forsiktig med negativitet, så jeg får heller bare krysse fingrene for at ropene fra næringslivet, interesseorganisasjoner og enkeltmennesker om mindre offentlig styring, lavere skatter og avgifter og mindre byråkrati denne gangen når frem.
(må jo innrømme at Solheims utspill senest i dag om dobling av pris på bensin, fly og bompenger ikke akkurat er en utvikling i denne retningen…)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg synes det er flott at miljøvernministeren mener at vi skal doble prisene på bensin, fly og bompenger ettersom vi står ovenfor en trussel som kan ødelegge den flotte jorda vår! Han er en av dem som kjemper for en grønnere verden, og det må man gjøre på denne måten. Er vi villige til å bruke bilene og flyene våre like mye med doblete priser? Svaret er nei. Vil dette bedre klimaet vårt? Svaret er helt klart ja!:)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mange har opp gjennom tidene gjort tapre forsøk på å unngå jordens undergang, det fine er at de alltid lykkes!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00