av Mette Hanekamhaug | 28. oktober, 2009  

Voldtekt og straff


http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=582271

Jenta var 15 år. Hun ble gruppevoldtatt av fire menn. Hun ble slått, truet og tvunget til å utføre seksuelle handlinger. En av mennene gikk fri, de andre fikk henholdsvis 10 og 15 måneders fengsel. Om noen skulle sette en prislapp på et menneskeliv ville dette være en klar indikasjon på samfunnets prisgivning. Jeg mener straffer viser samfunnets holdning til den kriminelle handlingen som begås, og ved å gi lave straffer i slike tilfeller viser en også en slags aksept for handlingen. Ut fra mitt syn er voldtekt noe av det groveste overtramp på et annet menneske en kan gjøre, en enorm krenkelse av individets selvstendighet, verdighet og egenart. Om strengere straffer virker avskrekkende på slike type voldsforbrytelser er omdiskutert. Likevel mener jeg at ivaretakelse av offeret i slike saker går foran. Beskyttelse og rettferdighet for mennesket som blir utsatt for slike handlinger er så utrolig viktig, både for den personen spesielt, og for holdningsdannelsen i samfunnet generelt. I dag vokser gutter og unge menn opp i et samfunn hvor voldtekt er en “mindre forbrytelse”. Et samfunn som straffer de som kjører for fort like hardt som de som forgriper seg på en mindre årig. Et samfunn hvor hvis barnets far lurer unna penger på jobben da får strengere straff, enn hvis han lurer seg inn på barnerommet ditt på kveldene.. Ja det er satt på spissen, men det skisserer også hvilket type samfunn vi er på god vei inn i. Og det er en realitet jeg egentlig ville ha lukket øynene for, og som smerter meg.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Kan ikke du pose i undertøy

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

ja, du er mat

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Elsker deg <333

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sondra Vadheim?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kristoffer Kvam!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er hjemmesiden til sondre Vadheim, han er en lovende fotograf i stort framsteg!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg syntes det dere holder på med her, er ren sjikanering! Det å diskriminere et individ på den måten som dere holder på, er forferdelig. Deres ip vil bli kontaktet

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00