av Mette Hanekamhaug | 17. februar, 2010  

Folket i arbeid – uten utdanning?

Statsminister Stoltenberg holdt i dag en redegjørelse for samarbeid for arbeid. Flere av opposisjonspolitikerne benyttet anledningen til å påpeke statsministerens fravær de siste månedene, og ønsket å minne ham om at Regjeringen svarer til Stortinget – ikke omvendt. En viktig presisering, spesielt i disse tider hvor den utøvende makten også har flertallet i den lovgivende.

 
Det var en veldig grei redegjørelse i den forstand at lite (les; ingenting) nytt fremkom. Det var de samme fine ordene om fellesskapet, offentlig sektor og hvor viktig egentlig alt sammen er.

 
Jeg bet meg merke i at Statsministeren i sitt innlegg måtte gi ros til den svært veldrevne og omstillingsdyktige offentlige sektoren vi har i Norge i dag. Lurer fortsatt på om det var NAV han siktet til?

 
Videre må jeg si meg veldig skuffet over særlig et element… når en skal redegjøre for utfordringene samfunnet står overfor når det kommer til å få folk i arbeid, ha lav arbeidsledighet og større yrkesdeltakelse ville det for meg falt naturlig å legge vesentlig vekt på skole- og utdanningssystemet i landet. Noe Statsministeren brukte kanskje et par minutter på. Det er skuffende at landets leder bruker så lite tid på noe så viktig som et godt og velfungerende utdanningssystem!

 
Til hans forsvar skal det jo sies at han i alle fall nevnte ordet frafall i sin redegjørelse. Han innrømte det samme som vi i FrP er opptatt av, nemlig at videregående utdanning ofte (ikke alltid!) er nøkkelen for mange til videre deltakelse i arbeidsliv og/eller høyere utdanning. Man ser da at dagens (og da hele regjeringens politikk de siste årene) har spilt fallitt, siden en av tre ikke fullfører vgs. Løsningen skisserte han temmelig fort; arbeide for en tettere oppfølging og en bedre yrkesopplæring.

 
Hva en tettere oppfølging faktisk vil si ble vel ikke nevnt med et ord. Hvordan har oppfølgingen av hver elev vært de siste fem årene med regjeringens politikk? Hvilke politiske meninger og saker må de nå snu i for å klare å reversere trenden med frafall her i landet? Og hva er en bedre yrkesopplæring?

 
Som sagt, meget nyttig å få med seg disse konstruktive og konkrete redegjørelsene fra Stoltenberg.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Heia Frp!
synd dere kranglet så med Høyre rett før valget i -05, hadde dere ikke gjort det hadde dere nok kommet til makten, og Norge hadde vært ett mye, mye finere land å bo i!

stå på, og gå for 2013! :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vel – Fremskrittspartiet er og har alltid vært klar og tydelig på en ting, nemlig at vi gjerne ønsket et samarbeid med Høyre, enten med eller uten de andre ikke-sosialistiske partiene. Synd Høyre opptrer som vingle-Petter og ikke klarer avgjøre om ønsker samarbeid eller ikke med oss =/

Men ja, stå på skal vi gjør eog i 2013 vil du se en blå regjering!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Siden jeg ikke tar ansvaret for å stemme på noen partier lenger, som skyldes at dersom jeg stemmer på et parti som da i ettertid viser seg å lede mennesker ut i elendighet, har jeg ikke samvittighet til det. Da gjør jeg en bedre jobb utenfor politikken.

Det politikkere synes å ikke ha lært er det som kalles demokratiets svøpe.
Det er at flokken styrer flokken.
Slik har det ikke alltid vært. I gamle egypt rådførte man seg med filosofer før de tok en avgjørelse. Det var ett av de elste demokrater vi kjenner til, men der var også andre.
Det å rådføre seg med eldre kjenner man fra indianere og andre folkeslag.

Ingen i Norge har anelse om hva som er den bakenforliggende årsak til at demokratiet ble oppfunnet.
På samme måte er der nå ytterst få på denne kloden nå som vet opprinnelsen til de tallene vi bruker. Ingen matteprofessor i verden vet det.

Man bare bruker noe som er gitt.
Man faller liksom ned i et demokrati som en ferdigkokt suppe der man bare må røre rund for at den ikke skal svi seg.

Så svøpen er at der finnes en enkel måte å løse et hvert problem på umiddelbart.

Som et eksempel. Når ingeniørene sitter og beregner en oljeplattfor kommer de til slutt til problemet mennesker.
Så tenker de,- hva ville det mest tomsete menneske i verden finne på dersom de skulle komme ombord i denne innrettningen langt ute på havet.
Jo de tegner inn rekkverk og sikkerhetsutstyr etter den mest tomsete på FORHÅND.

Hva gjør politiske partier og regjering.
Nettopp, demokratiets svøpe. Skaden må ha skjedd først, før man kan gjøre noe med det.

Når skaden er skjedd var det ikke min skyld, ikke min heller.. ingen kommentar.
Så vil det gå ca 20 år, for de største fadesene å rette det opp igjen. Men i disse årene er det blitt for sent.
De har fått signaler før det sjedde, men tilsidesetter det.

Og så kan du jo nå ta for deg:
Utenriks skipsfart fra 1980. Politikerne utraderer den.
Fiskeriflåten og fisken på kysten ,utradert av jenter som sitter og dingler med beina utenfor kaikanten og drømmer seg vekk, og blir Fiskeriminister og kort etter nestleder i et parti.
Neste, en jente som står på flutebryggen inne i en trygg vik og titter ned på laksen som er full av lus. HJELP roper hun og forstår ikke bæret,
Og blir Fiskeriminister.
Dagfinn Høybråten ute for å fiske stemmer hos religiøse fiskebåt redere.
Han finner en liten snurvabåt på 40 fot.
Se hva vi kristne får til, denne båten har fisket 11 MIILIONER tonn fisk helt alene.
Fisk er alt utenom sild.
Altså like mye som hele fiskeflåten til sammen på tusenvis av båter.
EN LITEN BÅT. Hvorfor Gud er stor, men refleksjonsevnen er liten kan man skjønne.
Skoler må bryte sammen før det kan gjøres noe.
Sykehus er akterutseilt.
Veier er akterutseilt.
Mennesker er akterutseilt.
Ulovlig innvandring er akterutseilt.
Forholdet til Mular Krekar er i total forvirring,
Ford til hijab for dommere, advokater, tiltalte kvinner og politikvinner i totalt kaos.

Og slik kan man forsette i det uedelige utenriks og innenriks.

Det er demokratiets svøpe.
Det var ikke det som var hensikten med demokratiet.
Det var at politikkerne skulle prøve å fatte at de dreper mennesker hver dag døgnet rundt året rundt.
Seinest i forige uke ble en fisker drept av en som sitter som sjef i Fiskeridepartementet på tross av flere års advarsler fra andre fiskere.
Hva skjedde så. Jo når denne mannen var drept av ansatte i etaten med den ansvarlige på toppen,
Ja da tok det tre dager å etterkomme det som fiskerne hadde advart mot i flere år.

Altså. Det ble begått et mord.
Fordi fiskeren ble tvunget ut på havet alene av den som forårsaket mordet.

Hvor mange skader og lemlestelser og død tror du det finner sted på grunn av likegyldighet og ubestemmeligheter fra politikkerne?

Du skulle bare ha visst.

Det er flokken som styrer flokken.
Det er demokratiets svøpe.
Flokken må flokke seg sammen for å bli tryggest mulig for sin egen del.
Den som står alene er den fornuftige.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00